Άρθρο 06: Τρόπος καταβολής τιμήματος εξαγοράς

1. Το τίμημα εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε διμηνιαίες δόσεις, ελάχιστου ποσού οκτακοσίων ευρώ (800 €) η καθεμία.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%).
2. Η πλήρης εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης καθώς και η εξόφληση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου πραγματοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς. Οι λοιπές δόσεις βεβαιώνονται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος του έτους έκδοσης της απόφασης εξαγοράς, με εξαμηνιαίο κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3. Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων ή τριών (3) συνολικά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης εξαγοράς και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Για την ανάκληση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία μεταγράφεται με επιμέλεια και για λογαριασμό του Δημοσίου. Για την απόδοση των οφειλομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.ΔΕ.). Οι μέχρι την ανάκληση καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, όμως για το χρονικό διάστημα, που καλύπτουν οι δόσεις αυτές δεν καθορίζεται σε βάρος του ενδιαφερομένου αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση του κτήματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 • 1 Μαΐου 2014, 17:59 | OIKONOMOY

  Με δεδομένο την εντονότατη οικονομική δυσπραγία της Ελληνικής κοινωνίας στην παρούσα συγκυρία , και προκειμένου η δυνατότητα εξαγοράς κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου χρησιμοποιηθεί από πραγματικά μεγάλο αριθμό ιδιοκτήτων, εις όφελος των ιδίων άλλα και των δημόσιων εσόδων, προτείνω να παρέχεται η δυνατότης εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς σε τουλάχιστον 60 διμηνιαίες δόσεις ,με δόση όχι μικρότερη των 300 ευρώ.
  Επίσης δεν είναι δυνατόν ,αν όντως μας ενδιαφέρει η ευρεία χρήση της δυνατότητας εξαγοράς, να προβλέπεται η έντοκη εξόφληση του τιμήματος , (πολλώ δε μάλλον με κυμαινόμενο επιτόκιο ),ιδίως αν ληφθεί υπ’όψη το ότι το καταβαλλόμενο τίμημα (αντικειμενική αξία ) θα είναι στην συντριπτική πλειοψηφεί των περιπτώσεων μεγαλύτερο από την εμπορική αξία του ακινήτου.

 • 1 Μαΐου 2014, 09:10 | sakis

  Το τίμημα εξαγοράς να ορισθεί στην περίπτωση των διμηνιαίων δόσεων στο ελάχιστο ποσό των 400 Ευρώ.
  Χωρίς επιτόκιο.
  Στην περίπτωση της εφ άπαξ εξόφλησης μείωση 10%.

 • 30 Απριλίου 2014, 19:22 | KOYSOYLAS

  Στην 2 παραγραφο οχι σε 15 ημερες απο την εκδοση της απόφασης αλλα σε 15 ημερες απο την κοινοποίηση με αποδεικτικό επίδοσης κλπ

 • 29 Απριλίου 2014, 21:37 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής έκπτωση τουλάχιστον 20% όπως στα αυθαίρετα και η πρώτη δόση εντός δύο μηνών, φυσικά χωρίς επιτόκιο. Η δόση των 800ευρώ είναι εξοπραγματική!!!!

 • 29 Απριλίου 2014, 14:08 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Είναι απαράδεκτο και εκτός της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας να πρέπει κάποιος να καταβάλει διμηνιαία δόση των 800 ευρώ, δηλαδή να πρέπει κάποιος να εξοικονομεί τουλάχιστον 400 ευρώ από το μηνιαίο μισθό του ή από τα μηνιαία εισοδήματά του, τα οποία έχουν βάρβαρα περικοπεί ή και εξαφανισθεί, για την καταβολή της αντίστοιχης δόσης. Αυτό θα ήταν πιθανώς εφικτό μόνο αν δεν ξόδευε κανείς απολύτως τίποτα σε μηνιαία βάση ούτε για την τροφή του ούτε για την στέγασή του ούτε για τις ανάγκες των παιδιών του (αλλά και πάλι ίσως ήταν ανέφικτο καθότι η ανεργία καλπάζει και γενικότερα τα εισοδήματα του καθενός έχουν δραματικά συρρικνωθεί, τέτοιες δόσεις θα «ταίριαζαν» σε άλλες εποχές). Κατά τη γνώμη μου οι δόσεις οι διμηνιαίες θα πρέπει να οριστούν στο ποσό των 200 ευρώ.
  Επίσης η έκπτωση στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης θα πρέπει να οριστεί στο 50% καθότι η άμεση εισροή ικανού αριθμού εσόδων στα δημόσια ταμεία μόνο δημόσιο όφελος αποτελεί και συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο στον πολίτη για να το πράξει, ειδάλλως θα διαλέξει το σύστημα των δόσεων γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα μια τμηματική και σταδιακή εισροή εσόδων στα δημόσια ταμεία άνευ τελικής αξίας. Η έκπτωση του 5% είναι άνευ σημασίας ή «αστεία», ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι και σε παρόμοια νομοσχέδια πχ αυτό της ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών προβλέπεται έκπτωση 20% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης . Διευκρινίζεται δε ότι είναι πέραν κάθε λογικής και νομικής έννοιας η καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου, καθ’ ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε μεταβίβαση της κυριότητας ιδιωτικού ακινήτου με παράγωγο τρόπο, δηλ. δια σύνταξης αντίστοιχης συμβολαιογραφικής πράξης (βλ. δικαιοπραξίες του αστικού κώδικα) αλλά παραχώρηση της κυριότητας υπό δημόσιας αρχής, δηλ. κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο ( το πρώτον αποκτά την κυριότητα ο έως τώρα κατέχων και αν στη συνέχεια αυτός μεταβιβάσει με παράγωγο τρόπο την κυριότητα τότε θα πληρωθεί ο αντίστοιχος φόρος μεταβίβασης). Επιπλέον τονίζεται ότι είναι άκρως εξωφρενικό το γεγονός ότι οι δόσεις θα καταβάλλονται με εξαμηνιαίο κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό δεν προβλέφθηκε ποτέ στο παρελθόν αλλά ούτε και σε αντίστοιχα πρόσφατα νομοσχέδια όπως η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών ή η εξαγορά εκτάσεων του υπουργείου Γεωργίας (βλ. Ν 4061/2012). Και πως θα μπορούσε άλλωστε να προβλεφθεί, αφού δεν πρόκειται για δόσεις δανείου αλλά για δόσεις εξαγοράς, πως λοιπόν νομικά δικαιολογείται η επιβολή του εξαμηνιαίου κυμαινόμενου επιτοκίου!!!!!!!!!!! Πως λοιπόν να μην οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι μάλλον το παρόν νομοσχέδιο έχει εξοντωτικό εκδικητικό και «ληστρικό» χαρακτήρα.
  Πως επίσης να μην σκεφθεί κανείς ότι στόχος του υπουργείου ήταν να παράσχει μια «ψευτοευκαιρία» στους κατόχους για εξαγορά, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι πολίτες είναι αδύνατον να ανταποκριθούν καθότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για πολίτες μεσαίας ή και κατώτερης οικονομικής τάξης, με σκοπό εν συνεχεία, έχοντας την δικαιολογία της μη υποβολής αίτησης εξαγοράς από τους κατόχους, να δοθούν ενδεχομένως οι εκτάσεις αυτές σε ξένους επενδυτές ή άλλους προνομιούχους ενδιαφερόμενους που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα εξαγοράσουν. Τέλος στο άρθρο 6 θα πρέπει να διευκρινισθεί αν όλες οι οφειλόμενες δόσεις θα πρέπει να εξοφληθούν εντός ενός έτους (είναι ασαφές το σημείο που αναφέρεται στην 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)ή αν δεν υπάρχει ο χρονικός αυτός περιορισμός. Κατά την άποψή μου λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας σε συνδυασμό με τις υψηλές αντικειμενικές αξίες κι εφόσον ούτως ή άλλως προβλέπεται η εγγραφή υποθήκης υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο 10 ετών για πλήρη εξόφληση του τιμήματος.

 • 28 Απριλίου 2014, 17:00 | Αναστασία

  Θα πρέπει να γίνει μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον με 67% και πάνω, ώστε να τους παρέχεται κάποια έκπτωση επί του συνολικού τιμήματος εξαγοράς. Επιβαρύνονται ήδη από πάρα πολλά έξοδα, τα οποία προέκυψαν από τις αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων και την μείωση των παροχών υγείας.

 • 23 Απριλίου 2014, 11:36 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΟΙΑ, ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ, ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ, ΦΗΡΑ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, ΑΚΡΩΤΗΡΙ.