Άρθρο 07: Εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς

1. Αιτήσεις που εκκρεμούν στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες για εξαγορά ακινήτων με βάση τις διατάξεις του ν. 357/1976 (Α΄ 156) και ν. 719/1977 (Α΄ 301) όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των ν. 2166/93 (Α΄ 137), ν. 1473/1984 (Α΄ 127), ν. 2386/1996 (Α΄ 43) που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξετάζονται σύμφωνα με τις προθεσμίες, τους όρους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του.
2. Εκκρεμείς θεωρούνται οι αιτήσεις για τις οποίες δεν εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σχετικές αποφάσεις εξαγοράς.
3. Αποφάσεις εξαγοράς που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο, κατ’εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω νόμων, χωρίς να έχουν κοινοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κοινοποιούνται αμελλητί στους δικαιούχους ή στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε εφάπαξ πληρωμή του ορισθέντος με τις ως άνω αποφάσεις τιμήματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση. Μη πληρωμή εντός του ως άνω διαστήματος επιφέρει αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και αυτοδίκαιη επαναφορά της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Για την ανάκληση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 4 Μαΐου 2014, 21:54 | Καπετανιος

  Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά εφαρμογή των παλαιοτέρων νόμων χωρίς να έχουν κοινοποιηθεί στον αιτούντα ή δεν έχουν ανακληθεί επειδή δεν εξοφλήθηκε το τίμημα, εφόσον έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους, έχω την γνώμη ότι θα πρέπει ως διοικητικές πράξεις σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων να ανακληθούν και να επαναξετασθούν με το καινούριο νόμο.

 • 1 Μαΐου 2014, 20:23 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Στο άρθρο 1 του παρόντος πρεπει να προστεθεί όρος σύμφωνα με τον οποιο Τυχόν επιβληθεντα αλλά μη βεβαιωθεντα στην αρμόδια ΔΟΥ ΠΚΑΑΧ δεν εκτελούνται Επίσης σε περιπτωση που γι αυτα Τα ΠΚΑΑΧ δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εκκρεμούν Ανακοπες των ιδιωτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηριων Ειτε στον πρωτο βαθμο ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ οι δικές αυτες μεταξύ των ιδιωτών και του Δημοσίου ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

 • 30 Απριλίου 2014, 19:59 | KOYSOYLAS

  Οι αιτησεις που εχουν υποβληθη βάσει του ν 719/77 και δεν εχουν εξετασθή με υπαιτιοτητα της Διοίκησης μεχρι σήμερα εδώ δηλαδη και 30 χρόνια είναι νομικά και ηθικά απαράδεκτο να εξετασθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες, τους όρους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του παρόντος νομοσχεδίου εκτός εαν το ζητήσει ο ιδιος ο αιτών η οι ειδικοί η καθολικοί διάδοχοί του εαν δεν πληρούν τους ορους του ν 719/77 κλπ.
  Επίσης δεν γίνεται μνεία για τις εκκρεμούσες αιτήσεις απόδοσης του ν 719/77 οιοποιες ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ για το Δημοσιο και τι θα συμβεί εαν καποιος ζητήσει εξαγορά ενω εκκρεμεί αιτηση αποδόσεως

 • 29 Απριλίου 2014, 14:06 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρθηκαν στο σχόλιό μου επί του άρθρου 4, οι εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς να εξεταστούν σύμφωνα με την παλαιά νομοθεσία βάσει της οποίας είχαν τότε κατατεθεί. Συγκεκριμένα θα πρέπει ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος εξαγοράς να γίνει βάσει των παλιότερων διατάξεων, διότι είναι άδικο κάποιοι κάτοχοι στο παρελθόν να έχουν πληρώσει λιγότερα χρήματα για την εξαγορά ενώ οι κάτοχοι γειτονικών εκτάσεων που δεν κατάφεραν τότε, ένεκα διάφορων εμπλοκών κι όχι ένεκα υπαιτιότητάς τους, να ρυθμίσουν την έκτασή τους με τις τότε ευνοϊκές διατάξεις να καλούνται τώρα να καταβάλουν κατά πολύ υψηλότερο τίμημα εξαγοράς