Άρθρο 10 – Χώροι Διεξαγωγής Τυχερών και Τεχνικών Παιχνιδιών

Τα παιχνίδια διεξάγονται σε ειδικά καταστήματα που ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα των χώρων.
Τα αμιγούς χρήσης για διεξαγωγή τεχνικών και περιορισμένου οφέλους παιχνιδιών καταστήματα λαμβάνουν άδεια από την Ε.Ε.Π. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Π., ορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την ανανέωση ή επέκταση της άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών ή ιδιαίτερων ειδικών αμιγών χώρων διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών σε καταστήματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, οι προδιαγραφές των καταστημάτων και των χώρων αυτών, ο αριθμός των θέσεων διεξαγωγής των παιχνιδιών σε σχέση με το εμβαδόν του καταστήματος ή του χώρου, η απόσταση των καταστημάτων εγκατάστασης και διεξαγωγής των παιχνιδιών από εκπαιδευτήρια ή άλλους κοινωνικά ευαίσθητα χώρους όπως κατηχητικά ή χώρους θρησκευτικής δραστηριότητας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την έκδοση της παραπάνω άδειας θέμα.
Για την εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών και περιορισμένου οφέλους παιχνιδιών σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα ή σε θαλασσοπλοούντα πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού, η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών τεχνικών παιχνιδιών χορηγείται από την Ε.Ε.Π. Στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων, η άδεια αυτή χορηγείται μετά από γνώμη των Υπηρεσιών αυτών.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών και περιορισμένου οφέλους παιχνιδιών σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα ή σε θαλασσοπλοούντα πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού ή σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων, οι κατηγορίες των πλωτών αυτών μέσων στα οποία επιτρέπεται η διενέργεια των παραπάνω παιχνιδιών, η διαμόρφωση των χώρων στους οποίους εγκαθίστανται και διεξάγονται τα παιχνίδια αυτά, ο αριθμός των θέσεων διεξαγωγής των παραπάνω παιχνιδιών καθώς και η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την ανανέωση ή επέκταση της άδειας, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Π.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τερματικών σε καταστήματα μικτής χρήσης υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. καφετέριες, ο χώρος που αφορά στα τερματικά δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποιο μικρό ποσοστό του χώρου για το κοινό και ο αριθμός των τερματικών θα πρέπει να είναι περιορισμένος.
Στο χώρο διεξαγωγής παιχνιδιών απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού.
Ο κάτοχος της άδειας διενέργειας ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών και περιορισμένου οφέλους παιχνιδιών ή καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα τεχνικά εκείνα μέτρα, όπως φίλτρα διευθύνσεων ιστοσελίδων, τα οποία αυτόματα αποτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών σε ιστοσελίδες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών ή ιστοσελίδες που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις σε ανηλίκους ή έχουν περιεχόμενο ξενοφοβίας, ρατσισμού ή πορνογραφίας.

Ερωτήσεις:

 • Πιστεύετε ότι τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια πρέπει να υπόκεινται σε πιο χαλαρούς ή στους ίδιους όρους από πλευράς εγκατάστασης όπως τα περιορισμένου οφέλους.
 • Εκτιμάτε ότι τα τεχνικά – ψυχαγωγικά και τα περιορισμένου οφέλους παιχνίδια πρέπει να διεξάγονται σε αμιγείς χώρους ή και σε χώρους μικτής χρήσης;
 • Σε περίπτωση λειτουργίας τερματικών σε καταστήματα μικτής χρήσης, ποια πρέπει να είναι η μέγιστη αναλογία σε χώρο και ο μέγιστος αριθμός των παιγνιομηχανημάτων;
 • Τα ψυχαγωγικα παιχνίδια πρεπει να διενεργούνται ελευθερα χωρις ποσοτικούς περιορισμούς και φυσικά να υπόκεινται σε πιό χαλαρούς όρους.
  Τα ψυχαγωγικα παιχνίδια περιορισμένου οφέλους <> μπορούν να λειτουργήσουν με ποσοτικό περιορισμό σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:29 | Στέλιος

  Ελεύθερα όλα.Και τα τεχνικα και τα περιορισμενου.Ελευθερη αγορα δεν ειμαστε ? ΟΧΙ στα μονοπωλια.Οι οροι καθοριζονται απο την αγορα και τον ανταγωνισμο.Οποτε δεν υπαρχει αλλη επιλογη.ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΛΑ και φυσικα να μην ειναι αντιθετα στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:21 | Ψωμιάδης Βασίλειος

  Τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (τα πραγματικά Internet Cafes) εκτός από την πρόσβαση σε αποκλειστικά ψυχαγωγικά παιχνίδια Η/Υ στο διαδίκτυο προσφέρουν στους πελάτες τους και υπηρεσίες γραφείου, επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Δεν σχετίζονται στο παραμικρό (από την φιλοσοφία λειτουργίας τους μέχρι τον διάκοσμο και το πελατολόγιό τους) με καταστήματα όπου διεξάγονται πάσης φύσεως τυχερά ή περιορισμένου κέρδους παιχνίδια. Συνεπώς όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να υφίσταται θέμα περιοριστικών όρων εγκατάστασης αλλά απεναντίας μια σύγχρονη πολιτεία που επιθυμεί να προάγει την χρήση νέων τεχνολογιών και να μειώσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των μελών της θα έπρεπε να απλοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας τους!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:13 | Ο.Κ.Ε. – Σ.Ε.Κ.Ε.Π. – Α.Τ.Λ.Α.Σ. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε. – Σ.Τ.ΕΗΛ.Π.Β.Ε – Σ.Ε.Η.Π. – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ.

  ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  « ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

  ΑΡΘΡΟ 10
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
  Για της αίθουσες μόνον με ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια να μην επιβληθεί κανένας περιορισμός, ενώ για τα μεικτά καταστήματα να υφίσταται ο περιορισμός που προκύπτεια από τα τετραγωνικά.

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

  H καθολική απαγόρευση επιβλήθηκε για τα ψυχαγωγικά παίγνια και όχι για τα τυχερά παιγνίδια, Αυτό σημαίνει πως τα καζίνο δεν επλήγησαν από αυτή την απαγόρευση.

  Το πρόστιμο από την Ε.Ε. που μέχρι σήμερα ανέρχεται περίπου στα 18.000.000 ευρώ επεβλήθη για ψυχαγωγικά παίγνια. ΟΥΤΕ για τα παιγνίδια του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. , ούτε για τα καζίνο.
  Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της αγοράς παιγνίων δημιουργείται στους χώρους μαζικής συνάθροισης (καφενεία, κυλικεία, σφαιριστήρια,) Κακώς και ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ χρησιμοποιούνται τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια ως δούρειος ίππος για να εισέρθουν στην αγορά τυχερά παίγνια τυπου V.L.T.s.
  Στον διάλογο αυτόν ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. .
  Πρέπει να μιλάμε μόνον για τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, για τα ψυχαγωγικά παίγνια περιορισμένου οφέλους και για το νέο φαινόμενο των διαδικτυακών παιχνιδιών.
  Η ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΝ ΚΑΚΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ : ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΗΔΗ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ!!

  Τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις των εξής συλλογικών οργάνων :

  Ο.Κ.Ε.
  Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
  Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
  Βουλής 16 – Αθήνα

  Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
  Σύλλογος Ελλήνων
  Κατασκευαστών Εμπόρων
  Παιχνιδιών. Φιλιππίδου 26 – Αθήνα
  europlay@otenet.gr

  A.T.Λ.Α.Σ.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Κατασκευαστών – Εισαγωγέων – Εμπόρων –
  Αιθουσαρχών – Συντηρητών – Εκμεταλλευτών, Ηλεκτρονικών, Παιχνιδιών
  Μιχαήλ Βόδα 23, ΤΚ10439, Αθήνα
  Τηλ/Fax: 210-8259750
  info@atlas.org.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε
  Σωματείο Τεχνικών
  Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Ελλάδος
  Βουλής 16 – Αθήνα
  info@elte.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Δυτικής Ελλάδος
  Κορίνθου 467 – Πάτρα

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε. Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος
  Μεγάρων 6 – Συκιές Θεσσαλονίκη
  info@union-games.gr

  Σ.Ε.Η.Π
  Σωματείο Εργαζομένων
  στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
  Τζωρτζ 5 – Αθήνα
  sehp96@yahoo.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  Μαρίας Κιουρή 332 – Πέραμα
  vicky10@otenet.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Παναχαϊκού 104 – Πάτρα

  Επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας και τα σχόλιά μας στο Υπουργείο με νεώτερο υπόμνημα που θα κατατεθεί άμεσα.

 • Αξιότιμοι κύριοι/ες,

  Τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου εκτός από την πρόσβαση σε ψυχαγωγικά παιχνίδια στο internet προσφέρουν και υπηρεσίες γραφείου, επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Είναι παράλογο να υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους εγκατάστασης και λειτουργίας. Θα πρέπει να διαχωριστούν έναντι όλων των υπόλοιπων ειδών καταστημάτων (δε θα προσφέρουν ούτε τυχερά, ούτε περιορισμένου κέρδους) . Πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης και να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί.
  Εάν αντιληφθούμε τον εννοιολογικό διαχωρισμό ψυχαγωγικών παιχνιδιών που παίζονται σε internet café και τυχερών παιχνιδιών που παίζονται σε άλλου είδους εγκαταστάσεις, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι το πελατολόγιο στις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνυπάρξει ο «φασαριόζος» νεαρός ο οποίος συχνάζει σε ένα internet café με την παρέα του και συζητάνε δυνατά όλοι μαζί την εξέλιξη του παιχνιδιού τους, με τον τυπικό μεσήλικα πελάτη που ασχολείται με τα τυχερά παιχνίδια. Συμπερασματικά, ο διαχωρισμός των καταστημάτων και κατά συνέπεια των δραστηριοτήτων, είναι αναπόφευκτος και επιθυμητός.

  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Ζαχαριάδης
  ιδιοκτήτης internet cafe

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:34 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΣΗ

  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΤΑ VLT MHXANHMATA ΣΕ ΑΜΗΓΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ
  ΤΑ A.W.P. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΜΗΓΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ 20 ΤΕΜ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2-3 ΤΕΜ.ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 21:02 | Μιχάλης Συράκης

  Τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου εκτός από την πρόσβαση σε ψυχαγωγικά παιχνίδια στο internet προσφέρουν και υπηρεσίες γραφείου, επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Είναι παράλογο να υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους εγκατάστασης και λειτουργίας. Θα πρέπει να διαχωριστούν έναντι όλων των υπόλοιπων ειδών καταστημάτων (δε θα προσφέρουν ούτε τυχερά, ούτε περιορισμένου κέρδους) . Πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης και να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί.

  Ακολουθώντας τον εννοιολογικό διαχωρισμό ψυχαγωγικών παιχνιδιών που παίζονται σε internet café και τυχερών παιχνιδιών που παίζονται σε άλλου είδους εγκαταστάσεις δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι το πελατολόγιο στις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνυπάρξει ο «φασαριόζος» νεαρός ο οποίος συχνάζει σε ένα internet café με την παρέα του και συζητάνε δυνατά όλοι μαζί την εξέλιξη του παιχνιδιού τους, με τον τυπικό μεσήλικα πελάτη που ασχολείται με τα τυχερά παιχνίδια.
  Συμπερασματικά, ο διαχωρισμός των καταστημάτων είναι αναπόφευκτος και επιθυμητός.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 20:35 | Γιώργος Ριζεάκος

  Ερωτήσεις:
  • Πιστεύετε ότι τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια πρέπει να υπόκεινται σε πιο χαλαρούς ή στους ίδιους όρους από πλευράς εγκατάστασης όπως τα περιορισμένου οφέλους.

  -Η επικινδυνότητα του διαχωρισμού επικεντρώνεται στα «ψυχαγωγικά παιχνίδια», τη γέφυρα που συνδέει τα τεχνικά, με τα περιορισμένου οφέλους. Κατά σειρά, έπονται τα αμιγώς τυχερά. Ομως και ο τζόγος θεωρείται ένα είδος ψυχαγωγίας.

  Αποτέλεσμα, δημιουργείται μια ασάφεια που δυσκολεύει τον νομοθέτη και είναι πολύ πιθανό να αφήσει περιθώρια για μελλοντικά προβλήματα.
  Τα «ψυχαγωγικά» με τα «περιορισμένου οφέλους» μπορούν να φέρουν πιο κοντά, (στην πράξη και το εγγύς μέλλον), τα δύο «άκρα». Τα τεχνικά με τυχερά παιχνίδια.

  Ο διαχωρισμός τους πρέπει να είναι ξεκάθαρος.
  Πολύ χαλαρότερους όρους στα τεχνικά παιχνίδια, χωρίς όμως κανένα περιθώριο κοινής λειτουργίας Τεχνικών – ψυχαγωγικών από τη μια και περιορισμένου οφέλους – τυχερών, από την άλλη.

  Οσο για τους «ίδιους όρους από πλευράς εγκατάστασης», ο όρος είναι ένας: Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο για «μικτά» καταστήματα.

  Ο διαχωρισμός τους μοιάζει να είναι απλός: Αν το παιχνίδι, επιστρέφει χρήματα (λίγα ή πολλά, με οποιαδήποτε μορφή) στον παίκτη, επιβάλλεται να πάει στην πλευρά των τυχερών παιχνιδιών.

  Μόνη «ανταμοιβή» ικανοτήτων του παίκτη τεχνικών παιγνίων μπορεί να είναι υπό μορφή επάθλων, μέσω διαγωνισμών που θα επιβάλλεται η εμπλοκή συμβολαιογράφου και θα είναι απαραίτητη η έγκριση της Επιτροπής Παιγνίων.
  Γιατί πρέπει να υπάγονται και τα τεχνικά παιχνίδια στην επιτροπή παιγνίων? Γιατί και σε αυτά (σε πολύ μικρότερο βαθμό) υπάρχουν φαινόμενα εθισμού, ενώ και αυτά χρίζουν αστυνόμευσης, καθώς θα παίζονται και από ανήλικους.

  • Εκτιμάτε ότι τα τεχνικά – ψυχαγωγικά και τα περιορισμένου οφέλους παιχνίδια πρέπει να διεξάγονται σε αμιγείς χώρους ή και σε χώρους μικτής χρήσης;

  -Ξεκάθαρα όχι στους «μικτούς χώρους» και ναι στους «αμιγείς».

  • Σε περίπτωση λειτουργίας τερματικών σε καταστήματα μικτής χρήσης, ποια πρέπει να είναι η μέγιστη αναλογία σε χώρο και ο μέγιστος αριθμός των παιγνιομηχανημάτων;

  -Αν είναι ειλημμένη απόφαση η λειτουργία μικτών χώρων, τουλάχιστον θα δημιουργηθούν καμιά 20.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας για την αστυνόμευση. Αν και εφόσον το κράτος κάνει πράξη το «και μικτών καταστημάτων που θα λειτουργούν κάτω από αυστηρούς κανόνες ελέγχου», ίσως να μη φτάσουν και 20.000 άτομα για γίνει στην πράξη.

  Το κοινωνικά «σωστό» έτσι κι αλλιώς πλήττεται βάναυσα από το νομοθετικά «πρακτέο» της επαναφοράς των… φρουτακίων.
  Τουλάχιστον, έτσι το βλέπει το 57% των πολιτών που «Δεν ξοδεύουν χρήματα σε τυχερά παιχνίδια» έναντι του 42% που παίζει τυχερά παιχνίδια. Ένα από τα (λίγα) ακριβή αποτελέσματα που κατέληξε η έρευνα της VPRC (www.vprc.gr/article.php?id=938) που της ανάθεσε η Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων.

  Διακρίνουν κίνδυνο στην εξάπλωση των τυχερών παιχνιδιών. Και έχουν δίκιο.

  Αν σε αυτό προσθέσουμε και την ασάφεια με την οποία εμπλέκονται οι παιχνιδομηχανές σε αρκετά σημεία των άρθρων της διαβούλευσης (όπως τα ερωτήματα του συγκεκριμένου Αρθρου 10) μάλλον, θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο όσοι είναι υπέρ της ελευθερίας των τυχερών παιχνιδιών.

  Η Κυβέρνηση πιέζεται για τα έσοδα τα οποία έχει δεσμευτεί στο μνημόνιο, οπότε, μοιάζει αναπόφευκτη η επέκταση του τζόγου. Μια επέκταση όμως που πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να τύχει σοφής και όχι «μαζικής» νομοθεσίας.

  Επικεντρωμένοι στα κάθε λογής ηλεκτρονικά παιχνίδια:
  1)Δημιουργείστε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας παιχνιδιών με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε «τεχνικά – ψυχαγωγικά» και «περιορισμένου οφέλους – τυχερά» παιχνίδια, για να έχετε άμεσα έσοδα από μηχανήματα και άδειες.
  (2 μήνες – μέσα Νοέμβρη)

  2)Υλοποιήστε – λειτουργήστε όσα έχετε σχεδιάσει για τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς Τυχερών Παιχνιδιών, στον τομέα των «ηλεκτρονικών παιχνιδιών εδάφους» υπό την εποπτεία της ΕΕΠ.
  (3 μήνες – μέσα Δεκέμβρη)

  3)Ορίστε κανόνες επίγειου παιχνιδιού, (τεχνικού και τυχερού) έχοντας σχεδιάσει (σε δύο φάσεις) την εξέλιξη που πρέπει να υπάρχει σε μια επίγεια αγορά παιχνιδιών με: τεχνικά, ψυχαγωγικά, περιορισμένου οφέλους, τυχερά, αθλητικών στοιχημάτων, αριθμοπαιχνιδιών.
  (Η πρώτη φάση, για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, 2 μήνες – μέσα Νοέμβρη)
  (Η δεύτερη φάση έως τέλος Μαίου 2011)

  Επίσης θα πρέπει να τελειώσει και η εκκρεμότητα που υπάρχει με το Texas Hold’em και την είσοδό του στα ελληνικά καζίνο που, αισίως, συμπλήρωσε δύο χρόνια στην αναμονή Υπουργικής υπογραφής.
  Πόκερ… Παιχνίδι με ιδιαιτερότητές που έχει κάνει σοβαρότατα βήματα αναγνώρισης ως άθλημα. Πιθανότατα, θα συμμετέχει ως πνευματικό άθλημα, (μαζί με μπριτζ και σκάκι), στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 2012 και με τη σφραγίδα της ΔΟΕ.
  Ένα παιχνίδι που προκαλεί σοβαρά νομοθετικά προβλήματα στις ΗΠΑ.

  Πόσο άραγε, έχει συνυπολογιστεί η ιδιαιτερότητα του πόκερ, για την εκπόνηση μιας τόσο πολύπλοκης νομοθεσίας «τυχερών παιχνιδιών»?
  Ο τρόπος που αναφέρεται «και το πόκερ» στα κείμενα της διαβούλευσης μοιάζει σαν να το θεωρούν «εύκολη δουλειά» και μέσα στο διαδικτυακό παιχνίδι το ρυθμίζουμε κι αυτό.
  Είναι έτσι άραγε?

  Η συνέχεια στο άρθρο 11 για το διαδικτυακό παιχνίδι.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 18:58 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΠΑΕΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΡΑΠΤΑ ΣΑΝ ΚΛΑΔΟΣ!!! ΠΡΙΝ ΟΜΩΣ, ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΕ, ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΚΑΤ.€!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΠΑΤΖΗΔΙΚΟ) 4 ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΒΓΕΙΣ ΜΥΡΙΖΕΙΣ ΤΑΣΑΚΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΤΟ ΣΤΗ ΖΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΛΕΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΩΝ» ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ 100.000€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ. ΤΙ 100??? ΕΓΩ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΕΜΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΕΕ ΤΙ ΛΕΤΕ??? Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΚΑΙΣΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ «ΚΑΘΑΡΟΙ». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΙΣΩΣ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΩΜΕΝΑ ΤΟΥΣ.
  ΚΑΛΑ Ο ΜΠΟΓΙΑΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΞΕΡΩ?

  ΚΥΡΙΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΤΟ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑ ΔΕΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΑΦΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΥΤΑ. ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ.

  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΛΥΠΑΜΕ ΠΟΥ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙ. ΔΕ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΣΩ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥΣ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 14:05 | ΚΑΡΑΚΙΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  μονο σε αυστηρα ελενγχομενους χωρους πρεπει να μπουν τα τυχερα παιχνιδια (φρουτακια ποκερ)για να υπαρχει ελενγχος ως προς τα κερδη του παιχτη την φορολογηση αλλα το σημαντικοτερο οι ηλικιες των παιχτων!!!!!
  προσοχη σε πολυ αυστηρα ελενγχομενους χωρους

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 14:11 | παντελης κ

  ελεγχος μπορει να γινει μονο στα πρακτορεια οπαπ!δεν υπαρχουν σωστοι ελεγκτικοι μηχανισμοι και ουτε προκειται να γινουν αμεσα τουλαχιστον οποτε το να υπαρχουν τυχερα παιχνιδια εκτος πρακτορειων ειναι επικινδυνο για τους πολιτες και υπαρχουν πολλα παραδειγματα και αποφασεις κρατων πχ δειτε το παραδειγμα της κυπρου!ο κυριος που αναφερει τι κανουν στο εξωτερικο που δεν εχουν πρακτορεια οπαπ μπορει να συγκρινει την παρανομια και την φοροδιαφυγη οπως και τις ποινες,τους ελεγκτικους μηχανισμους και μετα να δωσει απαντηση στο ερωτημα μονος του!οποιοδηποτε μηχανημα απο περιορισμενου μεχρι μεγαλου κερδους μονο στα πρακτορεια!με τα περιορισμενου κερδους μηχανηματα θα εκπαιδευθουν οι αυριανοι παικτες για να περασουν στα ποιο σκληρα!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 13:22 | Σταρακης Κωνσταντινος

  1)κανενας περιορισμος στα ψυχαγωγικα.
  2)τα παιχνιδια ωφελους πρεπει να διεξαγονται εκει που ηταν παντα,στα πρακτορεια οπαπ και στα καζινο μονο.εκει τα εχει καταταξει το μθαλο του ελληνα και εκει πρεπει να μεινουν.
  3)δεν πρεπει να υπαρξουν καταστηματα μεικτα.θα καταντησει η χωρα ενα απεραντο καζινο χωρισ ελεγχο!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 13:41 | NatassaF

  Πραγματικά έχετε την ψευδαίσθηση ότι μπορείτε να ελέγξετε τον τζόγο σε μια απελευθερωμένη αγορά, στην οποία όπου και αν βρεθείς, θα προσφέρεται;
  Αν δεν είναι απλή ψευδαίσθηση αλλά το πιστεύετε πραγματικά, γιατί δεν το κάνατε μέχρι σήμερα; Γιατί ανθεί ο παράνομος αφορολόγητος τζόγος παντού στην χώρα; Γιατί όλα τα καφενεία και τα ίντερνετ καφέ είναι στην ουσία, καταστήματα τζόγου; Γιατί να σας εμπιστευθούμε τώρα, όταν δεν έχετε καταφέρει τίποτα τόσα χρόνια σε αυτό το θέμα; Ή μήπως ήταν ως σήμερα, θέμα ελάχιστης σημασίας;

  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ στους Έλληνες ότι μπορεί να υπάρξει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ και ΣΩΣΤΟΣ έλεγχος και ΜΕΤΑ σκεφτείτε το ενδεχόμενο να προσφέρεται ο τζόγος και εκτός των νόμιμα αδειοδοτημένων από το κράτος και πλήρως ελεγχόμενων καταστημάτων, που είναι τα πρακτορεία οπαπ. Άλλωστε αυτός δεν είναι και ο λόγος ύπαρξής τους; Να προσφέρουν τζόγο;

  Συγνώμη αν έχω κάνει λάθος, αλλά έχω την εντύπωση, ότι το θέμα του ανοίγματος της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τέθηκε για την ενίσχυση των εσόδων του κράτους, όχι των εσόδων κάποιων μεγαλοεπιχειρηματιών. Αν έχω καταλάβει λάθος, ζητώ και πάλι συγνώμη.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΖΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 13:32 | ΧΡΙΣΤΟΣ

  Το θέμα με τις αντιδράσεις του ΟΠΑΠ μας έχει πάει 100 χρόνια πίσω. Έλεος επιτέλους!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:26 | STAYROS

  ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΧΨΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΞΗ..
  ΑΣ ΠΑΨΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΕ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ…
  ΣΩΣΤΑ ΜΗΧΑΑΝΗΜΑΤΑ…ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..
  ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ..
  ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ!!!
  ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ!!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:33 | Τσιακίρης Στέφανος

  Tα τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια διακινούνται και τοποθετούνται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς όπως ελεύθερα διακινούνται στο internet, στα κινητά στις τηλεοράσεις, στα σπίτια μας κλπ.κλπ.

  Μη γνωρίζοντας τα ακριβή χαρακτηριστικά των παιχνιδιών περιορισμένου οφέλους δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για τα ερωτήματα 8 και 9.

  Αν πρόκειται όμως για παιχνίδια AWPs (ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους) μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς με μέγιστο αριθμό 20-25 και σε μικτής χρήσης χώρους από 2 έως 5.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:07 | Σταυρος Γ.

  Η ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΠΑΠ ( ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΣΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΥΤΙΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΝΕΦΡΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΝ .
  ΕΔΩ ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ….. ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΕΚΙΑ ΟΜΩΣ ΣΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ .
  ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ??

  ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΤΖΟΓΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑ 50 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΟΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ .

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 02:25 | Παπουτσής Δ.

  Ηθελα ένας πράκτορας να μου απαντήσει, οι άλλες χωρες του κόσμου που δεν έχουν ΟΠΑΠ τι κάνουν??

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 02:51 | Παπουτσής Δ.

  Τα περιοριεμένου εώς 5 στα καφενεία-καφέ κλπ.
  Σε αμιγης αίθουσες εως 15.
  Να απαγορευεται σε αυτά τα καταστήματα η είσοδος κατω των 18.

  Στα τεχνικά κανένα όριο δεν χρειάζεται.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 23:26 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΗΤΕΣ ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΥΝ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΕΡΔΟΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥΣ.
  ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΗΣΚΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΩΘΕΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΝΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,Π.Χ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 24
  ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΙ 15 ΤΜ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 23:52 | stelios6

  Μονο στα πρακτορεια της οπαπ πρεπει να δωθουν τα φρουτακια μονο ετσι δεν θα γινει η χωρα απεραντο καζινο.Οι κλασικοι φρουτεμοροι θα βρουν τον τροπο να βγαλουν μυθικα ποσα σε βαρος του κρατους αφορολογητα.Επισης στα πρακτορεια να τηρηθει αυστηρο ωραριο μεχρι τις 22.00 το πολυ καθως και η εισοδος ανηλικων.Οποιος συλλαμβανετε να εχει παρανομα μηχανηματα τα προστιμα να ξεκινουν απο τις 100.000 ανα μηχανημα και φυλακιση 6μηνες χωρις εξαγορα.Ετσι μπορει και να ξεβρωμισουμε.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 20:56 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΩΝΗΣ

  ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ TEXNIKΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ.ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.
  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΕ ΔΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ .

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 18:21 | MARKEZINH Χ.

  »Το ερώτημα είναι σαφές. Ποιοί χώροι είναι πλήρως ελεγχόμενοι σε όλα τα επίπεδα?Δηλαδή φορολογικά-ανήλικοι-βεβαιωμένα έσοδα κλπ?
  Μόνο δύο. Τα καζίνο και το δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ.Χώροι που εχουν αποκλειστικά τζόγο.Ολα τα υπόλοιπα είναι περιττά.Δεν έπρεπε καν να μπει αυτό το άρθρο.»
  Αυτά είναι τα λόγια του mixali d.Ούτε κάν το επώνυμο του ολόκληρο.Ετσι το αντιλαμβάνεται anyway.Λοιπόν mivali d.έχω να σου πω ότι αυτά που λές εξυπηρετούν τα συμφέροντά σου και μόνο αυτά διότι οι ανήλικοι-όπου εσύ προστατεύεις κατά τα λεγόμενά σου-έχουν ελεύθεροι είσοδο στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ όπου παίζουν κατεξοχήν τυχερά παιχνίδια(ΚΙΝΟ).Σε όλα αυτά που προείπες αυτό μάλλον που ήθελες να τονίσεις είναι τα βεβαιωμένα έσοδα…και μόνο αυτό…ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Ή ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ?????….ΛΥΠΑΜΑΙ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 13:10 | mixalis d

  Διαβάζω όλες αυτές τις ημέρες και έχω ορισμένες απορίες.
  1)Ολοι αυτοί που μέχρι σημερα δεν πλήρωσαν εφορία ποτέ, θέλουν να γίνουν νόμιμοι.Γιατί? Μεγάλη απορία.Μήπως γιατί θα έχουν τα νόμιμα μηχανάκια για βιτρίνα και δίπλα τα ΔΙΚΑ τους να κλέβουν τον παίκτη και το κράτος?
  2)Μεγάλη απορία μου προκαλούν οι διάφοροι σύλλογοι καφενείων,καφέ και ιντερνετ καφέ που ζητούν και αυτοί μηχανάκια.
  Εχουμε χάσει το μέτρο σε αυτή τη χώρα. Τι δουλειά εχουν όλοι οι παραπάνω με τον τζόγο? Τα μαγαζιά τους σφίζουν από ανήλικους.
  Μήπως νοσταλγούν τις παλιές καλές εποχές που είχαν ανεξέλεγκτα μηχανάκια?
  Το ερώτημα είναι σαφές. Ποιοί χώροι είναι πλήρως ελεγχόμενοι σε όλα τα επίπεδα?Δηλαδή φορολογικά-ανήλικοι-βεβαιωμένα έσοδα κλπ?
  Μόνο δύο. Τα καζίνο και το δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ.Χώροι που εχουν αποκλειστικά τζόγο.Ολα τα υπόλοιπα είναι περιττά.Δεν έπρεπε καν να μπει αυτό το άρθρο.
  Οποιος ή όποιοι πάρουν όσες άδειες δοθούν πρέπει να είναι δεδομένο ότι οι χώροι που θα στηθούν είναι ντα καζίνο και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.
  Επίσης τα περί σχολείων-εκκλησιών κλπ είναι το λιγότερο αστεία.
  Σε αυτούς τους χώρους υπάρχει πλήρη απαγόρευση ανηλίκων και το ξέρουμε όλοι.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00 | Ιλιάδα

  Σχόλιο 1.: Θα πρέπει οπωσδήποτε τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια να υπόκεινται στους ίδιους όρους από πλευράς εγκατάστασης με εκείνα του περιορισμένου οφέλους. Και αυτό γιατί οι διανομείς τυχερών παιχνιδιών υποβάλλονται σε ιδιαίτερα μεγάλες δαπάνες για την εισαγωγή, εγκατάσταση και ανάπτυξη των μηχανών τυχερών παιχνιδιών, ως εκ τούτου η Αρχή θα πρέπει να προωθήσει τις αντίστοιχες προστατευτικές διατάξεις και να δημιουργήσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα προστατεύσουν αυτή την επένδυση. Ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι εάν δεν ισχύσουν οι ίδιοι όροι εγκατάστασης για τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια με τα παιχνίδια περιορισμένου οφέλους, οι διανομείς των πρώτων (τεχνικών-ψυχαγωγικών) παιχνιδιών μπορεί, στο πλαίσιο των χαλαρότερων όρων εγκατάστασης, να μετατρέψουν τα ψυχαγωγικά παιχνίδια σε μηχανές τυχερών παιχνιδιών. Αυτό βεβαίως πέραν του παράνομου χαρακτήρα θα πλήξει οικονομικά τους διανομείς παιχνιδιών περιορισμένου οφέλους.

  Σχόλιο 2.: Νομίζω ότι για τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παιχνίδια θα πρέπει να επιτραπούν και οι δύο χώροι. Από εκεί και πέρα έγκειται στον διαχειριστή η επιλογή του σωστού τρόπου με τον οποίο θα αναπτύξει το δίκτυο πωλήσεων στους αντίστοιχους χώρους.

  Σχόλιο 3.: Καταρχήν και αναφορικά με τον χώρο που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε καταστηματάρχης για μηχανές τυχερών παιχνιδιών νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση με την συνολική επιφάνεια του χώρου και σε ένα ποσοστό κατά ανώτατο όριο στο 50% της ανωτέρω συνολικής επιφάνειας.. Σε ότι αφορά τώρα τον μέγιστο αριθμό μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών, αυτός θα πρέπει να υπολογίζεται κάθε φορά ανάλογα με τον χώρο που διατίθεται για τα μηχανήματα αυτά. Θεωρώ δε ότι η διαθέσιμη επιφάνεια για κάθε μηχάνημα θα πρέπει να είναι περίπου εκτάσεως 3 έως 5 τετραγωνικά μέτρα.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 12:18 | οικονομιδης νικολαος

  μονο ο ΟΠΑΠ μπορει να εξασφαλισει οτι τα χρηματα που παιζονται θα πανε στο κρατος. Εχει δικτυο που ελεγχεται από την εφορια και οι πρακτορες του πληρωνουν πολλες χιλιαδες ευρω . Αυτό στηριζει την Ελλαδα σήμερα. Οχι να δωθουν σε καφετεριες και μπαρ που θα βαλουν και παρανομα μαζι.Γιατι σημερα αυτοι που εχουν θα παρανομα θα βαλουν και τα νομιμα για να καλυπτονται

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 12:25 | μαρκος τριγωνης

  μονο τα πρακτορεια του ΟΠΑΠ μπορουν και εχουν τη δυνατοτητα να δωσουν χρηματα στο κρατος.ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ τα νεα παιχνιδια και να διατηρηυεθ το μονοπωλιο του ΟΠΑΠ για να τα δωσει ολα στο κρατος που εχει αΝΑΓΚΗ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 10:53 | ΣΑΡΟΓΚΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗΑΜΑΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΑΡΚΕΤΑ 1ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΣΕ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΝ ΛΙΝΕ
  2ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΝΑ ΕΞΕΡΕΘΟΥΝ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ
  3 ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΕΦΑΠΑΞ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 50ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
  4 ΣΚΛΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝΕ
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΞΤΕ ΠΟΣΑ ΒΓΑΖΕΙ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΝΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΕΤΗΤΑ ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΙ Η ΝΑ ΠΕΞΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ