Άρθρο 9 – Αριθμός και Κατανομή των αδειών

Για τον αριθμό και την κατανομή των αδειών εξετάζονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:
α) Άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό. Οι άδειες δημοπρατούνται από το Υπουργείο Οικονομικών με πλειοδοσία και με ελάχιστη τιμή εκκίνησης. Οι προδιαγραφές ορίζονται σε σχετική προκήρυξη. Η Ε.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση και τελεσφόρηση του διαγωνισμού, ελέγχει και κατανέμει τις άδειες.
β) Άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό, με μεταβατικό στάδιο για 2-3 χρόνια. Στόχος είναι και πάλι η κατανομή των αδειών μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό. Επειδή ωστόσο μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στις διαδικασίες του διαγωνισμού, για να μπορέσει να λειτουργήσει γρηγορότερα νόμιμα η σχετική αγορά, το Δημόσιο αναθέτει απ’ ευθείας τη μικρότερη από τις προς προκήρυξη άδειες, στο κρατικό μονοπώλιο (ΟΠΑΠ) με προκαθορισμένο κόστος. Όταν γίνει ο διαγωνισμός για όλες τις άδειες, ο προσωρινός κάτοχος άδειας μπορεί να συμμετέχει και να διεκδικήσει μεγαλύτερη άδεια. Σε περίπτωση που το κόστος των αδειών υπερβεί αυτό που έχει καταβάλει ο επιλεγμένος κάτοχος της άδειας καταβάλλει τη διαφορά.
γ) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός αδειών με καθορισμένο κόστος. Οι άδειες προκηρύσσονται σε «πακέτα» όπου καθένα από αυτά μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό τερματικών και παρέχονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς οι άδειες μοιράζονται αναλογικά.
δ) Αρχική παραχώρηση στον ΟΠΑΠ των νέων αδειών για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη την τιμή ανά άδεια και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια ο ΟΠΑΠ , με ανοικτή διαδικασία, υποχρεούται να επιλέξει κατ’ ελάχιστον 3 παρόχους στους οποίους αναθέτει την αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των τερματικών συσκευών και των παιχνιδιών που λειτουργούν σε αυτές. Έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των σημείων εγκατάστασης των τερματικών συσκευών, εποπτεύει συνολικά την λειτουργία τους, συλλέγει τα χρήματα και εκκαθαρίζει τις αμοιβές των διαφόρων συμμετεχόντων, ήτοι του δημοσίου, των παρόχων και των ιδιοκτητών των σημείων εγκατάστασης. Η παραχώρηση στο μονοπώλιο μπορεί να είναι άμεση και να καταλαμβάνει είτε το σύνολο των μηχανημάτων που θα αναπτυχθούν στην ελληνική αγορά είτε μέρος τους.

Ερωτήσεις:

 • Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο μέγιστος αριθμός τερματικών τυχερών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους στη χώρα;
 • Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η διαδικασία παραχώρησης αυτών , μεταξύ των σεναρίων α, β, γ και δ;
 • Εφ΄οσον η Ευρωπαική και διεθνή πρακτική συνιστά 3,2 τερματικά ανα 1000 κατοίκους 32.000 τερματικα περίπου είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός.
  Η κατανομή όμως να μη γίνει πληθυσμιακά αλλά και εξετασθούν και τα κριτήρια της τουριστικής κίνησης ανα περιοχή.

  Τα σενάρια β) και δ) δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτά απο την ΕΕ.
  Το σεναριο α) δεν πριμοδοτεί Έλληνες επιχειρηματίες.
  Το σενάριο γ) είναι πιο αποδοτικό και δίκαιο με την προυπόθεση τα <> να διανέμονται ανά γεωγραφικό διαμέρεισμα ή περιφέρεια.

  Λιγα αλλα σε πολλούς παρα Πολλά σε Λίγους

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:44 | Στέλιος Παρασίδης

  Τα τυχερά παιχνίδια -ανεξαρτήτως απόδοσης- δεν μπορούν να παρομοιάζονται με οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
  Ένας εθισμένος σε παιχνίδια τύχης θα χάσει τα χρήματά του σε βάθος χρόνου ακόμη και αν ο ανταγωνισμός οδηγήσει σε επιστροφές 99% στους παίκτες. Ίσως και πιο εύκολα.
  Πιστεύω ότι τα τυχερά παιχνίδια πρέπει να διεξάγονται υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το εξασφαλίσει καμία επιτροπή όταν επικρατούν συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού.
  Το εισόδημα των Ελλήνων πιέζεται πολύ και δεν είναι καλό να υπάρχουν ευκαιρίες για τζόγο σε κάθε γωνιά και σε κάθε άνοιγμα σελίδας.
  Για μένα είναι μονόδρομος η διεξαγωγή όλων των τυχερών παιχνιδιών από κρατικούς φορείς είτε πρόκειται για ΟΔΙΕ, είτε για ΟΠΑΠ, είτε για κάποιον καινούργιο.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:16 | Ο.Κ.Ε. – Σ.Ε.Κ.Ε.Π. – Α.Τ.Λ.Α.Σ. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε. – Σ.Τ.ΕΗΛ.Π.Β.Ε – Σ.Ε.Η.Π. – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ.

  ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  « ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

  ΑΡΘΡΟ 9
  Παρακαλούμε να διευκρινισθεί σε ποιά κατηγορία αδειών αναφέρεται το παρόν άρθρο.
  Γιά παιγχνίδια Καζίνο VLTs ή γιά περιορισμένου οφέλους AWPs ?
  Απάντηση στις ερωτήσεις :
  α) 50.000
  β) Η πρώτη πρόταση. Και πάντως σίγουρα όχι η β) και σε καμμία περίπτωση η δ)!

  Τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις των εξής συλλογικών οργάνων :

  Ο.Κ.Ε.
  Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
  Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
  Βουλής 16 – Αθήνα

  Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
  Σύλλογος Ελλήνων
  Κατασκευαστών Εμπόρων
  Παιχνιδιών. Φιλιππίδου 26 – Αθήνα
  europlay@otenet.gr

  A.T.Λ.Α.Σ.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Κατασκευαστών – Εισαγωγέων – Εμπόρων –
  Αιθουσαρχών – Συντηρητών – Εκμεταλλευτών, Ηλεκτρονικών, Παιχνιδιών
  Μιχαήλ Βόδα 23, ΤΚ10439, Αθήνα
  Τηλ/Fax: 210-8259750
  info@atlas.org.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε
  Σωματείο Τεχνικών
  Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Ελλάδος
  Βουλής 16 – Αθήνα
  info@elte.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Δυτικής Ελλάδος
  Κορίνθου 467 – Πάτρα

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε. Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος
  Μεγάρων 6 – Συκιές Θεσσαλονίκη
  info@union-games.gr

  Σ.Ε.Η.Π
  Σωματείο Εργαζομένων
  στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
  Τζωρτζ 5 – Αθήνα
  sehp96@yahoo.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  Μαρίας Κιουρή 332 – Πέραμα
  vicky10@otenet.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Παναχαϊκού 104 – Πάτρα

  Επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας και τα σχόλιά μας στο Υπουργείο με νεώτερο υπόμνημα που θα κατατεθεί άμεσα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:58 | ΝΚΟΣ ΤΕΛΑΡΗΣ

  ΟΧΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ.
  ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΟΙ .ΜΗ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΛΛΟ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΡΑΒΩΝ.ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ.ΜΗ ΔΙΝΑΜΟΝΕΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΕΣ VLT ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:55 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΠΑΠ.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ.ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΟΜΗΜΟΤΙΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΜΗ ΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:04 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ VLT KAI AWP ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ. ΟΧΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΔΩΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΜΗΜΑ.ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ,ΑΠΑΡΑΒΙΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 21:12 | Παπαργύρης Σπύρος

  Όχι μόνον 3 άδειες αλλά 10003. Ίδιες ευκαιρίες για όλους. Δείτε πως δουλεύει όλη η Ευρώπη και υιοθετείστε έναν ανάλογο τρόπο. Απελευθέρωση της αγοράς και όχι λύσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα.
  Ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 21:36 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΣΗ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ VLT NA ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 150 ΑΔΕΙΕΣ
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ A.W.P. NA ΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ.ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ.Η ΙΔΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΨΕΙ.
  ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ VLT KAI AWP ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.ΒΟΗΘΑΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ(ΞΥΛΟ,ΜΕΤΤΑΛΟ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ).ΑΡΚΕΤΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΗΤΕ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ,ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ,ΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΙ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΟΙ.ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΒΡΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
  ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ Η ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΕΣ VLT ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΟΣΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ.
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΥΝΑΛΑΓΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ .ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΠΑΓΩΡΕΥΣΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
  ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΗΞΗ ΜΗ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΙΤΕ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 19:51 | Χρήστος Β. Γιαννικοπουλος

  Έιμαι απο εκείνους τους ανθρώπους που πιστεύουν στον όρο «δημόσια διαβούλευση», με την πραγματική όμως έννοια της λέξης, με πλήρη διαφάνεια, χωρίς σκιές και γκρίζα μηνύματα.
  Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν παραπάνω απο μια ή τρείς άδειες προκειμένου να δημιουργηθεί «ανταγωνισμός» και περισσότερα έσοδα στο κράτος που τα έχει τόσο πολυ ανάγκη, ιδιαίτερα αυτή την κρίσημη περίοδο. Η πρόταση, λοιπόν, των επαγγελματιών του χώρου είναι η εξής: VLT’s μηχανήματα στον ΟΠΑΠ με διεθνή διαγωνισμό, AWP’s μηχανήματα ελεύθερα με άδεια χρήσης δεκαετίας και τίμημα 5.000 ευρώ κάθε μηχανή προς τις Δ.Ο.Υ. συν 7% απόδοση μέσω online συστήματος. ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ με τίμημα 1.000ευρώ ανά μηχανή συν 3% στην απόδοση.

  Με σεβασμό προς την όλη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης,
  Χρήστος Β.Γιαννικόπουλος

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 13:29 | Σταρακης Κωνσταντινος

  1)ο ελαχιστος δυνατος πρεπει να ειναι ο αριθμος τερματικων.
  2)μονο μεσω οπαπ και τα πρακτορεια του

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:37 | Σταυρος Γ.

  Δώστε άδειες στο κόσμο να δουλέψει.
  Ετσι όπως ανακοίνωσε ο Παπανδρέου πως θα γίνονται οι εκλογές από εδώ και περα δεν θα χρειάζονται χρηματοδότηση οι πολιτικοί, όποτε δεν χρειάζονται χρηματοδότηση και οι μεγαλοεπιχειρηματίες σας.

  ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ …. ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ….
  ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΛΑΤΕ ???

  ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΟΠΑΠ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 5.500 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΠΟ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ???

  ΟΠΑΠ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:59 | Τσιακίρης Στέφανος

  Αν δεν γνωρίζουμε τα ακριβή χαρακτηριστικά των παιχνιδιών δεν μπορούμε να προτείνουμε αριθμό τερματικών παιχνιδιών.
  Η ευρωπαϊκή πρακτική, όπου στις 21 από τις 27 χώρες λειτουργούν παιχνίδια περιορισμένου κέρδους (AWPs) με επιτυχία, είναι η καλύτερη πρόταση.
  Δεν χρειάζονται πειραματισμοί.
  Οι μηχανές AWPs κατασκευάζονται βάσει προδιαγραφών που τίθενται από τη νομοθεσία, οι οποίες εξασφαλίζουν την αδιάβλητη λειτουργία τους, πιστοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και μπορούν να τεθούν σε λειτουργία από αδειούχους που τις τηρούν, χωρίς να παραγκωνίζεται κανένας.

  Από τα σενάρια α,β,γ,δ που προτείνεται κανένα δεν βοηθάει την Ελλάδα και τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

  Το καλύτερο σενάριο είναι η ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, του ανοιχτού επαγγέλματος, του ελεύθερου ανταγωνισμού, δημιουργία ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ και μη θέσεων εργασίας, ανάπτυξη της τεχνολογίας και έρευνας, περισσότερα φορολογικά έσοδα για το κράτος και το κυριότερο δεν θα φεύγουν από τη χώρα μας τα πολλά εκατομμύρια ευρώ, για αγορά μηχανών, κέρδη ξένων εταιριών κλπ.

  Απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ στις 11/09/2010
  « Υπανάπτυξη είναι η μονοπώληση της αγοράς για υψηλές τιμές μέσω καρτέλ, ή τα κλειστά επαγγέλματα που αποκλείουν νέους επιστήμονες και επαγγελματίες διατηρώντας προνόμια εις βάρος του καταναλωτή.
  Από αυτά χρειάζεται να απελευθερωθούμε για να έχουμε ανάπτυξη πόσο μάλλον και δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.»

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 11:26 | Γιάννης Αμπατζής

  Διαβάζω εδώ και καιρό τα άρθρα των εφημερίδων για το θέμα και προσφάτως μπήκα στη σελίδα αυτή και διάβασα το κείμενο του σχεδίου νόμου και τα σχόλια.
  Έχω πραγματικά εξοργιστεί.

  Την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε χρήματα για να κλείσετε κάποια τρύπα λέω να νομιμοποιήσετε κάθε παράνομη δραστηριότητα. Θα αυξηθεί η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση.
  -Άδεια εμπορίας στα βαποράκια με το αζημίωτο και μια επιτροπή διακίνησης ναρκωτικών να επιβλέπει
  -Άδεια τοκογλυφίας σε όποιον έχει χρήματα και θέλει να δανείζει
  -Άδεια τήρησης της τάξης μετά όπλου σε όποιον μπράβο θέλει να καθαρίζει για άλλους
  και ότι άλλο φανταστείτε.

  Ο τζόγος δεν είναι εμπόριο φρούτων ή καλλυντικών. Μην κάνετε την Ελλάδα ένα τεράστιο καζίνο.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 09:52 | ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Η σωστότερη και πιο δίκαια λύση είναι η τριτη (γ).
  Ο αριθμός μηχανημάτων πρέπει να έχει πληθυσμιακά κριτίρια .

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 02:46 | Παπουτσής Δ.

  Δώστε άδειες στο κόσμο να δουλέψει.
  Ετσι όπως ανακοίνωσε ο Παπανδρέου πως θα γίνονται οι εκλογές από εδώ και περα δεν θα χρειάζονται χρηματοδότηση οι πολιτικοί, όποτε δεν χρειάζονται χρηματοδότηση και οι μεγαλοεπιχειρηματίες σας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 00:39 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

  Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ 3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ.
  ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΤΑΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΚΑΛΗΠΤΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 12:31 | Γιώργος

  Σχόλιο 1.: Ο μόνος τρόπος για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό είναι να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στις πιο αναπτυγμένες αγορές στοιχήματος, όπως αυτές της Αγγλίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Με βάση λοιπόν το τι ισχύει αναλογικά στις χώρες αυτές θεωρώ ότι στην Ελλάδα η ιδανική αναλογία θα είναι 5 περίπου μηχανές ανά χίλια άτομα.

  Σχόλιο 2.: Αναμφισβήτητα το σενάριο (δ) θα πρέπει να εφαρμοσθεί. Και αυτό γιατί θα συντόμευε τις διαδικασίες ανάθεσης αδειών μέσω του ΟΠΑΠ. Κάθε άλλη διαδικασία θα ήταν χρονοβόρα και με αβέβαια αποτελέσματα. Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί μεγάλη προσοχή στα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι τρίτοι που θα επιλεγούν από τον ΟΠΑΠ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο οι τρίτοι να διαθέτουν πολυετή εμπειρία και να είναι αναγνωρισμένης αξίας επί του αντικειμένου. Επίσης τα τρίτα μέρη για την ομαλότερη και σωστότερη λειτουργία του όλου συστήματος λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την επιλογή και εγκατάσταση των μηχανημάτων, την επιλογή των χώρων στους οποίους θα τοποθετούνται τα μηχανήματα και τους επιμέρους όρους και συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών καθώς τέλος και τον τομέα διαφήμισης και προώθησης των παιχνιδιών στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Αυτονόητο θεωρώ επίσης ότι τα τρίτα μέρη στα οποία ο ΟΠΑΠ θα αναθέσει τις άδειες, θα πρέπει να ελέγχουν (από το κομμάτι της προμήθειας/εγκατάστασης μέχρι και το κομμάτι της συντήρησης) το κεντρικό σύστημα στο οποίο συνδέονται οι μηχανές των τυχερών παιχνιδιών.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 10:38 | Χαράλαμπος Διονυσόπουλος

  Στα πλαίσια των αρχών της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς, ισότητας και αναλογίας η αρμόζουσα λύση είναι η λύση Γ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 16:59 | Αχιλλεας

  Η διάσημη ιδέα του Άνταμ Σμιθ, ότι όταν ο καθένας κοιτάζει το δικό του όφελος το αποτέλεσμα σε μια ελεύθερη αγορά είναι το βέλτιστο για όλη την κοινωνία.

  Σε αυτη τη περίπτωση των αδειών πρέπει να απελευθερώσουν την αγορά που συνέπεια θα έχει την εισροή κεφαλαίων ,εσόδων,προς το κράτος ,την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη ομαλοποιήση της αγοράς.

  Οι σοβαροί παίκτες της κατηγορίας των παιχνιδιών είναι αυτοί που θα παραμείνουν και σε βάθος χρόνου η αγορά θα ισσοροπήσει τόσο για το σημερινό κρατικό μονοπώλειο όσο και για το σύνολο της κατηγορίας.
  Φυσικά θα ήταν απαράδεκτο να διαχειριστεί τις άδειες ο ΟΠΑΠ, θα πρέπει να έιναι μια ανεξάρτητη αρχή υπό την επιβλέψη ευρωπαικού κυβερνητικού φορέα.

  Και αν το δούμε απο τη πλευρά των καταναλωτών πάντα θα ήθελαν να είχαν λίγο περισσότερο από τουλάχιστον ένα από τα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία καταναλώνουν.
  Ετσι άλλωστε λειτουργεί και ο υγιείς ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 16:28 | ΑΤΛΑΣ

  Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΛΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ «ΤΥΧΕΡΩΝ» ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ γ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΩΣ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΥΣΗΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΕΣ Η ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 15:19 | Σουηδικό Εμπορικό Συμβούλιο / Εταιρεία Cherry

  Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο μέγιστος αριθμός τερματικών τυχερών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους στη χώρα;

  Πιστεύουμε πως ένας αριθμός μεταξύ 35.000 και 40.000 τερματικών σύμφωνα με την εμπειρία μας από άλλες ευρωπαϊκές αγορές αλλά και με την πληθυσμιακή δυναμική της χώρας θα ήταν ο ιδανικός.

  Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η διαδικασία παραχώρησης αυτών , μεταξύ των σεναρίων α, β, γ και δ;

  Οι επιλογές β) και δ) είναι κατά την εκτίμησή μας αντίθετες στην λογική του Ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού αναφορικά με την αποφυγή μονοπωλιακών αγορών. Όσον αφορά την επιλογή α) η θέση μας είναι ότι η πρακτική υλοποίησή της θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς δεν έχουμε συναντήσει αντίστοιχη εφαρμογή σε κάποια άλλη χώρα.

  Θεωρούμε ότι η επιλογή γ) είναι η πιο ενδεδειγμένη καθώς είναι διεθνής πρακτική να προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός αδειών με καθορισμένο κόστος ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπου το σύνολο των αδειών δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τον αναγγελθέντα μέγιστο αριθμό των τερματικών στη χώρα.

  Επίσης λογική προσέγγιση είναι οι παλαιοί κάτοχοι αδειών να έχουν προτεραιότητα στη νέα αδειοδότηση προς όφελος της σταθερότητας και συνέπειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  ΥΓ. Η παραπάνω πρόταση έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών/Γραφείο Υπουργού με Αριθ. Πρωτ. 11982

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 11:10 | Πατσίκας Μιχαήλ

  Ούτε 1,ούτε 2, ούτε 3 άδειες αλλά 50003.
  Δυνατότητα σε όλους να διεκδικήσουν άδεια εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις.
  Δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν μια άδεια για τυχερά παιχνίδια(VLT),η περιορισμένου οφέλους (ΑWPs) να είσαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλετε στην αναθέρμανση της αγοράς.
  Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας διότι τα παιχνίδια θα κατασκευαστούν από ελληνικά χέρια.
  Δίνοντας τις άδειες στον ημικρατικό ΟΠΑΠ και σε δύο ,τρείς »μεγαλους»
  το μόνο που θα καταφέρετε είναι να γεμίσει η Ελλάδα απο τα σκουπίδια της ευρώπης χωρίς να εισπράξετε ούτε ενα ευρώ φ.π.α.
  Και φυσικά ουτε λόγος για νέες θέσεις εργασίας, τουλάχιστον στο βαθμο που θα υπαρξουν στην περίπτωση που εγώ αναφέρω.
  Κανένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ δεν πρόκειται να προσλάβει ούτε εναν νέο υπάλληλο.
  Η δική μου επιχείρηση απασχολούσε 4 άτομα,τώρα δυσκολεύει ακόμη και η καταβολή των ασφαλιστικών μου εισφορών.
  Δώστε μας την δυνατότητα να ξαναγίνουμε ενεργοί και υγιείς επαγγελματίες.
  Ακολουθήστε τα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαικών χωρων που έχουν ρυθμίσει το ίδιο αντικείμενο εδώ και πολύ καιρό.

  Με εκτίμηση.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 11:10 | Κωνσταντίνος Διονυσόπουλος

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9

  έχω να παρατηρήσω τα εξής:
  Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν οι άδειες για το άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό από την ΕΕΠ του υπουργείου οικονομικών. Δηλαδή από το δημόσιο.
  Δεν συμφωνώ καθόλου με την περίπτωση β & δ δηλαδή από την εταιρία ΟΠΑΠ ΑΕ. Διότι η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν είναι δημόσια εταιρία. Είναι καθαρά ιδιωτική εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και το δημόσιο κατέχει μόλις το 34%. Βάσει του ελληνικού Συντάγματος όταν το δημόσιο δεν κατέχει τουλάχιστον το 51% δεν μπορεί να μιλάει για δημόσια εταιρία.
  το ελεγκτικό συνέδριο, όταν η ΟΠΑΠ ΑΕ ζήτησε να εγγριθούν κάποια χρήματα από το κονδύλι του δημοσίου για κάποιες εργασίες, του απάντησε ΟΧΙ δεν εγκρίνουμε ούτε (1) ένα ευρώ. Είστε ιδιωτική εταιρία, κάνετε ό,τι θέλετε.
  Άλλωστε υπάρχει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
  Και αν τολμήσουν να εφαρμόσουν την περίπτωση β ή δ θα προσφύγουν πολλές εταιρίες και θα το σταματήσουν. Αυτό δε, αν πάει έτσι στην ΕΕ δεν θα περάσει.
  Γιατί λοιπόν δε θέλουν να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο όπως ακριβώς ισχύει σε όλα τα ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ της ΕΕ;
  Μόνο που το αναφέρουν στη δημόσια διαβούλευση πιστέυω ότι εκτίθενται πάρα πολύ.
  Να βάλουν λοιπόν προδιαγραφές και όποιος ή όποια εταιρία τις έχει να μπορεί να αδειοδοτηθεί από το δημόσιο.
  ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΚΙ ΟΧΙ ΕΓΩ
  ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ
  αυτά δεν γίνονται και δεν θα περάσουν

  με τιμή
  Κωνσταντίνος Διονυσόπουλος

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 18:02 | MAYRIDOY MELINA

  Τα τυχερά παιχνίδια με διεθνή διαγωνισμό στον οποίο θα πρέπει να υπάρχει και η προϋπόθεση ότι δεν θα μπορεί να τοποθετηθούν πουθενά περισσότερα του ενος.Αλλιως θα γίνουν μικρά καζίνο Έτσι και αλλιώς αυτοί που θα πάρουν την άδεια είναι σχεδόν απίθανο να θελήσουν να πουλήσουν κάποιο από αυτά που θα έχει και τιμή 20.000 ευρώ περίπου μια και θα πρέπει να συνυπολογίστε άδεια λειτουργίας κόστος κτήσης και κατασκευής συν ένα εμπορικό κέρδος για την υποθετική κερδοφορία του μηχανήματος
  Τα περιορισμένου κέρδους να αδειοδοτηθουν όλα και η αγορά θα επιλέξει αυτό που θα αξίζει Χωρίς η με πολύ μικρή τιμή για την άδεια λειτουργίας και με περιορισμένο αριθμό πανελλαδικά και στην αίθουσα (όχι πάνω από δυο) Το κόστος κτήσης να προκαθορίζεται έτσι ώστε και να είσπραττε το ΦΠ Α και να αποφευχθούν διάφορες απίθανες καταστάσεις αισχροκέρδειας Είμαστε παθούντες κατά το πρόσφατο παρελθόν
  Και βέβαια όχι δια μέσω του ΟΠΑΠ που είναι λογικό οι μεγαλομέτοχοι του να κάνουν την διανομή αδειών κατά το δοκούν και των συμφωνιών που θα γίνουν κάτω από το τραπέζι .Να ξέρουν ότι οι νέες άδειες θα είναι ανταγωνιστικές προς τον ΟΠΑΠ και όχι συνεταιρισμοί και καρτέλ καταλάβουν και οι πράκτορες ότι έσκαψαν τον λάκκο τους και απέκτησαν ανταγωνιστές στα παιχνίδια και το στοίχημα κυρίως το στοίχημα Με τις υγείες σας κύριοι του ΟΠΑΠ
  sot-sot

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 16:47 | ΤΟΝΙΑ

  Πρώτα από όλα ήθελα να ρωτήσω σε ποια παιχνίδια αναφέρεστε. Τα VLT ή για τα AWP?
  ΚΑΝΕΝΑ από τα 4 σενάρια. Πλήρης απελευθέρωση της αγοράς. Ανταγωνιστικό περιβάλλον, για ΟΛΟΥΣ. Όποιος θέλει παίζει..όπου θέλει.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ!Βαρέθηκα να ακούω ξανά και ξανά την καραμέλα,περί προστασίας της κοινωνικής τάξης! Βλέπουμε το όριο ηλικίας που έχουν βάλει στα Πρακτορεία του ΟΠΑΠ, επιχειρηματολογούν με την διαφημιστική αφίσα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ. Το κράτος πρέπει να ελέγχει και να ρυθμίζει τις δραστηριότητες θέτοντας «σωστούς-δίκαιους» κανόνες για ΟΛΟΥΣ (ότι ακριβώς δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα). Αυτός είναι ο σκοπός του! Δεν είναι σκοπός του να αποφασίζει για το που θα ξοδέψει τα χρήματά του ο κάθε ενήλικας.Οι ενήλικοι πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους. Να φροντίσουν να περιορίσουν τα πάθη τους, αν τα καταφέρουν τα κατάφεραν, αν δεν τα καταφέρουν υπάρχει η έννοια μέσα στην φιλελεύθερη σκέψη, που είναι η αρχή της ατομικής ευθύνης»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 15:26 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ

  Αν έχουμε κράτος ηλιθίων και ανίκανων να διαχειριστούν το δημόσιο συμφέρον εντάξει να μην επαναφέρουμε τα Ψυχαγωγικά παίγνια να μην επιτρέψουμε τα AWPs ( που δεν είναι τυχερά) αλλά να κλείσει και ο ΟΠΑΠ που μόνο ελεγχόμενος απόλυτα δεν είναι (αφού και εκεί αν θέλουν παρανομούν διενεργώντας παράνομο στοίχημα) και τα Καζίνο.
  Όλοι εσείς οι φίλοι που επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά ότι μόνο ο ΟΠΑΠ είναι ασφαλής λύση προφανώς θεωρείτε ότι αυτό είμαστε ΚΡΑΤΟΣ ΗΛΙΘΙΩΝ & ΑΝΙΚΑΝΩΝ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 13:03 | Τσαμουρτζής Νικόλαος

  κ. Σαμολαδά τι σας κάνει να πιστεύεται πως αν φορολογηθούν τα 170.000 «τυχερά» θα έχουν τον ίδιο τζίρο που είχαν όταν ήταν αφορολόγητα? Γιατί εγώ έχω διαφορετική άποψη που λέει πως η απόδοση τους θα καταρρεύσει προς χάριν άλλων αφορολόγητων «τυχερών» που σιγά μην πάνε να φορολογηθούν.
  Η λύσεις και οι άδειες που πρέπει να δοθούν είναι ακριβώς ισάριθμες.
  ΜΙΑ!
  Και απόλυτος έλεγχος στους παράνομους –αφορολόγητους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 12:35 | Κώστας

  Αναφορικά με την πρώτη ερώτηση του παρόντος άρθρου πιστεύουμε ότι η ελληνική αγορά θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τις αντίστοιχες και συγκρίσιμες αγορές όσον αφορά την τάση συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού σε τυχερά παιχνίδιακαι όχι σε σχέση με αγορές όπου η ροπή προς τα τυχερά παιχνίδια είναι πολύ χαμηλή. Ένας καλός δείκτης για αυτό είναι το ποσό που αναλογεί ανά άτομο στο συνολικό στοιχηματισμό. Η κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες που είναι ώριμες αγορές και παρουσιάζουν υψηλή κλίση σε στοιχηματισμό όπως η Ελλάδα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο δείκτη των μηχανών ανά 1.000 άτομα σε αυτές τις χώρες όπως παρουσιάζεται στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης, βγάζουμε ένα μέσο όρο 4,82 μηχανές ανά 1.000 άτομα κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πιο κατάλληλο για την Ελλάδα.

  Αναφορικά με την δεύτερη ερώτηση πιστεύουμε ότι το σενάριο δ είναι αυτό που ικανοποιεί τους στόχους όλων των νόμιμα ενδιαφερομένων. Είναι μια διαδικασία που θα επέτρεπε στο ελληνικό κράτος να λάβει τα τέλη αδειών πολύ σύντομα, και θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας ρυθμιζόμενης ανταγωνιστικής αγοράς αφού ο ΟΠΑΠ προχωρήσει σε ανάθεση συμβάσεων σε τρίτα μέρη. Το μόνο που επισημαίνουμε είναι πως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός τα 3α μέρη που θα επιλεγούν από την ΟΠΑΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη γνώση στην ανάπτυξη και λειτουργία παρόμοιων έργων σε άλλες αγορές, θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για ολόκληρη την αλυσίδα των εμπλεκόμενων και αναγκαίων δραστηριοτήτων (α) επιλογή, παροχή, εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη των μηχανημάτων παιχνιδιών και του περιεχομένου (β) την επιλογή, την προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση του αντίστοιχου κεντρικού συστήματος στο οποίο οι μηχανές τυχερών παιχνιδιών συνδέονται για να λειτουργούν τα παιχνίδια (γ) επιλογή, συμβολαιοποίηση και η διαχείριση των τοποθεσιών στις οποίες θα εγκατασταθούν και λειτουργούν τα τερματικά τυχερών παιχνιδιών (δ) επικοινωνία στην αγορά, προώθηση και διαφήμιση των παιχνιδιών.
  Κώστας Καραγιάννης

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 12:51 | ΗΛΙΑΣ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ο προκαθορισμος μονοπολειου της ιδιοτικης Α.Ε. ΟΠΑΠ με την β.παραγραφο, μαθηματικα θα διμιουργηση εστεια πλουτισμου κατω από το τραπεζι π.χ. simens
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ
  Κανενα εμπορικο η επαγγελματικο ενδιαφερων δεν υπαρχει την στιγμη που ανα πασα ΟΤΑ η ιδιοτικη ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορει να αλλαξει σημεια και χερια επαγγελματιων.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ
  Κρατος εν κρατη η ιδιοτικη ΟΠΑΠ Α.Ε.μπορει ανα πασα ωρα να εκδοση αποφαση Δ.Σ. χωρις την συγκαταθεσει της Ε.Ε.Π. του υπουργειου οικονομικων και του κρατους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 11:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.ΑΥΤΗ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΛΕΙΣΑΝΕ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.

 • ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ,ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ,ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
  ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ.ΟΤΑΝ ΕΠΕΛΕΞΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΑΜΕΣΑ. ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΙΧΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΟΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΡΥΣΩ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΞΕΝΟΙΤΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΤΙ, ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ(1,2,3).ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ,ΣΤΕΙΝΕΙ.ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΗΡΟΝΩΝΤΑΣ ΦΟΡΟΥΣ Κ.Τ.Λ.Π.ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.ΤΟ ΕΚΑΝΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.

  Υ/Γ ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΧΑΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ.

  Μ.Φ.Χ.

  Ζ.Γ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 09:08 | ΣΤΑΥΡΟΣ.

  Τι ωραία που τα λέει ο φίλος μας.
  Θα παίξει 2000 και θα έχει κερδίσει 100.
  Δηλαδή θα παίξει μονό ένα παιχνίδι 2000 ευρώ με απόδοση 1,05 και θα κερδίσει 2100.
  Σε αυτή τη περίπτωση θα έχει πληρώσει φόρο 200 ευρώ.
  Πολύ σωστά.
  Αν όμως χάσει θα πρέπει να παίξει 40000 ευρώ με αυτή την απόδοση για να πάρει τα λεφτά του πίσω.
  Φοβερό παράδειγμα…

  Φιλε s.x. o κυριος ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ δεν ανέφερε κανενα 1,05 νομιζω.
  δεν μιλησε καν για αποδοση.
  ουτε εβαλε στοχο.
  ενα απλο παραδειγμα εδωσε ο ανθρωπος.
  νομιζω οτι εχει δικιο λοιπον στα λεγομενα του.
  φορολογηση επι του τζιρου στον στοιχηματικο νομο σημαινει χανω κερδιζω φορολογουμαι.
  ο οπαπ δηλαδη στον τζιρο φορολογειται?
  και σε ρωταω αν θυμασαι ποτε εσυ να εχει φορολογηθει κανεις στον οπαπ για τον τζιρο παιχνιδιου που εχει κανει.
  φορολογια επι των κερδων λοιπον ειναι το σωστο.

  και οσο για τον τροπο που θα ηθελα να κατανεμηθουν οι αδειες θεωρω σωστη μονον την Α γιατι σαν παικτης θελω ελευθερη και ανταγωνιστικη αγορα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 23:42 | nikos

  πιστευω το (δ) οτι είναι η πιο σωστη λυση.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 18:05 | Γιάννης Σαμολαδάς

  Από τα 170.000 τυχερά που λειτουργούν παράνομα,εκτιμάται ότι ο τζίρος είναι 4 Δις.Ευρώ.Αν νομιμοποιηθούν και φορολογηθούν,τα έσοδα του κράτους θα ξεπεράσουν το 1 Δις.Ευρώ.Από τις 3 άδειες που θέλετε να δώσετε θα το πάρετε το 1 Δις.Ευρώ κάθε έτος;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 18:24 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Παρατηρήσεις στο Άρθρο 9:

  (1) Το πρώτο σενάριο είναι και το μόνο συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικού δικαιώματος (η οποία, υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις και με αντικειμενικά κριτήρια που δεν συντρέχουν στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να γίνει με απευθείας ανάθεση), αλλά για ελεγχόμενο άνοιγμα της εγχώριας αγοράς συγκεκριμένων τυχερών παιχνιδιών, με περιορισμένο αριθμό (numerus clausus) αδειοδοτημένων παρόχων. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-203/08 και 258/08 (Sporting Exchange κατά Minister van Justitie και Ladbrokes Betting & Gaming, Ladbrokes International κατά Stichting de Nationale Sporttotalisator), οι οποίες αφορούν το καθεστώς αδειοδοτήσεως μόνον ενός παρόχου, το Δικαστήριο επισήμανε ότι τα κράτη – μέλη έχουν επαρκή διακριτική ευχέρεια για να ορίσουν το επίπεδο προστασίας που επιδιώκεται σχετικά με τυχερά παιχνίδια. Εντούτοις, για να δικαιολογηθεί καθεστώς προηγούμενης διοικητικής άδειας, πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, που δεν δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις και είναι εκ των προτέρων γνωστά, έτσι ώστε να οριοθετεί την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των αρχών, προκειμένου η ευχέρεια αυτή να μην χρησιμοποιείται με αυθαίρετο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, οι περιορισμοί της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι απορρέουν ειδικά από τις διαδικασίες χορήγησης ή/και ανανέωσης άδειας μόνον ενός παρόχου θα μπορούσαν να θεωρηθούν δικαιολογημένοι, αν το οικείο κράτος – μέλος αποφάσιζε να χορηγήσει ή να ανανεώσει την αποκλειστική άδεια μιας δημόσιας επιχείρησης της οποίας η διαχείριση υπόκειται στην άμεση εποπτεία του κράτους ή μιας ιδιωτικής επιχείρησης, επί των δραστηριοτήτων της οποίας οι δημόσιες αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν συστηματικό έλεγχο (προϋπόθεση η οποία σαφώς και δεν συντρέχει στην περίπτωση της ΟΠΑΠ, η οποία έχει ρητά τεθεί, δια του ν. 3429/2005, Κεφάλαιο Β’, εκτός του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα), και πάντως όχι στην περίπτωση χορήγησης αδειών σε περισσότερους του ενός παρόχους. Στην δεύτερη περίπτωση, το κοινοτικό δίκαιο επιβάλει ρητά την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.

  (2) Το δεύτερο σενάριο δεν είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαδικασίας ενός διαγωνισμού δεν αποτελεί νόμιμο λόγο για την μη πραγματοποίησή του, ειδικά στην περίπτωση που ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα των 2 – 3 χρόνων που εκτιμάται ότι θα μεσολαβήσουν μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΟΠΑΠ θα έχει επιλέξει τα εμπορικότερα σημεία εγκατάστασης, θα έχει δημιουργήσει ισχυρή πελατειακή βάση και θα αποκτήσει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των υπολοίπων παρόχων, πολλώ μάλλον δε αν τελικά αποκτήσει και την μεγαλύτερη (από άποψης αριθμού τερματικών προς εγκατάσταση) άδεια, ενώ και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

  (3) Το τρίτο σενάριο είναι προβληματικό στην εφαρμογή του, δεδομένου ότι, απουσία διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι ενδεχομένως αδύνατο να εξασφαλιστεί ότι οι αιτούντες ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια επάρκειας και καταλληλότητας και τις προδιαγραφές για την δραστηριοποίησή τους στον συγκεκειμένο τομέα παροχής υπηρεσιών.

  (4) Το τέταρτο σενάριο δεν είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν, έστω και για μεταβατικό χρονικό διάστημα, περισσότερες της μίας άδειες σε ένα πάροχο και μάλιστα με απευθείας ανάθεση. Επιπρόσθετα, αν η ΟΠΑΠ ασκήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κατά το μεταβατικό στάδιο, θα έχει επιλέξει τα εμπορικότερα σημεία εγκατάστασης, θα έχει δημιουργήσει ισχυρή πελατειακή βάση και θα αποκτήσει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των υπολοίπων παρόχων. Τέλος, είναι αδιανόητο για μια εταιρεία, η οποία έχει ρητά εξαιρεθεί από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ν. 3429/2005, Κεφάλαιο Β’), να διενεργεί διαγωνιστικές διαδικασίες για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, να έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των σημείων εγκατάστασης των τερματικών συσκευών (στερώντας το αυτονόητο αυτό δικαίωμα από τους υπόλοιπους παρόχους και ενεργώντας προστατευτικά για το δίκτυο των πρακτόρων της εις βάρος των υπόλοιπων παρόχων και των ιδιοκτητών των σημείων εγκατάστασης) και, τέλος, να ασκεί αρμοδιότητες διοικητικού χαρακτήρα (ήτοι, εποπτεία και έλεγχο της διεξαγωγής των παιχνιδιών), ούσα μάλιστα ανταγωνιστικά δραστηριοποιούμενη στον τομέα των τυχερών παιγνίων.

 • Η Κίνηση Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων ανακοινώνει την διεξαγωγή μιας πραγματικής διαβούλευσης για τις επιπτώσεις της παρούσας «νομοθετικής πρωτοβουλίας». Ενημέρωση θα υπάρξει σύντομα στην ιστοσελίδα http://oxiallatixera.blogspot.com/

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 17:45 | s.x.

  Τι ωραία που τα λέει ο φίλος μας.
  Θα παίξει 2000 και θα έχει κερδίσει 100.
  Δηλαδή θα παίξει μονό ένα παιχνίδι 2000 ευρώ με απόδοση 1,05 και θα κερδίσει 2100.
  Σε αυτή τη περίπτωση θα έχει πληρώσει φόρο 200 ευρώ.
  Πολύ σωστά.
  Αν όμως χάσει θα πρέπει να παίξει 40000 ευρώ με αυτή την απόδοση για να πάρει τα λεφτά του πίσω.
  Φοβερό παράδειγμα…
  Λοιπόν, η μόνη φορολόγηση που μπορεί να υφίσταται λόγω τριγωνικών και τετραγωνικών συναλλαγών είναι η φορολόγηση επί του τζίρου.
  Διαφορετικά θα βλέπετε ένα 3% μεικτό κέρδος και το φόρο μηδέν!
  Τέτοια ντρίπλα μην τρελαθείτε και τη φάτε.
  10% επί του τζίρου είναι το 25% του καθαρού κέρδους ενός παιχνιδιού με 70% payout + τη συμμετοχή για ίσο ανταγωνισμό με το επίγειο που έχει έξοδα, προσωπικό, εισφορές.
  Για αυτό δεν το θέλουνε.
  Είναι πανέξυπνοι! Θέλουν ελεύθερο το Payout για να ποστάρουν τους τζίρους οι ίδιοι και να χάνετε λογιστικά το πραγματικό τους κέρδος.
  Είναι παγίδα ολκής και δεν πρέπει να πέσετε μέσα!!!!!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 15:55 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΟΣ

  Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 20.000 ΜΗΧΑΝΕΣ VLT ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ A.W.P. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 30.000 ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΑ 5000 Ε ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗ.ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 5% ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΗΓΕΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΩΣ 20 .ΜΗΧΑΝΕΣ A.W.P. ΤΕΜΑΧΙΑ 1-2 ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ