Άρθρο 2 – Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών

1. Δημιουργείται κατάλληλο εποπτικό, ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο, ώστε η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά και στα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια να διατηρηθεί σε ελεγχόμενο επίπεδο, να προστατευτούν οι καταναλωτές, οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από τον εθισμό στα παιχνίδια, να διασφαλισθεί ότι τα τυχερά και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και δεν γίνονται αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας και να κατευθυνθεί η ψυχαγωγική και στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους παρόχους και να εξαλειφθεί ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ.).

2. Δημιουργείται ισχυρή και ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών (Ε.Ε.Π.). Στην Ε.Ε.Π. συμμετέχουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και συναφούς γνωστικής εξειδίκευσης. Η Ε.Ε.Π. έχει αρμοδιότητες, ενδεικτικά, να πιστοποιεί και να ελέγχει την καταλληλότητα των μηχανημάτων, των παιχνιδιών, του δικτύου επικοινωνιών, των τερματικών και των καταστημάτων μέσω κεντρικού ή άλλου κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και φυσικών ελέγχων, να χορηγεί άδειες, να εκδίδει ρυθμιστικές κανονιστικές πράξεις, να επιβάλλει τη νόμιμη λειτουργία της αγοράς και να επιβάλλει κυρώσεις, να εκδίδει οδηγίες και να επιλαμβάνεται καταγγελιών.

 • Η Ε.Ε.Π.εφοσον πρόκειται να λειτουργήσει ως Ανεξάρτητη ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να προβλεφθεί
  η δημιουργία παραρτημάτων τησ σε όλη τη χώρα ανά π.χ.διαμέρισμα/περιφέρεια/νομός
  ώστε οι αρμοδιοτητες της π.χ. πιστοποίηση-χορήγηση αδειών να είναι εφικτές απο ενδιαφερόμενους εκτος Αττικής

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:15 | Ο.Κ.Ε. – Σ.Ε.Κ.Ε.Π. – Α.Τ.Λ.Α.Σ. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε. – Σ.Τ.ΕΗΛ.Π.Β.Ε – Σ.Ε.Η.Π. – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ.

  ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  « ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

  ΑΡΘΡΟ 2
  Η διατύπωση του εν λόγω άρθρου ως έχει κρίνεται γενική και ασαφής. Κατά την άποψή μας πρόκειται περί δηλώσεως βουλήσεως ( παρ. 1 του άρθρου) και αναμένουμε γιά την αποσαφήνιση του της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Κατά την άποψή μας η λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής, μάλλον θα διευκρινισθεί με πράξη κανονιστικού περιεχομένου την οποίαν θα εκδώσει ο κατά τον νόμο αρμόδιος υπουργός και άρα επιφυλασσόμεθα γιά τις πιό λεπτομερείς παρατηρήσεις εν καιρώ τω δέοντι.
  Δεν είναι όμως δυνατόν να μη σημειώσουμε απο τώρα πως γιά τη λειτουργία αυτής της Επιτροπής στην καθημερινότητα , δηλ. γιά την πιστοποίηση ή /και γιά την χορήγηση αδείας γιά πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να γίνεται κεντρικά.Θα πρέπει δηλ. να ληφθεί πρόνοια οι αιτήσεις που αφορούν ή στην πιστοποίηση ή στην έκδοση της αδείας να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους φορείς στις αρχές της κατά τόπο λειτουργίας της, ήτοι Δήμους ή στην έσχατη των περιπτώσεων Περιφέρεια.
  Πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα δυσλειτουργίας αν η εν λογω εξουσία δεν εκχωρηθεί τουλάχιστον στις Περιφέρειες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γλυτώσουν χρόνο και χρήμα. Εάν η εν λόγω Επιτροπή προβλέπεται να λειτουργήσει δίκην « Ανεξάρτητης Αρχής», μπορεί πάντα να προβλεφθεί πως αυτού του είδους οι γραφειοκρατικές διαδικασίες θα μπορούν να γίνονται στην έδρα των κατά τόπο νομών ή Περιφερειών.
  Επιπλέον δεν γίνεται κανενός είδους μνεία γιά τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής.
  Θεωρούμε και προφανές και αυτονόητο, πως θα πρέπει να μετέχουν 2-3 εκπρόσωποι των επι μέρους κλάδων των εργαζομένων ή απασχολουμένων ή των δραστηριοποιουμένων στον τομέα των παιγνίων, γιατί και γνώσεις και πείρα διαθέτουν και πιστεύουμε βαθύτατα πως θα βοηθήσουν αποτελεσματικά το έργο της Επιτροπής.

  Τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις των εξής συλλογικών οργάνων :

  Ο.Κ.Ε.
  Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
  Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
  Βουλής 16 – Αθήνα

  Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
  Σύλλογος Ελλήνων
  Κατασκευαστών Εμπόρων
  Παιχνιδιών. Φιλιππίδου 26 – Αθήνα
  europlay@otenet.gr

  A.T.Λ.Α.Σ.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Κατασκευαστών – Εισαγωγέων – Εμπόρων –
  Αιθουσαρχών – Συντηρητών – Εκμεταλλευτών, Ηλεκτρονικών, Παιχνιδιών
  Μιχαήλ Βόδα 23, ΤΚ10439, Αθήνα
  Τηλ/Fax: 210-8259750
  info@atlas.org.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε
  Σωματείο Τεχνικών
  Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Ελλάδος
  Βουλής 16 – Αθήνα
  info@elte.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Δυτικής Ελλάδος
  Κορίνθου 467 – Πάτρα

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε. Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος
  Μεγάρων 6 – Συκιές Θεσσαλονίκη
  info@union-games.gr

  Σ.Ε.Η.Π
  Σωματείο Εργαζομένων
  στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
  Τζωρτζ 5 – Αθήνα
  sehp96@yahoo.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  Μαρίας Κιουρή 332 – Πέραμα
  vicky10@otenet.gr
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Παναχαϊκού 104 – Πάτρα

  Επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας και τα σχόλιά μας στο Υπουργείο με νεώτερο υπόμνημα που θα κατατεθεί άμεσα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 19:06 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΣΗ

  ΣΩΣΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ .ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΧΙΚΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ,ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ (ΟΡΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΕΡΔΟΥΣ,ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ).
  ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΗΣΗ ΝΟΜΗΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ,ΑΠΟ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ η ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ
  ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΑΡΚΕΙ Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟ.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 2
  Προκειμένου η εποπτική δραστηριότητα της Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών (ΕΕΠ) να είναι απόλυτα αποτελεσματική, αλλά και για προφανείς λόγους ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να έχει υπό την αρμοδιότητά/εποπτεία της όλα ανεξαιρέτως τα τυχερά παιχνίδια (όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, τα καζίνο, τα λαχεία, τον ΟΔΙΕ και άλλα τυχερά παιχνίδια που ενδεχομένως αποτελέσουν αντικείμενο αδειοδότησης μελλοντικά) και όχι μόνον αυτά που αφορούν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να επιβάλλει τους ίδιους κανόνες και με την ίδια αυστηρότητα σε όλους τους φορείς που ασκούν σχετικές δραστηριότητες.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £301 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 9/9/2010). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centricir.gr/default.asp?pid=96&la=1

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:07 | Τσιακίρης Στέφανος

  Η Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών (Ε.Ε.Π.) πρέπει να έχει ρυθμιστικό και εποπτικό χαρακτήρα, αποκλειστικά.
  Στα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και συναφούς γνωστικής εξειδίκευσης πιστεύω να συμπεριλαμβάνετε και εκπρόσωπους των επαγγελματιών του χώρου.
  Θεσπίζοντας το Υπουργείο δίκαιους κανόνες και σωστές προδιαγραφές μηχανών ή αγορά μπορεί να λειτουργήσει μόνη της. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες, πρότυπα και συστήματα χαρακτηρισμού των παιγνίων. Δεν χρειάζεται να προτείνουμε νέους κανόνες.

  Δεν χρειάζεται και δεν πιστεύω ότι τα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που προτείνεται θα καταφέρουν να πιστοποιούν και να ελέγχουν όλα αυτά που αναφέρετε.
  Πρόταση (ισχύει και σε άλλες χώρες) : Πέραν από αναγνωρισμένων διεθνών οίκων πιστοποίησης, την πιστοποίηση των τυχερών παιχνιδιών και των δικτύων μπορούν να την αναλάβουν τα Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι. της χώρας με ανάλογες ειδικότητες. Τα Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι. διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 11:48 | Π. Αλεξόπουλος

  Με βάση το παραπάνω κείμενο αυτή η περίφημη επιτροπή θα πρέπει να ασχολείται με ότι κινείται στην αγορά τυχερών παιγνίων. Έίναι δυνατόν να οργανωθεί κάτι τέτοιο σοβαρά από το κράτος και αν οργανωθεί πόσο θα κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο;

  Το έργο της επιτροπής περιλαμβάνει:
  -Πιστοποιήσεις μηχανημάτων, παιχνιδιών, δικτύου, τερματικών, καταστημάτων
  -Συγκέντρωση και έλεγχο φακέλων υποψηφίων
  -Έλεγχο μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών παιχνιδιών και εξ αποστάσεως στοιχηματισμού (internet, itv, mobile)
  -Έλεγχο όλων των εικόνων, ήχων ή άλλων μέσων για επιπτώσεις σε ανηλίκους ή περιεχόμενο ξενοφοβίας, ρατσισμού, κλπ
  -Έλεγχο ISP, τραπεζικών συναλλαγών και διαφημιστών
  -Έλεγχο διαφήμισης στο internet
  -Έκδοση οδηγιών
  -Έλεγχο καταγγελιών
  -Εποπτεία ανταλλακτηρίων

  Για όλα αυτά απαιτεί πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και φυσικά νομικούς για πλήθος υποθέσεων, εξειδικευμένους τεχνικούς, πιστοποιητές, ελεγκτές, στελέχωση κεντρικής υπηρεσίας πληροφορικής για το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης κλπ. Και φυσικά προέδρους, διοικητικά συμβούλια, γραμματείς και συμβούλους.
  Όλοι αυτοί με εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ταξίδια και συναντήσεις με συναρμοδιους φορείς διεθνώς (κατά το κείμενο πάντα). Και φυσικά να μην ξεχνάμε τα εκτός έδρας για να γυρνάνε όλη τη χώρα και να κάνουν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε εξουσιοδοτημένους ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ.
  Ακόμη και σήμερα τα παράνομα σημεία είναι άπειρα. Συνεπώς θα πρέπει να γυρνάνε κάθε γωνιά της χώρας και να διεξάγει ελέγχους σε καφετέριες, μπαρ, λέσχες και υπόγεια αλλά και τους νόμιμα αδειοδοτημένους μήπως έβαλαν παραπάνω μηχανήματα, μήπως έχουν διπλά λογισμικά, μήπως αφήνουν ανηλίκους να μπαίνουν ή μήπως κάνουν μαύρο τζόγο κάτω από το ταμείο με τα credits των AWP.

  Με πρόχειρους υπολογισμούς χρειάζονται τουλάχιστον 300-400 άτομα για να ξεκινήσει και για να γίνει σοβαρά η δουλειά με ρυθμούς δημοσίου πάνω από 800. Ξέχωρα τις ανάγκες σε κτήρια, υποδομές κλπ.

  Καταρχήν απορώ που θα βρεθούν τόσα άτομα με εξειδίκευση στο χώρο ώστε να μπορούν να αποδόσουν άμεσα; Θα προσλάβετε προσωπικό από τους παρανόμους διακινδυνεύοντας να πληρώνετε ‘δούρειους ίππους’; Θα διαλύσετε τον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ για να πάρετε στελέχη; Ή μήπως θα μαζέψετε κολλητούς και φίλους εγνωσμένουν κύρους για να τρώνε να πίνουν και να «εποπτεύουν»;

  Η δεύτερη και σημαντικότερη απορία μου είναι ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ το πάρτι και ποιός θα το πληρώνει; Με πρόχειρους υπολογισμούς θα κοστίζει τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ το χρόνο και πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει να είναι πολλαπλάσιο. Θα φέρουν οι άδειες που θα μοιραστούν τόσα χρήματα στο κράτος; Ή μήπως θα πάρετε προκαταβολή της άδειες και θα αφήσετε τον Έλληνα πολίτη να πληρώνει την περίφημη Επιτροπή από την τσέπη του όλα τα επόμενα χρόνια;

  Και τέλος αναρωτιέμαι αν η Έπιτροπή αυτή θα κάνει κάτι ουσιαστικό ή απλά θα υπάρχει για νομιμοποιεί στα χαρτιά τη δραστηριότητα του κάθε επιχειρηματία που θα δραστηριοποιηθεί στο τζόγο. Με τα χρήματα του΄Έλληνα πολίτη.

  Χαίρετε.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 10:10 | ΕΛΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Χωρίς εμπειρία από τον χώρο των παιχνιδίων δεν γίνεται να υπάρξουν σωστές αποφάσεις και ας είναι και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και συναφούς γνωστικής εξειδίκευσης.Χρειάζετε τεχνίκη κατάρτηση και συνέργασια με φορείς που έχουν εμπειρία και γνώσεις για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 14:50 | ΑΤΛΑΣ

  Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΛΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ 1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΕΚΑΣΤΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 12:34 | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Παρατηρήσεις στο άρθρο 2 :

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

  Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια και μόνο στα τυχερά παιχνίδια
  (γιατί τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια πρέπει να αποτελέσουν εξαίρεση διότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων ,όπως και εγώ που είμαι 38 ετών , που ενόσω ήταν ελεύθερα τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια εμείς ως χρήστες δε παρουσιάσαμε κανένα απολύτως εθισμό παίζοντας ΦΛΙΠΕΡ , TETRIS και PAC-MAN παρά μόνο διασκεδάζαμε)
  το μόνο μέτρο που υπάρχει στις μέρες μας είναι η ανάρτηση πινακίδων για ψυχολογική βοήθεια στους εξαρτημένους κάτι το οποίο κρίνω σωστό ως μέτρο.
  Οι ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ είναι ΑΣΤΕΙΟ να χρησιμοποιείται ως όρος σε ένα χώρο στον οποίο δε μπορούν να προστατευθούν εφόσον έχουν τη δυνατότητα και θα την έχουν νόμιμα να πάνε και να παίξουν σε οποιοδήποτε καζίνο άσε που για να ορίσεις τις ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ απαιτείται να βγει καινούριο Συνταγματικό Δίκαιο.
  Οι ανήλικοι πρέπει να απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια αλλά πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια (ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ)γιατί έτσι έχουν επαφεί με την τεχνολογία που θα τους είναι απαραίτητη , διαπλάθουν και αναπτύσσουν τη σκέψη τους και τη προσωπικότητά τους,αναπτύσσουν υγιεί επιθυμία νίκης και κατανοούν την ανταγωνιστικότητα (όπως γίνεται και μέσω των αθλημάτων) .
  Όσον αφορά την ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ δεν υπάρχει αυτός ο όρος σε μια αγορά που πρέπει να είναι ελεύθερη .
  Θα βγάλετε νόμο που θα λέει σε κάποιον επιχειρηματία που έχει επενδύσει τα λεφτά του ότι «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ»
  όταν ο σκοπός του μα και του κράτους είναι να βγάζει όσο περισσότερα γίνεται για να διατηρεί προσωπικό και να πληρώνει φόρους.
  Όπως συμπερασματικά προκύπτει από τα παραπάνω το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ
  και τα ΤΥΧΕΡΑ και τα ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ.Πρέπει να ελέγχονται οι χώροι των τυχερών και μόνο τυχερών παιγνίων μιας επιχείρησης έτσι ώστε να μη χρησιμοποιούνται από ανήλικους(αυτό τον έλεγχο βεβαίως δε το κάνετε στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και είναι κάτι που πρέπει να γίνει).
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Η ΕΕΠ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
  Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΔΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ.ΕΑΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ .
  Μια συμβουλή : μη βάλετε προκύρηξη για θέσεις στη ΕΕΠ γιατί θα λάβετε 10.000.000 αιτήσεις ακόμα και από συνταξιούχους που θα απαρνιούνται τη σύνταξή τους για να έχουν δικαίωμα στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε μια μόνο θα αρκεί για να λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα άντε δύο).
  Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ πρέπει να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ αλλά ο έλεγχος για τη σωστή λειτουργία αυτών των χώρων και για τη σωστή απόδοση των φόρων πρέπει να είναι αυστηρός.
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
  «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 13:17 | διονυσης

  καταρχης πριν ξεκινησω να γραψω,θα ηθελα να εκφρασω τα θερμα μου συγχαρητηρια,για το βημα που μας δινεται να γραψουμε τα σχολια μας σε ενα τοσο ευαισθητο θεμα.καταρχης θα ηθελα να τοποθετηθω οτι καθε μορφης απαγορευσης με ενοχλει.τωρα στο θεμα μας πιστευω στην ελευθερη διακινηση των παιχνιδιων και πιο συγκεκριμενα στην προγενεστερη μορφη τους,και παντα με την ελεχγομενη φορολογια του κρατους.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 17:22 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΟΣ

  Καλή σας μέρα.
  κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ που ειστε οι μόνοι ατα 35 χρόνια που ειμαι στον χώρο του τζόγου που έχετε το θάρρος να βγάλετε τα κάστανα απο την φωτιά.

  Κατά δεύτερο λόγο αφου τα βγάλετε καλό θα ειναι να τα μοιράσετε ακριβοδίκαια. Οταν λέω δίκαια εννοώ πολλές άδειες αλλα με τις κατάλληλες προυποθέσεις και προ πάντων όχι στον ΟΠΑΠ και στα ολιγοπώλεια.

  Αυτήν την στιγμή τα καζινο δεν έχουν ούτε 1 μηχάνημα που να κατασκευαζεται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα οι κατασκευαστές μας και εγώ μαζι να αναζητούμε αλλες διεξόδους για να ζήσουμε.

  Το νομικό πλαίσιο το βρήκα γενικό και αόριστο και με στενοχωρεί το γεγονός ότι πάλι δεν λαμβάνετε υπ’ όψιν ότι η Ελλάδα εχει τεχνογνωσία όχι μόνο να παράγει αλλα και να εξάγει ηλεκτρονικά παιχνίδια.

  Δέν διάβασα κάπου μία δέσμευση που να λέει ότι τα παιχνίδια θα κατασκεύαζονται στην Ελλάδα και δεν θα φεύγουν τα χρηματά μας στο εξωτερικό.

  Απορώ γιατί δεν ρίχνουμε μιά ματιά να δούμε πώς έλυσαν το πρόβλημα του ελέγχου στον τομέα των προυποθέσεων και των ποσοστών όλα τα υπόλοιπα κράτη και πάμε να πειραματιστούμε σε ανάθεση με μονοπολειακές άδειες.

  Δεν ειμαι άσχετος με τον χώρο (ασχολούμαι με το δημιουργικό και με εκτύπωση των κρυστάλλων που διάκοσμουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια απο το 1975 )δουλειές μας βγαίνουν ευτυχώς στο εξωτερικό σε συνεργασία με την ΒΛΑΣΣΗΣ Α.Ε στην ΙΣΠΑΝΙΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΑ και θλίβομαι πραγματικά που δεν αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας.

  Ελπίζω στο τέλος να πρυτανεύσει η λογική και να λάβετε υπ΄όψιν σας τις χιλιάδες των επαγγελματιών του χώρου.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 17:10 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Παρατηρήσεις στο Άρθρο 2:

  (1) Τα συσχετιζόμενα με την παράνομη διεξαγωγή ψυχαγωγικών τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών ποινικά αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 είναι αορίστως και περιοριστικά διατυπωμένα. Θα πρέπει να εξειδικευθούν, να απαριθμηθούν με την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και σε αυτά να προστεθούν, κατ’ ελάχιστον, η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο διεξαγωγή παιχνιδιών άνευ αδείας (δικαιώματος) και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, η άνευ αδείας μετατροπή ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών σε τυχερά παιχνίδια, η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την διεξαγωγή παιχνιδιών κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, η με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο διαφήμιση και εν γένει προώθηση των παρανόμως διεξαγόμενων παιχνιδιών, η συμμετοχή σε παράνομα παιχνίδια και η εκκαθάριση των συναλλαγών που σχετίζονται με παράνομα παιχνίδια από τα ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αντιστοίχως και κατά περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφθούν αυστηρές ποινικές κυρώσεις (όπως μη μετατρέψιμη ποινή φυλάκισης και επιβολή χρηματικής ποινής) και διοικητικές κυρώσεις (όπως οριστική αφαίρεση αδείας, σφράγιση καταστήματος και επιβολή προστίμου) για τους εμπλεκόμενους.

  (2) Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση και είναι παντελώς ελλιπείς ως προς τις προβλέψεις τους. Η συνεπής, συστηματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ψυχαγωγικά τεχνικά και τα τυχερά (σε μεγαλύτερο συγκριτικά βαθμό) παιχνίδια, προϋποθέτει την ενοποίηση και όχι τον κατακερματισμό των διαδικασιών και των μηχανισμών ρύθμισης, εποπτείας και ελέγχου των παιχνιδιών από την ελληνική πολιτεία.

  (3) Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η άμεση δημιουργία και θέση σε εφαρμογή εθνικού ρυθμιστικού, εποπτικού και ελεγκτικού πλαισίου, ενιαίου για όλα ανεξαιρέτως τα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών τα οποία θα διεξάγονται μέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα, απαιτείται η άμεση στελέχωση και ενεργοποίηση και η ανάθεση επαυξημένων και διευρυμένων (σε σχέση με τις επί του παρόντος προβλεπόμενες και μηδέποτε ασκηθείσες) εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου του ν. 3229/2004 και η τυπική και ουσιαστική αναβάθμισή της σε ενιαία εθνική ρυθμιστική, εποπτική και ελεγκτική αρχή για όλα τα παιχνίδια, τεχνικά και τυχερά, ανεξαρτήτως του τόπου, του τρόπου και των μέσων διεξαγωγής τους.

  (4) Βασικός άξονας θα πρέπει να είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3229/2004, ούτως ώστε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, μετά από ένα σύντομο μεταβατικό διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί για την έναρξη λειτουργίας της και άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, να αναλάβει:

  – Την κεντρική ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των τεχνικών ψυχαγωγικών και τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται σε φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, του ΟΔΙΕ και των επίγειων καζίνο (offline gambling and betting), με την διενέργεια επιτόπιων, αλλά και εξ αποστάσεως, τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, με την χρήση κατάλληλου κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος και σειράς εξειδικευμένων λογισμικών εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η ουσιαστική εποπτεία και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και σε πραγματικό (real time) χρόνο,
  – Την κεντρική ρύθμιση, εποπτεία και τον έλεγχο του διαδικτυακού στοιχηματισμού και της εν γένει οργάνωσης, διεξαγωγής και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου (internet – online – gambling and betting), με αντίστοιχους κατά τα ανωτέρω μηχανισμούς,
  – Τον προληπτικό έλεγχο και την προηγούμενη έγκριση διαφημιστικών και προωθητικών προγραμμάτων και ενεργειών για την με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο διαφήμιση (προβολή) και προώθηση της διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών εντός της ελληνικής επικράτειας,
  – Την έκδοση δεσμευτικών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κανονισμών και εγκυκλίων, καθώς επίσης και κωδίκων δεοντολογίας, και
  – Την επιβολή χρηματικών προστίμων και πάσης φύσεως διοικητικών κυρώσεων, αυτοτελώς ή / και σε συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές,

  Με το ανωτέρω ενιαίο εθνικό ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό πλαίσιο:

  – Θα ρυθμιστεί με ενιαίο, συνολικό και απολύτως σύμφωνο (τόσο με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου, όσο και με τα ισχύοντα σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.) τρόπο το κατακερματισμένο σήμερα εθνικό σύστημα ρύθμισης, ελέγχου και εποπτείας των παιχνιδιών,
  – Θα αρθούν, με την δημιουργία κεντρικά ρυθμιζόμενης, εποπτευόμενης και ελεγχόμενης αγοράς, και οι νομικές στρεβλώσεις που οδήγησαν στην καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας από το ΔΕΚ και στην επιβολή προστίμου (όσο αφορά τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια),
  – Θα επιτευχθεί η παροχή των υπηρεσιών και η διεξαγωγή των παιχνιδιών σε (κεντρικά και σε πραγματικό – real time – χρόνο) ρυθμιζόμενο, εποπτευόμενο και ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ, ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστεί η διοχέτευση αυτής της εξαιρετικά ιδιαίτερης ως προς την φύση της οικονομικής δραστηριότητας σε νόμιμα, ασφαλή και ελεγχόμενα κυκλώματα.
  – Θα καταστεί δυνατή η διαπίστωση σε πραγματικό χρόνο και τεχνικά εφικτή η αποτροπή της παρεμβολής στα λογισμικά συστήματα των τερματικών συσκευών και η μετατροπή των νόμιμων ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε παράνομα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.
  – Θα ανασταλεί η διαρροή της στοιχηματικής δραστηριότητας προς τα παρανόμως προσφερόμενα και διεξαγόμενα τυχερά παιχνίδια (τα οποία σήμερα δυστυχώς ακμάζουν, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά αυξητικά μεγέθη, με άμεση συνέπεια τον εθισμό, την τεράστια φοροδιαφυγή και την απώλεια σημαντικών άμεσων και έμμεσων εσόδων για όλους τους νόμιμα εμπλεκόμενους και, ειδικά, για το Ελληνικό Δημόσιο) και θα καταστεί δυνατή, έστω και εξ αντανακλάσεως, η σταδιακή αναστροφή του κοινού προς τα νομίμως προσφερόμενα ψυχαγωγικά τεχνικά και τυχερά παιχνίδια, με θετικές συνέπειες για την οικονομία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  – Θα καταστεί δυνατή (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της άμεσης, ουσιαστικής και συστηματικής συνδρομής εκ μέρους των διοικητικών, αστυνομικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών και της μεταξύ τους διαρκούς συνεργασίας) η αποτελεσματική δίωξη και καταπολέμηση του παρανόμου εν γένει στοιχηματισμού, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του εθισμού στα παιχνίδια, καθώς επίσης και η εμπέδωση της νομιμότητας σε διαρκή βάση.
  – Θα εξασφαλιστεί ο κεντρικός διαρκής έλεγχος και η εποπτεία όλων των αδειοδοτημένων παρόχων και των συνεργατών τους, ώστε αυτοί να τηρούν απαρέγκλιτα τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, της εποπτικής αρχής και των συμμετεχόντων στα παιχνίδια.

  (5) Ο προβλεπόμενος δια του εν θέματι πλαισίου νομοθετικής πρωτοβουλίας μηχανισμός (Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών), όχι μόνον είναι προδήλως ανεπαρκής, αλλά, προφανώς, δεν συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του τα παιχνίδια που σήμερα διεξάγονται στα επίγεια καζίνο και στο δίκτυο των πρακτορείων της ΟΠΑΠ και του ΟΔΙΕ, με αποτέλεσμα να κατατείνει στον περαιτέρω κατακερματισμό της ρυθμιστικής, εποπτικής και ελεγκτικής διαδικασίας και στην διαιώνιση της άνευ λόγου ύπαρξης ήδη προβληματικών και διαχρονικά υπολειτουργούντων, έως και μη λειτουργούντων, μηχανισμών ρύθμισης, εποπτείας και ελέγχου, υπονομεύοντας εξ ορισμού και εκ της αφετηρίας του τις όποιες προοπτικές και την αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος.

  (6) Στο τελικό νομοσχέδιο θα πρέπει να εξειδικεύονται, και μάλιστα με εξαντλητικό και όχι ενδεικτικό τρόπο, το νομικό καθεστώς και η διαδικασία σύστασης της Επιτροπής Εποπτείας Παιχνιδιών, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διοίκηση και στελέχωσή της, οι πόροι της, η λειτουργία της, τα πάσης φύσεως καθήκοντα και αρμοδιότητές της και ο τρόπος άσκησής τους. Όλα τα ανωτέρω δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες, τουλάχιστον στην χώρα μας, είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους αποσπασματικές και πάντως νομοτεχνικά ελλιπείς και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπόκεινται στην βάσανο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ελέγχου.

 • Η Κίνηση Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων ανακοινώνει την διεξαγωγή μιας πραγματικής διαβούλευσης για τις επιπτώσεις της παρούσας «νομοθετικής πρωτοβουλίας». Ενημέρωση θα υπάρξει σύντομα στην ιστοσελίδα http://oxiallatixera.blogspot.com/

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 03:53 | ΝΙΚΙΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Π. ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΟ ΣΧΟΛΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
  ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ.
  ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  .

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 00:40 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

  Τα εισαγωγείς παιχνίδια – μηχανήματα (SEGA,NAMCO,PHOTOPLAY κλπ) είναι ήδη χαρακτηρισμένα και αδειοδοτημένα άρα λοιπόν γιατί να χρειάζονται εξέταση εκ νέου από την δική μας ΕΕΠ…???? Γιατί για να ματώνουν επιπλέων οικονομικά αυτοί που τα εισάγουν??? Στο μεταξύ η ΕΕΠ είναι σοβαρότεροι από τις επιτροπές των άλλων χωρών που έχουν «ΡΥΘΜΙΣΗ την αγορά τους» εδώ και 50 χρόνια χωρίς να στείλουν μια ολόκληρη βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως εσείς (και οι 300) κάνατε 9 χρόνια τώρα???

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Την Φαρμα που παίζετε το Facebook που μπορώ να πάω να την χαρακτηρίσω…???

  Υ.Γ: Άσε που πολλές φορές αυτοί που μετέχουν σε επιτροπές κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και γιατί το λέω??? Είχα κάποτε ένα φίλο που σχεδίαζε κ.ο.κ και δεν είχε καν άδεια οδήγησης και ξέρετε στη δική μας περίπτωση είναι ΑΡΚΕΤΟΙ.

  Σας ευχαριστώ

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 21:40 | Ηλεκτρα Κ

  Να συσταθει επιτροπη ελενχου, με μελη απο επαγγελματιες του κλαδου (κατασκευαστες, διακινητες κτλ) ωστε να συνεισφερουν ολοι με τις γνωσεις τους και να εξασφαλιστουν οι κανονες και οι περιορισμοι.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 13:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΟΣ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 10 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ .
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ !!!
  ΥΓ : ANTE NA ΔΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ …………

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 11:58 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  Στην επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία και θα βοηθήσουν το έργο της επιτροπής. Είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να συμμετέχει εκπρόσωπος του κλάδου.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 14:57 | ΣΤΑΘΗΣ

  Στην επιτροπή αυτή θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος του κλάδου που έχει την εμπειρία και τη γνώση προς διευκόλυνση του έργου της.
  Όσο για τις άδειες θα πρέπει να μεσολαβεί ο Δήμος σε συνεργασία με την επιτροπή ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία πιο γρήγορα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2010, 20:40 | nikos tsaoysogloy

  καλησπερα σας μια και μιλατε για εποπτεια και ελενχο των παιχνιδιων μολις εσκασε η ειδηση για τον μανατζερ που βρεθηκε με 20 εκ.ευρω και μαζι τα αρχικα μεχρι στιγμης των ονοματων που τροφοδοτουσαν τον λογαριασμο του εχω μια υποψια μηπως ειναιαπο στημενους αγωνες μπα λαθος θα κανω δεν γινονται αυτα στην ελλαδα γινονται μονον στον υπολοιπο κοσμο εδω εχουμε το κινο το παμε στοιχημα εδω ειναι βαλκανια δεν κανουμε κομπινες εδω υπαρχει διαφανεια δεν θελω υποψιες.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 15:55 | ΤΟΝΙΑ ΤΣΙΣΚΑΚΗ

  ΕΕΠ VS ΓΕΠ (προηγούμενη γνωμοδοτική επιτροπή παιγνίων, καταργήθηκε το 2002 με τον ν.3037)

  ότι κατάφερε η ΓΕΠ το ίδιο θα καταφέρει και η ΕΕΠ. Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα?

  Βέβαια διέκρινα πολύ περισσότερες αρμοδιότητες. Τυχαίο?

  Απορία1: Κυρώσεις για τυχόν παρατυπίες ή λάθη θα επιβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής?

  Απορία2:Για να πάμε στην WC θα πρέπει να παίρνουμε την άδειά της?

  Τόνια Τσισκάκη

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 00:54 | Κώστας

  Δεν θα καταφέρει τίποτα. Έναν θα πιάνει δέκα θα ξεφεύγουν.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 18:12 | Χρήστος Κοκκινάκης

  Ο ΟΠΑΠ ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προυποθέσεων της παραγράφου 1. Υπάρχει το πλαίσιο ελέγχου για την προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων, για την προστασία από τον εθισμό αλλά και διασφαλίζεται ήδη ότι τα παιχνίδια διεξάγονται νόμιμα. Τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ έχουν ήδη αυτό τον πολύπλοκο ρόλο.
  Όσον αφορά τη δεύτερη παράγραφο, έχουμε γεμίσει την Ελλάδα με χαραμοφάηδες που συμμετέχουν σε κάθε επιτροπή που μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος (ελληνικός) νους. Με το κονδύλι των παχυλών μισθών τους μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Το δίκτυο των πρακτορείων του ΟΠΑΠ είναι έτοιμο και αναλογικά κατανεμημένο ανά την επικράτεια. Εφ όσον τα τυχερά παιχνίδια παίζονται μόνο μέσα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και ελέγχονται από τους ίδιους μηχανισμούς που 54 περίπου χρόνια ελέγχουν χωρίς προβλήματα τα ήδη υπάρχοντα παιχνίδια, δε βλέπω το λόγο δημιουργίας επιτροπής ή πολύ περισσότερο το λόγο να παίζονται σε άλλους χώρους, αμφιβόλου αξιοπιστίας και ηθικής.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 12:40 | nikos tsaoysogloy

  καλημερα επιτροπες γραμματεις ανθρωποι του παρε και του δωσε ολα αυτα τα νοιωσαμε βαθια στην τσεπη μας 20 χρονια επειδη δεν υπαρχει τιποτα σωστο σε αυτη την χωρα ζητηστε ως κρατος ως υπουργειο βοηθεια μονον απο τους κατασκευαστες και τοτε εαν θελετε το σωστο της κοινωνιας και της αγορας παρτε μετρα δικαια και οχι μετρα που μυριζουν μιζα και υποταγη ο κλαδος εχει πικρη πειρα απο επιτροπες και γραμματεις.ευχαριστω

 • 1 Σεπτεμβρίου 2010, 20:53 | Νικος

  Είμαι εθισμένος στον τζόγο 13 χρόνια τώρα και παίζω μηχανάκια-φρουτάκια μόνο στα καζίνο διότι πιστεύω ότι ελέγχονται από το κράτος

  Ποιός μου εγγυάται ότι τα νέα φρουτάκια θα ελέγχονται εξίσου αποτελεσματικά όπως στα καζίνο;

  Ποιοι είναι αυτοί που θα έχουν ανάλογη εμπειρία- όπως οι ελεγκτές καζίνο- για να κάνουν ανάλογους ελέγχους;

  Νομίζω ότι η Ε.Ε.Π.θα πρέπει να συμπεριλάβει στον ελεγκτικό μηχανισμό υπαλήλους έμπειρους και άρτια καταρτισμένους με ετήσιο έλεγχο στο πόθεν έσχες, και με συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2010, 18:55 | Τάσος

  Σαφέστατα και ο μόνος οργανισμός που μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά είναι ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ το ξεκίνησε όλο αυτό το και ο ΟΠΑΠ θα έχει το κέρδος. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε και επιτροπές.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2010, 11:45 | ΤΑΚΗΣ

  Τι είναι αυτό πάλι;
  Γιατί πρέπει να γίνει τέτοια επιτροπή;
  Δεν είναι καλύτερα να προλάβουμε αντί να τρέχουμε μετά;
  Δεν πρέπει οτιδήποτε από αυτά, αν επιτραπεί να είναι ήδη εξασφαλισμένο;
  Υπάρχει τρόπος κεντρικού ελέγχου;
  Ολοι μας ξέρουμε την απαντηση, και γλυτωνουμε από εποπτειες και επιτροπες και διαφορων ειδων συναλαγες.
  Κεντρικος μηχανογραφικος ελεγχος σε όλα.
  Η μόνη εταιρεία που το διασφαλίζει, και συνάμα προσφέρει στο κράτος είναι η ΟΠΑΠ.
  Όλα τα άλλα μέτρα είναι σίγουρο ότι θα κρύβουν κάποιου είδους συναλλαγή.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης ‘Saferinternet.gr’
  Δράση Γραμμής Βοηθείας ‘ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15’

  Επίσημος Εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Safer Internet (INSAFE)
  Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος πλαισίου ‘Safer Internet’

  Πώς ακριβώς η νέα αυτή επιτροπή θα προστατεύει τους καταναλωτές, ανήλικους και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από τον εθισμό στα παιχνίδια; Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν. Αθηνών, Γραμμή Βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με πάνω από 82 περιπτώσεις παιδιών εθισμένων στο Διαδίκτυο, ενημερώνει καθημερινά ότι η πρόληψη είναι η μόνη λύση για την εξάρτηση του Διαδικτύου.
  Η εμπειρία όλων μας από την αναφορά επάνω στα τσιγάρα και την επικινδυνότητα τους για την υγεία του πληθυσμού είναι ότι το μέτρο αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό. Η αναφορά για τον κίνδυνο εθισμού σε ανήλικους και ενήλικους παίχτες, είναι στοιχειώδες μέτρο χωρίς να αναμένεται ουσιαστικό αποτέλεσμα.
  Άλλωστε η πρακτική λέει ότι η οικογένεια ζητεί βοήθεια και όχι ο ανήλικος που εμφανίζει συμπτώματα εξάρτησης στο διαδίκτυο. Πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα εκστρατεία κατά του τζόγου ιδίως για τους ανήλικους.
  Επίσης, πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών από τέτοιου είδους παιχνίδια, όταν μέσω (οικιακών) υπολογιστών πολύ εύκολα μπορεί να υπάρχει πρόσβαση τόσο σε ακατάλληλα τεχνικά όσο και σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. χρήση proxy servers);

 • 29 Αυγούστου 2010, 17:02 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Να ονομαστεί » Επιτροπή Εποπτείας *Παιγνίων* » όχι » Παιχνιδιών «.

 • 28 Αυγούστου 2010, 17:13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Λοιπόν έχουμε και λέμε:
  Πριν εννέα χρόνια περίπου μια μεγάλη παρέα (υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες) αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα νέο τρόπο ελέγχου του νόμιμου τζόγου και ειδικότερα τα καζίνο, με την γνωστή Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. (λάτρες της οποίας είναι και κάποιοι γνωστοί συνδικαλιστές και ενώ δεν ξέρουν πως είναι η μπίλια κάνουν και προτάσεις. Μήπως να βάλουν στην νέα επιτροπή και κάποιο πρώην Γενικό Δ/ντη καζίνο που έχει τεράστια εμπειρία στα slots ;;;;; και που παράλληλα προσπαθούσε να βγάλει τροχούς από τα παράθυρα…..έτσι απλά ρωτάω…..;;;;;)
  Σήμερα λοιπόν ακούμε για μια νέα Ρυθμιστική Εποπτική Αρχή….!!!!!
  Ωραία αυτά περί στελέχωσης, όμορφα ακούγονται……….(πάλι η γνωστή κυρία από το οικονομικών έκανε τα μαγικά της !!!!!)
  Και ποιοι θα στελεχώσουν την Εποπτική Αρχή ;;;;;
  1. Η ομάδα του Περιστερίου (δεν μιλάω για αθλητικό σωματείο)
  2. Ο 11888 πτυχιούχος
  3. Ο παράγοντας που έχει προσλάβει τόσο κόσμο στο δημόσιο (ας του πει κάποιος τα βασικά στοιχήματα στη ρουλέτα για να μην σας κοροϊδεύουν)
  4. Ο πτυχιούχος που από ώρα σε ώρα περιμένει τους Τούρκους να μπουν στην Ελλάδα
  Κύριοι αρκετά. Αν πορευθείτε με όλους αυτούς που μάζεψε η προηγούμενη κυβέρνηση θα γελάνε και οι τσόχες. Υπάρχουν υπάλληλοι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο (άσχετα αν δεν τους θέλετε γιατί στο παρελθόν σας χάλασαν τα σχέδια), βγάλτε τους από την αφάνεια και τη σκόνη, εκτός και αν τελικά η νέα Αρχή θα είναι διακοσμητικού χαρακτήρα.
  Και κάτι ακόμα, κύριοι συνδικαλιστές κοιτάξτε να δουλέψετε και λίγο γιατί έχετε καβαλήσει καλάμι και αν σπάσει θα πονέσει. Αν νομίζετε ότι με το κάνετε τις μαριονέτες κάποιον υψηλών στελεχών καζίνο (πρώην και νυν) θα κερδίσετε κάτι, ΚΟΙΜΑΣΤΕ !!!!!!!

 • 28 Αυγούστου 2010, 09:00 | κ.Κροταλης

  κ.Υπουργε στο ενημερωτικο σημειωμα που δωσατε τον ιουνιο στο υπουργικο συμβουλιο ονομασετε την επιτροπη ελεγχου για τα φρουτάκια ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ – ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.Στο υπο διαβούλευση νομοθετικο πλαίσιο την ονομάζεται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.Στο τελικο κείμενο θα την ονομάζεται κάπως αλλιώς;Ελάχιστη σημασια έχει η ονομασία αλλά η αποτελεσματικότητά της.ελπίζουμε να μην είναι κάτι νομιμοφανές(όπως η υφιστάμενη επιτροπή εποπτείας τυχερων παιχνιδιών) αλλά νόμιμο.
  Φυσικά και πρέπει να στελεχωθεί με πρωσοπικό υψηλής τεχνικής κατάρτισης και ειδικών προσόντων.Προπάντων δε για αυτούς που θα κάνουν τους ελέγχους απαραίτητη είναι η εμπειρία-τεχνωγνοσία την οποία διαθέτουν απ΄όσο γνωρίζω οι ελεγκτές του δημοσίου στα καζίνο.

  Κ.Κροταλης- Δημοσιογράφος

 • 27 Αυγούστου 2010, 22:31 | χ.πιχονας

  Γιατι δεν γίνεται ενδελεχη αναφορά για το ελεγκτικό έργο της επιτροπής εποπτείας παιχνιδιών?

  ποιος γνωρίζει –πλήν ελεγκτών καζίνο- τη λειτουργία που θα εχουν τα μηχανηματα- φρουτακια, ώστε να διασφαλίζεται το τυχερο-γιατι ψυχαγωγικό δεν υπάρχει – του παιχνιδιού;

  Γιατι δεν γίνεται λόγος για τους ελεγκτές καζινο-τους μόνους που διαθέτουν εμπειρία, τεχνωγνωσια στον τζόγο που επι σειρα ετων και με αποτελεσματικότητα ελέγχουν και καταγράφουν τα έσοδα του δημοσίου προστατεύοντας ταυτόχρονα και τους παίχτες ;

 • 27 Αυγούστου 2010, 19:16 | Ρεθύμνιος Κρητικός

  Δύο απο τις καλυτερες και πιο φερεγγυες εταιρειες τις εχουν Ελληνες

  Η μια ειναι στην Αυστραλια με τον Con Kafataris
  http://www.ckbookmaker.com/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Con_Kafataris

  η εταιρεια του ειναι στις τρεις πρωτες παγκοσμιως στα reviews αυτη την στιγμη .

  και η αλλη στην Αμερικη με τον Spiros Athanas
  ( εδω σε μια παλια συνεντευξη που ειχε δωσει
  http://www.thegreek.com/2004/betting-super-bowl.asp στο
  http://www.bookmakersreview.com/ )

  Δεν ερχεται κάποιος επαφη με αυτους να σας »δωσουν τα φωτα τους » ;

  Εχετε να χασετε τιποτα ; κατα την ταπεινη μου γνωμη μονο κερδος θα εχετε.

 • 27 Αυγούστου 2010, 15:34 | Kostas Papaxrhstos

  Μια φορά και έναν καιρό σε μια χώρα που την έλεγαν Ελλάδα και απαγορεύονταν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που όλοι όμως παίζανε μόνο το κράτος δεν το ήξερε και δεν εισέπραττε.

  Ήρθε….
  ένας καλός καζινας καναδός με «ψιλά αισθήματα» να σώσει την Ελλάδα και τους χαζούς παίκτες.

  Τους είπε βγάλτε τον νόμο που θα επιτρέπει τα παιχνίδια, κάντε μια επιτροπή και ονομάστε τη Ε.Ε.Π.! Εγώ θα δώσω το λογισμικό και την τεχνογνωσία μου σε αυτή την επιτροπή και θα την ελέγχω!

  Δώστε μερικές άδειες στους φίλους μας (Κο & ΣΙΑ.) όλα τα μηχανήματα θα στέλνουν τα πάντα στον δικό μου server (Ε.Ε.Π.).

  Το έδηξε πολλές φορές, υποσχέθηκε πολλά και μάλλον θα το επιτύχει …
  Έτσι ο κύριος αυτός με τα πρόσχημα της προστασίας μας θα είναι Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ και θα ελέγχει τα πάντα και θα οικονομήσει τα πάντα.

  Τι να κάνουμε εμείς οι Έλληνες? Για το καλό μας είναι! Μας προστατεύουν όπως μας προστάτεψαν πάντα οι ξένοι από τότε που γεννήθηκε η Ελλάδα.

  Αν εσύ που το διαβάζεις είσαι δημοσιογράφος για άρχισε να το ψάχνεις, θα δεις ότι το ψάρι βρωμάει από τώρα.

 • 27 Αυγούστου 2010, 14:33 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

  Πλαίσιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για Δημόσια Διαβούλευση: «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

  Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 2 (Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών)

  Με δεδομένο πως υπάρχουν σήμερα ελεγκτικοί μηχανισμοί εποπτείας τυχερών παιχνιδιών και επίλυσης διαφορών (ενδεικτικά: Επιτροπή Καζίνο, Τριμελής Επιτροπή επίλυσης Ιπποδρομιακών διαφορών) η πρόταση σύστασης μίας νέας Επιτροπής Εποπτείας Παιχνιδιών φαντάζει ως ομολογία αδυναμίας εφαρμογής και τήρησης των κανόνων λειτουργίας σε ο, τι αφορά στην διενέργεια και διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών κάθε μορφής σήμερα.

  Η ιδέα μίας ενιαίας Επιτροπής που θα αναλάβει τον έλεγχο των διαδικασιών και την τήρηση των διατάξεων του νέου Νόμου πιθανώς να αποφέρει κάποια αποτελέσματα, κυρίως στο οικονομικό – εισπρακτικό σκέλος, γεγονός από το οποίο προφανώς προσδοκά κάποια έσοδα η Κυβέρνηση. Στα υπόλοιπα, με δεδομένη την αδράνεια, απουσία ή – σε κάποιες περιπτώσεις – ανυπαρξία ελεγκτικών κρατικών μηχανισμών σε ο, τι αφορά στα τυχερά παιχνίδια μέχρι σήμερα τίθεται εν αμφιβόλω η επιτυχία του εγχειρήματος σε ο, τι αφορά στην πρόληψη – καταστολή – προστασία του πολίτη.

  Μία σκέψη που θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση αφορά στην σύνθεση της προτεινόμενης προς σύσταση Επιτροπής. Συγκεκριμένα:

  • Να συμμετέχουν αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος
  • Να συμμετέχουν αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος
  • Να συμμετέχουν ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι
  • Να συμμετέχουν οικονομικοί ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών
  • Να συμμετέχουν συνταγματολόγοι και δικηγόροι (ώστε η Επιτροπή να αποκτήσει ρυθμιστικό – γνωμοδοτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα για κάθε τροποποίηση του Νόμου ή των διατάξεών του για τα τυχερά παιχνίδια εφεξής). Μία επέκταση αυτής της πρότασης είναι η σύσταση Νομικού Τμήματος της Επιτροπής όπου θα έχει διττό ρόλο, δηλαδή να γνωμοδοτεί και να επεξεργάζεται προτάσεις και διατάξεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιτροπής ενώ παράλληλα να αναλαμβάνει τον χειρισμό των υποθέσεων παραβιάσεων του Νόμου περί τυχερών παιχνιδιών που παίρνουν την νομική οδό.
  • Να συμμετέχουν εκπρόσωποι κάθε πάροχου που δραστηριοποιείται στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ώστε αφενός μεν να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μεροληπτικών αποφάσεων ή επιλεκτικών παρεμβάσεων και αφετέρου να συνεισφέρουν με την σειρά τους στην διαμόρφωση υγιών προϋποθέσεων λειτουργίας και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών.
  • Να συμμετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων ή άλλων φορέων που εκπροσωπούν τους πολίτες (ενδεικτικά: Συνήγορος; του Πολίτη, Σύλλογοι προστασίας παιδιών, Πανελλήνια Ένωση Φιλίππων κλπ)
  Είναι φανερό πως οι δύο τελευταίες προτάσεις αποσκοπούν στην δημιουργία ενός κλίματος συνεχούς διαβούλευσης και ενεργής συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών στα τεκταινόμενα (διοργανωτές, πάροχοι – συμμετέχοντες στα τυχερά παιχνίδια).

  Ως προς την επιτυχία του εγχειρήματος κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με βεβαιότητα την επιτυχία του ούτε βεβαίως και να προεξοφλήσει την αποτυχία του. Θεωρώ πάντως πως σε ο, τι αφορά στο επίπεδο των προθέσεων και επιδιώξεων το άρθρο 2 κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και μέλλει να αποδειχθεί στην πράξη η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της προταθείσας προς δημιουργία Επιτροπής.

  Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης

 • 27 Αυγούστου 2010, 09:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡ

  Προεδρε αμαν με την καραμελα των καζινο και ΟΠΑΠ. Η δημοσια διαβουλευση εχω την εντυπωση οτι δεν ειναι μονο για σας.

 • 27 Αυγούστου 2010, 09:56 | σωτηροπουλος γιαννης

  Επιτροπή έλεγχου ένα μελανό σημείο που έφερε τον κλάδο στην σημερινή κατάσταση και στην απαξίωση Παιχνίδια τυχερά βαπτίζονται τεχνικά στον ήχο του χρήματος και της πολιτικής βούλησης που δεν υπήρχε τοτε.Το να βάλεις αυτούς που ελέγχουν τα παιχνίδια σήμερα και υποτίθεται πως έχουν γνώση είναι αστείο. Σίγουρα κάποιοι με πτυχίο αλλά αρκετοί της πιάτσας Ξέρουμε πως μπορεί να ελέγξουμε ένα παιχνίδι να βρούμε το τρωτό σημείο των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ και λοιπές διαδικτυακων στοιχημάτων .ΚΑΙ βασικά ξέρουμε πότε ένα παιχνίδι μπορεί να μετατροπή εύκολα Ρωτώντας πας στην πόλη λέει η παροιμία ακολουθήστε αυτή και θα κερδίσουν όλοι
  Γιαννης σωτηροπουλος

 • 27 Αυγούστου 2010, 07:38 | Σωκράτης Βαρακλιώτης

  Πρόσωπα κύρους και γνώστες της αγοράς, όπως για παράδειγμα ο κος Νειάδας, που είχε οριστεί στην Επιτροπή από την προηγούμενη κυβέρνηση και μετά πήγε στη Centric;
  Δεν πρόκειται να βρείτε ΠΟΤΕ σωστούς ανθρώπους γιατί μπροστά στο χρήμα όλοι ξεχνάνε τα πάντα.
  Όλοι αυτοί μπορούν να το παίζουν αυστηροί μέχρι να τα πάρουν, να εκβιαστούν, να πιεστούν από τους μεγάλους παίκτες (νταβατζήδες).
  Δεν έχει καμία τύχη η Επιτροπή.
  Αλλά εάν επιμένετε, δοκιμάστε για 2-3 χρόνια την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής στην αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων, παράνομων καταστημάτων, χιλιάδων ίντερνετ καφέ που έχουν μετατραπεί σε πρακτορεία.
  Αν το καταφέρουν τώρα, πιθανόν να το καταφέρουν και μετά, αλλά αμφιβάλλω ειδικά σε περίοδο κρίσης!

 • Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω ποιος θα είναι η χρησιμότητα μιας τέτοιας Επιτροπής, τη στιγμή που στο Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού υπάρχει εξειδικευμένη Επιτροπή Καζίνο (αρμόδια για θέματα Καζίνο) και αρμνόδια διεύθυνση Καζίνο με στελέχη έμπειρα σε θέματα τυχερών παιχνιδιών. Επίσης το 2004 με νόμο του τότε Υπουργού Ανάπτυξης, θεσμοθετήθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιχνιδιών, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ. Ο ρόλος της συγκεκριμένης επιτροπής ήταν ο έλεγχος των πάσης φύσεων τυχερών παιχνιδιών (ΟΠΑΠ, ΚΑΖΙΝΟ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ) και θα δημιουργείτο και Σώμα Επιθεωρητών Τυχερών Παιχνιδιών. Γιατί δεν ενεργοποιούμε τη συγκεκριμένη επιτροπή, συμπεριλαμβάνοντας και ανθρώπους της νόμιμης αγοράς τυχερών παιχνιδιών (π.χ Ομοσπονδία Εργαζομένων Καζίνο, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργαζομένων και εργοδοτών σε Καζίνο, ΟΠΑΠ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ)
  , προκειμένου να ρυθμιστεί πρώτα το κανονιστικό πλαίσιο και μετά να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση πάσης φύσεωσ παιγνίων.
  Τώρα πρώτα θα εγκαταστήσουμε τα «φρουτάκια» και τα υπόλοιπα παιχνίδια σε όλη την χώρα και μετά θα ρυθμίσουμε και θα βάλλουμε τους κανόνες της αγοράς. Γιατί τέτοια πρεμούρα αγαπητοί κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών εμπλεκομένων Υπουργείων.
  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 2004, έστω και αν δεν βολεύει κάτι τέτοιο την ΟΠΑΠ Α.Ε και τους Εθνικούς μας προμηθευτές.

 • 26 Αυγούστου 2010, 21:10 | Dennis Xenos

  As a professional in the arcade and gaming trade I have seen manny countries on how they work and with what laws they use. There are many  games categories:
  Games for all ages – These are fun & harmless games.(sports games , question games, knowledge games and the old school arcade games, e.g. Pac-Man)
  Games for over 15 years -These Games have little violence but not blood.
  Games strictly over 18 years-These games are Killer Games Blood and Sex.
  My point is the game should be heavily regulated to where they can play .
  e.g. I would like to operate  Amusement Machines with games for all ages (Games with out Violence or sex or Blood). (sports games ,soccer, Touch screen video games ,positive video games.)
  Why should I have the to only let overaged customers in my gaming room or play my games when I do not have machines with that criteria. (violence ,blood,sex)
  Gambling has manny categories as well which we all know.
  Australia accounts for 20% of the world’s slot (gambling Machines) so the country can’t be doing that bad in terms of income gathered from GAMBLERS!
  Regards
  D.X.

 • 26 Αυγούστου 2010, 20:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡ

  Προσωπα κυρους οπως η φαμιλια των καζινο.
  Ρεεεεεεεεεε τι εποπτειες και κουραφεξαλα.

  -Γεια σας εχω 100 τερματικα αλλα ξερετε ειναι λιγο σκοτωστρες.
  -Ναι ε??? Δεν πειραζει με 10.000 θα τα βαφτισουμε pacman.

  Ξερω και το αλλο με τον Τοτο αλλα δεν το λεω.