Άρθρο 1 – Ορισμοί

1. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους, τα παιχνίδια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
α) τα «Ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια», το αποτέλεσμα της διενέργειας των οποίων, εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και η διεξαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, μπορούν να παιχτούν από ένα παίκτη ή ανταγωνιστικά με περισσότερους παίκτες και επιτρέπουν την παράταση του χρόνου διεξαγωγής του παιχνιδιού ή την επιβράβευση με τη συγκέντρωση βαθμών. Στα παιχνίδια αυτά δεν επιτρέπεται να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Μπορεί να αποδοθούν στον συμμετέχοντα ή στους συμμετέχοντες αγαθά χαμηλής αξίας άμεσα ή και έμμεσα μέσω διεξαγωγής «τουρνουά» .
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όσα παιχνίδια χαρακτηρίσθηκαν ως «τεχνικά παίγνια» με βάση τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α’ 21), μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα κάθε είδους τερματικά με οθόνη στα οποία εγκαθίστανται ή λειτουργούν ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής (αποτύπωσης) και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.
β) τα «Τυχερά παιχνίδια» προϋποθέτουν την καταβολή στοιχήματος , για συμμετοχή στη λειτουργία ή στη διεξαγωγή τους και το αποτέλεσμα τους εξαρτάται, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τύχη. Το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος.
Ως τυχερά παιχνίδια θεωρούνται και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμα τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιχνιδιών εντάσσονται και όλα όσα χαρακτηρίσθηκαν ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», με βάση τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Το οικονομικό αυτό όφελος μπορεί να ρυθμίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: είτε να είναι «περιορισμένου οφέλους» όπου ο παίκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πλέον της μίας μονάδας πίστωσης και η μέγιστη απόδοση προς τον παίκτη δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο πολλαπλάσιο της μονάδας πίστωσης για την κάθε φορά, είτε «τυχερά παιχνίδια» όπου το κέρδος δεν σχετίζεται με τη μονάδα πίστωσης συμμετοχής.
2. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους, τα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια διακρίνονται σε:
«Μηχανικά παιχνίδια»: Παιχνίδια που για τη διεξαγωγή τους είναι αναγκαία η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.
«Ηλεκτρικά παιχνίδια»: Παιχνίδια που για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί, όσο και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.
«Ηλεκτρομηχανικά παιχνίδια»: Παιχνίδια που για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρομηχανικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί, όσο και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.
«Ηλεκτρονικά παιχνίδια»: Παιχνίδια που για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρομηχανικών, ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτείται η ύπαρξη και η εκτέλεση ηλεκτρονικού λογισμικού.
«Εξ αποστάσεως στοιχηματισμός»: Ο στοιχηματισμός μέσω του διαδικτύου (internet) ή άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων (itv, mobile).
3. Λοιποί ορισμοί:
«Μονάδα Πίστωσης»: Η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη στο κάθε παιχνίδι.
«ΙSPs»: Internet Service Providers – Πάροχοι διαδικτυακής επικοινωνίας.
«VLTs» (Video Lottery Terminals): Ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά τερματικά με οθόνη, συνδεδεμένα με κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Λειτουργούν με την εισαγωγή από τον παίκτη χαρτονομίσματος ή ειδικής κάρτας και ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του, πέραν του ψυχαγωγικού του χαρακτήρα, δύναται να αποδίδει στον παίκτη, μέσω εξαργυρώσιμης απόδειξης, ορισμένο κέρδος, το οποίο εξαρτάται από την τύχη ή τις γνώσεις ή τη δεξιότητα του παίκτη ή από συνδυασμούς αυτών. Για να συμμετάσχει σε ένα παίγνιο, ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες της μίας μονάδας πίστωσης στο παιγνιομηχάνημα.
«AWPs» (Amusement With Prizes): Ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά τερματικά με οθόνη, συνδεδεμένα με κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Λειτουργούν με την εισαγωγή από τον παίκτη χαρτονομίσματος ή ειδικής κάρτας και ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του, πέραν του ψυχαγωγικού του χαρακτήρα, δύναται να αποδίδει στον παίκτη, μέσω εξαργυρώσιμης απόδειξης, κέρδος, το οποίο εξαρτάται από την τύχη ή τις γνώσεις ή τη δεξιότητα του παίκτη ή από συνδυασμούς αυτών. Για να συμμετάσχει σε ένα παίγνιο, ο παίκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πλέον της μίας μονάδας πίστωσης στο παιγνιομηχάνημα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:05 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Σε ένα καινούριο πλαίσιο νομοθετικής ρύθμισης των παιγνίων θα έπρεπε να είσαστε πιο ανοιχτοί στις απόψεις σας και στο τρόπου λειτουργίας στων συγκεκριμένων μηχανημάτων και να εναρμονιστείτε με τους Ευρωπαϊκού νόμους και πλέον με την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα καθώς διαβαίνουμε προς τη δεκαετία του 2020.
  Θα μπορούσατε με απλούς και συγκεκριμένους τρόπους να ξεκαθαρίσετε το θέμα των παιγνίων στην Ελλάδα μετά την απαράδεκτη απόφαση του 2002 που πήρε η Κυβέρνηση Σημίτη και έφερε τη χώρα μας σε μια δυσχέρεια κατά του κλάδου.
  Θα έπρεπε δηλαδή και σαν Ελλάδα όπως και μpορούμε κατασκευαστικά και λειτουργικά να είμαστε ανταγωνιστικότεροι Ευρωπαϊκών εταιρειών σε όπων των τύπων παιχνίδια. Αρκεί εσείς να θελήσετε να ανοίξετε το επάγγελμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρκεί εσείς να θελήσετε να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας και στην επαρχία. Αρκεί εσείς να θελήσετε να δώσετε τις άδειες και τα μηχανήματα ελεύθερα στον απλό κόσμο. Αρκεί εσείς να θελήσετε να μην κατευθύνετε ποια πόρτα θα διαλέξει για να διασκεδάσει ο πολίτης.
  Σχόλιο επί του άρθρου 2:
  Βεβαίως πρέπει να υπάρχει η Ε.Ε.Π. με κατάλληλα άτομα του χώρου του κλάδου και του Υπουργείου Οικονομικών και πάντως νεαρά άτομα με γνώσεις και ενημέρωση.
  Σχόλιο επί του άρθρου 3:
  Το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των παιγνίων την έχουν ήδη κάνει οι κατασκευάστριες εταιρείες . Είναι απαράδεκτο να ξαναπερνάει από επιτροπή παίγνιο που έχει κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Σχόλιο επί του άρθρου 6:
  Σε μια ταλαιπωρημένη κατάσταση οικονομική το μόνο που θα καταφέρετε για τα ψυχαγωγικά παίγνια εάν βάλετε σήμα είναι να μην υπάρχουν από αύριο το πρωι. Και τα αυτά και τα INTERNET δεν πρέπει να έχουν σήμα.
  Σχόλιο επί του άρθρου 7:
  Επιτέλους καιρός να καταλάβετε ότι τα περιορισμένου οφέλους (AWPs) είναι διαφορετική κατηγορία παιχνιδιών και επιτρέπονται παντού στο Εξωτερικό για την διασκέδαση των πελατών στις καφετέριες και τα μπαρ. Εύχομαι να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας που ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ επιτρέποντας τα.
  Σχόλιο επί του ‘άρθρου 9:
  Όλα στον ΟΠΑΠ και σε λίγες οικογένειες? Αυτό θα πει Σοσιαλισμός?
  Σχόλιο επί του άρθρου 10:
  Αντί να σκέπτεσθαι πόσος θα είναι χώρος σε τ.μ. για τις καφετέριες βάλτε καλύτερα προϋποθέσεις για αύξηση των εργαζομένων.

 • Περιπλοκοι ορισμοι, να απλουστευτουν οι ορισμοί κατατάσσονται και διακρίνονται.
  Πολλα ψυχαγωγικα παιχνιδια (π.χ. ταβλι-φλιπερ)το αποτελεσμα εξαρτάται απο την τυχη.
  Διαχωρισμος των παιχνιδιων εκ του οικονομικού οφέλους προς τον παίκτη,όπως:
  Αμιγή ψυχαγωγικά(παιδικα,εξομοιωτές,φλιπερ κλ.π.)χωρις κανενα οικονομικο οφελος στον παίκτη.
  Ψυχαγωγικα περιορισμενου οφελους (AWPs)
  Τυχερα παιχνιδια (VLTs)

  Στους λοιπούς ορισμούς.
  Τα <> δεν ειναι απαραίτητο να είναι τερματικα ,να λειτουργούν μονο με οθόνη
  και να δέχονται μονο χαρτονομίσματα ή ειδική κάρτα.

  Τα <> σε αντιστοιχες Ευρωπαικές χωρες μπορεί να είναι επιτόπιου παιγνιδιού (stand alone),
  να λειτουργούν με ροδες και να δέχονται οπωσδήποτε κέρματα ,εξού και ο όρος χαμηλού κέρδους.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:40 | Πιστολας Κ.

  Δυο λογια απλα και σταρατα.
  Τα τεχνικα ψυχαγωγικα παιχνιδια δεν επιβιωνουν με φορολογια θα πρεπει η κυβερνηση να αρκεστει στην εισπραξη του φπα απο τις πωλησεις και μεταπωλησεις παιχνιδιων. Σε περιπτωση φορολογησης οι εισπραξες απο φπα θα κυμαινονται στο 10 με 20% σε σχεση με ενα αφορολογητο καθεστως γιατι κανενας επιχειριματιας δεν θα ρισκαρει .Η δουλεια ειναι για ψιχουλα.
  Οσον αφορα τα περιορισμενου κερδους τα καλυτερα αποτελεσματα για ολους επιτυγχανωνται με εγχωρια παραγωγη παιχνιων- λογικη φορολογηση και πολλες αδειες -αδειες για ολους’ που σημαινει σκληρος ανταγωνισμος -ευγενη αμιλλα -σωστη διαχειριση και συνεπως τα καλυτερα αποτελεσματα για τον παιζωντα και τα εσοδα για την πολιτεια μεσω υψηλου τζιρου και νεες θεσεις εργασιας και πιθανες εξαγωγες παιχνιων .
  Οποιαδηποτε μονοπωλιακη η ολιγοπωλιακη μεθοδευση θα προσθεσει αλλη μια αποτυχια (<> καυτη η μη ) στο ενεργητικο της κυβερνησης.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:55 | ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΝΙΚΟΥ ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

  Η διαβούλευση είναι στην τελευταία της ημέρα και μόνο επί μέρους πορίσματα μπορούν να εξαχθούν και όχι συνολικά συμπεράσματα. Πόρισμα είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας που διεξάγεται με σκοπό την έρευνα.
  Συμπέρασμα είναι μια διατυπωμένη ξεκάθαρα και λογικά αιτιολογημένη άποψη που μπορεί ν’ αποτελέσει γνώμονα για περαιτέρω δράση.
  Το συνολικό συμπέρασμα καλούνται να διατυπώσουν οι νομοθέτες σε κείμενο που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και θα αποτελέσει το κανονιστικό πλαίσιο για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά όλων μας – είτε είμαστε επιχειρηματίες του χώρου, είτε επαγγελματίες, είτε χομπίστες είτε… τουρίστες.
  Το αν θα καταφέρουν οι νομοθέτες να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα για το τί θέλει ο κόσμος, είναι δύσκολο να απαντηθεί. Μια προσεκτική ανάγνωση των απόψεων που διατυπώθηκαν δείχνει πως πέραν των διχογνωμιών που προκύπτουν από την ίδια τη φύση του θέματος, υπάρχει μια ιδιαίτερα άνιση κατανομή του ενδιαφέροντος στα επί μέρους ζητήματα.
  Η κυβέρνηση δεν κατάφερε (δεν ξέρω αν προσπάθησε) να διαχωρίσει τα κύρια ζητήματα από τα δευτερεύοντα. Ετσι είναι μάλλον παρακινδυνευμένο να πούμε πως αν κάποιος διαβάσει όλα τα αναρτημένα σχόλια θα λάβει και το μήνυμα που ο κόσμος θέλει να στείλει. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά από λόγους:

  1. Κατ’ αρχήν η ίδια η κυβέρνηση έχει ευθύνη για τη μικρή συμμετοχή των πολιτών αλλά και των εμπλεκομένων φορέων στις διαδικασίες της διαβούλευσης. Η διαβούλευση δεν έπρεπε να κοινοποιηθεί απλώς αλλά να … «διαφημιστεί» κατάλληλα ώστε να προσελκύσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.
  2. Επίσης εσφαλμένη – κατά την άποψη μου – είναι η κατεύθυνση που από την εισαγωγή ακόμα η κυβέρνηση δίνει για τον εντοπισμό των προβλημάτων. Εξ’ αρχής η ανεξέλεγκτη αγορά τυχερών παιχνιδιών αναφέρεται ως πρόβλημα της «Ελληνικής Οικονομίας» και όχι της κοινωνίας με την οποία συνδέεται παρακάτω όπου αναφέρονται … «περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις» που πάλι συνδέονται με το (οικονομικό πάλι) θέμα της «απώλειας σημαντικών πόρων από τα νοικοκυριά». Δηλαδή αν κέρδιζαν οι παίκτες δεν θα χρειαζόταν να προβεί η κυβέρνηση σε νομοθετική παρέμβαση? Η μήπως δεν θα ήταν απαραίτητη η ρύθμιση αν δεν «έτρεχε» το πρόστιμο για τα φρουτάκια? Το ρωτάμε αυτό γιατί το εισαγωγικό κείμενο παρουσιάζει ως μοναδικό κίνητρο της πρωτοβουλίας τη διαμορφωμένη οικονομική κατάσταση και μόνον. Δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά αναφορά σε νέες τεχνολογικές συνθήκες και νέες κοινωνικές ανάγκες που καθιστούν τη νομοθέτηση απαραίτητη. Και μη βιαστεί κανείς να μας πει ότι δήθεν «εννοούνται» αυτά γιατί μιλάμε για εισαγωγή. Τίποτε δεν εννοείται στην εισαγωγή ενός κειμένου. Αντιθέτως στην εισαγωγή οι γράφοντες συνήθως γράφουν αυτά που οι ίδιοι νοούν και μετέπειτα τα εξηγούν για να τα εννοήσουν όσοι τα διαβάζουν.

  Σε προσωπικό επίπεδο, η εισαγωγή στη διαβούλευση μου δίνει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση νοεί το εξής: «Κύριοι έχουμε μια κατάσταση που δεν αρέσει στην Ευρώπη και δεχόμαστε πιέσεις που έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Βοηθείστε να φτιάξουμε κάτι που να αρέσει στην ΕΕ αλλά να είναι και βιώσιμο στην Ελλάδα». Δεν είναι κακό να το ζητάει αυτό μια κυβέρνηση αλλά δεν είναι σοβαρό να απομονώνεται το οικονομικό κομμάτι από όλο αυτό που αντιπροσωπεύει ο τζόγος στη χώρα μας. «Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία κι ύστερα γήπεδο, στοιχήματα καβγά» μας θυμίζει ο δρόμος του αείμνηστου Μάνου, «στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει» λέει ο Σαββόπουλος και όλη η μεταπολεμική Ελλάδα τραγουδάει το … «ρίξε μια ζαριά καλή».
  Εν ολίγοις, θεωρώ πως ο κόσμος που συμμετείχε στη διαβούλευση αποπροσανατολίστηκε από τα βασικά σημεία του θέματος. Οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με θέματα οικονομικά που αφορούσαν είτε στα κρατικά έσοδα είτε στα οικονομικά συμφέροντα ομάδων και κλάδων. Δεν έγινε δηλαδή σαφές ότι αυτή τη στιγμή το αντικείμενο της διαβούλευσης είναι ουσιαστικά Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.
  Οι χαρακτηρισμοί των παιχνιδιών από το 1971 σήμερα δεν επανεξετάζονται αλλά χρησιμοποιούνται ως βάση για το τι θα παίζουν τα παιδιά μας στο μέλλον είτε επίγεια είτε διαδικτυακά!! Ο περισσότερος κόσμος, από αυτούς που συμμετείχαν στη διαβούλευση δεν ασχολήθηκε με το θέμα καθόλου γιατί ήταν μικρής οικονομικής σημασίας…

  3. Στις εναλλακτικές λύσεις που αναφέρονται ως υπό εξέταση για τις διαδικασίες της αδειοδότησης του διαδικτυακού στοιχήματος (άρθρο 11) δεν υπάρχει πουθενά μια έστω απλή αναφορά του σκεπτικού κάθε εναλλακτικής επιλογής. Δηλαδή ο απλός πολίτης πρέπει να κάνει γραμματοσυντακτική ανάλυση για να καταλάβει τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε επιλογή.
  Στις επιλογές Α και Β αναφέρεται η «δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς» ενώ στην επιλογή Γ η «λειτουργία της αγοράς».
  Δύο βασικά θέματα έχουμε εδώ.
  Πρώτον, αυτός που διαβάζει δεν ξέρει τους λόγους για τους οποίους θα προτιμηθεί (αν προτιμηθεί) η περιορισμένη αδειοδότηση από την απεριόριστη εκχώρηση αδειών. Αντιθέτως αυτό που (κακώς) κατανοεί ο αναγνώστης είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις θα έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά, απλώς στη μια υπάρχει δημοπρασία και στην άλλη όχι. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ότι η διαφορά δεν είναι στη δημοπρασία αλλά αυτή που υπάρχει ανάμεσα στην ελεύθερη αγορά και το ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την επιλογή Γ. Θεωρώ σίγουρο ότι η επιλογή αυτή βρίσκει σύμφωνους τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, χωρίς να το ψάξουν, αλλά αδυνατώ να καταλάβω πως το μονοπώλιο γίνεται «λιγότερο μονοπώλιο» όταν μονοπωλεί περισσότερα προϊόντα!
  Όπως και στις άλλες δυο επιλογές κι εδώ θα ήταν διαφωτιστικό αν υπήρχε μια σύντομη έστω διατύπωση που να μας λέει τα οφέλη από μια τέτοια επιλογή. Διαφορετικά αυτό που μένει σαν εντύπωση είναι ότι με τις επιλογές Α ή Β θα έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά ενώ με την επιλογή Γ απλώς η αγορά θα λειτουργεί. Μπορεί και να είναι η ωμή αλήθεια αλλά αυτό ήθελε να πει η κυβέρνηση? Ηθελε να ρωτήσει αν θέλουμε ανταγωνιστική αγορά ή απλώς αγορά?
  4. Ωστόσο σχετικά με το άρθρο 6 που αφορά στα ψυχαγωγικά παιχνίδια πιστεύω ότι η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα καθώς συμφωνώ κι εγώ όπως όλος ο κόσμος ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για περιορισμό ως προς τον αριθμό και την αναλογία μηχανημάτων και πληθυσμού τη στιγμή που εξ’ ορισμού μιλάμε για «αγωγή της ψυχής», αναφερόμενοι στα τεχνικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια. Δηλαδή κ.κ. της κυβέρνησης μήπως ετοιμάζετε κανένα νόμο και για τον αριθμό των θεάτρων με βάση τον πληθυσμό? Να ξέρουμε τι λέμε. Για ψυχαγωγία μιλάμε.
  5. Στο άρθρο 10 δεν μπορώ να καταλάβω από πού κι ως πού μπορεί να συστεγαστούν τυχερά και ψυχαγωγικά παιχνίδια. Δηλαδή αν μέσα σε μια καφετέρια τα μικτά καταλαμβάνουν το 10 ή το 20 τοις εκατό του χώρου διαφοροποιείται η επικινδυνότητα της πρόσβασης τους από ανηλίκους ή σταματά η προβολή της δραστηριότητας προς τον ανήλικο που δίνει εκεί το ραντεβουδάκι του. Τα καταστήματα που έχουν τυχερά παιχνίδια σύμφωνα με την κοινή λογική θα πρέπει να έχουν αναρτημένη όχι μόνο την απαγόρευση στους ανηλίκους αλλά και μια προειδοποίηση ανάλογη με αυτή που υπάρχει στα τσιγάρα: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Παντού όμως. Και στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.
  6. Κάτι που επίσης θα δυσκολέψει την ερμηνεία των πορισμάτων αυτής της διαβούλευσης είναι η δυσαναλογία που υπάρχει ανάμεσα στις απόψεις που εκφράζονται από επαγγελματικό ενδιαφέρον και αυτές που έχουν αμιγώς επιστημονική προσέγγιση. Η επιστημονική κοινότητα λάμπει δια της απουσίας της σ’ αυτή τη διαβούλευση πιστεύω αναφερόμενος κυρίως στους κοινωνιολόγους , τους ψυχολόγους και τους νομικούς(φωτεινές εξαιρέσεις ο κ. Παπαγερμανός που συν τοις άλλοις με κάλυψε και στα 5 σημεία που έθιξε). Δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κανέναν ποιά παιχνίδια είναι τα πλέον εθιστικά , πως κατανέμεται το προβληματικό παιχνίδι ανά φύλο ηλικία κλπ, ούτε καν κάτι θετικό για τη μοίρα των ήδη εθισμένων που θα έπρεπε να είναι ένα πρωτεύον ζήτημα του νομοσχεδίου. Η πρόληψη και η αποκατάσταση των θυμάτων του προβληματικού τζόγου θα έπρεπε να είναι η καρδιά της διαβούλευσης. Ωστόσο , από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και του ΟΠΑΠ πρόσφατα τα στοιχεία ,που απορρέουν από τις όποιες έρευνες διεξάγονται, δημοσιεύονται αποσπασματικά και ποτέ εξ’ ολοκλήρου βάζοντας τόσο τον επιστήμονα όσο και τον απλό επαγγελματία του χώρου σε «δεύτερες σκέψεις». Κακό θα ήταν αν πέρα από τις διαπιστώσεις στα οικονομικά μεγέθη γύρω από το τζόγο είχαμε και μια έρευνα – ενημέρωση από κάποιο κρατικό φορέα ? Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ούτε ενός τμήματος κοινωνικών επιστημών ενός Πανεπιστημίου της χώρας? Ο πολίτης της χώρας που θέλει να ενημερωθεί πρέπει να άγεται και να φέρεται από τα αντικρουόμενα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις του ΟΠΑΠ , της κίνησης για τον περιορισμό του τζόγου, των bloggers και όποιου άλλου? Είναι παράλογο να ζητάμε μια ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην κοινωνική της διάσταση και όχι στη στενά οικονομική της? Η επιστήμη της οικονομίας είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη λογιστική. Το Υπουργείο Οικονομικών τουλάχιστον πρέπει να σέβεται αυτή τη διαφορά. Η προστασία των ανηλίκων , ο εθισμός , η υπερχρέωση, οι απάτες είναι μια επωδός σε όλα σχεδόν τα άρθρα αλλά πουθενά δεν τίθεται το αυτονόητο ερώτημα: « Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα παιχνίδια και πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από τον νόμο?» Παρ’ όλο που γίνεται η διαπίστωση ότι η ολική απαγόρευση δεν είχε θετικά αποτελέσματα δεν υπάρχει ούτε ένα ερώτημα για το πώς βίωσε αυτά τα αποτελέσματα ο μέσος παίκτης και τι ζημιά είχαμε ως κοινωνία. Διότι ζημιά είχε και έχει το ποδόσφαιρο όταν στην Ισπανία πολλοί χορηγοί φανέλας είναι στοιχηματικές εταιρείες που λειτουργούν και διαδικτυακά την ίδια ώρα που εδώ προσποιούμαστε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός κλάδος δεν υπάρχει καν. Ζημιά είχαν και τα ειδικά έντυπα και η αξιοπιστία του αθλητισμού και οι ιδιοκτήτες internet café και πολλοί άλλοι. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει ποιόν και σε ποιόν να πιστέψει. Ελπίζω να κληθούν να καταθέσουν στη Βουλή κάποιοι ειδικοί όπως γίνεται στις ΗΠΑ εδώ και κάποιους μήνες τώρα ώστε να προωθηθεί η ρύθμιση στο νομοθετικό σώμα. Εστω.

  Συνοψίζοντας , θεωρώ ότι αυτή η διαβούλευση ήταν μάλλον ακατάληκτη και αυτό οφείλεται στην προχειρότητα του σχεδιασμού της. Ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση αν αξιοποιηθεί ως έχει: ως brainstorming. Μια βάση για ένα ουσιαστικό διάλογο που μπορεί να γίνει αν απομονωθούν κάποια θέματα και αν διαχωριστούν τα ζητούμενα και οι επιδιώξεις των επαγγελματικών ομάδων από τα βασικά ζητούμενα της κοινωνίας. Σίγουρα η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα από αυτά αλλά δεν έρχεται μόνη της. Θέλει πολίτες που να κατανοούν το ιστορικό περιβάλλον και να το αξιοποιούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ας αναρωτηθούμε απλώς: «Τι μάθαμε για το τζόγο στο σχολείο εμείς και τι θα θέλαμε να μαθαίνουν τα παιδιά μας?» Αν απαντήσουμε σ’ αυτό εμείς, τα παιδιά μας μπορεί να βρουν την άκρη αύριο μεθαύριο. Η νομοθεσία δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα αλλά για να είναι επαρκής πρέπει να βλέπει μπροστά. Τι θέλουμε από τα παιχνίδια στην Ελλάδα πέρα από αυτά τα ολίγα που έχουμε τάξει στο ΔΝΤ. Μήπως θέλουμε τουρισμό? Μήπως θέλουμε να κρατήσουμε τον Ελληνα πιο πολύ στο σπίτι ? Είναι τόσα πολλά και το χειρότερο δεν είναι ότι είναι δύσκολες οι απαντήσεις αλλά ότι δεν ξέρουμε ποιόν να ρωτήσουμε.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 23:03 | Καλλινικίδης Άγγελος Πρόεδρος της Ο.Σ.Η.Π.Ε.

  Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος (Ο.Σ.Η.Π.Ε.), επιθυμώ στο τέλος της Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά νέες ρυθμίσεις για το θέμα των παιγνίων, αντί επιλόγου να δημοσιοποιήσω ελάχιστες προσωπικές σκέψεις:

  1. Ο τύπος στη χώρα μας είναι συνήθως καλά πληροφορημένος. Πριν καν δημοσιοποιηθεί το πλαίσιο της Διαβούλευσης δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου σημείωναν: «Μ’ έναν λόγο το Δημόσιο δείχνει να κάνει διαγωνισμό με όρους πριμοδότησης για τον ημικρατικό ΟΠΑΠ, από τον οποίο πασχίζει να εισπράξει τα εφάπαξ τέλη, αντί αυτά να στοχεύει να τα αντλήσει από νέους παίκτες που θα υποχρεωθούν και σε νέες επενδύσεις. Στο παρασκήνιο πάντως, πάλι γίνονται συζητήσεις για νέο τζακ ποτ που κυνηγά η Intralot, μέσω της πλατφόρμας του βιντεολόττο που θα διαθέσει στον καλύτερο μακράν πελάτη της, τον ΟΠΑΠ. Διαχρονική σχέση και μόνιμη διαπλοκή θα σηματοδοτήσει μία ακόμα σύμβαση, αν τελικά, όπως λέγεται, έχει ήδη στρωθεί ο δρόμος της Intralot και για το βιντεολόττο» (www.blackmoney.gr 26-5-2010). Κάτι ανάλογο διαβάζουμε σήμερα (12-9-2010) στο «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής.

  2. Όσο και να μη θέλει ο απλός πολίτης να πιστέψει σε αυτά, οπωσδήποτε επηρεάζεται. Συνηγορούν μάλιστα σε μέγιστο βαθμό οι ακαθόριστες διατάξεις του ίδιου του πλαισίου που δημοσιεύτηκε. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα ισχύσει στην Ελλάδα με τον νέο νόμο. Όλοι όμως γνωρίζουν τι ισχύει στην Ευρώπη.

  3. Οι πιο πολλές χώρες έλυσαν το ζήτημα των παιγνίων εδώ και χρόνια. Το μόνο που κάνουν σήμερα είναι να βελτιώνουν τις όποιες ατέλειες εμφανίστηκαν. Βασική ρύθμιση αποτελεί παντού το παιχνίδι περιορισμένου οφέλους (ΑWPs). Το παιχνίδι αυτό αναγνωρίζεται από όλους ότι έχει κυρίως ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πρωτοτυπήσει, απλά πρέπει να το καθιερώσει με το νέο νόμο.

  4. Αναζητούνται έσοδα για το κράτος: πανευρωπαϊκά το παιχνίδι αυτό (ΑWPs) με τη βοήθεια της τεχνολογίας διασφαλίζει τις κρατικές εισπράξεις και μάλιστα όχι μόνον εφάπαξ αλλά περιοδικά και μακροπρόθεσμα. Δεν αρκεί να εισέλθουν σήμερα στα κρατικά ταμεία έσοδα, αλλά μέσω των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου να συνεχίσουν να εισέρχονται και στο μέλλον. Να μην συμβεί και στον τομέα αυτό ότι συνέβη στην εμπορική αγορά: ασφυξία. Αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι ούτε την παρανομία θα πατάξουμε, ούτε τους πολίτες θα προστατεύσουμε. Να θεσπιστούν απλές και ουσιαστικές ρυθμίσεις, όπως προτείνει αναλυτικά η Ομοσπονδία. Όχι να θέσουμε προϋποθέσεις για το απλό ψυχαγωγικό παιχνίδι.

  Ελπίζω το πέρας της Διαβούλευσης να είναι ο πρόλογος για έναν σύγχρονο νόμο που θα δικαιώνει τη χώρα στα μάτια των υπολοίπων ευρωπαίων αλλά και όλων των Ελλήνων. Ας γνωρίζουν οι πολίτες και η ηγεσία του Υπουργείου ότι ως Ο.Σ.Η.Π.Ε. είμαστε πανέτοιμοι να εργαστούμε για τη συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου.

  O Πρόεδρος της Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Άγγελος Καλλινικίδης

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:55 | Μπολτσής Μένιος

  Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια απραξίας αποφάσισε η πολιτεία να προβεί στην δημιουργία σχεδίου νομού για τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών παιγνίων. Αρκετά χρόνια περίμενε ο κλάδος μας αυτή την ενεργεία από μέρους σας για να απελευθερωθούμε από την αβεβαιότητα όλων αυτών των χρονών.
  Εάν αυτό ειχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια όπως στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν θα είχαμε φτάσει στον καταστροφικό νόμο 3037 με της γνώστες σε όλους συνέπειες ( π.χ. καταδίκη της χώρας από την Ε.Ε. κ.α.).
  Τώρα όσων αφορά το νομοσχέδιο, ο διαχωρισμός των παιγνίων που αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του σχεδίου νομού είναι απαραίτητος αν θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις για ένα ξεκάθαρο και δίκαιο νομοσχέδιο. Στη συνεχεία όμως των άρθρων υπάρχουν πολλές ασαφές οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις.
  Για τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια, πιστεύω πως πρέπει να λειτουργούν ελευθέρα. έξαλλου υπάρχουν ήδη πανομοιότυπα παιχνίδια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο ιντερνέτ ακόμα και στα κινητά τηλεφωνά.
  Πρέπει να γίνει σωστός διαχωρισμός των παιχνιδιών AVP και VLT και οι άδειες πρέπει να δοθούν σε όλους τους επαγγελματίες του κλαδώσουμε μπορεί να μιλάμε για μονοπώλια τη στιγμή που στα αλλά επαγγέλματα καταργούνται. Υπάρχουν ήδη δοκιμασμένες λύσεις οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί στιες άλλες χώρες τις Ε.Ε. και διασφαλίζουν το κοινό συμφέρων όλων μας.
  Για τα παιχνίδια περιορισμένου κέρδους (AWPs : Amusement with Prizes) τα όποια είναι δοκιμασμένα εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνω το μέγιστο ποντάρισμα να είναι τα 0,50€ και η μέγιστη απόδοση 100€ ποσοστό άνω του 90% .

  Θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί επιτέλους ένα νομοσχέδιο για όλο των κόσμο και όχι μόνο για λίγους ένα νομοσχέδιο που και θα δώσει δουλεία σε πολλούς επαγγελματίες και θα αποφέρει έσοδα στο κράτος.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:56 | ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΜΕΝΙΟΣ

  Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια απραξίας αποφάσισε η πολιτεία να προβεί στην δημιουργία σχεδίου νομού για τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών παιγνίων. Αρκετά χρόνια περίμενε ο κλάδος μας αυτή την ενεργεία από μέρους σας για να απελευθερωθούμε από την αβεβαιότητα όλων αυτών των χρονών.
  Εάν αυτό ειχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια όπως στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν θα είχαμε φτάσει στον καταστροφικό νόμο 3037 με της γνώστες σε όλους συνέπειες ( π.χ. καταδίκη της χώρας από την Ε.Ε. κ.α.).
  Τώρα όσων αφορά το νομοσχέδιο, ο διαχωρισμός των παιγνίων που αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του σχεδίου νομού είναι απαραίτητος αν θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις για ένα ξεκάθαρο και δίκαιο νομοσχέδιο. Στη συνεχεία όμως των άρθρων υπάρχουν πολλές ασαφές οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις.
  Για τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια, πιστεύω πως πρέπει να λειτουργούν ελευθέρα. έξαλλου υπάρχουν ήδη πανομοιότυπα παιχνίδια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο ιντερνέτ ακόμα και στα κινητά τηλεφωνά.
  Πρέπει να γίνει σωστός διαχωρισμός των παιχνιδιών AVP και VLT και οι άδειες πρέπει να δοθούν σε όλους τους επαγγελματίες του κλαδου μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για μονοπώλια τη στιγμή που στα αλλά επαγγέλματα καταργούνται. Υπάρχουν ήδη δοκιμασμένες λύσεις οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί στιες άλλες χώρες τις Ε.Ε. και διασφαλίζουν το κοινό συμφέρων όλων μας.
  Για τα παιχνίδια περιορισμένου κέρδους (AWPs : Amusement with Prizes) τα όποια είναι δοκιμασμένα εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνω το μέγιστο ποντάρισμα να είναι τα 0,50€ και η μέγιστη απόδοση 100€ ποσοστό άνω του 90% .

  Θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί επιτέλους ένα νομοσχέδιο για όλο των κόσμο και όχι μόνο για λίγους, ένα νομοσχέδιο που καιθα δώσει δουλεία σε πολλούς επαγγελματίες και θα αποφέρει έσοδα στο κράτος.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:36 | Ψωμιάδης Βασίλειος

  Εκτός από τα «τεχνικά» και «τυχερά» παιχνίδια, υπάρχουν και τα παιχνίδια Η/Υ όπως Counter-Strike, Call Of Duty, Lineage, World Of Warcraft, τα παιχνίδια στο Facebook και στο Yahoo! που παίζονται στα πραγματικά internet cafes.

  Αυτού του είδους τα παιχνίδια με εκδότες πασίγνωστες εταιρίες στο χώρο του software (Microsoft, Sony, Blizzard, Activision, NCsoft, Valve, κ.ά.) και σύστημα ηλικιακής διαβάθμισης από ευρωπαϊκούς οργανισμούς (βλ. http://www.pegi.info) είτε διατίθενται στο διαδίκτυο είτε πωλούνται από δεκάδες εμπορικά καταστήματα στη χώρα μας (ο καταναλωτής φυσικά μπορεί να τα παίξει και στον οικιακό του Η/Υ)
  εξυπηρετούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τις ψυχαγωγικές ανάγκες του παίκτη.
  Ο πελάτης των πραγματικών internet cafes και παίκτης αυτών των παιχνιδιών πληρώνει ΜΟΝΟ για το χρόνο που χρησιμοποιεί τον Η/Υ. Το κατάστημα ΔΕΝ αποδίδει πιθανό οικονομικό όφελος στον πελάτη και ΔΕΝ υφίσταται ουδεμία άλλη οικονομική συναλλαγή μεταξύ παίκτη – καταστήματος πέραν αυτήν της χρονοχρέωσης.

  Ο νομοθέτης ΟΦΕΙΛΕΙ να διακρίνει την παραπάνω κατηγορία παιχνιδιών και των καταστημάτων που τα χρησιμοποιούν και όχι να τα εξισώνει με τα δήθεν καλούμενα Internet Cafes στα οποία τα τερματικά μπορούν να αποδώσουν οικονομικό όφελος στον παίχτη.

 • Αξιότιμοι κύριοι/ες,

  Εκτός από τα «τεχνικά» και «τυχερά», υπάρχουν και τα παιχνίδια που παίζονται στα internet café όπως το Lineage και τα παιχνίδια στο Facebook. Αυτού του είδους τα παιχνίδια παίζονται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς λόγους και ο πελάτης πληρώνει μόνο για το χρόνο που ξοδεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  Ο νομοθέτης πρέπει να διαχωρίσει αυτά τα παιχνίδια από όλα τα υπόλοιπα με τον εξής απλό κριτήριο: Το κατάστημα δεν αποδίδει πιθανό οικονομικό όφελος στον πελάτη.

  Ο διαχωρισμός των παιχνιδιών σε «ψυχαγωγικά τεχνικά» και «τυχερά» είναι λάθος. (Βέβαια, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, σε σχέση με τον προηγούμενο διαχωρισμό του νόμου 3037 σε: «ψυχαγωγικά», «τεχνικά» και «τυχερά») Όλα τα παιχνίδια γίνονται με σκοπό την ψυχαγωγία. Ο εθισμός και η υπερβολή οδηγούν σε αποτελέσματα εξάρτησης, αλλά ο αρχικός σκοπός κάθε παιχνιδιού είναι η ψυχαγωγία.
  Ο νομοθέτης θα έπρεπε να διαχωρίσει τα παιχνίδια σε δύο κατηγορίες σε αυτά που μπορεί να αποδώσουν οικονομικό όφελος στον παίχτη (τυχερά) και σε αυτά που δεν αποδίδουν οικονομικό όφελος (τα υπόλοιπα). Τα καταστροφικά φαινόμενα εξάρτησης προκύπτουν κύρια, από την ελπίδα των παιχτών να κερδίσουν χρήματα μέσα από τις διαδικασίες των παιχνιδιών.
  Εφόσον με το ένα ή το άλλο σκεπτικό προκύπτουν δύο κατηγορίες δε θα έπρεπε να συζητηθεί η νομοθέτηση στην ίδια διαβούλευση ούτε να συμπεριληφθούν στο ίδιο νομοσχέδιο. Άλλωστε το πρόστιμο που πληρώνει η Ελλάδα δεν είναι για τα τυχερά, αλλά για τα «ψυχαγωγικά» – «τεχνικά». Είναι αντιληπτή η βούληση της κυβέρνησης να ωθήσει τον αφορολόγητο – παράνομο τζόγο προς την κατεύθυνση του φορολογημένου – νόμιμου, αλλά δεν πρέπει να το κάνει εξισώνοντας όλα τα καταστήματα που διαθέτουν τερματικά.

  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Ζαχαριάδης
  ιδιοκτήτης internet cafe

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:20 | Ο.Κ.Ε. – Σ.Ε.Κ.Ε.Π. – Α.Τ.Λ.Α.Σ. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε. – Σ.Τ.ΕΗΛ.Π.Β.Ε – Σ.Ε.Η.Π. – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ.

  ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  « ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

  ΑΡΘΡΟ 1.
  Παράγραφος 1.
  Η κατάταξη σε δύο κατηγορίες δεν είναι αντικειμενική διότι :
  α) Όλα τα παιχνίδια είναι ψυχαγωγικά και διαχωρίζονται αναγκαστικά από διεθνείς κανόνες και αρχές ανάλογα σε ποια ηλικία ατόμων απευθύνονται και τι προσδοκά και είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία επί πλέον της ψυχαγωγίας να επιτρέπεται στα ανήλικα άτομα και ενήλικα.
  Από το υπο σχολιασμό κείμενο προκύπτει πως για τα ανήλικα άτομα δεν έχει προβλεφθεί να προσδοκούν οιοδήποτε οικονομικό όφελος όταν παίζουν με αυτά τα παιχνίδια, παρά μόνο να ψυχαγωγούνται, είτε αυτά τα παιχνίδια είναι μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά και είτε αυτά είναι αυτόνομα ή τυχόν και μεταξύ τους συνδεδεμένα σε δίκτυο, είτε παίζονται στο διαδίκτυο.

  β) Επομένως αυτά “τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια” έχουν δυνατότητα μόνο εισόδου κέρματος ή κερμάτων (είναι χαμηλής δαπάνης για τον χρήστη, ισότιμη με το είδος και το χρόνο της ψυχαγωγίας που προσφέρουν) και της μη αποκόμισης οικονομικού οφέλους
  Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση αυτά να εντάσσονται στα παιχνίδια περιορισμένου οικονομικού ελεγχόμενου κέρδους (AWPs) πόσο μάλλον σε ένα νομοσχέδιο που ο τίτλος του είναι “Ρύθμιση Αγοράς Τυχερών Παιχνιδιών”

  γ) Ο τίτλος αυτός ταιριάζει απόλυτα μόνο με τα τυχερά παιχνίδια, της ΟΠΑΠ ΑΕ και των αδειοδοτημένων με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, Ανωνύμων εταιρειών “ΚΑΖΙΝΟ” που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας και που γίνεται τώρα προσπάθεια με το εν λόγω πλαίσιο να προστεθεί μία νέα κατηγορία τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών (VIDEO LOTTO) τα οποία λειτουργούν με τερματικά (VLTs), συνδεδεμένα on-line με κεντρικό server (όπως ακριβώς λειτουργούν τα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ) και τα οποία είναι υψηλού “τζόγου” και ρίσκου τυχερά παιχνίδια, όπως αυτά που λειτουργούν στα καζίνο.

  ΔΕΝ είναι παιχνίδια περιορισμένου και ελεγχόμενου οικονομικού οφέλους, μικρού κέρδους και μικρού ρίσκου, (AWPs) όπως έχουν προτείνει όλα τα σωματεία του κλάδου των ηλεκτρονικών παιγνίων και η ομοσπονδία καφεπωλών Ελλαδος, με υπομνήματά τους στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των οποίων προτείνεται να λειτουργούν μόνο για ενήλικους σε αμιγείς χώρους, καθώς και σε ειδικούς χώρους μικτών καταστημάτων, να είναι με άδεια λειτουργίας της αρμόδιας επιτροπής και να διασφαλίζουν το Δημόσιο συμφέρον, ελεγχόμενα με φορολογικούς μηχανισμούς του Ν.1809/88 και με on-line σύνδεση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείο Οικονομικών.
  Τα παιχνίδια περιορισμένου και ελεγχόμενου οικονομικού οφέλους (AWPs) έχουν διεθνή υποδομή και όρους λειτουργίας και τεχνογνωσίας που σημαίνει ότι η κατασκευή τους θα γίνει από ελληνικά χέρια και βιοτεχνίες, έτσι θα έχουμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ενώ τα τυχερά τύπου καζίνο V.L.T.s κατασκευάζονται από συγκεκριμένες λιγοστές εταιρίες που έχουν και τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας (server-client) και κατασκευής. Για παράδειγμα στα ελληνικά καζίνο κυκλοφορούν χιλιάδες τυχερά παιχνίδια και από την ελληνική αγορά δεν αγοράστηκε και ούτε θα αγοραστΕΊ μια βίδα !!!!!
  Ο μη διαχωρισμός, κατά την οριστικοποίηση του σχεδίου νόμου και την ψήφισή του από το ελληνικο κοινοβούλιο, εφόσον διά των υποβαλομένων παρατηρήσεών μας υποδεικνύεται αυτή η σύγχυση, δεν θα μπορεί να θεμελιώνει ισχυρισμούς άγνοιας από πλευράς της Πολιτείας., λαμβανομένου υπόψη πως η « μέριμνα γιά τους ανηλίκους» και τα κοινωνικά προβλήματα αναφέρεται το πρώτον στην πρωτελευταία παρ. του κειμένου που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο « Πλαίσιο νομοθετικής πρωτοβουλίας γιά δημόσια διαβούλευση»
  Εμείς απλώς θεωρούμε σκόπιμο να το επισημάνουμε!

  *Επιπλέον επιθυμούμε να προσθέσουμε πως δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις και να δημιουργούνται επιβαρύνσεις σε ίδια αντικείμενα ( παγχνίδια) που θα οφείλεται στο χώρο λειτουργίας τους . Σαν παραδειγμα αναφέρουμε το εφυές παιγχνίδι TETRIS το οποίο λειτουργεί και παίζεται σε πολλές « τεχνολογικές πλατφόρμες», εκτός δηλ. της arcade coin-up (UFO) στην οποία και πρωτοπαρουσιάστηκε – σε παιδικές κονσόλες, φορητές, Η/Υ και σε άλλες, συμπεριλαμβανομένων μέχρι και κινητών τηλεφώνων.
  Μιά οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στην « arcade coin-up », ως προαπαιτούμενο γιά την λειτουργία της, θα μπορούσε να συνιστά δυσμενή διάκριση μεταξύ ομοίων αντικειμένων – δεδομένου ότι φορολογικά οι πλατφόρμες του ιδίου παιγχνιδιού εξάντλησαν τις υποχρεώσεις τους σε ΦΠΑ, δασμούς κλπ.

  Παράγραφος 2.
  Εδώ ορίζεται ότι ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους, τα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια διακρίνονται σε (5) κατηγορίες.
  Αυτές όμως οι (5) διακρίσεις έχουν σχέση μόνο με την μορφή κατασκευής τους και όχι εάν αυτά απευθύνονται σε ανήλικους ή ενήλικους και όχι εάν είναι τυχερά υψηλού τζόγου ή αυτά αποδίδουν περιορισμένο και ελεγχόμενο οικονομικό όφελος – μικρό κέρδος (όπως αυτά του τύπου AWPs), βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τον κλάδο των Ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά και την διασφάλιση της πολιτείας και της κοινωνίας.
  Τα “ζάρια”, τα “χαρτιά”, π.χ. σε ποια κατηγορία ανήκουν ;
  ΄Αρα και αυτό το σημείο έχει ανάγκη από διευκρίνιση, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και καλλίτερα η Αρχή της Διαφάνειας που τόσο πολύ επικαλείται η Πολιτεία, μιάς όχι μόνον οικονομικής διαφάνειας. Κατά την άποψή μας, σημασία δεν έχει τόσο πολύ η μορφή κατασκευής, οσο το αποτέλεσμα που προκύπτει….

  Παράγραφος 3.
  Λοιποί ορισμοί. Εδώ ορίζονται (4) περιπτώσεις τεχνικών χαρακτηριστικών, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεται κάποιος που γνωρίζει από ηλεκτρονικά παιχνίδια, αφορούν γενικότητες μόνο για :
  α) Ότι ρυθμίζονται μόνο τυχερά παιχνίδια υψηλού κέρδους και ρίσκου, (VLTs – VIDEO LOTTERY TERMINAL) αφού στην (3η) περίπτωση προβλέπεται ότι αυτά διαθέτουν μηχανισμό για καταβολή χρημάτων από τον παίκτη με είσοδο στο μηχάνημα μόνο χαρτονομίσματα και κάρτες με απεριόριστο ποσό (δεν γίνεται καμία μνεία για κέρματα χαμηλού ρίσκου). Η δε εξαργύρωση των κερδών γίνεται με απόδειξη, χωρίς αυτή να ορίζεται εάν θα είναι Νόμιμη Απόδειξη όπως προβλέπεται από τις ρυθμίσεις του πρόσφατου νομου περί φορολογικής δικαιοσύνης, οι οποίες Νόμιμες Αποδείξεις προβλέπονται με τον Ν.1809/88, να εκδίδονται για το κοινό – πολίτες – παίκτες, με Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και για τα παιγνιομηχανήματα με την ειδική κατηγορία ΦΗΜ/ΑΔΗΜΕ – Παιγνιομηχανημάτων.

  β) Στην (4η) περίπτωση, προφανώς εκ παραδρομής, ότι τα Ηλεκτρονικά Ψυχαγωγικά παιχνίδια (AWPs), θα λειτουργούν και αυτά με την ίδια φιλοσοφία (δηλαδή με τερματικά on-line συνδεδεμένα με κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ;;), δηλαδή όπως και τα τυχερά (VLTs) και αυτά θα διαθέτουν μηχανισμό για καταβολή χρημάτων από τον παίκτη (είσοδο στο μηχάνημα μόνο χαρτονομίσματα και κάρτες με απεριόριστο ποσό (δεν γίνεται μνεία για κέρματα – χαμηλό ρίσκο) και εξαργύρωση των κερδών και εδώ προβλέπεται να γίνεται με απόδειξη, χωρίς αυτή να ορίζεται ότι θα είναι Νόμιμη Απόδειξη, όπως παραπάνω (α) προβλέπεται από τις πρόσφατες ισχύουσες Φορολογικές διατάξεις του νόμου περί φορολογικής δικαιοσύνης.

  Συμπέρασμα. Κατά την άποψή μας οι βασικοί ορισμοί του εν λόγω άρθρου, αφενός μεν δεν συμφωνούν, με τις αρχικές επίσημες δηλώσεις των αρμοδίων του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον αφίστανται από τα επίσημα στοιχεία και προτάσεις των φορέων του κλάδου Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος, της ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος, αλλά και του ΣΕΚΤ (Συνδέ σμου Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων), που έχουν υποβληθεί μέσω υπομνημάτων στο Υπουργείο, και αφορούν στον ελέγχο και νόμιμη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος
  Κατά την άποψή μας η διατήρησή αυτής της κατηγοριοποίησης δεν θα οδηγήσει στη διασφάλιση αλλά στην καταστρατήγηση του δημοσίου συμφέροντος, γιά μιά ακόμη φορά.

  Τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις των εξής συλλογικών οργάνων :

  Ο.Κ.Ε.
  Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
  Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
  Βουλής 16 – Αθήνα

  Σ.Ε.Κ.Ε.Π.              
  Σύλλογος  Ελλήνων               
  Κατασκευαστών Εμπόρων     
  Παιχνιδιών.                                                          Φιλιππίδου 26 – Αθήνα
  europlay@otenet.gr

  A.T.Λ.Α.Σ.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Κατασκευαστών – Εισαγωγέων – Εμπόρων –
  Αιθουσαρχών – Συντηρητών – Εκμεταλλευτών, Ηλεκτρονικών, Παιχνιδιών
  Μιχαήλ Βόδα 23, ΤΚ10439, Αθήνα
  Τηλ/Fax: 210-8259750
  info@atlas.org.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε
  Σωματείο Τεχνικών
  Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Ελλάδος
  Βουλής 16 – Αθήνα
  info@elte.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Δυτικής Ελλάδος
  Κορίνθου 467 – Πάτρα

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε. Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος
  Μεγάρων 6 – Συκιές Θεσσαλονίκη
  info@union-games.gr

  Σ.Ε.Η.Π
  Σωματείο Εργαζομένων
  στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
  Τζωρτζ 5 – Αθήνα
  sehp96@yahoo.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  Μαρίας Κιουρή 332 – Πέραμα
  vicky10@otenet.gr
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Παναχαϊκού 104 – Πάτρα

  Επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας και τα σχόλιά μας στο Υπουργείο με νεώτερο υπόμνημα που θα κατατεθεί άμεσα.

 • Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται βήμα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα. Από την αθρόα συμμετοχή σε αυτή τη διαβούλευση καθίσταται σαφές ότι οι επερχόμενες ρυθμίσεις θα επηρεάσουν έναν μεγάλο αριθμό πολιτών και επαγγελματικών κλάδων, από την απλή συμμετοχή ενός περιστασιακού παίκτη σε ένα παιχνίδι, μέχρι και τη δραστηριότητα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας με αυτό το αντικείμενο.

  Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνταχθεί και να τεθεί σε ισχύ ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων που θα έχει μελετηθεί ενδελεχώς, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα που θα συρρικνώσουν την αγορά, αντί να την αναπτύξουν, που δεν θα συμπιέσουν την επιχειρηματικότητα, αλλά θα ανοίξουν τον δρόμο για επενδύσεις, που δεν θα μειώσουν τις επιλογές των εξ’ορισμού στυλοβατών του οικοδομήματος αυτής της αγοράς (δηλαδή τους τροφοδότες παίκτες- καταναλωτές), αλλά θα δώσουν πληθώρα υγιών, νομίμων και ασφαλών επιλογών παιχνιδιού.

  Αναμένουμε από την Κυβέρνηση τη σύνταξη νομοσχεδίου που θα διευκολύνει την υγιή λειτουργία μιας ραγδαία ανερχόμενης αγοράς σε τζίρους, έσοδα και κέρδη, όπως αυτή του online τζόγου, σε συνδυασμό με την τεράστια ανάπτυξη του internet στη χώρα μας! Αναμένουμε από το εν λόγω νομοσχέδιο να διαμορφώσει τις συνθήκες που, επιτέλους, θα ωθούν παίκτες και επιχειρήσεις να ασχολούνται νόμιμα με το παιχνίδι στη χώρα μας και όχι να κινούνται σε «γκρίζες» ζώνες και θα φλερτάρουν με την παρανομία.

  Άποψη της παρούσας δημοσίευσης είναι ότι η μελέτη για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου προϋποθέτει εμπειρία και βαθειά γνώση κάθε ενός παιχνιδιού ξεχωριστά, και σε προέκταση, γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς που δημιουργεί η ενασχόληση του κοινού με κάθε ένα από τα παιχνίδια που αναφέρονται σε αυτή τη διαβούλευση.

  Με αγωνία παρατηρώ πως το παιχνίδι του πόκερ, ένα παιχνίδι δηλαδή που η δημοτικότητα στη χώρα μας αυξάνεται αλματωδώς τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κείμενο της διαβούλευσης με μια απλή αναφορά και συνδέεται με άλλα παιχνίδια, όπως αυτό του αθλητικού στοιχήματος.

  Κι όμως, το πόκερ είναι εντελώς διαφορετικό, η φύση του παιχνιδιού απέχει πολύ από αυτή του αθλητικού στοιχήματος και χρειάζεται διαφορετικούς κανόνες ρύθμισης . Αν μπει το πόκερ στο ίδιο πλαίσιο με το στοίχημα και διεξάγεται υπό τους ίδιους κανόνες, όχι απλώς δεν θα αναπτυχθεί, αλλά μάλλον θα καταστραφεί! Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τους λόγους:

  – Tο πόκερ αποτελεί ήδη (σύμφωνα με εκτιμήσεις και ανεπίσημα στοιχεία) το 8 με 10% του τζίρου στο internet. Με δεδομένο ότι το παιχνίδι δεν επιτρεπόταν να παίζεται στα ελληνικά καζίνο μέχρι τώρα και ότι αυτό πρόκειται (εντός των ημερών μάλιστα) να αλλάξει, θεωρείται βέβαιο από αναλυτές ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ. Μάλιστα προβλέπεται μια έκρηξη δημοτικότητας για το πόκερ στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον, σε βαθμό που ίσως θα πλησιάζει και τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα παιχνίδια.

  – Το πόκερ θεωρείται τεχνικό, μαθηματικό παιχνίδι, με την έννοια ότι σε βάθος χρόνου (μεγάλος αριθμός παρτίδων) ο καλός παίκτης κερδίζει τον κακό και ο καλύτερος τον καλό. Για να συμβεί αυτό με βεβαιότητα που αγγίζει το 100%, πρέπει ο αριθμός των παρτίδων που θα παιχθούν μεταξύ των καλύτερων, καλών και κακών αντιπάλων να είναι μεγάλος. Σε μια βραδιά, ένας τυχαίος παίκτης μπορεί να αποσπάσει κέρδη ακόμη και από τον παγκόσμιο πρωταθλητή! Αν όμως οι δύο αντίπαλοι παίξουν πόκερ για πολλές βραδιές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα έχει τελικά το κέρδος, εις βάρος του ερασιτέχνη.

  Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει το παιχνίδι τόσο δημοφιλές ανά τον κόσμο. Από την πλευρά του ερασιτέχνη η ευκαιρία που του δίνεται να αναδειχθεί νικητής απέναντι στους πρωταθλητές, δεν μπορεί να συναντηθεί σε κανένα άλλο παιχνίδι. Από την πλευρά του ικανού παίκτη, η βεβαιότητα ότι σε βάθος χρόνου θα έχει κέρδος απέναντι σε χειρότερους αντιπάλους δίνει το βασικό κίνητρο ενασχόλησης του με το πόκερ. Γνωρίζει ότι αν παίζει καλά σε βάθος χρόνου, θα κερδίσει.

  – Το κέρδος όμως που θα εισπραχθεί από τον ικανότερο, δεν είναι προκαθορισμένο, ούτε μετρήσιμο από πριν. Δηλαδή ο καλός παίκτης δεν ξέρει ούτε πόσες παρτίδες θα χρειαστεί για να βγάλει κέρδος, ούτε ποιο θα είναι το ποσό που τελικά θα κερδίσει από τον αντίπαλο του! Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε βάθος χρόνου θα έχει μεν κέρδος, αλλά δεν ξέρει από την αρχή πόσο θα είναι αυτό, αφού εξαρτάται από μη μετρήσιμους παράγοντες, όπως το πόσο πιο ικανός είναι από τον αντίπαλο του. Στο παιχνίδι του στοιχήματος για παράδειγμα, ή στη ρουλέτα, ή αλλού, ξέρει από πριν πόσα θα κερδίσει αν βγει νικητής σε ένα ποντάρισμα.Στο πόκερ δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί κάθε παρτίδα ως ένα «στοίχημα», αφού το προσδοκώμενο κέρδος δεν προέρχεται ουσιαστικά από μια παρτίδα, αλλά από έναν μεγάλο αριθμό «χεριών», όπως αυτές λέγονται στο πόκερ.

  – Ακούγεται πως υπάρχει πρόθεση να φορολογηθεί κάθε παρτίδα πόκερ, ως ένα ξεχωριστό «στοίχημα». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα καταστρέψει το βασικό κίνητρο του παίκτη, τη δυνατότητα του βέβαιου κέρδους. Κι αυτό γιατί θα χρειάζεται πολύ περισσότερες παρτίδες για να μπορέσει να βρεθεί με κέρδος σε βάθος χρόνου, αφού αφαιρέσει τον φόρο και τη γκανιότα του διοργανωτή του παιχνιδιού. Αν μάλιστα το ποσοστό της φορολογίας στην παρτίδα είναι μεγάλο, δεν θα υπάρχει καν η δυνατότητα να κερδίσει και φυσικά θα εγκαταλείψει το παιχνίδι.

  Τέτοιες ρυθμίσεις ίσχυσαν επιπόλαια στη Γαλλία και στην Ιταλία, παρουσιάστηκαν αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από τους παίκτες και ο τζίρος φυσικά έπεσε σχεδόν στο μηδέν, αφού κανείς δεν θέλει να παίζει πόκερ αν μαθηματικά δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσει. Οι ίδιες ρυθμίσεις είτε άλλαξαν ήδη σε πιο ευνοϊκές και σύμφωνες με τη φύση του παιχνιδιού (δραστική μείωση της φορολογίας ανά παρτίδα σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα) , είτε καταργήθηκαν εντελώς (φορολογία επί των ακαθάριστων κερδών του διοργανωτή).

  – Ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του online πόκερ σε παγκόσμιο επίπεδο, και της τεράστιας αγοράς που δημιουργήθηκε γύρω από αυτό, είναι η δυνατότητα να αγωνιστεί κάθε παίκτης με αντιπάλους από όλο τον κόσμο. Για να παίξει κανείς πόκερ χρειάζεται αντιπάλους, δεν μπορεί να παίξει μόνος του εναντίον του house, του καζίνο δηλαδή, ή του διοργανωτή.

  Πρέπει λοιπόν να έχει επιλογές, να βρει αντιπάλους που να παίζουν στα ίδια όρια με αυτά που επιθυμεί, την ίδια παραλλαγή πόκερ, την ίδια ώρα της ημέρας κλπ κλπ. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των παικτών (volume) που επιλέγουν να παίξουν πόκερ, όσο πιο μεγάλο δηλαδή είναι το liquidity σε όρους marketing, τόσο περισσότερες επιλογές έχει ο παίκτης να παίξει και τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται η αγορά.

  Δοκιμάστηκε σε άλλα κράτη ρύθμιση που «κλείνει» τα σύνορα, δηλαδή κάθε παίκτης μπορεί να αγωνιστεί αντίπαλος μόνο με παίκτες από την ίδια χώρα. Το «Liquidity» και επομένως οι επιλογές των παικτών μειώθηκαν στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα να πέσει ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα και φυσικά τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία. Κυρίως όμως μεγάλες εταιρίες σε αγορές όπως η Γαλλία και η Ιταλία έκριναν στην πράξη ότι δεν συμφέρει να ασχοληθούν με το αντικείμενο εντός αυτών των χωρών, αφού δεν μπορούν να έχουν κέρδος και αποχώρησαν!

  Αν κάτι παρόμοιο ισχύσει και στην Ελλάδα (σαφώς μικρότερη αγορά σε σχέση με τις προαναφερθείσες), είναι αμφίβολο αν θα βρεθεί έστω και μια εταιρεία που θα κρίνει ότι θα μπορεί να έχει κέρδος στην επένδυση της. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εφ’ όσον υπάρχει η ζήτηση του παιχνιδιού από τους πολίτες, αργά ή γρήγορα οι παίκτες θα καταφύγουν σε παράνομες εταιρείες που θα σπεύσουν να προσφέρουν τις «παγκόσμιες» επιλογές αλλά θα λειτουργούν χωρίς άδεια, χωρίς να αποδίδουν φόρους. Τέτοιες ρυθμίσεις μάλλον θα ενισχύσουν, παρά θα αποδυναμώσουν την παράνομη δραστηριότητα στο Internet, με αυτό το αντικείμενο. Οι ρυθμίσεις θα αποβούν άκρως αναποτελεσματικές.

  – Το πόκερ για την Ελλάδα είναι μια μεγάλη ευκαιρία τόνωσης του Τουρισμού μας. Τα μεγάλα τουρνουά που διεξάγονται παγκοσμίως, προβάλονται από τα μεγαλύτερα κανάλια σε τηλεθέαση παντού στον κόσμο, συγκεντρώνουν ταξιδευτές από κάθε μεριά του πλανήτη. Όλα αυτά τα μεγάλα τουρνουά διοργανώνονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του online πόκερ. Αν το πλαίσιο είναι τέτοιο ώστε να καθίσταται απαγορευτική η με σκοπό το κέρδος εκμετάλευση του προϊόντος σε μια χώρα για τις μεγάλες εταιρείες, ο τουρισμός μας θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία.

  Τα τελευταία χρόνια έχω επισκεφθεί ως δημοσιογράφος, πόλεις που ακόμη και σε off-season περιόδους, μεγάλα τουρνουά πόκερ γεμίζουν καζίνο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μέσα μεταφοράς, από τους ταξιδευτές-παίκτες και τις οικογένειες τους, δημοσιογράφους, τεχνικούς και υπαλλήλους των διοργανωτών. Φανταστείτε ότι το Σαν Ρέμο τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του European Poker Tour δέχεται 1500 παίκτες κάθε χρόνο και ακόμη 1000 δημοσιογράφους, τεχνικούς, υπαλλήλους, φίλους και συγγενείς παικτών, οι οποίοι κατακλύζουν τα ξενοδοχεία της περιοχής.

  Το Σαν Ρέμο σφύζει από ζωή για 10 ημέρες, τα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων σε νεκρές τουριστικά περιόδους εκτοξεύονται. Το ίδιο συμβαίνει στην Πράγα, στη Βαρκελώνη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη, στην Κοπεγχάγη, στο Μόντε Κάρλο, στη Μανίλα των Φιλιππίνων , τη Φλοριανάπολις της Βραζιλίας και σε πολλές άλλες πόλεις, παντού στον κόσμο! Γιατί όχι και στην Ελλάδα;

  Οι εκπομπές και τα τηλεοπτικά σόου που παρουσιάζουν αυτά τα events μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο. Το παιχνίδι είναι τόσο δημοφιλές που οι εκπομπές αυτές απολαμβάνουν υψηλής τηλεθέασης, μερικές μάλιστα προβάλονται σε Prime time ζώνες πολύ μεγάλων καναλιών. Η διαφήμιση και προβολή που απολαμβάνουν οι πόλεις που φιλοξενούν αυτά τα events είναι ανεκτίμητης αξίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και κυβερνήσεις κρατών έρχονται σε συνεννόηση με τους διοργανωτές αυτών των events.

  Σε συζητήσεις μου με υπευθύνους διοργάνωσης τέτοιων events, πάντοτε εκφράζεται η απορία από μέρους τους «γιατί όχι και στην Ελλάδα;». Είναι σαφές το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν μαζί με τις χιλιάδες παικτών και επισκεπτών τη δική μας όμορφη χώρα. Δεν στερούμαστε εγκαταστάσεων και φυσικής ομορφιάς. Στερούμαστε από την οργάνωση ενός πλαισίου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς στη χώρα μας, που θα επιτρέψει τις επενδύσεις από εταιρείες-κολοσσούς, που θα αποφέρει πολυπλεύρως και μεγαλύτερα από το προσδοκώμενο ποσά, στα ταμεία του κράτους.

  Η έκκληση μας προς τους υπευθύνους της Κυβέρνησης είναι να συνεργαστεί με ειδικούς γύρω από το θέμα του πόκερ και να λάβει τη γνώση που χρειάζεται ώστε η αγορά του πόκερ να αποτελέσει μεγάλο και πολύπλευρο όφελος για τη χώρα μας. Να μην βάλει το παιχνίδι αυτό στο «ίδιο τσουβάλι» με άλλα παιχνίδια, να μην το καταστρέψει και φυσικά να μην χρειαστεί να επανέλθει, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, έσοδα και ανάπτυξη.

  Βασίλειος Κοντογιάννης
  http://www.pokerland.gr

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 21:42 | Μιχάλης Συράκης

  Διαχωρισμός και πως θα γίνει κατα την άποψη μου σωστά:

  1. Παιχνίδια που αποφέρουν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ στο παίκτη(τυχερά)
  2. Αυτά που ΔΕΝ αποφέρουν κανένα οικονομικό όφελος (απλή ψυχαγωγία όλα τα υπόλοιπα)

  Παιχνίδια όπως στο FACEBOOK ή σε PLAY STATION, ή FIFA, warcraft κλπ, ΔΕΝ διεξάγονται με οικονομικό όφελος και το κατάστημα δεν αποδίδει χρήματα στον πελάτη

  Εφόσον λοιπόν προκ’υπτουν δύο κατηγορίες (οικονομικού και μη) θα πρέπει να συζητηθεί σε διαφορετική διαβούλευση και να γίνουν διαφορετικά νομοσχέδια.

  ¨Αλλωστε η Ελλαδα πληρώνει Πρόστιμο στην Ευρώπη για τα ψυχαγωγικά τεχνικά και ΟΧΙ για τα ΤΥΧΕΡΑ.

  Το ότι η κυβέρνηση θέλει να ωθήσει ον παράνομο τζόγο σε νόμιμο και φορολογητέο ΔΕΝ πρέπει να το κάνει εξισώνοντας όλα τα καταστήματα στη ίδια κατηγορία

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 18:36 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΣΗ

  ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑΣ ΔΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΟΛΑ.ΕΑΝ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΘΟΛΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ.ΕΤΣΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΡΝΩΝ.
  ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ
  1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΧΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.ΕΑΝ ΠΡΟΣΔΟΚΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ,ΑΔΙΚΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΦΘΗΝΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΟΥΤΕ 1ΕΥΡΩ ΦΟΡΟ.ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
  2.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ A.W.P. ΚAΙ VLT
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΠΩΣ ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ,ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΩΡΗΓΗΣΕΤΕ.ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΠΝΙΓΕΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΝΕΡΟ. ΔΩΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 14:22 | Chara

  Σας παρακαλώ να διευκρινίσετε ότι τα online παιχνίδια επί των οποίων αποδίδεται μεν στον παίχτη οικονομικό όφελος αλλά ο παίχτης δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο οικονομικά σε αυτά (π.χ. ποντάρει νοητά με πόντους και δεν αποδίδει ποτέ με πραγματικά χρήματα), είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του νέου νόμου ή υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται/απαγορεύονται.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:53 | Τσιακίρης Στέφανος

  Η αοριστία των άρθρων του πλαισίου νομοθετικής ρύθμισης, η προσεγμένη αοριστία-αστοχία των ερωτήσεων, η προσεγμένη ανάμειξη των εννοιών στα άρθρα-ερωτήσεις, οι σκόπιμες απαντήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν να οδηγήσουν τη δημόσια διαβούλευση σε ασφαλή συμπεράσματα.
  Η πιο σίγουρη λύση, η περισσότερο δοκιμασμένη, το πιο ΞΕΚΑΘΑΡΟ-ΔΥΝΑΤΟ επιχείρημα για το κλάδο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι η «θέσπιση μιας νομοθεσίας, όπως στις άλλες χώρες της Ευρώπης όπου επί δεκαετίες λειτουργούν τα παιχνίδια περιορισμένου κέρδους (AWPs) με επιτυχία, προστατεύοντας τους πολίτες τους, προστατεύοντας και τους επαγγελματίες.

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  http://www.oshpe.gr Email:info@oshpe.gr

  Η Ο.Σ.Η.Π.Ε. γνωρίζοντας καλύτερα απ’ όλους την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Ελλάδα αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο, μέλος της Euromat (European Gaming and Amusement Federation) http://www.euromat.org , θέλοντας να συμβάλει στην θέσπιση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου κατέθεσε στις 21/04/2010 «Μελέτη – Πρόταση» http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Meleti_Protasi_OSHPE_Apr2010.pdf στο Υπουργείο Οικονομικών όπου περιγράφεται η έως τώρα κατάσταση της αγοράς, προτείνει νομοθετικό πλαίσιο παρόμοιο με αυτό των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, όπου τα ηλεκτρονικά παιχνίδια λειτουργούν με επιτυχία για σειρά δεκαετιών, προστατεύοντας τους πολίτες και τους επαγγελματίες μέσα από διάφανο κρατικό έλεγχο. Παραθέτει επίσης νομοθεσίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς σύγκριση.

  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Η.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.

  Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος εκφράζει κατ’ αρχήν την ικανοποίησή της για την θέση στις 26-8-2010 σε δημόσια διαβούλευση του πλαισίου νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου για τη «ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» καθώς διαπιστώνει διάθεση θεσμοθέτησης ευρύτερων ρυθμίσεων σε σχέση με προηγούμενες αναποτελεσματικές προσπάθειες.
  Ωστόσο η διάθεση δεν αρκεί και ο ενθουσιασμός μας σταματάει στο σημείο αυτό: η γενικότητα και η αοριστία του, ακόμη και ως πλαισίου ρυθμίσεων είναι τόσο μεγάλη, ώστε μας δημιουργεί την εντύπωση ότι η τελική του διαμόρφωση μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη και από τις ρυθμίσεις του καταστροφικού Ν. 3037/2002 «της απαγόρευσης παιγνίων»!! Η επίκληση παλαιότερων νόμων, κατά τη διάρκεια ισχύος των οποίων, υπήρχε απαγόρευση των «μικτών» και «τυχερών» παιχνιδιών, που πλέον δεν θα υφίσταται, μόνο ως ατυχής επιλογή μπορεί να χαρακτηριστεί αντί της κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Η σύγχυση των ρυθμίσεων μεταξύ των AWPs και των VLTs παιγνιομηχανημάτων επιτείνει σοβαρά τον προβληματισμό μας. Η εξαγγελία της εποπτικής αρχής (Ε.Ε.Π.) και της διαδικασίας έκδοσης αδειών καταδεικνύει μια απρόσφορη διαδικασία για μια ευρωπαϊκή κοινωνία που πρέπει να τρέξει για να προλάβει τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ενώ η ανυπαρξία ειδικής ελεγκτικής αρχής τραγικά ελλιπής και αναχρονιστική. Οι ρυθμίσεις για την επιλογή των αδειούχων δείχνουν να οδηγούν στον αποκλεισμό των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων.
  Υπό τα ανωτέρω δεδομένα η Ο.Σ.Η.Π.Ε εκτιμά ότι η διαβούλευση δεν προσλαμβάνει ουσιαστικό περιεχόμενο, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν με άλλες νομοθετικές προτάσεις. Παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟΝ σε συγκεκριμένες διατάξεις ενός πλήρους σχεδίου νόμου. Αλλιώς δεν είναι ούτε επιτυχείς, ούτε επωφελείς. Οι ερωτήσεις που τίθενται θα απαντηθούν πάλι με ερωτήσεις.
  Η Ομοσπονδία μας έχει εδώ και πολύ καιρό εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της για την νέα αγορά των παιγνίων στην Ελλάδα: ζητούμενο είναι η δημιουργία ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς και όχι η μετατροπή του μονοπωλίου σε ολιγοπώλιο, η θεσμοθέτηση πραγματικής ψυχαγωγίας με την καθιέρωση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους (AWPs – Amusement With Prizes) μέσα σε καθεστώς προστασίας των πολιτών, που λειτουργεί ως ανάχωμα στον απεριόριστο τζόγο που δημιουργείται από την πρόβλεψη ύψους στοιχήματος έως 10,00 €, η δημιουργία φορολογικών εσόδων για το κράτος και η προστασία των ελληνικών κεφαλαίων από τον εκπατρισμό τους, η ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και η προστασία της μικρομεσαίας οικονομικής δραστηριότητας. Η αναλυτική πρόταση της Ομοσπονδίας μας που κατατέθηκε έγκαιρα στο Υπουργείο περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, μαζί με ανάλυση των προσδοκώμενων εσόδων για το κράτος και εγγυάται την βέλτιστη λειτουργία του πλαισίου που θα θεσμοθετηθεί σε όλα τα σημεία του.
  Μετά από αυτά νοιώθουμε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε τις παραπάνω εντονότατες ενστάσεις μας και ζητάμε άμεση συνάντηση και συνεργασία με τους αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών για την προώθηση ενός λεπτομερούς και πλήρους σχεδίου νόμου που θα ευθυγραμμίζεται στις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές. Απλούστερη επιλογή αντί των πειραματισμών θα ήταν η υιοθέτηση μιας δοκιμασμένης νομοθεσίας Ευρωπαϊκού Κράτους …

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 03:45 | thal

  Κύριοι,

  Εάν ένας παίκτης διάβαζε αυτά που γράφονται στην παρούσα διαβούλευση, το πιθανότερο θα ήταν ότι θα άρχιζε να παίζει κολτσίνα ή μπιρίμπα σε καφενείο. Με 1 ευρώ έπαθλο θα μπορούσε να ανεβάσει την αδρεναλίνη του στα ύψη.

  Στην φιλοσοφία όμως που κινείστε άπαντες, ξεχνάτε τον ένα και μοναδικό παράγοντα που ορίζει το παιχνίδι. Τον παίκτη. Όσες άδειες και αν δοθούν, όσα λεφτά και να επενδύσει κάποιος, εάν ο παίκτης δεν σε επιλέξει, είναι «δώρο άδωρον». Τον παίκτη για την υγεία του οποίου το νομοσχέδιο δεν αφιέρωσε ούτε ένα άρθρο. Γιατί ως γνωστόν, ο τζόγος προκαλεί εθισμό στο 8% περίπου του συνόλου των παικτών, εκ των οποίων περίπου το 1,6% του συνόλου είναι παθολογικά άρρωστοι με το τζόγο. Επίσης δεν αφιέρωσαν ούτε ένα άρθρο για τα παντός είδους ηλεκτρονικά «τεχνικά» παιχνίδια, που το ίδιο το παιχνίδι δημιουργεί παθολογική εξάρτηση σε παιδιά ή νεαρά άτομα, σε ποσοστό 2,7% επί του συνόλου αυτών, απ’ όπου και αν παίζονται. Το ποσοστό αυτό βαίνει αυξητικά. Το άρθρο 4 – Υπεύθυνο παιχνίδι, δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις.

  Παρόλο που η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει περισσότερο χώρο στους επαγγελματίες, αυτό το νομοσχέδιο πάσχει σε πολλά σημεία, είναι ελλιπές και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ούτε τα αυτονόητα (μπερδεύει τον τζόγο με τα τεχνικά παιχνίδια, π.χ. μπιλιάρδο).

  Κύριοι της Κυβέρνησης, τα νομοθετήματα δεν είναι ασκήσεις multiple choice. Πιο πολλά προβλήματα δημιουργείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο παρά λύνετε. Ούτε ο επαγγελματίας ούτε ο ιδιώτης που έχουν άμεσο συμφέρον μπορούν να νομοθετήσουν πόσο μάλλον οι παίκτες. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο πνεύμα του νομοθέτη που συντάσσει το νόμο πριν αυτός τον ολοκληρώσει, όπως ακριβώς ορίζεται από τις αρχές δικαίου. Ερωτήσεις θα μπορούσατε να απευθύνετε σε τεχνικά θέματα ή ακόμα καλύτερα να τα θέσετε σε ψηφοφορία, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε.

  Πέραν των παραπάνω:

  Οι ορισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν είναι σαφή τα όρια της κάθε κατηγορίας. Για παράδειγμα τα VLTs και τα Slot Machines παράγουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα ως προς τη χρήση. Είναι δυσδιάκριτο στον τελικό χρήστη εάν το μηχάνημα που παίζει είναι VLT ή Slot Machine. Στην κατηγορία των AWPs εμπεριέχονται και τυχερά παιχνίδια. Ορισμένα AWPs έχουν Jackpot, το οποίο είναι το δέλεαρ στον παίκτη ώστε να παίξει, οπότε αυτόματα γίνονται «τυχερά» παιχνίδια.

  Δεν διαχωρίζονται τα «τεχνικά» παιχνίδια. Βεβαίως, δεν δημιουργεί απορία, γιατί στο αιτιολογικό μέρος του προσχέδιου νόμου έγινε λανθασμένη χρήση-πρόσχημα, ότι το παρόν νομοσχέδιο ξεκινά για την άρση του προστίμου των 32.000 ευρώ ημερησίως, το οποίο όμως σαφώς αφορά τα «τεχνικά» και καθόλου τα «τυχερά» παιχνίδια. Έπρεπε να αποσαφηνιστεί από την αρχή.

  Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνουν δύο εντελώς διαφορετικά νομοσχέδια. Αφού γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των παιχνιδιών, σε δεύτερη φάση να γίνει διαβούλευση μόνο για τα «τυχερά» παιχνίδια ώστε να μην προκύπτουν τρίτα προβλήματα. Για παράδειγμα αν βγει κοινή τεχνική προδιαγραφή για τα εγκατεστημένα μηχανήματα, που να λέει, «ότι η απόσταση δύο διαδοχικών τερματικών σταθμών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα το ένα από το άλλο, για να μην τραυματιστεί ο θαμώνας ή διπλανός παίκτης από τη μπάλα του μπάσκετ» θα εφαρμοστεί και στα τερματικά των «τυχερών» παιχνιδιών στα καζίνο; Κάθε φορά θα πρέπει να γράφονται εξαιρέσεις και ξανά εξαιρέσεις. Τα «τεχνικά» παιχνίδια είναι ένας κλάδος που συνεχώς εξελίσσεται. Κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο και πρωτοποριακό προϊόν θα πρέπει να έρχονται σε δικαστικές διαμάχες τα καζίνο με τον κατασκευαστή και αντίστροφα λόγω προδιαγραφών; Ή θα γεμίσουμε διατάξεις επί διατάξεων που θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε ατελείωτη γραφειοκρατία;

  Όπως θα διαβάσετε έχουν γίνει αχταρμάς όλα τα άρθρα εκτός του 13. Έτσι για παράδειγμα στο άρθρο 6 που αφορά τα «τεχνικά» ψυχαγωγικά παιχνίδια, διαβάζεται διαφορετικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο ανάλογα με το τι εκπροσωπεί, όπως φαίνεται από τα σχόλια των posters. Έτσι ο (α) μιλάει για arcades, flippers, ο (β) για παιδικά, όπως αλογάκια, τρενάκια και ο (γ) για τυχερά με μικρό όφελος παιχνίδια (όπως τα fruit machines των JPM και QPS ή τα Ιαπωνικά Pachinko). Όλοι μαζί έχουν δίκιο, γιατί πολύ σωστά μιλάνε για την ίδια κατηγορία παιχνιδιών. Με τη διαφορά ότι ο (γ) μιλάει για «τυχερό» παιχνίδι, γιατί ο παίκτης έχει πιθανό οικονομικό όφελος έστω και μικρό.

  Διαχωρίζοντας τις δύο μεγάλες κατηγορίες παιχνιδιών, «τυχερών» και «τεχνικών» απελευθερώνεται ο διάλογος και το ίδιο το νομοσχέδιο. Για ποινές, άδειες, κ.λπ. αυτά έρχονται σε δεύτερη φάση και πάντα ανά κατηγορία. Προφανώς άδειες για «τεχνικά» παιχνίδια ακούγεται κάπως παράξενο, λόγω της παράλληλης εξάπλωσης που έχει ο κλάδος των consoles (PS2, XBOX, κ.λπ.). Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές χρειάζονται και όχι άδειες, για να ξεκινήσει ο κλάδος των «τεχνικών» παιχνιδιών να δουλεύει. Στα «τυχερά» παιχνίδια ή θα πάτε «με το έτσι θέλω» ως Κυβέρνηση ή ο κλάδος δεν θα ανοίξει άμεσα, λόγω των ενστάσεων και κόντρα ενστάσεων που θα προκύψουν μεταξύ των εμπλεκομένων, ελέω μνημονίου. Δεν είναι όμως κρίμα να μείνουν πίσω τα «τεχνικά» για τα οποία πληρώνουμε το πρόστιμο;

  Κατά τη γνώμη μου ο αριθμός αδειών και ο νομικός τρόπος που θα δίνονται αυτές, έπρεπε να έχει ήδη οριστεί. Αυτό που θα μπορούσε να μείνει για διαβούλευση είναι το ύψος της επένδυσης και τα κριτήρια επιλογής. Έτσι έχουμε όλα τα στοιχεία της πολιτικής τοποθέτησης, αλλά δεν έχουμε κανονιστικά στοιχεία, τα οποία πολύ εύστοχα έχουν παρατηρήσει πολλοί posters (ιδιώτες και εταιρείες) στο Άρθρο 11, το οποίο σημειωτέον θεωρώ ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο από πλευράς απόψεων. Έτσι η παρούσα διαβούλευση έγινε «πεδίο μάχης» επαγγελματιών που θίγονται άμεσα.

  Εν κατακλείδι, ελπίζω αυτή η διαβούλευση να αποτελέσει ένα επαρκές think tank για το τελικό νομοσχέδιο. Κατά τη γνώμη μου έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι παράμετροι που αφορούν το τζόγο. Περιμένω να απελευθερωθούν επιτέλους τα «τεχνικά» παιχνίδια μέσω του διαχωρισμού τους από τα «τυχερά».

  Ευχαριστώ

  Με κάθε επιφύλαξη στις εταιρείες
  PS3 is copyright of SONY. XBOX is copyright of Microsoft. SONY, Microsoft, JPM, QPS are trademarks.

  Υ.Σ. Χάρηκα τους κυρίους που σημείωσαν στο Άρθρο 13 – Ο.Δ.Ι.Ε. οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να αναβαθμίσουν το χώρο του ιπποδρόμου με όσο το δυνατόν εμπεριστατωμένα επιχειρήματα. Κύριοι, εύχομαι οι προσπάθειές σας να τελεσφορήσουν.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 22:27 | Σιαδημος Δημητριος

  Πιστεύω ότι θα πρέπει τα παιχνίδια περιορισμένου κέρδους AWP θα πρέπει να διανέμονται από απροσδιόριστο αριθμό παροχων με άδεις μικρού κόστους και για μην υπάρξουν ξανά τα γνωστά με τις μετατροπές και τα remote controls θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ειδικό φορολογικό μηχανισμό που να διασφαλίζει τους παρακάτω άξονες:

  Άξονες διασφάλισης με χρηση Α.Δ.Η.Μ.Ε

  1.Διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρων για την είσπραξη των φόρων που έχουν θεσπιστεί.
  α. Ελέγχοντας τον κερματοδέκτη ώστε να γνωρίζει τα χρήματα που εισάγονται στο παιγνιομηχάνημα
  β. Καταγράφει όλα τα χρηματοοικονομικά δεδομένα σε απαραβίαστη φορολογική μνήμη
  γ. Έχει την δυνατότητα αποστολής των δεδομένων με ασφαλή τρόπο σε κεντρικό server που ελέγχετε από το υπουργείο με χρήση τεχνολογίας του Internet η και GSM.

  2.Διασφαλίζει τους παίκτες ότι το ποσοστό επιστροφής είναι σωστό και τα κέρδη πάνε αποκλειστικά σε αυτούς.
  Παράγοντας τους τυχερούς αριθμούς που χρειάζεται ένα τυχερό παιχνίδι για να δώσει αποτέλεσμα.

  3.Διασφαλίζει την επικοινωνία ότι δεν ανταλλάσσονται παράνομα δεδομένα.
  Διεξάγοντας την επικοινωνία του παιγνιομηχανήματος με εξωτερικούς server μέσω internet.

  4.Ελέγχει τα χειριστήρια του παιχνιδιού αποτρέποντας άλλη χρήση.
  Ελέγχοντας τα inputs button που χρησιμοποιεί το παιγνιομηχάνημα για την εκτέλεση του παιχνιδιού.

  5.Διασφαλίζει τους εκμεταλλευτές από τυχών προσπάθεια εξαπάτησης από τους παίκτες προ-εκτυπώνοντας πλαστή απόδειξη.
  Κάθε εκδιδόμενη απόδειξη περιέχει Bar-Code με μοναδικό αριθμό και προαιρετικά την στιγμή της έκδοσης αποστέλλετε και σε εσωτερικό server ώστε να είναι δυνατών ο έλεγχος από τον ταμεία του καταστήματος πριν πληρωθούν ρέστα-κέρδη.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 18:55 | ΕΥΔΟΚΙΑ

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΟΤΙ ΤΡΕΧΕΤΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΣΑΣ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ?
  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ
  1ο.ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?(εξάλου το κλέψιμο θα υφίσταται και από τους προποτζίδες-καφετζίδες εάν δεν ψηφιστεί ένας νόμος που δεν θα αφήνει περιθώρια στην παρανομία).
  2ο.ΑΠ’ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (αυτό θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος νομοσχεδίου).
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ‘ΣΚΥΨΟΥΜΕ’ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 18:49 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΜΙΤΖΕΛΟΣ

  ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΑΛΛΑ ΤΟ ΖΗΣΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΙΝΑΜΕ ΑΝΕΡΓΟΙ. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΧΝΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΟΓΟ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ.ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΖΟΓΟΣ -ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ .ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΡΕΩΘΩ ΕΓΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ 1/4 ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ ΤΟΣΟ ΠΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΣΕΖΟΝ.ΟΠΟΤΕ Η ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΔΕΙΑΣΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ.

  ΕΙΜΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΚΟΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΤΖΟΓΟΣ Η ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΞΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΑΛΕΤΡΑΣ ΜΙΤΖΕΛΟΣ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 12:11 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΠΟΤΕΘΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Η ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΠΡΩΣΟΠΙΚΑ ΣΑΝ ΠΑΙΚΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΑΩ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΜΑΣ ΒΑΖΑΝΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΔΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΗΤΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1% ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΠΑΠ ΛΕΤΕ ΑΥΤΟΙ ΚΟΙΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΟΣΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ.ΤΑ ΤΕΛΑΙΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΤΦΑΙΡ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ . ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΠΩΣ ΣΔΟΕ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΤΛΠ. ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΩ ΠΟΥ ΠΑΙΖΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝΕ. ΟΤΑΝ ΕΞΩ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΝΕ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΓΑΛΑΖΟΙ ΒΛΕΠΕ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ ΚΤΛΠ. ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 10:20 | ΣΑΡΟΓΚΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΦΟΥ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΝΟΥΜΕ 31.ΟΟΟ ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΝΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ,ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΝ ΛΙΝΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ.ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΨΥΓΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ .
  ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ.
  1 ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΑΡΚΕΤΑ
  2 ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝΕ ΑΜΑ ΧΑΛΑΣΟΥΝ..ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΗΣΤΕΡΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΜΑ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙΛΟΥΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
  3ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑ Η ΚΑΠΟΙΟ ΕΦΑΠΑΞ .ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΤΑ [ΤΥΧΕΡΑ]ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΕΙΑ ΟΙ ΜΙΚΡΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΕΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΠΙΟΤΕΡ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΣ Η ΑΠΟ ΤΟ PLAYSTASION
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 10:22 | Χαράλαμπος Διονυσόπουλος

  Είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου να επισημανθεί η απουσία από τη διαβούλευση όλων των κοινωνικών, επαγγελματικών, Συνδικαλιστικών Εργατικών, εμπορικών, Βιομηχανικών και λοιπών φορέων, επιμελητηρίων, οργανώσεων και οργανισμών.
  Ειδικά όμως να επισημάνω την απουσία των «μεγάλων» στρατευμένων δημοσιογράφων και αρθρογράφων, που υπηρετούν με αυταπάρνηση την σκοπιμότητά του ο κάθε ένας και η κάθε μία τους.
  Τί να υποθέσει κανείς…;
  Είναι το θέμα μικρής σημασίας…;
  Τότε γιατί και από ποιούς ξεσηκώθηκαν «και οι πέτρες» και επέβαλαν, πριν αρκετά χρόνια, την γενική απαγόρευση των ψυχαγωγικών παιχνιδιών;
  Τί λοιπόν ελπίζουν; τι επιδιώκουν; γιατί σιωπούν;
  Γνωρίζουμε και γνωρίζουν ασφαλώς, πολύ καλά τους λόγους της προηγούμενης συμπεριφοράς τους καθώς και τους λόγους που επιβάλλουν τη σημερινή τους στάση.
  Προφανώς έχουν «άλλες» προτεραιότητες.
  Τώρα στο θέμα της Διαβούλευσης:
  Πρέπει, όλα τα παιχνίδια, να επινοούνται και να κατασκευάζονται ελεύθερα.
  Εκ των πραγμάτων η Κυβέρνηση πρέπει να ρυθμίσει όλη την λειτουργία της δραστηριότητας που αφορά στα παιχνίδια κάθε μορφής. Να εισπράξει ότι λογαριάζει να εισπράξει αλλά oι ρυθμίσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και ανάλογες με τα προβλήματα που φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν, να μη δημιουργούν ανεπιθύμητες παρενέργειες, δια της εσκεμμένης πλημμέλειας και της ασάφειας των ρυθμίσεων η της καταστρατήγησης δια της υπερβολής στην εφαρμογή τους.
  Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη, σε πολλές αναφορές-σχόλια αλλά και σχέδια νόμων, ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η κατασκευή από Ελληνικές επιχειρήσεις παιχνιδιών η άλλων προηγμένων τεχνολογικά συσκευών και συστημάτων, αλλά ότι θα πρέπει δήθεν, για την προστασία των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και των χρηστών , να αποκλειστούν και τώρα και στο μέλλον από αυτή τη δραστηριότητα και να τα προμηθεύεται η χώρα μας από εταιρείες του εξωτερικού.
  Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι έγκλημα για την οικονομική πραγματικότητα που ζούμε.
  Που είναι τα βιομηχανικά, τα βιοτεχνικά, τα οικονομικά επιμελητήρια και όλοι όσοι κόπτονται για την ανεργία, την παραγωγή, την αποβιομηχάνιση, την καινοτομία, την έρευνα, την υψηλή τεχνολογία και την εξωστρεφή ανάπτυξη της οικονομίας;
  Μήπως δεν είναι σημαντικό το οικονομικό μέγεθος της κατασκευαστικής δραστηριότητας;
  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται από τα στατιστικά στοιχεία των χωρών που έχουν αναπτύξει βιομηχανία παραγωγής παιχνιδιών και τα διαθέτουν με κάθε τρόπο μέχρι σήμερα προνομιακά στην παγκόσμια αγορά, αλλά και από τις προθέσεις, που διαφαίνονται στην παρούσα διαβούλευση, ότι η αξία του εξοπλισμού καθώς και η συντήρηση η ανάπτυξη και η διαρκής ανανέωση του συνιστούν ένα, πολύ σημαντικού οικονομικού ύψους, κατασκευαστικό αντικείμενο.
  Μήπως δεν μπορεί η Ελληνική βιομηχανία να ανταποκριθεί;
  Όλοι διαβεβαιώνουν ότι μπορεί. Ανάμεσά τους και εγώ, αλλά και στην υποθετική περίπτωση που χωλαίνει σε κάποιον τομέα γιατί πρέπει να μην έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την απαραίτητη τεχνολογία η να την αγοράσει και να την ενσωματώσει. Φτάνει να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που θεσμοθετείται για πρώτη φορά.
  Πώς όμως αποκλείεται η Ελληνική κατασκευαστική συμμετοχή;
  Είναι προφανές ότι οι περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν εδώ και πολλά χρόνια είτε προμήθειες του Δημοσίου είτε παρόμοια τεχνικά έργα και λύσεις, επέβαλαν εν πολλοίς, αναξιοκρατία, ευνοιοκρατία και εξυπηρέτηση παράνομων και ιδιοτελών συμφερόντων, μέσα από πολυδαίδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων, περιττές και άχρηστες πρόνοιες καθ υπερβολή και χωρίς καμία ασφάλεια δικαίου που οδήγησαν και θα οδηγούν και στο μέλλον στον αποκλεισμό Ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων και « ανάθεση» του κατασκευαστικού έργου σε «ημέτερους» προμηθευτές του εξωτερικού (και πως να γινόταν αλλιώς αφού εκτός των άλλων «κατασκευάζουν και τα καλλίτερα μηχανήματα»).
  Πληθώρα παραδειγμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από το 1995 που δόθηκαν οι άδειες στα καζίνο μέχρι σήμερα δεν αγόρασαν από Ελληνική επιχείρηση ούτε ένα μηχάνημα παιχνιδιών, ούτε ένα μέτρο ύφασμα τσόχα που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Δεν κατηγορώ μόνο τους ιδιοκτήτες των Καζίνο, αλλά και την ηθελημένη πρόνοια του νόμου που απαγορεύει σε Ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς ειδική άδεια που αποκτά κανείς με πολύ περίπλοκες διαδικασίες, να κατασκευάζει, να εκθέτει να προμηθεύει και να επισκευάζει μηχανήματα παιχνιδιών και άλλα υλικά και εξοπλισμό στις επιχειρήσεις καζίνο, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα η οπουδήποτε σε όλον τον κόσμο!!!!
  Φοβούμαι και διαισθάνομαι ότι και στο νόμο αυτό θα περιλαμβάνονται αντίστοιχες διατάξεις που θα θέτουν ανώφελα εμπόδια και διαδικασίες ώστε η κατασκευή, επισκευή , η ανανέωση των όποιων μηχανών η μηχανημάτων η πληροφοριακών συστημάτων και οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα να περνά προνομιακά σε κατασκευαστές προερχόμενους από την αλλοδαπή «επειδή διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία και επειδή δήθεν προστατεύεται καλλίτερα η κοινωνία και ο καταναλωτής από την απάτη των εγχωρίων».
  Παρακαλώ να μην επαληθευτή αυτός ο φόβος μου και χαθεί για μια ακόμη φορά η ευκαιρία για εγχώρια ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας δεδομένου ότι είναι στο χέρι της πολιτείας:
  α) Να διασφαλίσει την λειτουργία όλων των επιχειρήσεων εντός των νόμιμων πλαισίων που η ίδια θεσμοθετεί.
  β)Να επιτρέψει την ανάπτυξη κατασκευαστικών και άλλων δραστηριοτήτων με ασφάλεια δικαίου, χωρίς αβεβαιότητες, περιττές, πολύπλοκες και υπερβολικού κόστους (σε χρόνο και σε χρήμα) διαδικασίες αδειοδοτήσεων και κυρίως ακραίο περιορισμό των εν δυνάμει πελατών-διακινητών (που θα δημιουργήσουν trust) με την πρόνοια να χορηγηθούν μόνο, μία; Τρεις; εν πάση περιπτώσει, ακραία μικρός αριθμός, αδειούχων διακινητών παιχνιδιών.
  Ας σημειώσω επίσης ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης ανέπτυξαν και κάλυψαν τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό με δική τους κατασκευαστική βιομηχανία παιχνιδιών που απλώθηκε εν συνεχεία σε όλες τις χώρες που αμέλησαν , όταν ρύθμισαν το ίδιο θέμα.
  Να σημειώσω εδώ ότι, αναπτύσσονται εκ των προτέρων συμμαχίες και συνέργιες υποψηφίων ενδιαφερομένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών του εξωτερικού, όπως ευρέως ακούγεται, με δεσμεύσεις για χρήση εξοπλισμού που κατασκευάζεται αποκλειστικά από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, και ότι είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα είναι οι μελλοντικοί αδειούχοι, διότι αυτές μόνο έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν τα προϋπολογισμένα δικαιώματα και τέλη του Υπουργείου των Οικονομικών . Μερικοί δε που παρουσιάζονται ως «κολλητοί τους» ζητούν και προκαταβολές από εύπιστους αφελείς και απελπισμένους ώστε να τους δώσουν αυτοί το δικαίωμα (την άδεια) να διακινούν τυχερά παιχνίδια .
  Η τεχνολογία διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και διασφαλίζει απόλυτα όσα επικαλούνται αυτοί που προτείνουν δρακόντεια μέτρα και υπερβολικές προφυλάξεις και περιορισμένο αριθμό αδειούχων, που όμως τάχα πρέπει να είναι λίγο ξένοι και οι διοικήσεις των κρατικών επιχειρήσεων.
  Γιατί λοιπόν τρείς και όχι χίλιοι δέκα τρεις.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 22:39 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ,

  Παρακαλώ να δώσετε βάση σε αυτά που αναφέρει η pokerstars,πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία online poker παγκοσμίως.
  Το ποκερ ΔΕΝ είναι το ίδιο με τα φρουτάκια και το στοίχημα,ο παίκτης παίζει εναντίον άλλων παικτών και όχι εναντίον της εταιρείας.Εαν περιορίσετε τη δεξαμενή των παικτών δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα,όπως έχει ΗΔΗ αποδειχθεί σε ιταλία και γαλλία.
  Η λύση που προτείνει η pokerstars για φορολόγηση επί των κερδών είναι πολύ πιο σωστή και δίκαια κατά τη γνώμη μου.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 21:07 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Όλοι έχουν δίκιο. Η αγορά θα μεγαλώσει, τα έσοδα θα μειωθούν, κάποιοι θα φάνε και κάποιοι θα μείνουν στην απέξω. Το κράτος θα κερδίσει από τις άδειες στην αρχή και μετά θα μείνει μπουκάλα, ως συνήθως, γιατί οι οικονομολόγοι του δεν μπορούν να δουν περά από τη μύτη τους και θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά τζόγου προς μεγάλη ευχαρίστηση όσων την καπελώσουν. Ο μεσοαστός παίκτης θα προσθέσει και αυτή τη δραστηριότητα στη ρουτίνα του για να κρατάει ζωντανή την ελπίδα ότι κάποτε θα ξεφύγει από τη μιζέρια. Δεν υπάρχει κανένας χαμένος εκτός από το κράτος, τους προποτζήδες, τα καζίνο, τους εμπόρους, και όσους πάνε και παίξουν μέχρι να τους μαζέψουν με το φορείο.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 20:20 | PokerStars

  Αξιότιμοι κύριοι και αγαπητοί φίλοι του πόκερ,

  Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό που μας παρέχουν την ευκαιρία μέσω της διαδικτυακής σελίδας opengov.gr να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού στον κοινωνικό διάλογο και να επικοινωνήσουμε με τους καθ ύλη αρμόδιους και την κοινότητα του πόκερ στην Ελλάδα.

  Ευελπιστούμε μάλιστα να συνδράμουμε με το κείμενο αυτό, στο να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε σύστημα και αν επιλεγεί, θα είναι το καλύτερο δυνατό για τους παίκτες του ελληνικού πόκερ.
  Από την πείρα που έχουμε αντλήσει από άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου ευελπιστούμε να συμβάλλουμε με την παροχή αποκρυσταλλωμένων και δοκιμασμένων στην πράξη απόψεων και χρήσιμων συμβουλών, για την αποφυγή πιθανών παγίδων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν προσκόμματα στους παίκτες αλλά και να αποδυναμώσουν τον μηχανισμό άντλησης φορολογικών εσόδων για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης.

  Παραθέτουμε λοιπόν τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας , στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά στη «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

  • Το σχέδιο νόμου θα πρέπει να περιλάβει ειδική νομοθετική ρύθμιση για το πόκερ, ένα διεθνώς δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο διαφέρει από το αθλητικό στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια του καζίνο. Η διαφορά του έγκειται στο ότι ο διοργανωτής δεν συμμετέχει ο ίδιος στο παιχνίδι, το οποίο λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μεταξύ των παικτών. Την έκβαση του παιχνιδιού διαμορφώνει το επίπεδο δεξιοτήτων των παικτών.

  • Το μοναδικό έσοδο του διοργανωτή προέρχεται από την είσπραξη μίας μικρής προμήθειας («γκανιότα»), ανά πατρίδα ή ανά τουρνουά. Αυτό το έσοδο πρέπει ν’ αποτελεί τη βάση υπολογισμού του σχετικού φόρου, δηλ. ο υπολογισμός να γίνεται επί των καθαρών κερδών και όχι επί των εσόδων. Λόγω του μικρού κέρδους, κάθε πρόσθετος φόρος θα έχει αναγκαστικά αντίκτυπο στην αμοιβή που πρέπει να καταβάλλει ο παίκτης. Οι Γάλλοι παίκτες του πόκερ, αντέδρασαν δυναμικά στην επιβολή φόρου για κάθε πατρίδα που παίζεται, απέχοντας μαζικά από τις αδειοδοτημένες ιστοσελίδες και καταφεύγοντας σε παράνομες, θέμα το οποίο αυτήν την περίοδο κυριαρχεί στην ειδησεογραφία της συγκεκριμένης χώρας.

  • Να σημειωθεί ότι τα επιμέρους στοιχήματα των παικτών μεταξύ τους σε μία παρτίδα, αφορούν μόνο στον καθορισμό των νικητών του παιχνιδιού. Οι μάρκες που χρησιμοποιούνται για τα στοιχήματα στα τουρνουά, δεν έχουν άμεση χρηματική αξία.

  • Ο νόμος να δίνει τη δυνατότητα εισόδου στην ελληνική αγορά και σε σοβαρές επιχειρήσεις online πόκερ, με έδρα εκτός της Ε.Ε, με την προϋπόθεση η έδρα τους να είναι σε χώρες με σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Κι αυτό, εφόσον ο τοπικός κανονιστικός φορέας συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας με τις Ελληνικές αρχές. Η σχετική συμφωνία συνεργασίας δίνει στις Ελληνικές αρχές τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των ξένων εταιριών και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης της νομιμότητας. Καθιστά δε αποτελεσματικότερο τον έλεγχο συγκριτικά με εταιρίες οι οποίες είναι μεν εγκατεστημένες σ’ ένα κράτος- μέλος της Ε.Ε αλλά δεν έχει συναφθεί σχετική συμφωνία του κράτους μέλους με τις Ελληνικές αρχές.

  • Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων παραθέτουμε την κατάσταση που επικρατεί σε Ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία διαφαίνεται η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που επιτρέπει την αδειοδότηση μόνο σε εταιρίες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες- μέλη της Ε.Ε, υπό την προϋπόθεση ο βασικός εξοπλισμός και οι διακομιστές (servers) να μην είναι εγκατεστημένοι σε «φορολογικούς παραδείσους». Στην Ιταλία υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης εταιρίες εγκατεστημένες είτε σε χώρα- μέλος της Ε.Ε είτε σε κράτος με το οποίο οι αρχές της χώρας έχουν συνάψει ειδική συμφωνία. Στη Δανία, απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας με τη χώρα που εδρεύει ο αιτών, χωρίς καμία άλλη διάκριση μεταξύ των εταιριών.

  • Εναλλακτικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το νομοσχέδιο μπορεί να συμπεριλάβει ως ασφαλιστική δικλείδα την προϋπόθεση η εταιρία, παράλληλα με την κύρια έδρα της, να είναι εγκατεστημένη και σε άλλη χώρα της Ε.Ε ή στην Ελλάδα.

  • Με δεδομένο ότι στο πόκερ δεν υπάρχει προς το παρόν τοπικός on line προμηθευτής, η εξάμηνη επιβολή απαγόρευσης για τις εταιρίες που επιτρέπουν τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα, θα έχει ως αποτέλεσμα οι παίκτες να οδηγηθούν σε παράνομους παρόχους, δηλ. ιστοσελίδες χωρίς άδεια. Για το λόγο αυτό Γαλλία και Δανία απέσυραν σχετικά μέτρα στην τελική έκδοση των νομοσχεδίων τους.

  • Η απαγόρευση πρόσβασης σε ιστοσελίδες με τη μέθοδο του I.P. blocking είναι αναποτελεσματική. Στην Ιταλία για παράδειγμα μεγάλος αριθμός παικτών παίζει πόκερ σε ιστοσελίδες χωρίς άδεια, αν και αυτές έχουν τυπικά μπλοκαριστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Ιταλικό Κράτος να εισπράττει μειωμένα φορολογικά έσοδα από τις αδειοδοτημένες ιστοσελίδες. Ανεπιτυχές κρίνεται και το μέτρο της επιβολής απαγόρευσης/ μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τις μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες.

  • Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους αδειοδοτημένους παρόχους να γίνουν ανταγωνιστικοί, παρέχοντας ωφελήματα παρόμοια με αυτά που προσφέρουν οι μη αδειοδοτημένες σελίδες προκειμένου οι παίκτες πόκερ να μην δελεάζονται από τις δεύτερες.

  • Με δεδομένο ότι στο πόκερ ο διοργανωτής δεν συμμετέχει στο παιχνίδι, είναι σημαντικό οι Έλληνες παίκτες να μπορούν να παίξουν με παίκτες από άλλες χώρες. Κι αυτό γιατί η δημοφιλία του on line πόκερ οφείλεται κυρίως στη διοργάνωση τουρνουά με διεθνείς συμμετοχές αλλά και στην παροχή μίας ευρείας γκάμας παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Αν ο αδειοδοτημένος πάροχος δεν παρέχει τα παραπάνω, τότε οι παίκτες θα οδηγηθούν σε παράνομες ιστοσελίδες με σχετικές παροχές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη στην Ιταλία έχει ανακύψει σωρεία προβλημάτων καθώς οι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν σε παράνομα και πάντως μη αδειοδοτηθέντα sites προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μεγάλα τουρνουά, στον διεθνή ανταγωνισμό και σε μια ευρεία γκάμα παιχνιδιών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι ακόμη και σε μια χώρα με πληθυσμό 60 εκατ. κατοίκους και άνω (όπως είναι η Ιταλία), η σχετική αγορά δεν είναι τόσο δυνατή προκειμένου να συντηρήσει έναν παίκτη με αποκλειστικό αντικείμενο το πόκερ. Φανταστείτε τώρα, σε μια τόσο μικρότερη αγορά όπως η Ελλάδα, πόσο μεγεθύνεται για τους παίκτες το πρόβλημα που επισημαίνουμε.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 17:35 | SIMOS 20

  ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΖΙΝΟ….ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ….ΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ….ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ…ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ…..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛΟ….ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ…..ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ….

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 16:59 | ΑΤΛΑΣ

  Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥς ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΟΨΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΕΘΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΠΟΤΕ Κ ΑΠ’ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΔΙΑΤΕΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 16:59 | Παναγιώτης Κάνδηλας

  Να κάνουμε την Ελλάδα ένα απέραντο καζίνο :
  Όχι…… αφήστε τις διπλανές χώρες (Τουρκία κ.λ.π.) να αναπτύσσονται τουριστικά και εμείς να πουλάμε τις κούπες με το λογότυπο που μας έμειναν από τους Ολυμπιακούς του 2004.
  Φανταστείτε μια ταβέρνα που πουλάει μουζάκα και σουβλάκι με τζατζίκι μόνο , και δίπλα της μία άλλη φθηνότερη καλύτερη με όλα τα καλούδια. Πού θα πάτε να φάτε ;
  Δυστυχώς αποδεχτήκαμε ότι η δουλειά μας είναι “θέρετρο αναψυχής “ και τίποτε άλλο από την στιγμή που μπήκαμε στην Ε.Ο.Κ. .
  Τώρα το να μην συμβαδίζουμε με τις οδηγίες είναι σαν να έχουμε πιάσει δουλειά σε μια εταιρία και να μην κάνουμε την δουλειά μας . ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ή ο μισθός θα είναι τρεις και εξήντα.

  Να μην κάνουμε τα παιδιά μας εξαρτημένα από τον τζόγο:
  Λες και επειδή το αλκοόλ πωλούνταν ελεύθερα είναι όλοι αλκοολικοί.
  Δεν φταίει το φαγητό που οι μισοί Έλληνες είμαστε σαν κουβάδες.
  Το θέμα των εξαρτήσεων είναι πολύ βαθύ και δεν λύνεται απαγορεύοντας τα παιχνίδια (υπάρχουν στο Internet για πάσα χρήση).
  Αυτοί που ξέρουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι θέμα παιδείας, ενημέρωσης και πρόληψης από την πολιτεία ώστε να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά, χωρίς δεκανίκια εξαρτήσεων.
  Τυχερά παιχνίδια υπήρχαν και την εποχή του Περικλή (σε πρωτόγονη μορφή) αλλά οι πολίτες διασκέδαζαν δεν εξαρτιόνταν γιατί είχαν σωστή παιδεία.

  Τα παιχνίδια να δοθούν στον ΟΠΑΠ και τα Καζίνο :
  Και βέβαια να τα πάρει και ο ΟΠΑΠ
  Να βάλετε και εσείς ρε παιδιά. Σας πειράζει Όμως να ανήκουν σε ένα διακινητή και όχι στην ΟΠΑΠ Α.Ε.; η οποία σας δίνει ένα ποσοστό της πείνας για να δουλεύετε όλη η οικογένεια 48 ώρες το εικοσιτετράωρο 8 μέρες τη βδομάδα (γιατί και όταν έχετε ρεπό δουλεύει το μυαλό σας για το πως θα πληρώσετε τις υποχρεώσεις).
  Δεν σας αφήνουν ; Ζητήστε να σας αφήσουν .
  Την πήρατε την πολυπόθητη άδεια φιλήσατε τα πόδια του βουλευτή της περιοχής και τώρα νομίζετε ότι θα κάνετε την ζωή σας χρυσή με 2 μηχανήματα που θα σας βάλει ο οπαπ.
  Μην ξεγελιέστε αφήστε να δώσουμε δουλειά στον κόσμο.
  Ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, σιδεράδες, ξυλουργοί, λογιστές, σερβιτόροι, μπογιατζήδες ατελείωτη λίστα εμπλεκομένων επαγγελμάτων.
  Μια σκέψη κάντε μόνο, ότι το παιδί σας ή το ανιψάκι σας ή, ή… μπορεί να χρειαστεί δουλειά μεθαύριο, πόσους ανθρώπους μπορεί να βολέψει “το προποτζίδικο σας”.
  Και αν θέλετε να μιλήσουμε για εξαρτήσεις τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος στο καζίνο και στο πρακτορείο του οπαπ εκτός από τζόγο; και μη μου πείτε για ελεγχόμενο και τα λοιπά γιατί θα βάλω τα γέλια. Δείτε εκθέσεις ξένων πρακτορείων για τις αποδώσεις .
  Επομένως ζητάτε να εκσυγχρονίσουμε τα φυτώρια τζόγου στην Ελλάδα και όχι να δώσουμε ανάπτυξη, ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας και έσοδα στο κράτος και στην γειτονιά.
  Για τα Καζίνο ουδέν σχόλιο.

  Οι Άδειες να δοθούν σε τρεις :

  Σκέφτομαι καμιά φορά πόσα θέλει ο άνθρωπος για να ζήσει;
  Ήμαρτον………
  Έχει μαζευτεί το χρήμα σε 5 λογαριασμούς και εσείς κύριοι βουλευτές έχετε το θράσος ούτε δια 5 να το κάνετε , να το περιορίσετε κι άλλο ούτε στους 5 κατέχοντες αλλά σε 3.
  Αφήστε τις άδειες ελεύθερες , όχι μόνο στο συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά σε όλα γιατί έτσι θα δώσετε κίνητρο και όραμα σε όλους τους πολίτες της χώρας μας, αυτό δημιουργεί ευγενή άμυλα μεταξύ των εργοδοτών υπέρ του καταναλωτή.
  Οι τρεις θα τα βρουν μεταξύ τους και το μόνο που θα καταφέρετε είναι να φουσκώνουν οι τσέπες τους. Σιγά μην πάρει λεφτά το κράτος όλα θα γίνουν έξοδα παραστάσεως.

  Προτείνω :
  Δώστε δέκα εκατομμύρια άδειες σίγουρα έσοδα , ανταγωνισμός υπέρ του πολίτη.
  Τα μηχανήματα στα καφενεία (το παιχνίδι εκεί παιζόταν και εκεί θα παίζεται), εκτός αν σκοπεύετε να είστε πάλι εκτός παιχνιδιού, όπως είστε 8 χρόνια τώρα με την πλήρη απαγόρευση που γελάει όλη η Ευρώπη μαζί μας και την πληρώνουμε κι όλας, με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.
  Αφήστε τα τεχνικά παιχνίδια ελεύθερα. Προάγουν την φαντασία, οι χρήστες τους δημιουργούν σχέσεις μέσα στους χώρους διεξαγωγής τους(όχι μέσω internet στο σπίτι που αποχαυνώνονται),
  βελτιώνουν την αισθητική(όχι όλα σας έχουμε προτείνει τρόπους διασφάλισης καταλληλότητας μέσω των σωματείων τεχνικών) ΚΑΙ δεν αποφέρουν κέρδος στον διακινητή .
  Γιατί χτυπιόμαστε να τα νομιμοποιήσετε τότε;
  Είναι και αυτό ένα επάγγελμα που παρόλο το πενιχρό του κέρδος έχει το μεράκι του και πολλοί από εμάς θέλουμε να το συνεχίσουμε .

  Αφήστε με να λέγομαι αλλά και να φέρομαι σαν Ευρωπαίος

  Παναγιώτης Κάνδηλας
  Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών

 • Είμαστε μια επιχείρηση από τις λίγες που έχουν απομείνει και ασχολούνται με παιδικά παιχνίδια διασκέδασης, όπως Αυτόματους Πωλητές, Φουσκωτά παιχνίδια, Κουνιστά παιχνίδια (αλογάκια, αυτοκινητάκια, κλπ.), Ποδοσφαιράκια, Χόκει, Μπασκέτες, κλπ.
  Πελάτες μας είναι η οικογένεια και τα μικρά παιδιά από 2-10 ετών, των οποίων τη διασκέδαση δεν μπορεί κανένας μας να τη στερήσει. Ούτε εμείς που ασχολούμαστε με την διασκέδαση τους, ούτε και εσεις που ετοιμάζεστε να φέρεται στο επόμενο διάστημα τον νεο αυτό νόμο για τα «Τυχερά» παιχνίδια και τα Τεχνικά Ψυχαγωγικά Παίγνια.
  Ασφαλώς και θα συμφωνείτε μαζί μου.
  Διαβάζοντας αυτό το Σχέδιο Νόμου δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να μπεί φορολογία στα παραπάνω παιδικά παιχνίδια και το σκοπό που εξυπηρετούν, τη Διασκέδαση.
  Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν είναι δυνάτον.
  Ηδη πληρώνουμε 2 φορολογίες: 23% Φ.Π.Α. και Φόρο Εισοδήματος.
  Είναι δυνατον να μπεί και Εφάπαξ τέλος σε ενα αλογάκι ή ενα αυτοκινητάκι ή ενα Μini Hockey ή ενα Mini Basket που είναι σε ενα Παιδότοπο?
  Πόση άραγε φορολογία μπορεί να σηκώσει ένα αλογάκι?
  Και 23% Φ.Π.Α.?
  Και Φόρο Εισοδήματος?
  Και Εφάπαξ τέλος?
  Η απάντηση έιναι μια, δεν υπάρχει άλλη.
  Αν επιμείνετε να βάλετε Εφάπαξ τέλος στα Παιδικά Παιχνίδια, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κλείσετε τις επιχειρήσεις και να μην καταφέρετε να πάρετε ποτέ το τέλος που έχετε στο μυαλό σας.
  Έχουμε πολλά παραδείγματα τον τελευτείο καιρό άκαρπων αυξήσεων, μα, τα έσοδα του κράτους δεν έχουν ανέβει.

  Τελειώνω με την εξής πρόταση:
  Μην μας εξισώνετε με τα «τυχερά παιχνίδια». Δεν έχει το δικαίωμα κανένας μας να στερήσει από τα μικρά παιδιά 2-10 ετών το Δικαίωμα στη Διασκέδαση, γι’αυτό μείνετε μόνο στο 23% και στο Φόρο Εισοδήματος και φέρτε διευκρινηστική εγκύκλειο στο νόμο που να εξαιρεί τα Παιδικά Παιχνίδια Διασκέδασης. Είναι φρόνιμο τα παιδία να παίζουν και να συνεχίσουν και στο μέλλον να παίζουν και να διασκεδάζουν χωρίς κανείς να τους το στερήσει.

  Πιστεύω να κατανοήσετε το πρόβλημα μας και να δωθεί η πρέπουσα λύση.

  Μετα τιμής,
  Δημήτρης Ζωντήρος

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 15:08 | Μικρός Ήρωας

  Όλοι εδώ είστε συνένοχοι σε αυτοκτονίες ανεξαρτήτως των συμφερόντων που εκπροσωπείτε. Όλοι εκτός από τους κατασκευαστές πραγματικών παιχνιδιών, τεχνικών ή ηλεκτρονικών που θα έχουν ως βραβείο το πολύ ένα φτηνό αντικείμενο. Αντικείμενο και όχι χρήμα. Ούτε ένα ευρώ γιατί τότε γίνεται τζόγος. Για το ένα ευρώ κάποιος θα παίξει πάλι και πάλι. Για ένα αρκουδάκι θα παίξει μια φορά. Δεν συζητώ καν για τις επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση τερματικών χωρίς όρια. Σαν να μοιράζει το ίδιο το κράτος πιστόλια στους πολίτες του.

  Και για όσους αρχίσουν πάλι να γράφουν περί της ελευθερίας του ατόμου να κάνει ότι θέλει και να χάνει όσα θέλει να θυμίσω ότι οι ελευθερίες περιορίζονται σε μια κοινωνία όταν μπορούν να βλάψουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες του συνανθρώπου. Όσες πιθανότητες υπάρχουν να προβεί σε παράνομες πράξεις ένας τοξικομανής για να εξασφαλίσει το ποσό της δόσης του άλλες τόσες υπάρχουν και για ένα τζογαδόρο.

  Όπως προστατεύει μια ευνομούμενη κοινωνία τα μέλη της από την τοξικομανία άλλο τόσο πρέπει να τα προστατεύει από τον τζόγο. Τα επιχειρήματα περί αύξησης του τζόγου εξ’ αιτίας της απαγόρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ηρωίνη. Να την νομιμοποιήσουμε? Κάνεις δεν έχει στατιστικά για το τι θα γινόταν εάν νομιμοποιούταν η ηρωίνη, έχουμε όμως μετρήσεις για τα νόμιμα ναρκωτικά όπως το τσιγάρο και το αλκοόλ. Η χρήση είναι στα ύψη.
  Συμφωνώ πλήρως με όσους ζητούν απαγορεύσεις διαφημίσεων του τζόγου όπως γίνεται και για το τσιγάρο και το αλκοόλ . Θα ήταν το σωστό με βάση το μέγεθος του κίνδυνου γιατί ο τζόγος σύμφωνα με κάθε διαγνωστικό κριτήριο είναι ένα νομιμοποιημένο ναρκωτικό και μόνο έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

  Σταματήστε τον παράνομο τζόγο, περιορίστε και προειδοποιήστε για τους κινδύνους του τζόγου που έχετε ονομάσει νόμιμο.

  Ένα κείμενο αφιέρωμα για την παγκόσμια μέρα κατά της αυτοκτονίας από άρθρο της Μυρσίνης Κωστόπουλου
  Το «τζογάρω άρα υπάρχω» μοιάζει να αποκτά μια ιδιαίτερη για ορισμένους σημασία. Μια αυτόματη και σχεδόν ψυχαναγκαστική συνειρμική σύνδεση εγκαθίσταται ανάμεσα στο κυνήγι μίας αίσθησης ευφορίας και στον τζόγο.

  Το άτομο που είναι εθισμένο στον τζόγο συχνά δανείζεται από φίλους και γνωστούς, μπορεί ακόμη και να κλέψει ή να οδηγηθεί σε παράνομες πράξεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον τζόγο του. Οι δύσκολες οικονομικές περίοδοι είναι συχνές – το ίδιο και η απελπισία του για την επόμενη ημέρα, αλλά και ο φόβος του απέναντι στην ιδέα και μόνο ότι πρέπει τερματίσει τον εθισμό του προκειμένου να επιλύσει τις οικονομικές του δυσκολίες και όχι το αντίθετο.

  Στο κυνήγι της ευφορίας που εισπράττει μέσα από τον τζόγο, στην αίσθηση ρίσκου, στην πιθανότητα να βγάλει χρήματα και να σταθεί τυχερός, στο «κάτι παραπάνω» στηρίζεται η ίδια η ύπαρξη του εθισμένου στον τζόγο ατόμου. Αυτή η ευφορία μέσα από το ρίσκο μεταμορφώνεται σε λόγο ύπαρξης.

  Η ειρωνεία βέβαια καραδοκεί. Όσο πιο πολύ τζογάρεις τόσο αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν είναι αρκετό. Το »neverenough» μοιάζει να στοιχειώνει τον ψυχισμό και εν τέλει να παγιδεύει το εθισμένο άτομο στα βασανιστικά δεσμά ενός επαναλαμβανόμενου φαύλου κύκλου. Όσο πιο πολύ παίζεις τόσο αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει και άλλο να παίξεις, κι άλλο να ρισκάρεις. Γιατί το άδειο «μέσα» δεν γεμίζει με τίποτα «φτιαχτό».

  Οι συνέπειες του παθολογικού τζόγου είναι πολλές. Όπως ο τοξικομανής, έτσι και ο τζογαδόρος ζει με τις παρενέργειες ενός εθισμού, βυθίζεται στα πλοκάμια μίας περιθωριοποιημένης ζωής. Μίας ζωής που στοιχειώνεται από τον εθισμό του. Δυσφορία, σύγχυση, ντροπή, κατάχρηση αλκοόλ, ατέλειωτοι δανεισμοί χρημάτων τον εγκλωβίζουν σε ένα αδιέξοδο που και πάλι μόνο μέσα από τον τζόγο θα επιδιώξει να αμβλύνει.

  Θλίβεται και δυστυχεί, εγκαταλείπεται από τους συντρόφους και από την εργασία του. Η υπέρταση, το έλκος, οι ημικρανίες τον απειλούν. Το 20% των ατόμων που έχουν εθισμό στον τζόγο αναφέρεται ότι έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν.

  Και η λύση; Όταν η εξάρτηση, η δυσφορία και το ανικανοποίητο ξεπεράσουν το ανεκτό όριο, η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση είναι αναγκαία. Η προσπάθεια επαφής του ατόμου με τα αίτια της συμπεριφοράς του, μπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά, ιδίως στις σοβαρές περιπτώσεις όπου ο εθισμός του και οι παρενέργειές του παρεμβαίνουν με την συνολική λειτουργικότητα του ατόμου.

  Πρόσφατη κλινική μελέτη στον Καναδά σε δείγμα ασθενών εθισμένους στον τζόγο, φανερώνει ότι ο συνδυασμός μιας ομάδας αντικαταθλιπτικών φαρμάκων γνωστών ως ειδικών αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης σε συνδυασμό με έναν κύκλο συνεδριών γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του εθισμού από τον τζόγο. Άλλοι πάλι ερευνητές είναι πολλοί πιο απαισιόδοξοι θεωρώντας ότι ένας καλά εγκατεστημένος τζογαδόρικος τρόπος ζωής είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεραπευτεί.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 14:51 | Φρονιμόπουλος Τάκης

  Συμφωνώ με τις παρατήρησης του
  Σταύρος Λ. Παπαγερμανός
  Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. στην οποία από καιρό ανήκει η χώρα μας, δεν είναι δυνατό να γίνεται πλέον λόγος για διαδικασίες «απαγορεύσεων» διακεκριμένων τομέων της δραστηριότητάς της αλλά για διαδικασίες «ρυθμίσεων» της ορθής λειτουργίας της. Στον τομέα της αγοράς των παιγνίων 21 από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ρυθμίσει τον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να κατηγορηθούν ότι δεν προστατεύουν τους πολίτες τους ή ότι τους καταστρέφουν.
  1. Όποιος αντιτίθεται στη ρύθμιση που επιχειρείται είτε εθελοτυφλεί μπροστά σε μια πραγματικότητα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εφαρμογής του Ν. 3037/2002, είτε αγνοεί απόλυτα το τι συμβαίνει, είτε εξυπηρετεί συμφέροντα όσων δεν επιθυμούν την απελευθέρωση για «ίδιο όφελος». Το ζητούμενο δεν είναι αν πρέπει να γίνει ρύθμιση, αλλά πως θα επιτευχθεί η ορθή ρύθμιση. Ως ορθή ρύθμιση δεν μπορεί να νοηθεί άλλη από αυτήν που θα εξασφαλίζει την σύννομη διεξαγωγή των παιχνιδιών, τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων και του αποτελεσματικού ελέγχου του κράτους και την απόδοση των ωφελημάτων -πέραν της ψυχαγωγίας- στον συμμετέχοντα. Τεχνικά είναι δυνατό να επιτευχθούν σήμερα όλα τα παραπάνω.
  2. Στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η χώρα προωθείται επιτακτικά το άνοιγμα των «κλειστών επαγγελμάτων», που αποτελεί μέρος μιας απελευθέρωσης των αγορών. Η λειτουργία της αγοράς των παιχνιδιών δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση και να συνεχιστεί η ενίσχυση των μονοπωλίων ή η διατήρηση ολιγοπωλίων. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν λειτουργεί με έναν κρατικό – ημικρατικό πάροχο. Διατήρηση τέτοιων καταστάσεων δημιουργεί στην κοινωνία σκέψεις περί συνδιαλλαγής με τα μονοπώλια, οι οποίες και αν δεν είναι αληθείς, είναι επιζήμιες για τη χώρα.
  3. Το πλαίσιο που δημοσιεύεται αποτελεί σίγουρα μια βάση συζητήσεως, ωστόσο η ευρύτητά του το καθιστά ανεπίδεκτο βαθύτερης εκτίμησης. Δημιουργείται μια σύγχυση μεταξύ των παιγνιομηχανημάτων AWPs – Vlts. Σε ποια περίπτωση τελικά αναφέρεται;
  4. Απλούστερη πρόταση θα ήταν η υιοθέτηση ενός επιτυχούς μοντέλου άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες της μιας, των οποίων η νομοθεσία μπορεί να προσαρμοστεί στις ελληνικές απαιτήσεις.
  5. Σε κάθε περίπτωση η καθιέρωση παιγνιομηχανημάτων AWPs (περιορισμένου οφέλους) είναι σταδιακό βήμα προς τα εμπρός. Άλματα δεν χρειάζονται. Πρώτα μαθαίνει το παιδί να κολυμπάει με βοηθητικά μέσα και μετά να κάνει βουτιές στα βαθιά. Το ύψος της συμμετοχής σε εποχή κρίσης πρέπει να είναι χαμηλό, αφενός για να πετύχει το εγχείρημα, αφετέρου για να έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα η συμμετοχή και να μην παθιάζεται ο συμμετέχων: από 0,20 € μέχρι 0,50 €. Με τον τρόπο αυτό θα συμβεί αυτό που λέει απλά ο ελληνικός λαός, θα έχουμε και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη και σωστά μοιρασμένη. Έτσι η μικρή – οικογενειακή και μεσαία ελληνική επιχείρηση του κλάδου των παιχνιδιών θα παραμείνει συμμέτοχος στην επιχειρούμενη ανάπτυξη της χώρας.

  Φρονιμόπουλος Τάκης

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 13:40 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Πριν οκτώ (8) χρόνια σύσσωμη η Βουλή προχώρησε στην ολοκληρωτική απαγόρευση των Ψυχαγωγικών παιγνίων κάτω από το βάρος της πίεσης που ασκούσαν τα Μ.Μ.Ε..
  Έκαναν κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί με την νομιμοποίηση και των παιγνίων περιορισμένου οφέλους, βάση των Ευρωπαϊκών προτύπων και συγχρόνως να έχει γλιτώσει το Ελληνικό Κράτος τις κυρώσεις και τα υψηλά πρόστιμα που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Σήμερα και λίγο πριν την ολοκληρωτική καταστροφή μας, μας δημιουργήθηκε η αισιοδοξία ότι θα δοθεί μια δίκαιη λύση στα αιτήματα μας, αξιοκρατικά, με τιμιότητα και ευαισθησία.
  Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι πιθανόν να οδηγηθείτε στη δημιουργία ενός ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, χωρίς να υπολογίσετε τους χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρήσεις του κλάδου που θα οδηγηθούν πλέον στην ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή και την εξαθλίωση.
  Ευελπιστούμε την ύστατη στιγμή να πάρετε την δίκαιη απόφαση για έναν ταλαιπωρημένο κλάδο.
  Δεν είναι και τόσο δύσκολο …..
  Μελετήστε τι κάνουν τα υπόλοιπα κράτη, κάντε επαφές με τεχνοκράτες και ειδικούς ενημερωμένους στο θέμα γιατί από τα γενικόλογα που αναφέρετε στο παρόν σχέδιο δυστυχώς συμπεραίνω ότι δεν γνωρίζετε και πολλά.
  Είναι μπερδεμένο σε άρθρα:
  τι θα πει Ψυχαγωγικό
  τι θα πει AWPs (που δεν είναι τυχερό)
  τι θα πει VLTs (τυχερό)
  και επίσης πως μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας original (αυτοκίνητα, μηχανές κ.λ.π.) που τα φυλάμε σε αποθήκες όλα αυτά τα χρόνια υπομονετικά, θα λειτουργήσουν ως τερματικά
  άσε που εάν βάλετε Ετήσιο τέλος την πατήσατε και εσείς και εμείς γιατί το όφελος από την εγκατάσταση των παιγνίων θα είναι δυσανάλογο του εξόδου του οπότε λίγα παιχνίδια θα βγουν στην αγορά.
  Υπάρχουν φορολογικοί μηχανισμοί, εσείς τους επιλέξατε ήδη για βενζινάδικα, ταξί, που διασφαλίζουν τα έσοδα του Δημοσίου και τη μη μετατροπή σε τυχερά.
  Αν θέλουμε…… μπορούμε…….
  Δίκαιη λύση ζητάμε τίποτε άλλο.
  Ευχαριστώ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 13:39 | Σταύρος Λ. Παπαγερμανός

  Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. στην οποία από καιρό ανήκει η χώρα μας, δεν είναι δυνατό να γίνεται πλέον λόγος για διαδικασίες «απαγορεύσεων» διακεκριμένων τομέων της δραστηριότητάς της αλλά για διαδικασίες «ρυθμίσεων» της ορθής λειτουργίας της. Στον τομέα της αγοράς των παιγνίων 21 από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ρυθμίσει τον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να κατηγορηθούν ότι δεν προστατεύουν τους πολίτες τους ή ότι τους καταστρέφουν.

  1. Όποιος αντιτίθεται στη ρύθμιση που επιχειρείται είτε εθελοτυφλεί μπροστά σε μια πραγματικότητα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εφαρμογής του Ν. 3037/2002, είτε αγνοεί απόλυτα το τι συμβαίνει, είτε εξυπηρετεί συμφέροντα όσων δεν επιθυμούν την απελευθέρωση για «ίδιο όφελος». Το ζητούμενο δεν είναι αν πρέπει να γίνει ρύθμιση, αλλά πως θα επιτευχθεί η ορθή ρύθμιση. Ως ορθή ρύθμιση δεν μπορεί να νοηθεί άλλη από αυτήν που θα εξασφαλίζει την σύννομη διεξαγωγή των παιχνιδιών, τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων και του αποτελεσματικού ελέγχου του κράτους και την απόδοση των ωφελημάτων -πέραν της ψυχαγωγίας- στον συμμετέχοντα. Τεχνικά είναι δυνατό να επιτευχθούν σήμερα όλα τα παραπάνω.

  2. Στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η χώρα προωθείται επιτακτικά το άνοιγμα των «κλειστών επαγγελμάτων», που αποτελεί μέρος μιας απελευθέρωσης των αγορών. Η λειτουργία της αγοράς των παιχνιδιών δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση και να συνεχιστεί η ενίσχυση των μονοπωλίων ή η διατήρηση ολιγοπωλίων. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν λειτουργεί με έναν κρατικό – ημικρατικό πάροχο. Διατήρηση τέτοιων καταστάσεων δημιουργεί στην κοινωνία σκέψεις περί συνδιαλλαγής με τα μονοπώλια, οι οποίες και αν δεν είναι αληθείς, είναι επιζήμιες για τη χώρα.

  3. Το πλαίσιο που δημοσιεύεται αποτελεί σίγουρα μια βάση συζητήσεως, ωστόσο η ευρύτητά του το καθιστά ανεπίδεκτο βαθύτερης εκτίμησης. Δημιουργείται μια σύγχυση μεταξύ των παιγνιομηχανημάτων AWPs – Vlts. Σε ποια περίπτωση τελικά αναφέρεται;

  4. Απλούστερη πρόταση θα ήταν η υιοθέτηση ενός επιτυχούς μοντέλου άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες της μιας, των οποίων η νομοθεσία μπορεί να προσαρμοστεί στις ελληνικές απαιτήσεις.

  5. Σε κάθε περίπτωση η καθιέρωση παιγνιομηχανημάτων AWPs (περιορισμένου οφέλους) είναι σταδιακό βήμα προς τα εμπρός. Άλματα δεν χρειάζονται. Πρώτα μαθαίνει το παιδί να κολυμπάει με βοηθητικά μέσα και μετά να κάνει βουτιές στα βαθιά. Το ύψος της συμμετοχής σε εποχή κρίσης πρέπει να είναι χαμηλό, αφενός για να πετύχει το εγχείρημα, αφετέρου για να έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα η συμμετοχή και να μην παθιάζεται ο συμμετέχων: από 0,20 € μέχρι 0,50 €. Με τον τρόπο αυτό θα συμβεί αυτό που λέει απλά ο ελληνικός λαός, θα έχουμε και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη και σωστά μοιρασμένη. Έτσι η μικρή – οικογενειακή και μεσαία ελληνική επιχείρηση του κλάδου των παιχνιδιών θα παραμείνει συμμέτοχος στην επιχειρούμενη ανάπτυξη της χώρας.

  Σταύρος Λ. Παπαγερμανός
  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 12:17 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια πολιτικής αναλγησίας, απραξίας και ατολμίας, έπρεπε να μας επιβληθεί ημερήσιο πρόστιμο 31.798, 80 ευρώ και ενός κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε., έπρεπε να μείνουν άνεργοι τόσοι άνθρωποι και να κλείσουν τόσες επιχειρήσεις για αποφασίσουμε επιτέλους να λύσουμε το θέμα των ηλεκτρονικών παιγνίων.
  Τέλος πάντων «Κάλιο αργά παρά ποτέ» έλεγε η γιαγιά μου!
  Το κείμενο που έχει αναρτηθεί δεν αποτελεί ούτε κατά διάνοια σχέδιο νόμου. Έχει ασάφειες και δημιουργεί ερωτηματικά.
  Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πρώτα από όλα είναι για πια παιχνίδια μιλάμε Ψυχαγωγικά – Τεχνικά, Περιορισμένου οφέλους ή VlTs τυχερά) και ειδικά στο άρθρο 9.
  Προς θεού για να μην επαναληφθούν τα προβλήματα του παρελθόντος λάβετε σοβαρά υπόψη σας τι ισχύει στην Ευρώπη και τις θέσεις του κλάδου που μπορεί να βοηθήσει.
  Παρακαλώ δεν είναι όλος ο κλάδος λαμόγια που αγαπούν την παρανομία.
  Υπάρχουν τρόποι διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
  Αρκετά
  Φέρτε πίσω τη δουλειά μας.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 12:21 | Λουκία Ταρσίτσα

  κομμενο και ραμμενο για να ψωνισει ο οπαπ απο την intralot

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 00:54 | Ματίνα Πατρικάκου(κόρη Νίκου Π.)

  Αποτελεί ντροπή για την ελληνική κοινωνία η κατάσταση μονοπωλίου που ενδέχεται να εφαρμόσετε!Είμαι κόρη ενός έμπειρου τεχνικού που ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και μαθήτρια της γ’ λυκείου.Η γενιά μου έχει καταδικαστεί να ανέχεται το εξαθλιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της αποστήθισης και της στρατευμένης παιδείας.Μην θυσιάζετε όμως και την ψυχαγωγία μας στον βωμό του χρήματος και των συμφερόντων που θέλουν δήθεν θεμιτά να προσεταιριστούν ορισμένοι ευκατάστατοι ιδιώτες.Δεν είναι εύλογο να μας στερήσετε ακόμα και αυτά τα ψυχαγωγικά παιχνίδια που έχουν απομείνει.Και σκεφτείτε και το άλλο,οτι δηλαδή το γεγονός οτι θα παραχωρηθούν άδειες στον ΟΠΑΠ για την κατ’ευφημισμόν ιδιοποίηση των τυχερών αλλά και ψυχαγωγικών παιχνιδιών,θα οξύνει το τεράστιο πρόβλημα ανεργίας που υπάρχει στη χώρα μας.Η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη.Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν το μόνο μέλημα της πολιτείας είναι να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι!Αυτό θα πετύχετε με το να στερήσετε την εργασία στον πατέρα μου αλλά και σε χιλιάδες τεχνικούς σε όλη την Ελλάδα,που προσπαθούν καθημερινά για την αναβάθμιση του κλάδου τους.Έχετε κάνει το μέλλον μας αβέβαιο!Ξέρετε τι πάει να πει να ζείς σε μία χώρα που δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και σεβασμού?Η πατρίδα μας έχει εξαθλιωθεί επειδή ορισμένοι μεγαλοιδιώτες έχουν ιδιοτελείς και χρυσοθηρικές προθέσεις.Επίσης,ακόμα και έμεις οι έφηβοι συνειδητοποιούμε τη διπροσωπία του ΟΠΑΠ.Οι υπεύθυνοι αυτού του οργανισμού καταδικάζουν τη νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών με την προυπόθεση οτι δεν βρίσκονται υπό των έλεγχό τους.Η στηλίτευση αυτή εκ μέρους αυτής της εταιρείας αποτελεί εξευτελισμό,ειδικά αφού είναι γνωστή η ύπαρξη του παράνομου στοιχήματος.Τα λόγια είναι περιττά!Επιτέλους,πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην κακοποίηση που έχει υποστεί ο βίος της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα του απλού πολίτη που ούτε κότερα διαθέτει,ούτε πισίνες,ούτε βίλες!ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ,ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ! Με εκτίμηση, μια φωνή που ενδεχομένως να μην ακουστεί!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 23:24 | Αγαμέμνων

  Ειμαι συνταξιούχος φρουτέμπορας ;
  Οσο παραξενο και αν σας φαινεται εβαλα να γραψει για μενα κανα 2 αραδες απο αυτα που εζησα τα τελευταια 10 χρονια.
  Ειχα καφενείο στη Κυψέλη απο το 1974.Μετα το 2002 η δουλεια μερα με τη μερα επεφτε. Οι περισσότεροι πελάτες μου συνταξιουχοι σταματησαν να ερχονται στο μαγαζι μου και πήγαιναν απενατι στο παρκτορείο του ΟΠΑΠ για να παιζουν ολοι την ημερα ΚΙΝΟ ΤΖΟΚΕΡ ΛΟΤΤΟ και όλα τα ΚΑΛΑ και ΟΜΟΡΦΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
  Για να μη κλείσω το μαγαζι μετα απο 30 χρονια αποφάσησα μετα απο προτροπη του κουμπαρου μου να βαλω φρουτακια. Δεν προλαβαν να περασουν 1-2 βδομαδες να το μαθουν οι πελατες μου ηρθε η ασφαλεια και με πηρε αυτοφωρο.Στο δικαστηριο βρηκα κατι αετονυχηδες και την εβγαλα καθαρη. Μετα απο μερικες μερες μου εφερε ο κουμπαρος μου καποιους της ασφαλειας. Μου προτειναν κάλυψη 500.000 δρχ το μηνα .
  Τι να κανω με προχειρους υπολογισμους 1.500.000 δρχ επιαναν τα μηχανακια το μηνα και λεω 500 εγω 500 ο ιδιοκτητης 500 η καλυψη ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ .
  Μεσα σε 1 χρονο αν και πληρωνα τη καλυψη πηγα 3 φορες αυτοφωρα με τα εξοδα δικηγορου και δικαστηρια δικα μου. Παρολα αυτα δεν εκανα πισω γιατι τα μονα μου εσοδα πλεον ηταν απο τα μηχανακια και αν τα εβγαζα τα έπρεπε να κλεισω το μαγαζι και δεν ηθελα γιατι σε 5 χρονια εβγαινα σε συνταξη.
  Ετσι συνεχησα με τη ψυχη στο στομα ποτε θα με παρουν το επομενο αυτοφωρο και ο χρονος να περναει. Ευτυχως τα καταφερα και σημερα ειμαι συνταξιουχος χωρις να εχω κτισει πολυκατοικιες και βιλες και κοτερα.
  Σας ρωταω λοιπον ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΑΣ ;
  Αν ναι τοτε ποιος ευθυνεται γαι αυτο.
  Οταν η εξουσια βλεπει οτι τα παραδοσιακα παιγνια κολιτσινα των καφενειων εχουν εξαφανιστει και εχουν αντικατασταθει με ηλεκτρονικα παιχνιδια και δεν κανει τιποτα παρα τα απαγορευει ολα τι γινεται;
  Οταν η εξουσια επιτρεπει στο καθε προπατζη να κανει το πρακτορειο του καφενειο και να μου κλεβει τη πελατεια τι γινεται ;
  Οταν η εξουσια μου επιτρεπει να παρανομησω με το αναλογο ανταλλαγμα τι γινεται;
  Οταν η εξουσια δεν βλεπει τι συμβαινει στα αλλα Ευρωπαικα κρατη και προσπαθει με νυχια και με δοντια να κρατησει ΕΔΩ σφιχτα τα ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ στα παιχνιδια τι γινεται;
  Οταν η εξουσια δεν συμβαδιζει με τη τεχνολογικη εξελιξη και δεν νομοθετει Ευρωπαικα για να μπορουσα και εγω να δουλεψω νομιμα τι γινεται ;

  Αφου λοιπον τωρα το αποφασισατε καντε κατι ουσιαστικο και ΔΙΚΑΙΟ.
  ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟΜΙΜΑ.
  ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΑΙ 1 ΦΟΡΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ 1000 ΦΟΡΕΣ.

  Γιατι αν δεν τους δωσεται την ευκαιρια να γινουν νομιμοι ΤΩΡΑ θα συνεχισουν να δουλευουν παρανομα πληρονοντας το καθε νταβατζη για καλυψη.

 • Τα Λαυρεωτικά του τζόγου

  Στη διαβούλευση δεν παίρνουν μέρος οι πραγματικοί στρατηγοί γιατί ήθελαν να κρατήσουν τον ρόλο τους μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή.
  Το σκάνδαλο βόμβα της λεγόμενης «απελευθέρωσης» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών είναι ανάλογο με τα Λαυρεωτικά, γιατί είναι από τις ελάχιστες φορές που σύσσωμη η οικονομική εξουσία της χώρας συνεργάζεται για να επιβάλει τα κέρδη της με νόμο.

  Ένα νόμο που έχουν κατασκευάσει όχι για το καλό της χώρας και της κοινωνίας αλλά της γνωστής «αθλητικής» και όχι μόνο παρέας. Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως, γιατί έφυγε ο Κόκκαλης από τον Ολυμπιακό , γιατί φεύγει ο Βαρδινογιάννης από τον ΠΑΟ , γιατί δεν θα μπει ποτέ ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ, και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με την αγορά τυχερών παιχνιδιών έχουν ήδη αρχίσει να δίνονται στο web:

  “Ο ΟΠΑΠ βγάζει στο σφυρί το Βιντεο Λόττο, το στοίχημα και τις slot machines. Γιατί έτσι μόνο το δημόσιο θα πάρει άμεσα χρήματα. Και εδώ ξεκινάει η σύγκρουση των ισχυρών. Με την προϋπόθεση να μην έχουν καμία ποδοσφαιρική ή μπασκετική ομάδα στην ιδιοκτησία τους. Που κολλάει ο Μελισσανίδης; Εδώ και τρεις μήνες ο Μελισσανίδης συνεταιρίσθηκε με την Ιταλική εταιρεία Lottomatica και την Neurosoft του Μάκη Αγγελόπουλου για να κτυπήσουν τον διαγωνισμό των slot machines (φρουτάκια -κουλοχέρης), διαθέτοντας το μεγάλο πλεονέκτημα να εγκατασταθούν στα πρατήρια διανομής υγρών καυσίμων που διαθέτει σε όλη την χώρα.

  Ο Μελισσανίδης αυτό έχει πει στον Μπάγεβιτς: Μη με υπολογίζεις για την ΑΕΚ , γιατί θα ανοίξω δουλειές με τον ΟΠΑΠ και δεν κάνει». Από εκεί και πέρα ο Μελισσανίδης θα επιδιώξει να εμπλακεί στο ιντερνικό στοίχημα μαζί με την Lottomatica, εκεί που αποφάσισαν να έχουν δυνατή παρουσία ο Κόκκαλης με την Ladbrokes, o Κοντομηνάς με την William Hill, η οικογένεια Βαρδινογιάννη που θα κτυπήσει και το βιντεολότο, η Sporting bet της Οντόνι, η Bwin και η Betfair και η οικογένεια Κοπελούζου αντιπροσωπεύοντας την ιρλανδική Pady Power.

  Ήδη το σχέδιο νόμου κατατέθηκε σε διαβούλευση και ο ΟΠΑΠ θα διενεργήσει διαγωνισμό για να διαθέσει το βίντεο λόττο σε τρεις πάροχους, τρεις πάροχοι θα είναι για τα φρουτάκια με τον Κοντομηνά να θέλει να συνεργασθεί με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας , όπου εκεί θα τοποθετηθούν( τα μηχανήματα) και τον Βαρδινογιάννη να θέλει να τοποθετήσει φρουτάκια στα πλοία της ΑΝΕΚ. Στο διαδικτυακό στοίχημα άδειες θα παίρνουν όσοι επιχειρηματίες θα μπορούν να καταθέσουν 15 εκατομμύρια ευρώ και θα παρακρατείται ένα ποσοστό της τάξης του 20% επί των μεικτών κερδών.

  Εξυπακούεται ότι έξω από το παιγνίδι δεν θα μείνει ο Μπόμπολας που θα συνεργασθεί με έναν από τους Κόκκαλη , Βαρδινογιάννη ή και οι τρεις μαζί. Για αυτό λοιπόν έφυγε ο Κόκκαλης , γι αυτό φεύγει ο Τζίγκερ , γι αυτό και δεν έρχεται ο Τίγρης.”

  Αυτά διαρρέουν πια στα αθλητικά blog και είναι πολύ πιο κοντά στην αλήθεια από τις κυβερνητικές αερολογίες για πρόστιμα από την ΕΕ και ανάγκη ρύθμισης της αγοράς για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχήματος. Δε γνωρίζω αν στα σχέδια της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται διάταξη που να απαιτεί να μην έχουν σχέση με ομάδες όσοι θα μπουν στην αγορά του τζόγου που διαμορφώνεται.
  Είναι βέβαιο όμως ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει επενδύσεις σε εταιρίες τζόγου και σιωπηλά προετοιμάζονται εδώ και χρόνια.

  Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης, Μελισσανίδης, Κοπελούζος, Κοντομηνάς και Μπόμπολας.
  Οι ισχυρότεροι των ισχυρών συνεταιρίζονται για να περάσουν έναν νόμο που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα. Μα πόσα πρέπει να περιμένουν να βγάλουν από αυτή την ιστορία για να αποφασίζουν να συνεργαστούν οι κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες για τον κοινό στόχο? ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ! Για να υπάρχει κέρδος για όλους αυτούς το τσουβάλι είναι πολύ μεγάλο και υπολογίζουν σίγουρα σε μαζική προσέλευση του κόσμου στα φρουτάκια και στις σελίδες τους.

  Γι΄αυτό και το σκάνδαλο είναι τεράστιο.

  Τα χρήματα αυτά είναι διεσπαρμένα στις τσέπες όλων και στόχος είναι οι τσέπες όλων. Αν όντως επιβεβαιωθούν οι φήμες τότε είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν τις ομάδες και να χαρίσουν μετοχές αν δεν είχαν ήδη λάβει εγγυήσεις ότι θα κερδίσουν τα πολλαπλάσια. Η δημόσια – για τα μάτια του κόσμου – διαβούλευση θα καταλήξει σε ένα σχέδιο που έχει ήδη επιβληθεί από τους πραγματικούς κυβερνήτες της χώρας.

  Απλά σκεπτόμενος Συνδικαλιστής !

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 16:29 | Β. Δρεμούρας

  Στο μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει η χώρα μας με την τρόικα προβλέπεται το 2011 να εισπραχθεί το ποσό των 700 εκατομ. ευρώ από τις άδειες και τα δικαιώματα τυχερών παιγνίων, ενώ το 2012 θα εισπραχθούν 625 εκατομ. ευρώ.

  Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν οτι το Ν/Σ για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της «ανάγκης».

  Στο νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση, το υπουργείο εξετάζει ως εναλλακτικές δυνατότητες, μεταξύ άλλων και τις εξής:

  Στο άρθρο 9:
  δ) Αρχική παραχώρηση στον ΟΠΑΠ των νέων αδειών για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη την τιμή ανά άδεια και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης…..
  ………Η παραχώρηση στο μονοπώλιο μπορεί να είναι άμεση και να καταλαμβάνει είτε το σύνολο των μηχανημάτων που θα αναπτυχθούν στην ελληνική αγορά είτε μέρος τους.
  (μονοπώλιο αποκαλεί τον ΟΠΑΠ και το βλέπω θετικά)

  Στο άρθρο 11:
  Γ. Λειτουργία της αγοράς με παραχώρηση στο σημερινό μονοπώλιο και των νέων αδειών για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη την τιμή ανά άδεια και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης με απ’ ευθείας ανάθεση στον ΟΠΑΠ.

  Αυτό σημαίνει οτι το υπουργείο γνωρίζει οτι ο ΟΠΑΠ μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις προβλέψεις του μνημονίου. Σημαίνει επίσης οτι ο ΟΠΑΠ συμφωνεί (πώς θα μπορούσε εξάλλου να έχει αντίρρηση, αφού το δημόσιο τον ελέγχει).

  Το υπουργείο, αλλά και η τρόικα, γνωρίζουν επίσης οτι εκτός από τα έσοδα από την πώληση και τους φόρους, το δημόσιο λαμβάνει και μέρισμα από τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ και η Ελληνική κοινωνία πολλά άλλα οικονομικά οφέλη από χορηγίες κ.λ.π. (δεν αναφέρομαι σε κοινωνικά κριτήρια που αφορούν την αναγκαία περιφρούρηση της κοινωνίας από όσα ανεπιθύμητα φαινόμενα η αχαλίνωτη εξάπλωση του τζόγου αναπόφευκτα συνεπάγεται, γιατί θεωρώ οτι το θέμα, αν και αυτονόητο, έχει εξαντληθεί επαρκώς από άλλους σχολιαστές).

  Με δεδομένα λοιπόν όλα τα παραπάνω, τι θα μπορούσε να συνηγορήσει ώστε το υπουργείο να επιλέξει άλλες εναλλακτικές δυνατότητες εκτός από τη δ στο άρθρο 9 και τη γ στο άρθρο 11;
  Μήπως η…αναμενόμενη (βραχυπρόθεσμα ή έστω μεσοπρόθεσμα) ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας, που θα έχει ως συνέπεια, μέσω της βελτίωσης των οικονομικών των παικτών τυχερών παιχνιδιών, τη διεύρυνση της «πίτας» του τζόγου;
  Αν είναι έτσι, ας…φάνε κι άλλοι, η πίτα θα φτάσει για όλους (αν και πάλι δεν αποδέχομαι να μοιράζονται απλόχερα τα κέρδη από…«προϊόντα» όπως ο τζόγος, που υποτίθεται ότι μόνο για κοινωφελείς σκοπούς μπορεί να διατεθούν).
  Προς το παρόν πάντως, κάθε άλλο παρά τέτοια προοπτική διαφαίνεται. Τους πράκτορες του ΟΠΑΠ ρωτήστε πώς πάει ο τζίρος τους, αλλά και τον ίδιο τον ΟΠΑΠ για την (πραγματική) πρόβλεψη των κερδών του β’ εξαμήνου του 2010.

  «Πιάσε το αυγό και κούρευτο» δηλαδή.

  Ειλικρινά, δε μπορώ να φανταστώ λόγους άλλης συμφέρουσας τελικής επιλογής από τα σενάρια δ σε ότι αφορά το άρθρο 9 και γ για το 11, εκτός ίσως από την απόσυρση του Ν/Σ και την διατήρηση και το νοικοκύρεμα του μονοπωλίου.

  Ο λόγος που εγώ είμαι βέβαιος για την τελική κυβερνητική επιλογή, οφείλεται και στο γεγονός οτι δεν αποδέχομαι κάποια άλλου είδους σενάρια που αφορούν άλλα «μυθιστορήματα» και μιλάνε για φοβερά πράγματα, όπως αυτά που λένε οτι, δήθεν, στόχος της τρόικας (και όχι μόνο…) δεν είναι τόσο η οικονομική εξυπηρέτηση των πιστωτών μας, αλλά κυρίως η οικονομική υποδούλωση της χώρας και η αιχμαλωσία του περήφανου λαού της. Σήμερα, λένε, η κατοχή των αδύνατων αλλά περήφανων λαών, δεν είναι στρατιωτική (δε χρειάζεται πλέον), αλλά οικονομική.

  Οψόμεθα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 16:59 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Περίμενα οι προτάσεις των καζίνο πάνω στην διαβούλευση να είναι σωστές και αντικειμενικές διότι είναι οι μόνοι επαγγελματίες που γνωρίζουν τι σημαίνει ψυχαγωγικό και τυχερό
  είναι απαράδεκτο να γράφουν όπως:
  1.Οι χώροι διεξαγωγής – καταστήματα παιχνιδιών (τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών) θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα σε ευθεία γραμμή.
  Δηλαδή τα ξενοδοχεία στην Ρόδο, Κω, Κέρκυρα, Κρήτη που επιβάλλετε να έχουν αίθουσες ψυχαγωγίας και σε απόσταση 500μέτρων υπάρχουν 10 ξενοδοχεία θα πάρει μόνον το ένα άδεια λειτουργίας;;;;;
  2.Η άμεση ή / και έμμεση απόδοση σε συμμετέχοντα / συμμετέχοντες αγαθών οποιασδήποτε αξίας δυνάμενης να αποτιμηθεί οικονομικά, ειδικά στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το κατά περίπτωση καθορισθέν αντίτιμο για την συμμετοχή του / τους στο ή στα παιχνίδια ή στην περίπτωση που ο συμμετέχων / οι συμμετέχοντες δεν έχει / έχουν καταβάλει αντίτιμο συμμετοχής στο ή στα παιχνίδια, συνιστά μορφή οικονομικού οφέλους αποδιδόμενου στον παίκτη, η οποία αλλάζει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού από ψυχαγωγικό τεχνικό σε τυχερό παιχνίδι
  Δηλαδή η επιβράβευση του παίχτη σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου η σε αγώνες ταχύτητος κ.λ.π.
  Με ένα δώρο όπως κούκλα σοκολάτα, μπάλα κ.λ.π. Αυτόματα το παιχνίδι αλλάζει τον χαρακτήρα και εσείς το θεωρείτε τυχερό;;;
  Εάν συνεχίσω να κρίνω όλες της απόψεις των καζίνο δυστυχώς θα διαπιστώσω τους ενδιαφέρει μόνο το δικό τους όφελος ενώ περίμενα να είναι πιο αντικειμενικές και αληθινές.

 • Όπως είναι εμφανές το αντικείμενο εξειδίκευσης των μελών μας είναι οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία και το «Παίγνιο» σε οποιαδήποτε μορφή του. Μέλη μας εκτός από βαθιά τεχνογνωσία σε σχέση με το αντικείμενο εντός των συνόρων μας τυχαίνει να έχουν και διεθνή αναγνώριση και παρουσία.
  Παρατηρούμε στο άρθρο (1) μια επιμονή σε ορισμούς με ηλικία άνω των 50 (πενήντα) ετών που – αν μη τι άλλο – είναι κατ’ ελάχιστον αναχρονιστικοί «ντοπαρισμένοι» με σκοπό την επικαιροποίηση.
  Ως τεχνικοί και σύμφωνα με την διεθνή πρακτική – από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε – τα «παίγνια» χωρίζονται σε δύο (2) κύριες κατηγορίες:
  • 1. Παιγνίδια από τα οποία ο χρήστης (παίκτης) δεν αποσκοπεί ούτε προσδοκεί μήτε προσβλέπει σε οποιοδήποτε υλικό ή οικονομικό όφελος πέραν ίσως μιας επιβράβευσης ηθικής ή ευτελούς υλικής – οικονομικής ή ανταμοιβής λόγω κατάταξης (διαγωνισμοί – τουρνουά). Ο τρόπος, ο χώρος και τα υλικά μέσα διεξαγωγής ποικίλουν και καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα τεχνολογιών από την πλέον απλή – μηχανική μέχρι την πλέον σύγχρονη τεχνολογικά και η διαδραστικότητα σε αρκετές περιπτώσεις έχει ξεφύγει από το τοπικό επίπεδο και κινείται πλέον σε παγκόσμιο.
  • 2. Παιγνίδια από τα οποία ο παίκτης πέραν της διασκέδασης του προσβλέπει ή αποσκοπεί στην επιβράβευσή του υλικά ή οικονομικά. Το αποτέλεσμα του παιγνιδιού δεν είναι απαραίτητο να εξαρτάται από την τύχη σε οποιδήποτε ποσοστό.
  Με βάση τα παραπάνω και σε σχέση με την πρώτη κατηγορία η θέση μας είναι όλα τα παιγνίδια που ανήκουν σε αυτή να διεξάγονται ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ σε οποιονδήποτε χώρο. Η πλειονότητα αυτών ήδη διεξάγεται και αναμένουμε να αρθούν και τα κωλύματα ως προς τα υπόλοιπα για τα οποία η χώρα μας πληρώνει πρόστιμο που στο τέλος αυτής της διαβούλευσης θα ξεπεράσει τα € 17.500.000. Επίσης δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις και επιβαρύνσεις σε ίδια αντικείμενα (παιγνίδια εν προκειμένω) σε σχέση με τον χώρο διενέργειας ή χρήσης. Σαν παραδειγμα να αναφέρουμε το ιδιοφυές παιγνίδι TETRIS το οποίο λειτουργεί (και παίζεται) σε παρα πολλές «τεχνολογικές πλατφορμες» δηλαδή εκτός από την arcade coin-op (UFO) που πρωτοπαρουσιάστηκε, σε παιδικές κονσόλες φορητές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε άλλες συμπεριλαμβανομένων μέχρι και κινητών τηλεφώνων. Μια οποιαδήποτε επιβάρυνση στην «arcade Coin-Op πλατφόρμα» ως προαπαιτούμενο για την λειτουργία της αποτελεί – κατα την γνώμη μας – «διάκριση μεταξύ ομοίων αντικειμένων» δεδομένου ότι φορολογικά όλες οι «πλατφόρμες» του ιδίου παιγνιδιού εξαντλήσαν τις υποχρεώσεις τους (ΦΠΑ, τυχόν δασμούς κ.α.).Προτείνουμε το σύστημα P.E.G.I. σαν βάση αναφοράς.
  Σχετικά με τα παιγνίδια που ανοίκουν στην δευτερη κατηγορία – κατ’ εμάς – παρατηρούμε μια αυθαίρετη εξομοίωση παιγνιδιών σε VLT με αυτά σε AWP όταν εξ’ ορισμού αυτές οι δύο τεχνολογικές «πλατφόρμες» διαφέρουν.
  VLT Video Lottery Terminal δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση: Τερματικό Λοτταρίας με Οθόνη εξαρτώμενο από Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (σημασία της λέξης «τερματικό»). Τα παιγνίδια που διεξάγονται σε αυτή την τεχνολογική «πλατφόρμα» έχουν μικρές αποκλίσεις από τα αντίστοιχα παιγνίδια σε casino (Casino Slots).
  AWP Amusement With Prices δηλαδή Διασκεδαστικό (παιγνίδι) Με Επιβράβευση. Ο ορισμός είναι προγενέστερος των VLT’s και αφορούσε ένα είδος πλατφόρμας παιγνιδιών που λειτουργούσαν – κατα το πλείστον – αυτόνομα. Η συγκεκριμένη τεχνολογική πλατφόρμα λειτουργεί (με ελάχιστες παραλλαγές) στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και όπου δεν ελέγχονται από κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (κάποιος τύπος online όπως στην Ιταλία), σχεδιάζεται να ελεγχθούν στο εγγύς μέλλον. Η Αυστρία και το Βέλγιο έχουν ανακοινώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή τους να μεταβούν σε online έλεγχο στην επόμενη πενταετία. Ο ίδιος ο ορισμός καθώς και οι με μικρές αποκλίσεις ως προς τις προδιαγραφές των μηχανημάτων στις χώρες της Ε.Ε. όπου επιτρέπεται η χρήση τους περιγράφουν και ορίζουν τρόπους εξασφάλισης της διασκέδασης και μικρής οικονομικής επιβάρυνσης του παίκτη σε αντίθεση με τα αυξημένα όρια στα παιγνίδια VLT’s και τα Casino Slots.
  Ολα όμως τα παραπάνω μοιράζονται κοινά πρότυπα ως προς την τον τρόπο λειτουργίας και το μεγαλύτερο μέρος των προδιαγραφών. Η Υπουργική Απόφαση αριθ. Τ/6736 «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λει¬τουργίας των Καζίνο» ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο αριθ. 929 4 Ιουλίου 2003 και στα άρθρα 19 έως 27 ορίζει ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για επικαιροποίηση (λογω εξέλιξης τεχνολογίας και προτύπων) για την ρύθμιση της λειτουργίας AWP’s & VLT’s.
  Να επισημάνουμε εδώ ότι διεθνώς ο αριθμός των VLT’s τα οποία λειτουργούν σε άλλες χώρες οπου επιτρέπεται η χρήση τους είναι ΠΟΣΟΣΤΟ επί του συνολικού αριθμού των AWP’s.
  Σε σχέση με την επιτροπή που προβλέπεται για τον έλεγχο αδειοδοτήσεις κλπ (ΕΕΠ) σας παραπέμπουμε σε παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αρμοδιότητες – ευθύνες παρόμοιων επιτροπών που απέστειλε η χώρα μας στο παρελθόν, αλλά και τα πρότυπα που λειτουργούν αντίστοιχες επιτροπές σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. Θεωρούμε δεδομένο ότι για τα παιγνίδια της πρώτης κατηγορίας που περιγράψαμε παραπάνω δεν έχει καμμία αρμοδιότητα για προφανείς λόγους (λόγου χάρη πασιέντζα – solitaire του λειτουργικού συστήματος Windows).
  Ολο το πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς παιγνίων που επιχειρείται να νομοθετηθεί στην χώρα μας την τελευταία διετία έχει ανακοινωθεί και από αλλές χώρες μέλη και εχει «εγκριθεί» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 98/34 και σας προτείνουμε να τα λάβετε υπ’ όψιν σας.
  Σχετικά με τον αριθμό των αδειών και τις προτάσεις που γίνονται εδώ, παρατηρούμε μια επιμονή σε ένα μονοπώλιο (ΟΠΑΠ ΑΕ) για το οποίο η χώρα μας έχει δεχθεί «Αιτιολογημένη Γνώμη, Παράβαση αριθ. 2007/4094» έγγραφο Ε(2008) 0575. Φυσικά και είναι ο μοναδικός «φορέας» που μπορεί να εγγυηθεί την τήρηση κανόνων και προϋποθέσεων αφού με απειλή ποινικών κυρώσεων ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος φορέας δεν δραστηριοποιήθηκε στην χώρα μας και αυτό φυσικά είναι και το πνεύμα της αιτιολογημένης γνώμης που παραλάβαμε.
  Επιπροσθέτως ως τεχνικοί μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι τα παιγνίδια που διενεργούσε και διενεργεί η ΟΠΑΠ ΑΕ από την θέση σε ισχύ του Ν.3037/2002 ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ στις διατάξεις των απαγορεύσεων του νόμου αλλά ΣΚΑΝΔΑΛΟΔΩΣ κανένας δεν τους ενόχλησε.
  Αποψή μας είναι να μην αποκλειστεί κανείς οικονομικός φορέας ημεδαπός ή κατ’ ελάχιστον φορέας που ανήκει στον χώρο της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι πληρεί τις προδιαγραφές που θα τεθούν και θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
  Ως τελευταίο σχόλιο, αν και γινόμαστε κουραστικοί και πολυ-επαναλαμβανόμενοι, σας ενημερώνουμε ότι η πάγια θέση μας ήταν, είναι και θα είναι:
  Σε σχέση με την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων ζητούμε να ισχύσει ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

  Τα Σωματεία Τεχνικών Ελλάδας:
  ΣΤΕΗΛΠΕ
  Πρόεδρος: Κάνδηλας Παναγιώτης
  Γενικος Γραμματέας: Ζαχαρίας Γεώργιος

  ΣΤΕΗΛΠΒΕ
  Πρόεδρος: Τόκας Γεώργιος
  Γενικος Γραμματέας: Καζανάς Δημήτριος

  ΣΤΕΗΛΠΔΕ
  Πρόεδρος: Διονυσάτος Νικόλαος
  Γενικος Γραμματέας: Μποφίλης Ιωάννης

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 15:48 | Παπαγεωργίου Μ

  Διαβάζω ξανά και ξανά όχι στην Καζινοποίηση της Ελλάδας.
  Γελοίος ισχυρισμός αν σκεφτεί κανείς ότι τα μηχανήματα τα οποία ζητά ο κλάδος είναι τα Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια και τα παίγνια AWPs τα οποία ούτε κατά διάνοια δεν είναι καζινικά. (Δεν θα επεκταθώ γιατί έχει αναφερθεί τι εστί AWPs στη συγκεκριμένη σελίδα).
  Και φυσικά η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η πλήρη νομιμότητα.
  Τώρα εάν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα σύνολο ΑΝΙΚΑΝΩΝ να νομοθετήσουν, να ελέγξουν, προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο κ.λ.π. ……… τότε τι να πω……

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 13:12 | MAYRIDOY MELINA

  Bλέπω ότι τα καζίνα συνασπίστηκαν με τον φόβο του ανταγωνισμού και προφανώς και του έλεγχου που θα πρέπει να γίνει με τον νέο νόμο. ΚΥΡΙΟΙ και βέβαια η Ε.Ε καταδίκασε την Ελλάδα για την απαγόρευση των τεχνικών παιχνιδιών .Τι είναι τεχνικό παιχνίδι όμως είναι το ζητούμενο γιατί τεχνικά ήταν και αυτά που απαγόρευσαν σαν τυχερά η επιτροπή τα ενέκρινε .Εσείς δεν θέλετε το άνοιγμα της αγοράς?Δεν θέλετε την δημιουργία θέσεων εργασίας?φοβάστε ότι 20.000 παιχνίδια που θα μπουν στην αγορά θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα?Κρατήστε τα παιχνίδια σας δεν τα θέλουμε. Θέλουμε ελεύθερα χωρίς δεσμεύσεις και εφάπαξ εισφορές τα τεχνικά με on line η ταμειακή μνήμη και τα περιορισμένου οφέλους ξέρετε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά με τα ληστρικά δικά σας ,μπορούμε όμως να τα φτιάξουμε εδώ και να δουλέψουν και οι δίκες μας βιοτεχνίες τεχνογνωσία την έχουμε και το δίκτυο το έχουμε Δίνοντας τα περιορισμένου οφέλους στους επιχειρηματίες που έχουν και τα τεχνικά διασφαλίζεται άμεσα η φορολόγηση και η καλή λειτουργία .Όχι μηχανήματα σε όλους .Φοβάστε ότι δεν θα έλθουν να παίξουν μηχανάκια στα καζίνο ,δηλαδή δεν θα χάσουν πολλά χρήματα. Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο το δημόσιο συμφέρον .Δεν θέλουμε τα τυχερά έτσι που τα ορίζει ο νόμος .τα τεχνικά και τα περιορισμένου οφέλους θέλουμε. Είναι ευτελές το ποσό που θα κερδίζουν την ήμερα άλλα τα 30 ευρώ που πιθανώς να έχουν έσοδο φτάνουν για να συμπληρώσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό Σε τίποτα βέβαια δεν θα φτάσουν τους μισθούς όλων των στελεχών υπάλληλων των καζίνων
  sot-sot

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 13:38 | Αναγνωστάκης Σίμος

  Σχολιάζοντας την διαβούλευση «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων»
  Αρχική:

  Στην δεύτερη παράγραφο πρέπει να διορθωθεί ότι ο νόμος 3037/2002 στην ουσία απαγόρευσε τα τεχνικά παιχνίδια αφού για τα κάθε είδους τυχερά παιχνίδια υπήρχε προηγούμενη (ακόμη από το Β.Δ. 29/1971 ΦΕΚ21Α’). Η καταδίκη της Ελλάδας στο ΔΕΚ αφορά ΜΟΝΟ τα τεχνικά παιχνίδια. Το ΔΕΚ δέχεται ότι ο χώρος των τυχερών παιχνιδιών ανήκει στην εθνική δικαιοδοσία.
  Σκόπιμα ο νομοθέτης προσπαθεί να περάσει τα δύο σε συσκευασία του ενός;

  Στην τέταρτη παράγραφο δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση των στοιχείων που μόνο για εντυπωσιασμό μπήκαν στο κείμενο (αλήθεια για τα απλά τεχνικά παιχνίδια δεν υπάρχει εκτίμηση;).
  Και τελικά ας μου απαντήσει κάποιος πως όλα τα παραπάνω θα χαθούν με τον νέο νόμο, δια μαγείας; Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν τόσα καταστήματα σε καθεστώς παρανομίας (πλήρης απαγόρευση κάθε είδους) τι θα τους εμποδίσει να συνεχίσουν να το κάνουν; Παραθέτω τις ποινές του 3037/2002.

  Άρθρο 4 Ποινικές κυρώσεις
  1. Όσοι εκμεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα η άλλους χώρους της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στα οποία διενεργούνται η εγκαθίστανται παίγνια απαγορευμένα κατά τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το δικαστήριο διατάσσει και τη δήμευση των μηχανημάτων παιγνίων.

  Εάν κάνατε ελέγχους και στα μισά να βάζατε πρόστιμο το κράτος θα εισέπραττε 400 εκατ. € .

  Αφού η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει στην ρύθμιση του χώρου ας ξεκινήσει με την αθωώσει των απλών παιχνιδιών (τεχνικών) που ανούσια και άδικα απαγορεύτηκαν (αλήθεια ποιος θα αποζημιώσει τις επιχειρήσεις των τεχνικών παιχνιδιών για τα πάγια τους και τον οκταετή μαρασμό; Ποιος θα τους προστατέψει από την κακονομία;). Έχει την ευκαιρία να διαχωρίσει αυτές τις κατηγορίες. Οι όροι games και gamble καθορίζουν δυο κατηγορίες που στα ελληνικά αποδίδονται σαν «τεχνικά παιχνίδια» και «τυχερά παιχνίδια» και συχνά δημιουργεί παρανοήσεις. Προτείνω οι αρμοδιότητες των τεχνικών παιχνιδιών να περάσουν στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή στις περιφέρειες και η κατασκευή, πώληση, εκμετάλλευση τεχνικών παιχνιδιών να σταματήσει να συγχέεται με τα τυχερά παιχνίδια (τζόγος). Είναι αδιανόητο στο όνομα της πιθανής μετατροπή των τεχνικών παιχνιδιών σε παράνομα τυχερά παιχνίδια να στραγγαλίζετε ένας ολόκληρος κλάδος της αγοράς. Οι εμπνευστές αυτού του νομοσχεδίου της ρύθμισης αγνοούν ότι:
  • Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους λόγους διάδοσης και εξέλιξης της Πληροφορικής.
  • Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι από τις σημαντικότερες περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας της Πληροφορικής.
  • Η κατασκευή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι ένας από τους πλέον απαιτητικούς και εξελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής, σε ζητήματα αλγορίθμων, επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, απόδοσης και σχεδίασης εξειδικευμένου υλικού.