Άρθρο 46 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3213/2003 (Α΄ 309) περί της δήλωσης και του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων, πλην:
α) του άρθρου 8 περί απαγόρευσης συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
β) των άρθρων 9, 10, 11 και 12, κατά το μέρος που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8.

  • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:39 | ΔΓ

    Πως είναι δυνατόν να μην καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3213/2003 που προβλέπει ΑΜΑΧΗΤΟ τεκμήριο ότι ο/η σύζυγος του υποχρέου προσώπου θεωρείται υποχρεωτικά ως ΠΑΡΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που υπακούει στις εντολές του/της υπόχρεου συζύγου. Η διάταξη αυτή είναι προδήλως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και δεν μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Το ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας καθενός από του συζύγους επιβάλει να κρίνεται αυτοτελώς αν ο/η σύζυγος διατηρεί αποδεδειγμένα αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω αλλοδαπής εταιρείας ή αν συνέστησε μια τέτοια εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμού του/της υπόχρεου συζύγου του που κρύπτεται όπισθεν αυτής.
    Οι συντάκτες το σχεδίου νόμου ασφαλώς γνωρίζουν ότι τα αμάχητα τεκμήρια είναι αντίθετα στο Σύνταγμα και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, δεν τολμούν να καταργήσουν την αντιδυνταγματική αυτή διάταξη για να μην «κατηγορηθούν» από την αντιπολίτευση ότι επιχειρούν να προστατεύσουν συγκεκριμένο υψηλά ιστάμενο πρόσωπο που καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση. Όμως οι κανόνες καλής νομοθέτησης δεν μπορεί να υποχωρούν υπό τον φόβο της δημαγωγίας.