Άρθρο 41 Ποινικές δικονομικές διατάξεις

1. Για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται: α) στο άρθρο 34 περί παράλειψης ηλεκτρονικής καταχώρισης, β) στο άρθρο 38 περί απαγόρευσης δημοσιοποίησης, γ) στο άρθρο 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, δ) στο άρθρο 40 περί παραβίασης υποχρέωσης γνωστοποίησης, των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8, η ποινική δίωξη ασκείται, με την επιφύλαξη των άρθρων 62, 85 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής και του νόμου για την ποινική ευθύνη των Υπουργών [ν. 3126/2003, (Α΄ 66)], από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών και ενεργείται ανάκριση στο εφετείο, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα και ορισμό εφέτη ανακριτή από την ολομέλεια του οικείου εφετείου. Για την κατηγορία, εφόσον αυτή έχει χαρακτήρα κακουργήματος, αποφαίνεται το συμβούλιο των εφετών σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
2. Για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται: α) στο άρθρο 34 περί παράλειψης ηλεκτρονικής καταχώρισης, β) στο άρθρο 38 περί απαγόρευσης δημοσιοποίησης, γ) στο άρθρο 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, δ) στο άρθρο 40 περί παραβίασης υποχρέωσης γνωστοποίησης, των λοιπών υπόχρεων προσώπων του Κεφαλαίου Β΄, καθώς και άλλων ειδικών νόμων, η ποινική δίωξη ασκείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών και ενεργείται με παραγγελία για προανάκριση ή κύρια ανάκριση, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης. Για την κατηγορία, εφόσον αυτή έχει χαρακτήρα κακουργήματος, αποφαίνεται το συμβούλιο πλημμελειοδικών.
3. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνοντες αυτών τουλάχιστον ένας (1) Αντεισαγγελέας Εφετών και ένας (1) Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών, οι οποίοι χειρίζονται τις δικογραφίες που σχηματίζονται για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος.
4. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πράξεων που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος είναι το τριμελές εφετείο, ενώ για τις σε βαθμό πλημμελήματος το τριμελές πλημμελειοδικείο.
5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης και 40 περί παραβίασης υποχρέωσης γνωστοποίησης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 11:54 | Vouliwatch

    Στην παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου αναφέρεται ότι «Στις περιπτώσεις των άρθρων 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης και 40 περί παραβίασης υποχρέωσης γνωστοποίησης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης». Αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και στο ν. 3213/2003, η οποία ωστόσο δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένα αδικήματα. Προτείνεται, λοιπόν, είτε να δοθεί η δυνατότητα να διατάξει το δικαστήριο τα ως άνω μέτρα για όλα τα αδικήματα είτε να προστεθούν στην προτεινόμενη διάταξη (τουλάχιστον) και τα αδικήματα των άρθρων 36 και 37.