Άρθρο 19 – Μη έκδοση γραμματίου προείσπραξης επί καταβολής αμοιβής

Για την καταβαλλόμενη σε δικηγόρο αμοιβή δεν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης, αλλά βεβαίωση της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας.

  • 4 Ιουλίου 2016, 17:09 | Λυκουργος Μηνακακης

    Τα γραμμάτια δεν ενσωματούν δικηγορική αμοιβή ήδη από το έτος 2011 (Ν.3904/2011) αλλά μόνο κρατήσεις – εισφορές του δικηγόρου. Δεν εκδίδονται κατά την καταβολή αμοοιβής αλλά κατά την παροχή της υπηρεσίας (κατάθεση δικογράφου, συζήτηση κλπ). Η διάταξη χρειάζεται αναδιατύπωση.

  • Θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρωθεί σε αυτό το άρθρο ότι θα υπάρχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε όσους συνηγόρους συμμετέχουν.