Άρθρο 15 – Διαδικασία επιλογής

1. Η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας, με δημόσια πρόσκληση απευθυνόμενη προς τα μέλη των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων πριν από τουλάχιστον 30 ημέρες, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των θέσεων Συνηγόρων και Συντονιστών.
2. Ο αριθμός των θέσεων των Συντονιστών και των Συνηγόρων που απαιτείται για την παροχή νομικής βοήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε ετήσια βάση, ορίζεται σε κάθε εφετειακή έδρα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν εισήγησης της οικείας Επιτροπή Νομικής Βοήθειας, ανάλογα με τις ανάγκες της, με κριτήριο τον προβλεπόμενο αριθμό και το είδος των αιτημάτων για νομική βοήθεια, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που προσδιορίζονται από σχετικές εισηγήσεις των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων, σε συνδυασμό με την χρηματική πίστωση που διατίθεται προς το σκοπό αυτό από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Στο πλαίσιο αυτό, εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάθε Επιτροπή Νομικής Βοήθειας, συνεκτιμώντας τα προηγούμενα κριτήρια και τον αριθμό των αιτήσεων των δικηγόρων για συμμετοχή τους ως Συνηγόρων και Συντονιστών στην παροχή νομικής βοήθειας, καταρτίζει προσωρινούς Πίνακες με τους δικηγόρους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κατά θέση και γνωστικό αντικείμενο και προτείνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον αριθμό των Συντονιστών, για τις εφετειακές περιφέρειες όπου είναι δυνατός ο ορισμός περισσότερων του ενός, καθώς και τον αριθμό των Συνηγόρων και τον χρόνο διάρκειας κάθε σύμβασης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση αυτή, εντος δεκαπέντε ημερών εκδίδει υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζεται ο αριθμός των Συντονιστών και Συνηγόρων ανά εφετειακή περιφέρεια, καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων των τελευταίων, που είναι ενιαίος για τους Συνηγόρους όλης της χώρας και ανέρχεται το λιγότερο σε 6 συνεχόμενους μήνες και το ανώτατο σε 1 έτος.
3. Η επιλογή των Συνηγόρων γίνεται με κλήρωση ανάμεσα σε όσους έχουν συμπεριληφθεί στους προσωρινούς Πίνακες της προηγούμενης παραγράφου και διαμορφώνεται οριστικός Πίνακας με σειρά κατάταξης που έχει ισχύ για ένα έτος. Η κλήρωση διενεργείται μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας αμέσως μετά την κατάρτιση του Πίνακα, σε δημόσια διαδικασία στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου της έδρας του Εφετείου, με ευθύνη της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της εφετειακής περιφέρειας μεριμνούν για την τήρηση κάθε όρου αντικειμενικότητας και αδιάβλητου της διαδικασίας. Η επιλογή των Συνηγόρων γίνεται ανάλογα με τη σειρά κατάταξης και μέχρι την κάλυψη του αριθμού των συμβάσεων που προσδιορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση παραίτησης Συνηγόρου ή Συντονιστή ή καταγγελίας της σύμβασής του και εν γένει λήξης της συμβατικής σχέσης από οποιαδήποτε αιτία, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, ο οποίος συνάπτει σύμβαση με Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το υπόλοιπο της αρχικής θητείας του Συνηγόρου ή Συντονιστή του οποίου τη θέση καταλαμβάνει. Όσοι διορίζονται αποκτούν το δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής στη διαδικασία μετά από 2 έτη.
4. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους που λειτουργούν Επιτροπές Νομικής Βοήθειας, η κατάσταση από την οποία επιλέγονται οι διοριζόμενοι από το Δικαστήριο δικηγόροι νοείται ως κατάσταση που παρέχεται προς το Δικαστήριο από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και περιλαμβάνει τους δικηγόρους που διορίστηκαν από τον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου και έγιναν δεκτοί ως Συνήγοροι, συνάπτοντας σύμβαση έργου κατά τα ανωτέρω.

  • 28 Ιουνίου 2016, 22:18 | Αναστασια Γ.

    εκεινος που καταλαμβανει τη θεση πχ. παραιτηθεντος Συνηγορου είναι άδικο να παραμενει σε αυτην μεχρι τη λήξη της θητειας του παραιτηθεντος [μονο] και στη συνεχεια να μην διοριζεται για 2 χρόνια. Θεωρητικα δηλαδη θα μπορει καποιος να απασχοληθει και για ενα μηνα αποκλειόμενος μετα για 2 χρόνια επειδη «ετυχε» να ειναι ο επομενος στην καταταξη και ο μεθεπόμενος να διοριστει κανονικα για εναν πχ. χρονο. Αυτο συνιστα ανιση μεταχειριση μεταξυ των συνηγορων συνεπεια της τυχαιας καταταξης τους μετα απο μια κληρωση και ειναι πιθανο να οδηγησει και σε αποποιησεις τετοιων διορισμων και τις συνακόλουθες καθυστερησεις όπως συμβαινει αντιστοιχα με τους αντικαταστατες συνδικους των πτωχευσεων.Επομενως ο αντικαταστατης συνηγορος πρεπει να μπορει να απασχοληθει αυτοτελως για 6 μηνες-ενα χρόνο άλλως να μην αποκλειεται απο τη συμμετοχη για 2 χρόνια.