Άρθρο 31 – Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

1. Ο τίτλος του άρθρου 552 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής».

2. Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 552Α με το εξής περιεχόμενο:

«Άρθρο 552Α
Εκτέλεση της ποινής της δήμευσης
1. Αν η δήμευση αφορά σε απαίτηση, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση ή βούλευμα επιμελείται της άμεσης λήψης των αναγκαίων αναγκαστικών μέτρων από τον διευθυντή του δημόσιου ταμείου, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν ειδική διάταξη ορίζει διαφορετικά.
2. Αν η δήμευση αφορά σε ακίνητο, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση ή βούλευμα, κοινοποιεί αντίγραφό τους στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών, ο οποίος υποχρεούται να προβεί την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε, αν δε η απόφαση ή το βούλευμα είναι αμετάκλητα, να τα μεταγράψει.»

  • 26 Ιανουαρίου 2017, 08:59 | Δημήτριος Δημητρίου

    Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να δείτε και τα ποσά πού ορίζουν ποιό είναι πλημμέλημα και ποιο κακούργημα; Οικονομικες διαφορές των 120.001 € θεωρούνται Κακούργημα την εποχή της κρίσης . Χαμός γίνεται στη προανάκριση , 20 χρόνια για τελεσίδικη δικαστική αποφαση χωρίς ουσιαστικό κέρδος ούτε για τον μηνυτή ούτε για τον μηνυομενο. 35 νούμερα στα πινάκια των Εφετείων καθημερινα από αυτά τα 20 είναι οικονομικού περιεχομένου γίνονται τα 5-6 και τα σοβαρά ποινικα αδικήματα γίνονται στο όριο της παραγραφής. Μετά την περσινή αποχή των δικηγόρων δε η κατάσταση είναι απελπιστική. Ανεβάστε τα όρια στα πάνω από 300.000 € για κακούργημα και πάνω από 60.000€ για πλημμέλημα όπως ήταν η αρχική εισήγηση το 2013 να απεγκλωβιστούν τα δικαστήρια . Είναι ντροπή η εικόνα που είδα προχθές στο Εφετείο.
    Ευχαριστώ