Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 14 Ιουλίου 2022, 18:46 | Παύλος

  Η διαβούλευση το μόνο που επιφέρει είναι καθυστέρηση της απόφασης που θα έπρεπε να είναι ήδη σε ισχύ! Ελάχιστοι έχουν ενημερωθεί για να συμμετέχουν σε αυτή και ο χρόνος που περνάει με την μη ισχύ της τηλεργασίας επιφέρει σοβαρούς κινδύνους στην υγεία μας.

 • 11 Ιουλίου 2022, 14:15 | Παύλος

  Ισχύ του μέτρου από χθες! Για ποιον λόγο το θέτετε σε διαβούλευση; Για να χαθεί χρόνος που για εσάς μπορεί να μην σημαίνει κάτι, ενώ θα έπρεπε, αλλά για εμάς είναι άκρως επικίνδυνος; Πόσοι γνωρίζουν την διαβούλευση και μπορούν να συμμετέχουν σ΄αυτή;Ισχύ του μέτρου χθες!

 • 9 Ιουλίου 2022, 13:20 | Κυριάκος Ντοκάκης

  Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αναφορά ότι «Αφορά αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 του Ν.4808/2021 και κατά τα λοιπά προβλέπονται οι διατάξεις που αφορούν την Τηλεργασία»?

  Διαβούλευση μέχρις τις 20 Ιουλίου? Δηλαδή χαμένος και ο Αύγουστος λόγω διακοπών, πάμε απο Σεπτέμβριο!