Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων


  1. Στο διαδίκτυο αναρτώνται τα στοιχεία των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στο ποσό της επιχορήγησης που έχουν λάβει από κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης.
  2. Στις περιπτώσεις που η επιχορήγηση έχει χορηγηθεί για ειδικό σκοπό, στο διαδίκτυο αναρτώνται αποκλειστικά οι δαπάνες που αφορούν το σκοπό αυτό.