Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε την πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο σε διαβούλευση από τις 22-7-2011 έως 30-11-2011.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης κατατέθηκαν 429 σχόλια με προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις, από μεμονωμένα άτομα και φορείς, βάσει των έξι κατευθυντηρίων ερωτήσεων.

Κατεβάστε την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης (*.pdf).

Δημόσια Διαβούλευση για το Τεχνολογικό Λύκειο

Η γνώση αποκτά πολλαπλάσια αξία όταν βρίσκονται τρόποι εφαρμογής της, ωφέλιμοι για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον άνθρωπο.

Τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Λυκείου συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις με τις πρακτικές τους εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται ισόρροπα τόσο η θεωρητική σκέψη, όσο και οι δεξιότητες των μαθητών.
Οι μαθητές του Τεχνολογικού Λυκείου, εκτός από τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες προσωπικές τους κλίσεις, επιλέγοντας την Ειδικότητα που τους ταιριάζει, έχουν επιπλέον την ευκαιρία να ενισχύσουν όλες εκείνες τις ικανότητες που θα τους καταστήσουν σωστούς ανθρώπους και ενεργούς πολίτες. Παράλληλα αποκτούν όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα για να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες μεσαίου επιπέδου.

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ο απόφοιτος Τεχνικού Σχολείου, θεωρείται κοινωνικά ισότιμος με τον απόφοιτο Πανεπιστημίου και η αξία του καθενός σταθμίζεται από την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και όχι βάσει των τίτλων σπουδών που κατέχει.
Στη χώρα μας οι λόγοι που συντελούν στο χαμηλό κοινωνικό κύρος της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αρκετοί, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται βέβαια και η δυσκολία στην ανεύρεση θέσεων εργασίας, ένα γενικότερο πρόβλημα που δεν επηρεάζει μόνο τους απόφοιτους αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη χώρα μας, είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας μας και ιδιαίτερα αυτές της νέας γενιάς.
Στόχος μας είναι, το Τεχνολογικό Λύκειο να αποτελέσει έναν ισχυρό άξονα ανάπτυξης, που θα συμβάλλει τόσο στην στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, παρέχοντας τα αναγκαία στελέχη μεσαίου επιπέδου προσόντων, για τα οποία προβλέπεται σημαντική προσφορά θέσεων εργασίας στην προσεχή δεκαετία.

Στη διαμόρφωση της πρότασης για το Τεχνολογικό Λύκειο, εκτός των άλλων, συντέλεσαν και οι απόψεις των καθηγητών, των μαθητών και των γονιών τους, που συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν από την έρευνα «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ».

Με γνώμονα το βασικό μας δόγμα «Πρώτα ο Μαθητής», σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων