Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζει μόνο του τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή εκτιμάτε ότι η συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία -τα οποία ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα- μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας;

 • 30 Ιουνίου 2011, 20:30 | Β ΕΛΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΘΕΜΑ : «Επίσημες θέσεις επί της πρότασης για το Τεχνολογικό Λύκειο»
  1. Να ορισθούν ξεκάθαρα και χωρίς αοριστολογίες τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων της Γ’ και Δ’ τάξης, ταυτόχρονα με την θεσμοθέτηση του Τεχνολογικού Λυκείου.
  2. Σχετικά με τα μαθήματα υποστήριξης η θέση μας είναι ότι αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να γίνονται στο Γυμνάσιο, διότι το Τεχνολογικό Λύκειο, δεν μπορεί να το υποκαταστήσει. Οι ώρες αυτών των μαθημάτων υποστήριξης, εάν είναι αναγκαίο, προτείνουμε να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών.
  3. Να δημιουργηθούν τμήματα αποφοίτων Γενικού Λυκείου και άλλων πτυχιούχων, οι οποίοι θα διδάσκονται μόνο μαθήματα ειδικότητας.
  4. Να οριστούν οι Τουείς και οι Ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιστημονικών, επαγγελματικών, και συνδικαλιστικών, γεγονός που θα εξασφαλίσει κατά το δυνατόν την καταλληλότητα και την επάρκεια τους, στην τεχνολογική-επαγγελματική σύγχρονη πραγματικότητα.
  5. Στο 4ο έτος σπουδών του Τεχνολογικού Λυκείου, η προϋπόθεση λειτουργίας των τμημάτων ειδικότητας με ελάχιστο αριθμό μαθητών τους 15, θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση τους στις περισσότερες των ειδικοτήτων. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ελάχιστος αριθυός στους 10 ή 12.
  6. Να υπάρχει ένας τύπος Απολυτηρίου Τεχνολογικού Λυκείου, όχι απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου και απολυτήριο Λυκείου μέσα από το Τεχνολογικό Λύκειο.
  7. Η «πρακτική άσκηση», υπήρξε πάγιο αίτημα μας, να θεσμοθετηθεί με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει το πως, το που, το πότε αυτή θα πραγματοποιείται, από ποιους θα εποπτεύεται, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα και την ασφάλεια των μαθητών μας.
  8. Να γίνει εγγραφή υαθητών Α’ τάξης και στις ΕΠΑΣ, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια αυτών των σχολικών μονάδων σαν Τεχνολογικά Λύκεια, όταν αυτά λειτουργήσουν.

  9. Να μην ιδρυθούν και λειτουργήσουν Τεχνολογικά Λύκεια σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. παρά μόνο από το Υπουργείο Παιδείας.
  10. Να καθοριστούν τα ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων της Γ αλλά και της Δ’ τάξης.

  Επειδή φάνηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να καταστήσει το Τεχνολογικό Λύκειο, σχολείο πρώτης επιλογής και να ανεβάσει το ποσοστό των μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε αυτά της Ε.Ε., η Ένωση μας προτείνει κάποια μέτρα που μπορεί να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
  1. Ενημέρωση των γονέων και των μαθητών, από τα Μ.Μ.Ε. για το τι μπορεί να προσφέρει το Τεχνολογικό Λύκειο, στην επαγγελματική αποκατάσταση και το μέλλον των μαθητών.
  2. Να συνδεθεί η Τεχνική Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, να δοθούν οικονομικά-Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις νια την πρόσληψη σε νέες θέσεις εργασίας αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων τεχνικών υπηρεσιών την στιγμή που θα είναι πτυχιούχοι εργαζόμενοι, αλλά και η αγορά εργασίας θα ανατροφοδοτεί την Τεχνική Εκπαίδευση την στιγμή που το πτυχίο θα είναι ζητούμενο για την κάλυψη αυτών των θέσεων.
  3. Ένα πάγιο αίτημα μας το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των Τεχνικών σχολείων είναι το γα λειτουργήσει η τεχνολογική κατεύθυνση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Τ.Ε.Ι -Πολυτεχνεία στο Τεχνολογικό Λύκειο,πράγμα το οποίο και λογικό είναι αλλά και βοηθά στην συνέχεια της τεχνικής εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της.

  ΤοΔ.Σ. Της ΒΈΛΤΕΕΘ

 • H κατοχύρωση των Επαγγελμάτων και ο καθορισμός των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί βασική διαδικασία παράλληλα με την λειτουργία των ειδικοτήτων σε συνεργασία πάντα με τα αντίστοιχα παραγωγικά Υπουργεία.

  Οι στρεβλώσεις όμως που υπάρχουν ακόμη και σήμερα με τα «κλειστά» επαγγέλματα καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων (πχ Ηλεκτρολόγων) που βασίζονται σε Βασιλικά Διατάγματα του 1929, 1932 κλπ θα πρέπει να αλλάξουν. Σαφέστατα θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος χορήγησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, διότι έχουν δημιουργηθεί πολλές στρεβλώσεις και συστήματα αδιαφάνειας… Δηλαδή και τα παραγωγικά Υπουργεία αλλά και οι Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει επιτέλους από κάποιους να ελεγχθούν για τη δουλειά τους..

  Όμως και τα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων». Σε αυτά θα πρέπει να αναλύεται το επάγγελμα ή ειδικότητα και να αποτυπώνονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της ειδικότητας.

  Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι επίσης προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). Με τον τρόπο αυτό αφενός θα ενισχυθεί η δυνατότητα κινητικότητας των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου και πέραν των εθνικών συνόρων, αφετέρου θα διασφαλίζεται η αναγνώριση και η κατοχύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 • Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/06/2011
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 118
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
  632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
  E-mail : elteechal@oltee.gr
  Site : http://elteechal.blogspot.com

  ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΘΜΙΑ Τ.Ε.Ε.
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΠΑΛΙ Μ’ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ

  Μετά από ενάμιση και πλέον χρόνο, θητείας της κυβέρνησης, δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΥΠΔΒΜΘ η πρόταση του για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.). Με τη λήξη του διδακτικού έτους, για να ψηφιστεί το καλοκαίρι και να ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Τυχαίο; Δεν νομίζω! (κατά τη γνωστή ατάκα). Γνωστές οι πονηρές μεθοδεύσεις και πρακτικές.
  Υποχείριο των συντεχνιών και των καθεστωτικών αντιλήψεων η πολιτική ηγεσία του Παιδείας δεν έδωσε ουσιαστικές προτάσεις πόσο μάλλον δε λύσεις στο ζητούμενο (και κατά την ίδια), την αναβάθμιση της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε. Ακολουθώντας τις παλιές – ξυνές – στερεότυπες και αποτυχημένες συνταγές, άτολμη να προχωρήσει σε ρίξεις, όπως η μεταφορά της τεχνολογικής κατεύθυνσης από το Γενικό Λύκειο στο φυσικό της χώρο, που η ίδια αποφάσισε να ονομάσει Τεχνολογικό Λύκειο, απέκλεισε για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα βελτίωσης – ανάπτυξης της Τ.Ε.Ε., την οποία θα επέφερε η αύξηση και διαφοροποίηση του μαθητικού δυναμικού. Λύσεις που δεν τολμά να δώσει ούτε στη δομή της διοίκησης της εκπαίδευσης με τη σύσταση και λειτουργία Δ/νσης Σπουδών Τ.Ε.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Δυστυχώς ακόμη μία πολιτική ηγεσία του Παιδείας δεν αποφεύγει τις γνωστές αγκυλώσεις και με ημίμετρα, μέσα από μεγαλοστομίες και ευχολόγια, δεν καταφέρνει τίποτε περισσότερο από τη διατήρηση ενός περίπου ΕΠΑ.Λ. με νέα ονομασία. Έτσι έχουμε μία ακόμη αλλαγή μέσα από αναποτελεσματική πολιτική που τώρα όμως φορά τον μανδύα της διαβούλευσης, της διαφάνειας, της συναίνεσης. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και τα προσχηματικά μέσα – εργαλεία για επιφανειακές χωρίς περιεχόμενο δημοκρατικές διαδικασίες αποκαλύπτονται απάτη και καταλήγουν κακόγουστο αστειάκι.
  Αλήθεια, γιατί μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας των Μαθηματικών και μηδενίζονται της Φυσικής και Χημείας στις Β΄και Γ΄τάξεις του Τεχνολογικού Λυκείου; Μήπως έτσι ουσιαστικά αμφισβητείται (εσκεμμένα;) πάλι η ισοτιμία με το Γενικό Λύκειο; Την υποψία μας ενισχύει και ο διαχωρισμός της Γ΄τάξης σε Τμήματα Ειδικότητας και Γενικής Παιδείας. Που είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο Λυκείων; Η εισαγωγή των αποφοίτων των Τεχνολογικών Λυκείων με Ειδικές Εξετάσεις στα Α.Τ.Ε.Ι. να καθοριστεί με ποσοστό που να προσδιορίζεται από το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄τάξης Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου.
  Πέραν των παραπάνω αντιρρήσεων και διαφωνιών μας. Ζητούμε ακόμη:
   Να μην ιδρυθούν και λειτουργήσουν Τεχνολογικά Λύκεια σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. Εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνον από το Παιδείας.
   Οι ΕΠΑ.Σ. να μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια. Όσες από αυτές λειτουργούν με εσπερινό ωράριο σε Εσπερινά Τεχνολογικά Λύκεια.
   Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί, στην κατ’ αρχήν λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου, καμία σχολική μονάδα της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε.και να παραμείνουν όλοι οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή πάντα των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, σοβαρές, υπεύθυνες, μελετημένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, με βαρύνουσας σημασίας την άποψη της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τις Περιφερειακές Επιτροπές και τα Συμβούλια.
   Οι ώρες των μαθημάτων υποστήριξης να πραγματοποιούνται πέραν του 35ώρου.
   Νέα Αναλυτικά Προγράμματα – Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
   Απολυτήριο και Πτυχίο σε όλους τους αποφοίτους της Γ΄τάξης.
   Στα Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), της Δ΄ – μεταλυκειακής – τάξης, να μην διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, να καθοριστεί με σαφήνεια η πρακτική άσκηση και η πιστοποίηση του πτυχίου (επίπεδο 3) να πραγματοποιείται μέσα από τις εκπαιδευτικές ενδοσχολικές διαδικασίες και εξετάσεις.
   Να ορισθούν ξεκάθαρα και χωρίς αοριστολογίες τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων.
   Σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό επιτέλους της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
   Επαρκή χρηματοδότηση και δημιουργία υποδομών σε κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
   Ουσιαστικό διάλογο με τον πρωταγωνιστή της εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό.
  Έτσι και μόνο θα καταξιωθεί το Τεχνολογικό Λύκειο σαν σχολείο πρώτης επιλογής όπως δηλώνει ότι επιθυμεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί άραγε Κε Υφυπουργέ Παιδείας, Κε Γ. Πανάρετε, ο Υπουργός Παιδείας της Ελβετίας έστειλε τα 5 από τα 6 παιδιά του στην Τεχνική Εκπαίδευση;
  Ενδιαφέρον παρουσιάζει, απάντηση στο ερώτημα μπορεί να δίνει, γράμμα Φινλανδού μαθητή σε Έλληνα φίλο του που μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://elteechal.blogspot.com/2011/06/blog-post_08.html

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • 30 Ιουνίου 2011, 01:40 | Γκούτζιος. Δημήτριος

  Αν θέλουμε σωστά Τεχνολογικά Λύκεια με επαγγελματική προοπτική θα πρέπει χωρίς δεύτερη σκέψη να διδάσκονται και μαθήματα όπως εφαρμοσμένα μαθηματικά στην ειδικότητα, εφαρμοσμένη φυσική στην ειδικότητα , εφαρμοσμένη χημεία στην ειδικότητα, σύνταξη εγγράφων και προσφορών στην ειδικότητα , σύνταξη τεχνικών εκθέσεων στην ειδικότητα κλπ, όπως στις παλιές Σχολές Εργοδηγών Μηχανικών.

 • 29 Ιουνίου 2011, 18:46 | Χρύσα

  Πιστεύω ότι τα επαγγέλματα και οι ειδικότητες της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να καθορίζονται σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τα οποία ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Έτσι μπορεί να εξασφαλσιτεί αποτελεσματικότερα η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας.
  Πρώτιστα όμως επιβάλλεται να καταρτιστεί ο επαγγελματικός χάρτης της χώρας, όπου θα καθοριστεί με σαφήνεια τι ακριβώς χρειάζεται για την ανάπτυξη του τόπου. Και αυτός ο χάρτης είναι στις υποχρεώσεις των αρμόδιων υπουργείων να καταρτηστεί. Και όχι μόνο, αλλά να παρακολουθείται στενά και να αναπροσαρμόζεται.

 • 29 Ιουνίου 2011, 15:01 | Μαρία Μαυρομμάτη

  Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα μπορούσε κάλλιστα μόνο του να καθορίζει τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες και όπου αυτό χρειάζεται να συνεργάζεται με τα παραγωγικά Υπουργεία γιατί υπάρχουν αρκετές ειδικότητες που δεν καλύπτονται από αυτές τις συνεργασίες. Π.χ ο τεχνίτης ψηφιδογραφίας. Με ποιον πρέπει να συνεργαστεί το Υπουργείο? Με τους ιδιώτες? συλλέκτες? εκκλησίες? κ.α. Από την άλλη μπορεί ένας ψηφιδογράφος να φτιάχνει τα ψηφιδωτά του στην Θεσσαλονίκη και να τα πουλάει σε όλο τον κόσμο. Ποια κοινωνία θα αποφασίσει η τοπική? Το ίδιο ισχύει και σε άλλες ειδικότητες π.χ στους συντηρητές έργων τέχνης που ισχύουν περίπου τα ίδια, με ποιους θα συνεργαστεί το Υπουργείο? Με τους συλλέκτες? Με τις γκαλερί? Το Υπουργείο Πολιτισμού? και αν θέλει ο μαθητής να τελειώσει τη σχολή και μετά να εργαστεί σε ανασκαφές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού?
  Αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει ως Υπουργείο Παιδείας θα ήταν η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση προς τους μαθητές μας, να μπορούν μετά να συνεχίσουν τις σπουδές τους και σε ανώτερη βαθμίδα αν το επιθυμούν και να μην έρχεται το ίδιο το Υπουργείο να τους σταματάει. ( καλός ο θεσμός της Επα.Σ κυρίως λόγω ωραρίου, γιατί έτσι μπορούν και φοιτούν αρκετοί εργαζόμενοι, αλλά αναποτελεσματικός γιατί αρκετές φορές καταφέρνουμε να σπάμε τα φτερά των μαθητών μας που θα ήθελαν να πετάξουν και λίγο πιο ψηλά, επίσης υπάρχουν μαθητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τα τμήματα τις επα.σ αλλά δε έρχονται καν γιατί μετά δεν θα έχουν πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση και όλο αυτό μ ε απόφαση του Υπουργείου). Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα!

 • Όλα όσα έχουν προαναφέρει οι συνάδελφοι είναι ορθά.

  Υπάρχει όμως κάτι που ξεχνάμε όλοι.

  Από πότε η επιλογή του επαγγέλματος γίνεται με μοναδικό κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση του εφήβου.

  Το κριτήριο να επιλέξω κάτι: γιατί το αγαπώ, γιατί μου αρέσει, γιατί έχω κλίση και γιατί στο τέλος θα είμαι καλός σε αυτό που κάνω και θα εργάζομαι στην πορεία της ζωής μου ευχάριστα 12 – 14 ώρες ημερησίως.

  Μάλλον τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να παράγουμε τόσους εξειδικευμένους εργάτες- υπαλλήλους όσους χρειάζεται ο κάθε επιχειρηματίας, που το υπουργείο το ονομάζει ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

  Συνεπώς κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι έχοντας ως στόχο το υπουργείο να σύνδεση την εκπαίδευση με τις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας δεν αναβαθμίζει το τεχνολογικό λύκειο αλλά συνεχίζει την καθοδική πορεία του. Διότι φοβάμαι ότι η εκπαίδευση που θα παρέχει θα είναι «στεγνή», θα δημιουργεί άβουλους πολίτες χωρίς δημιουργική και κριτική σκέψη μα πάνω απ΄ όλα δυσαρεστημένη κοινωνία.

  Ας έχουμε και στο μυαλό μια έκφραση του κοινωνιολόγου ‘Ιλιτς όπου έγραψε ότι η παιδεία δημιουργήθηκε για να πάρει κάθε άτομο από τη κοινωνία ότι του αξίζει.

  Άραγε τι αξίζουν τα σημερινά δικά μας παιδιά;

 • 28 Ιουνίου 2011, 22:48 | Ελευθερία Τσουκνάκη

  Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τα άλλα υπουργεία διότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Η ασάφεια των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοιτούντων από την τεχνική εκπαίδευση, αλλά και ο μέχρι τώρα δρόμος τον οποίο πρεπει να ακουλουθήσουν για να βγουν τελικά στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα πάγια και χρονίως άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εκπαιδευτικοί. Θα έπρεπε να παρεχεται στους μαθητές, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, η πρακτική άσκηση την οποία τώρα καλούνται να αναζητήσουν μόνοι τους καταλήγωντας έτσι να δουλέυουν αμισθοί ή με μειωμένα ένσημα σε ένα εκβιαστικό εργασιακό περιβάλλον. Η χώρα έχει ανάγκη από ειδικευμένο και ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου μόρφωσης τεχνικό προσωπικό , κάτι το οποίο χρόνια τώρα υπάρχει μόνο στα χαρτιά του εκάστοτε υπουργού.

 • 28 Ιουνίου 2011, 21:16 | Δρόσος κων/νος

  Συνεργασία με τα παραγωγικά υπουργεία.

 • 28 Ιουνίου 2011, 20:14 | Κολοζώφ Χρήστος

  Επιβάλλεται να γίνεται ο καθορισμός των ειδικοτήτων σε συνεργασία με τα παραγωγικά υπουργεία αλλά και τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων.

 • 28 Ιουνίου 2011, 16:49 | nikos

  Το υπουργειο Παιδειας δεν εχει ΚΑΜΙΑ δουλεια να καθοριζει επαγκελματα.
  Το Υπ.Π. ειναι εντολοδοχος των αναγκων του κρατους και αυτες τις γνωριζουν τα αλλα υπουργεία. Το Υπ.Π. δουλεια εχει να συντονιζει την παροχη εκπαιδευσης ετσι οπως την θελουν και την οριζουν οι αναγκες της χωρας.

 • 28 Ιουνίου 2011, 15:29 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Αθανάσιος

  Ονομάζομαι Τσιάτσιος Αθανάσιος και είμαι αναπληρωτής εκπαιδευτικός με ειδικότητα ηλεκτρολόγου απόφοιτος ΑΣΕΥΕΜ ΣΕΛΕΤΕ.
  Εργάζομαι για τρίτη συνεχή χρονιά ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου, στο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας, ΕΠΑλ Καρύστου, ΕΠΑΛ Θήβας.
  Λόγω και της ειδικότητας μου, θα ήθελα να σταθώ στα λόγια Ευρωπαίου Υπουργού ευρωπαϊκής χώρας, αναφερόμενος στο πρόβλημα της Ελλάδος, στο «να πουλήσει η Ελλάδα ρεύμα στην Ευρώπη».
  Σαν απόφοιτος ΤΕΛ, και καθηγητής ΕΠΑΛ, συνάντησα μεγάλες διαφορές, και παρακαλώ να μη γίνει το ίδιο λάθος και στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, διαφορές που δίνουν τυη βαρύτητα σε μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, και όχι σε ώρες ειδικότητας, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι διδακτικές ώρες στην ύλη των μαθημάτων ειδικότητας.
  Για να επιτύχω καλύτερο αποτέλεσμα ως προς τους αποφοίτους μαθητές του Τεχνολογικού Λυκείο, θα πρέπει οι μαθητές πρίν αποφοιτήσουν απο την Β΄ τάξη θα πρέπει να έχουν και κάποια εργασιακή εμπειρία (πρακτική άσκηση) η οπόία θα είναι συγκεκριμένης διάρκειας και θα διεξάγεται στις ημέρες των διακοπών του καλοκαιριού ή Πάσχα, με την επίβλεψη πάντα απο το σχολείο αρμόδιου εκπαιδευτικού.
  Πως μπορεί να πετύχει αυτό και για ποιό λόγο να γίνει.
  α. Το κάθε σχολείο σε συνεργασία με το αντίστοιχο Δήμο δικαιοδοσίας θα αναζητάνε εργοδότες ή εργοστάσια (π.χ πάρκο ανεμογεννητριών στην Κάρυστο ή Φ/Κ πάρκο στη Θήβα) με σκοπό την εκπαίδευση τους στο αντικείμενο.
  β. Το ΥΠΔΒΜΘ σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος θα δημιουργήσει μια κοινή επιτροπή με σκοπό την αξιοποίηση των μαθητών αλλά και των καθηγητών(εξοιδίκευση εκπαιδευτικού προσωπικού)ώστε μαθητές αλλά κυρίως καθηγητές να είναι ποιό έτοιμοι για να βγόυν οι μαθητές στην αγορά εργασίας.
  γ. Στην ειδικότητα κυρίως του Ηλεκτρολογικού τομέα να γίνει μια χρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ και να δημιουργηθεί ο κατάλληλος εργαστηριακός χώρος με την τοποθέτηση Φ/Κ πάνελ, ανεμογεννητριών κπλ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και με αντίστοιχα θεωρητκά μαθήματα ειδίκευσης.
  Να γίνει η τοποθέτηση πάνελ Φ/Κ και ανεμογεννητριών στο χώρο του σχολείου, έτσι ώστε να υπάρχει η εκπαίδευση, αλλά και η παραγωγή ενέργειας απο τα σχολεία.
  Οταν ενας καθηγητής διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό, αλλά και την απαραίτητη ειδίκευση όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν.
  Οι παρατηρήσεις μου έγιναν ως πρός την ειδικότητα μου κυρίως, λόγω της ιδιαιτερότητας των ημερών κυρίως. Ευχαριστώ.

 • 28 Ιουνίου 2011, 15:14 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Προφανώς και πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Η ερώτηση όμως αναφέρεται σε μια πραγματικότητα ιδεατή που κάθε άλλο παρά προσομοιάζει με την υπάρχουσα! Αυτά δυστυχώς δεν απαντιούνται με ένα απλό ναι ή όχι. Σημασία έχει τό υπόβαθρο και κυρίως το πλαίσιο στο οποίο λειτουργείς.

 • 28 Ιουνίου 2011, 09:45 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Είναι αστείο να βάζετε σε διαβούλευση την ανάγκη συνεργασίας. Το υπουργείο παιδείας είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλα υπουργεία (π.χ. υπουργείο εργασίας) και φορείς (σύνδεσμοι βιομηχάνων, επαγγελματικά επιμελητήρια κτλ) για να πάρει αποφάσεις που αφορούν την κοινωνία. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να βγάλει άκρη με αυτούς τους φορείς να προχωρά σε απευθείας έρευνα στον ιδιωτικό τομέα μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες που μπορεί να ενεργοποιήσει στις διάφορες σχολές και με βάση αυτές (όχι με βάση τις επιδιώξεις των συνδικαλιστών και των πολιτικών) να καταλήγει σε ενέργειες.

 • 27 Ιουνίου 2011, 17:52 | Νίκος Παπαδιονυσίου

  Παρόμοια αυτονόητο. Επίσης, με δημόσια διαβούλευση.

 • Γεώργιος Ι. Παρίκος

  Γεώργιος Ι. Παρίκος
  Μηχ/γος ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
  Τέως Διευθυντής ΤΕΣ/Ιλίου
  Δ/ντής Εκδοτικού Ομίλου ΙΩΝ

  Πρέπει να συμβουλεύεται τους φορείς όχι μόνο του Δημοσίου αλλά και τους επαγγελματικούς φορείς εργοδοτών και εργαζομένων.

 • 27 Ιουνίου 2011, 01:23 | Ελισσάβετ Β.

  Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργάζεται μαζί τους όσο αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, την σύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας αλλά και στη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά δεν πρέπει να μεταφέρει την εκπαίδευση τους σε αυτά τα Υπουργεία.
  Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι το μόνο αρμόδιο για την κάθε είδους εκπαίδευση. Δεν έχει καμία δουλειά σε αυτό το κομμάτι ούτε το υπουργείο εργασίας, ούτε το τουρισμού κλπ.
  Θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθούν όλες αυτές οι ειδικότητες σε αυτά τα υπουργεία και υπάρχουν μόνο στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο.
  Επιβαρύνεται άδικα ο έλληνας φορολογούμενος για τα ίδια πράγματα και δημιουργείται κομφούζιο στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

 • 26 Ιουνίου 2011, 21:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ

  Αν καταφέρουμε να ρυθμίσουμε σαφώς τα επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτή τη Χώρα, τότε μπορούν να γίνουν πολλά.

 • 26 Ιουνίου 2011, 17:01 | ΠΙΣΣΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

  Η ερώτηση που τίθεται εάν τα ΤΕΛ πρέπει να έχουν συμβατότητα με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας εδώ πρέπει να προσέξουμε, μιλάμε βέβαια για τα ΤΕΛ και καθόλου για τα ΕΠΑΣ τα οποία είναι σχολές κατώτερου επίπεδου. Εκ των πραγμάτων τα ΕΠΑΛ ιδρυθήκαν διότι τα ΕΠΑΣ δεν ικανοποιούν τις παραγωγικές ανάγκες του τόπου. Τα ΤΕΛ εφόσον λοιπόν υπάγονται στην τεχνολογική οικογένεια και βέβαια οφείλουν να έχουν συμβατότητα με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Προσοχή, χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση αυτής της άποψης. Για να δούμε τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα. .Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ταιριάζει περισσότερο με αυτό της Γαλλίας . Στη δεκαετία λοιπόν του εβδομήντα η Γαλλική παραγωγική τάξη, αντιλήφθηκε ότι οι τεχνολογικό επίπεδο των απόφοιτων δεν αποκρινόταν καθόλου στις ανάγκες τους. Κάθισαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι με το υπουργείο παιδείας και συμφώνησαν ότι από εδώ και εμπρός η βιομηχανίες θα έχουν τον τελευταίο λόγω στην διαμόρφωση της ύλης των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Αυτό στην χώρα μας δεν μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει ενημέρωση από την παραγωγική τάξη για της ανάγκες τους προς το υπουργείο παιδείας. Η ύλη όμως θα πρέπει να διαμορφώνεται από το υπουργείο με βάση τα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. . Η πολυετής πήρα μου στον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα Γαλλίας και Ελλάδας και τώρα εκπαιδευτικός στα ΕΠΑΛ μηχανολόγος. Έχω διαπιστώσει ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες προτιμούν το προσωπικό τους να έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ο λόγος είναι πολύ απλός « είναι χαμηλό αμειβόμενοι », αδιαφορώντας για την ποιότητα « και όπως λένε την δουλειά μου την κάνω ». Για αυτό συμφωνώ με την ερώτηση να υπάρχει συμβατότητα αλλά όχι να πέσουμε στην παγίδα της νοοτροπίας του « φτηνιάρικου τεχνικού » Τα τεχνικά λύκεια πρέπει να παρέχουν πτυχιούχους ανάλογα με της ανάγκες της χώρας, αλλά το τεχνολογικό επίπεδο πρέπει είναι ανάλογο των άλλων ευρωπαίων. Όσο για το μάθημα των νεοελληνικών θα πρέπει να έχει σκοπό την μόρφωση του ατόμου με αποτέλεσμα την αύξηση της αυτοπεποίθησης τους. Για τα μαθήματα ειδικότητας, όπως και αυτά των μαθηματικών, φυσικής, πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα τους. Τέλος κλείνοντας θέλω να πω ναι στην συμβατότητα όχι όμως τυφλά στα αιτήματα της Ελληνικής κοινωνίαςΑ διότι είναι βέβαιο ότι αυτό θα αποτελέσει υποβάθμιση του επιπέδου και την αυτοκτονία του ρόλου των ΤΕΛ.

  Καλή συνέχεια και ψηλά το κεφάλι

 • 26 Ιουνίου 2011, 12:13 | ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ

  Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΠΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ).

  ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

  ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ.

 • 26 Ιουνίου 2011, 10:55 | Ανδρεας

  Το υπουργείο παιδείας δυστυχώς δεν μπορεί να βγάλει σήμερα ούτε ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα ύλης που να συνδέει τις ανάγκες των διαφόρων μαθημάτων μεταξύ τους!!
  Θα μπορεί να προσδιορίσει από μόνο του τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που δεν είναι καν δικός του τομέας;

 • 26 Ιουνίου 2011, 01:07 | ΗΛΙΑΣ

  Θα πρέπει στην χώρα μας (όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες), όποιος παρέχει ειδικευμένη εργασία να έχει την ανάλογη επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ!!την οποία θα πρέπει να δίνει η δημόσια τεχνική εκπαίδευση την οποία θα πρέπει το υπουργείο παιδείας μόνο του να καθορίζει σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.

 • 25 Ιουνίου 2011, 23:54 | Γκούτζιος. Δημήτριος

  Ναι πιστεύω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζει τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μόνο κατόπιν συνεργασίας όλων των άλλων φορέων και παραγωγικών τάξεων της χώρας μας.

 • 25 Ιουνίου 2011, 12:43 | elsa

  Ο καθορισμός των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων όχι μόνο δεν μπορεί να είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και πέραν της απολύτως απαραίτητης συνεργασίας με τα άλλα υπουργεία, πρέπει να αποτελεί και προϊόν διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, επιστημόνων παιδαγωγών, εργοδοτών και επαγγελματιών) και οπωσδήποτε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί πρέπει να διασφαλίζει την ανατροφοδοσία πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες
  της αγοράς εργασίας.
  Ήδη στην παρούσα διαβούλευση θα ήταν καλό να αναφέρεται κάπου ο ήδη ισχύον κατάλογος των 22 τεχνικών ειδικοτήτων που είναι ενεργές στη χώρα μας (ίσως βέβαια αυτό αποτελεί επόμενο βήμα).

 • 25 Ιουνίου 2011, 07:33 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Σαφώς και πρέπει οι ειδικότητες να καθορίζονται από κοινού με άλλα παραγωγικά υπουργεία. Να καθοριστούν ΤΩΡΑ τα επαγγελματικά δικαιώματα της πυραμίδας της Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας (ΕΠΑΛ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ)και μην δημιουργούνται νέες ειδικότητες αν δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Αυστηρές προδιαγραφές σε όλες τις επιχειρήσεις και γενικά σε όλα τα επαγγέλματα, να μην δίδονται άδειες άσκησης αν δεν υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο ΤΕ.
  Δηλαδή, σερβιτόροι, μάγειροι κλπ σε ξενοδοχεία- ταβέρνες μόνο με πτυχίο ΤΕ, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι σε επιχειρήσεις ή ατομικό επάγγελμα (άδεια άσκησης επαγγέλματος) ΜΟΝΟ με πτυχίο ΤΕ, μηχανικοί οχημάτων- συνεργεία, ΚΤΕΟ, αντιπροσωπείες οχημάτων, ανταλλακτικά κλπ ΜΟΝΟ με πτυχίο ΤΕ, κομμωτήρια, κέντρα αδυνατίσματος- αισθητικής κλπ ΜΟΝΟ με πτυχίο ΤΕ.
  κλπ – κλπ – κλπ….
  Τότε και μόνο τότε η ΤΕ δεν θα απαξιώνεται !!!!
  Αν καταφέρετε να πείσετε το ΤΕΕ Ελλάδος και να σπάσετε τα κλαδικά συμφέροντα των μηχανικών, ίσως τότε δούμε και στη χώρα μας τεχνική Εκπαίδευση…(η χώρα μας είναι η μοναδική στην Ευρώπη χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕ)…

 • 25 Ιουνίου 2011, 07:13 | ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ

  Αλήθεια, υπάρχουν εργαζόμενοι μαθητές, αλλά για αυτούς υπάρχουν τα Εσπερινά σχολεία. Η απάτη των απογευματινών πρέπει να λήξει. Ποτέ δεν έκανα πλήρες πρόγραμμα, ποτέ δεν τηρούσαν το ωράριο τους, και βασικά υπάρχουν για τους εργαζόμενους (σε άλλη δουλειά…) εκπαιδευτικούς

 • 24 Ιουνίου 2011, 18:40 | Βασίλης

  Πρέπει να καταλαβουμε οτι το προβλημα της χωρας ειναι η ανυπαρξία της τεχνικής εκπαιδευσης και η προωθηση των παιδιων (καθοδηγηση θα ηταν πιο σωστα) στο Γενικο Λυκειο.Στα υπόλοιπα κράτη η τεχνική εκπαιδευση ειναι ο βασικός μοχλος της δευτερης βαθμίδας.Εδω παλι…..
  Πρεπει απαραιτητα να απαγκιστρωθεί η τεχνολογικη κατευθυνση απο το γενικό λυκειο.Οποιος θελει ΤΕΙ,Πολυτεχνείο να πηγαινει στο Τεχνολογικο Λυκειο ως ενα βημα προετοιμασίας για το μετά.
  Οποιος θελει θεωρητικες επιστημες στο Γενικο Λυκειο.Ετσι θα αναβαθμιστει πλήρως η δευτεροβαθμια εκπαιδευση και στην τριτοβαθμια θα εχει καλυτερα προετοιμασμένο υλικο για να βγουν σωστοι επιστημονες και οχι πολιτες ημιμαθεις.
  Απαραιτητα να διατηρηθει η λογική της ΕΠΑΣ με οποιοδηποτε τροπο (Επιπλεον έτος στο Τεχνολογικο Λυκειο,ΙΕΚ,ΤΕΣ )ωστε να βγουν και εξειδικευμένοι εργατες.Εργοστασια και μικρομεσαιες επιχειρήσεις ΔΕΝ εχουν αναγκες απο επιστημονες στον ιδιο βαθμο που θα χρειαστούν εναν εξειδικευμένο εργάτη

 • Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τα αντίστοιχα παραγωγικά Υπουργεία π.χ. σε ένα τόπο καθαρά αγροτικό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να συμμετέχει και να διαμορφώνει ανάλογα το πλαίσιο μαθημάτων. Με αυτό το τρόπο θα υπάρξουν προγράμματα προσαρμοσμένα στο αντίστοιχο αντικείμενο διδασκαλίας, σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις επί των μαθημάτων,μια σχετική κατεύθυνση για το τι ζητά η αγορά και επομένως καλύτερη πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.Έτσι κάθε περιοχή,ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, μέσα από το επαγγελματικό λύκειο, θα εξελίσσεται σε ένα εργοτάξιο παραγωγής ειδικοτήτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

 • 24 Ιουνίου 2011, 16:57 | Γιαννούλη

  Η συνεργασία με τα πιο παραγωγικά υπουργεία θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα αρκεί να γίνει σε ρεαλιστικά πλαίσια. Επιτέλους πρέπει να συνδεθεί η εκπαίδευση με την παραγωγή.

 • 24 Ιουνίου 2011, 16:57 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΔΕΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • 24 Ιουνίου 2011, 16:36 | Καραφύλλη Μαριάνθη

  Η συνεργασία είναι απαραίτητη, αλλά όχι μόνο με τα Υπουργεία αλλά και με άλλους φορείς και κυρίως επιμελητήρια, ΟΑΕΔ και με λοιπούς φορείς που γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς. Και η απάντησή μου στους διαφωνούντες με την εκπαίδευση της αγοράς είναι: καλή η γενική μόρφωση, αλλά πρέπει να γεμίσει και η κοιλιά. Και η γενική μόρφωση μόνο την ανεργία αυξάνει. Άλλωστε η γενική μόρφωση δεν δίνεται στις κλειστές αίθούσες των Γενικών Λυκείων,ούτε μπορεί να είναι υποχρεωτική, αλλά υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να την αποκτήσεις

 • 24 Ιουνίου 2011, 14:46 | Χάρης Παπουτσάκης

  Η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση που έχουν -μέχρι σήμερα- οι καθγητές της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα- είναι προβληματικός …. και, συνάμα «μοναδικός» σε ολόκληρη την Ευρώπη, τουλάχιστον. Το μοναδικό εφόδιο που -μερικοί μονο από αυτούς- έχουν, είναι το πτυχία της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).
  Μιά ματιά στο τι συμβαίνει σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου, σαφώς και θα έδινε λύσεις στο πρόβλημα …
  Από το 1996΄που συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο του WOCATE (World Council of Associations for Technology bEducation) , δεν έχω ακόμη καταφέρει να εηγήσω στα άλλα μέλη … τί πραγματικά συμβαίνει στη χώρα μας ούτε το λόγο που η Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι τόσο παρεξηγημένη -και υποβαθμισμένη- στήν Ελλάδα.

 • 24 Ιουνίου 2011, 14:41 | Δημήτρης Πούλος ΠΕ04

  Εκτός των άλλων πρέπει να ληφθεί υπ΄όψη ο τρόπος με τον επιλέγονται οι ειδικότητες σε κάθε τεχνικό σχολείο. Δεν είναι παντού στην Ελληνική περιφέρεια ίδιες οι επαγγελματικές προοπτικές και συνάμα οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Δυστυχώς προκειμένου να διατηρηθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών προωθούνται ειδικότητες με μικρή απήχηση στις τοπικές κοινωνίες και αποκλείονται άλλες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η συνευθύνη των Ο.Τ.Α. με τους συλλόγους διδασκόντων,γονέων και μαθητών όσον αφορά τις ειδικότητες που πρέπει να διαθέτει το κάθε τεχνικό σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

 • 24 Ιουνίου 2011, 14:27 | Χάρης Παπουτσάκης

  θα ήταν μεγάλο λάθος αν το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθόριζε μόνο του τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε όλο τον κλοσμο, αλλά κύρια στην Ευρώπη και Αυστραλία, ΗΠΑ (που έχουν σχετικά μεγάλη παράδοση στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση) η συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία -τα οποία ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα- αλλά κύρια με άλλους κοινωνικούς φορείς (τις σχετικές επαγγελματικές ενώσεις, τα επιμελητήρια, κλπ) έχει κριθεί απόλυτα απαραίτητη και η συμβολή τους έχει αποδόσει στην πράξη.

  Σαν μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου του WOCATE (Worls Council of Associations for Tchnology Education) από το 1996, έχω προσωπική εμπειρία πάνω στο θέμα.

 • 24 Ιουνίου 2011, 14:15 | Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος

  Όταν σπούδαζα ηλεκτρολόγος στη τεχνική σχολή «Ευκλείδη»-Θεσσαλονίκης, είχαμε και μια ώρα την εβδομάδα, μάθημα ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

  Σήμερα, πολιτικοί και οικονομολόγοι, ως υποχείρια των ΙΔΙΩΤΩΝ τραπεζιτών, θέλουν τους τεχνικούς εκτελεστικά όργανα των κερδοσκοπικών τους επενδυτικών φαντασιώσεων.

  Αυτό έχει να κάνει ΚΑΙ με την οικονομική κατάσταση που ζούμε σήμερα, και είναι αυτό μιας των αιτιών που τριεκατομμύρια επενδύσεων μη ανταποκρινόμενα στις κερδοσκοπικές φαντασιώσεις τους, απεναντίας έχουν τινάξει στο υπερπέραν του ΔΝΤ και τις ΕΚΤ το δημόσιο χρέος.

  Καιρός λοιπόν να μπει τέρμα στην ασυδοσία των διαπλεκόμενων που προτείνουν κι αποφασίζουν για πιστώσεις σε έργα, χρησιμοποιώντας τους τεχνικούς ως εκτελεστικά όργανα των κερδοσκοπικών τους φαντασιώσεων.

  Η παιδεία στις τεχνικές σχολές θα πρέπει να συνδυάζεται και με αυξημένει ΚΡΙΤΙΚΗ πολιτικής συνείδησης.

  Δυσυτχώς όμως ΟΥΤΕ και οι κομματικές οργανώσεις έχουν συνείδηση για την ανάγκη πολιτικής παιδείας των μελών τους.

  Ξέρει κανείς αν υπάρχει ΕΣΤΩ και ένας κομματικός μηχανισμός ή κίνημα πολιτών, που διενεργεί σεμηνάρια για τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στα μέλη του?

  Ξέρει κανείς αν υπάρχει ΕΣΤΩ και ένας κομματικός μηχανισμός ή κίνημα πολιτών, που διενεργεί σεμηνάρια προτροπής συμμετοχής για απόκτηση γνώσης για νομική παρέμβαση σε φαινόμενα διαφθοράς?

 • 24 Ιουνίου 2011, 13:45 | Κατερίνα Π.

  Πιστεύω ότι τις εργασιακές ανάγκες μιάς κοινωνίας, τις προσδιορίζει
  η ίδια.

  Η εκπαίδευση και τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις εργασιακές ανάγκες της κοινωνίας και αναλόγως να προσαρμόζονται.

  Πχ. σε μία χώρα όπως η Ελλάδα με αγροτικές και κτηνοτροφικές δυνατότητες αλλά και με έντονο τουρισμό, δεν έχει δοθεί ανάλογη βαρύτητα στις σχετικές σχολές. Αυτό θα πρέπει να το κάνει το υπουργείο Παιδείας με τις ανάλογες ενημερώσεις προς τους μαθητές.

  Δείτε που είναι οι βάσεις της Νομικής και που είναι οι βάσεις των Σχολών που έχουν σχέση με την Αγροτική Ανάπτυξη.

  Η Επαρχία μας έχει αδειάσει και όλοι έρχονται στην Αθήνα ακόμα και για να σπουδάσουν ενώ μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ανάλογη σχολή κοντά στον τόπο διαμονής τους.

  Από την Παιδεία ξεκινούν όλα, όποια μορφή και αν έχει είτε μορφή γνώσης είτε μορφή εκπαίδευσης σε άλλους τομείς (συμπεριφοράς, προσαρμογής) είτε την μορφή της ενημέρωσης προς τους νέους μαθητές που είναι το μέλλον της κάθε χώρας και πρέπει να κάνουν εργασίες που θα προωθήσουν την ανάπτυξή της.

  Ευχαριστώ,

 • 24 Ιουνίου 2011, 13:36 | Αγόρω Τσίου

  Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να καθορίζει τα επαγγέλματα και τις ειδικόητες της Τεχνολογικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία.

 • 24 Ιουνίου 2011, 13:24 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 23 Ιουνίου 2011, 17:09 | ΜΠΑΜΠΗΣ

  ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΕΧ ΛΥΚΕΙΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.Ή ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.ΟΧΙ ΣΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2, ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3.