Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 5 Ιανουαρίου 2012, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία». Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 07 Φεβρουαρίου 2012, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (206 σχόλια) από συνολικά 17 φορείς και 79 μεμονωμένα άτομα.

Η Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για το «Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία», αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το κύριο μέρος της Έκθεσης όπου συνοψίζονται τα σχόλια που κατατέθηκαν. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από το Παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση.

Κατεβάστε την έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης (*.pdf)

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Η Έρευνα, η Τεχνολογική Ανάπτυξη και η Καινοτομία αποτελούν βασικές συνιστώσες της Ανάπτυξης κάθε χώρας, σε όλες τις εποχές. Ιδιαίτερα στην εποχή αυτής της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, υπάρχει ανάγκη, αφενός προστασίας της ερευνητικής κοινότητας, αφετέρου δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου έρευνας, όπου αναδύονται και υποστηρίζονται οι δυνάμεις της αριστείας σε όλους τους τομείς. Στο παρελθόν επιχειρήθηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές τομές και καινοτομίες. Σήμερα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ, από μια ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή και στον αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης και θα υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή Κοινωνία αλλά και Οικονομία της Γνώσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου της Έρευνας και της Καινοτομίας με τη συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι το μεγάλο στοίχημα για την ανάδειξη των σημαντικών δυνάμεων και των νέων ανθρώπων, που σήμερα ασφυκτιούν. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από μία μακρά περίοδο διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία, αλλά και αξιολογώντας διαχρονικά την Ελληνική εμπειρία καταθέτει ένα κείμενο διαβούλευσης στην ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.
Ευελπιστώ σε έναν ειλικρινή διάλογο που βασικός στόχος θα είναι η σύνταξη ενός ευέλικτου, σύγχρονου, αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου της Έρευνας και της Καινοτομίας που θα υπερβαίνει την απλή επίλυση μικρο-διαχειριστικών προβλημάτων και προσωπικών πολιτικών.

H Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Άννα Διαμαντοπούλου