Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Οι πολίτες εντοπίζουν ως τα κυριότερα προβλήματα στο σύστημα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στη χώρα μας τα εξής :

  • στη προβληματική σχέση μεταξύ της έρευνας και του παραγωγικού τομέα.
  • στη χαμηλή, μη τακτική χρηματοδότηση της έρευνας,
  • στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και στην απουσία μακροπρόθεσμων αξόνων δράσης,
  • στον κατακερματισμό του ερευνητικού ιστού,
  • στην αποκοπή των ερευνητικών κέντρων από την εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως από την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • στο οικονομικό κοινωνικό (εκπαίδευση, νοοτροπία για την επιχειρηματικότητα κ.λπ) περιβάλλον στην Ελλάδα που δεν ευνοούν την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία δεδομένου ότι λειτουργούν με στρεβλώσεις.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ.

Δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου εγκαινίασε την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 τη δημόσια διαβούλευση για το σχολιασμό του κειμένου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας». Με αυτό τον τρόπο αποσκοπείται η ανακίνηση του ευρύτερου δυνατού διαλόγου γύρω από την «αρχιτεκτονική» του ερευνητικού ιστού στη χώρα, μεταξύ του ερευνητικού κόσμου κι ανθρώπων από το χώρο των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ, των θεσμικών οργάνων έρευνας και τεχνολογίας, τον παραγωγικό τομέα, τις επιστημονικές οργανώσεις κ.λπ.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση διατυπώνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας για το σχεδιασμό και την οργάνωση του ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα.

Η διαβούλευση στην παρούσα φάση θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου 2010.