A1. To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προβλέπεται να έχει μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Θεωρείτε ότι είναι πιο λειτουργικό να έχει αυτή τη μορφή ή να είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων;

Α1. Παιδαγωγικό και Εκπαιδευτικό Έργο (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

To Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής Πολιτικής προβλέπεται να έχει μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Θεωρείτε ότι είναι πιο λειτουργικό να έχει αυτή τη μορφή ή να είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων;

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 21:57 | Σμαράγδα Κόλλια
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να γίνει ανεξάρτητη υπηρεσία παρά τω Υπουργώ

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 13:30 | Βασιλική Περάκη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 9  1

  Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει να παραμείνει «ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία» υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Παιδείας στον οποίο λογοδοτεί.
  Φυσικά, η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως, στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η εκπαίδευση ως «δημόσιο αγαθό».

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 12:12 | AK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  0

  προφανώς και είναι καλύτερη η δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας υπό το Υπουργείο

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 05:28 | VT
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  0

  Ανεξάτητη επιστημονική αρχή που άμεσα λογοδοτεί στον υπουργό και έχει τακτικό ετήσιο απολογισμό έργου προς την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω έκθεσης που καταθέτει στη Βουλή.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 23:12 | ββ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  0

  Ανεξάρτητη υπηρεσία

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 17:30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 8  1

  Πρέπει να γίνει ανεξάρτητη αρχή με επιλογή προσωπικού από τη Βουλή

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:00 | A.k
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 16  1

  Το αγαθό της εκπαίδευσης είναι δημόσιο και αποτελεί κύρια αποστολή του κράτους, κατά συνέπεια θα πρέπει να παρέχεται και από αναξάρτητη δημόσια υπηρεσία και όχι από ΝΠΔΔ όπως προτείνεται.
  Ο προτεινόμενος τρόπος διοίκησης του νέου φορέα από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη θα ορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό δημιουργεί, όχι χωρίς λόγο, αρκετά ερωτηματικά που αφορούν στη συνέχεια καιτην έστω εν μέρει ανεξαρτησία του νέου φορέα.
  Η ύπαρξη των τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η μονιμότητα των βασικών στελεχών του, η συμμετοχή όλων των μελών του επιστημονικού προσωπικού σε συλλογικά όργανα, προβλέφθηκαν από το νομοθέτη του N. 1566/85 ακριβώς για να αποφευχθεί η χειραγώγιση των στελεχών του και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ύπαρξης ανεξάρτητων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Με την κατάργηση των τμημάτων, τον αποκλεισμό των μελών του επιστημονικού προσωπικού από τα συλλογικά όργανα καιμε μοναδικό όργανο διοίκησης το Διοικητικό Συμβούλιο πως διασφαλίζονται αυτά;

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 05:43 | Κρητικός Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 12  0

  Γονείς και Εκπαιδευτικοί συμφωνούν στο Δημόσιο χαρακτήρα μιας πραγματικά Ανεξάρτητης Αρχής που φυσικά θα υπάγεται στο Υπουργείο.
  Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει αρκετή εμπειρία από τα ΝΠΔΔ και τον «αμαρτωλό» ρόλο που πολλάκις παίζουν.

  Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς το ερώτημα είναι εάν το σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου θέλει τον Δημόσιο ή τον «ας πούμε δημόσιο» χαρακτήρα ενός ΝΠΔΔ. Θα χειραγωγείτε και θα κατευθείνεται ή όχι, κατα το δοκούν, το νομικό πρόσωπο. Tελικά θα έχει δικό του ;

  Τώρα το άλλο, το ΝΠΙΔ που ιδρύεται, ποιόν θα εξυπηρετεί άν δεν εξυπηρετεί διάφορους ιδιώτες και παρατρεχάμενους;
  Ή αυτό είναι μια ακόμη Σοσιαλιστική αλλαγή της κυβέρνησης.Για να προσέξουμε όλοι μην μας πάρει ο λαός αργά ή γρήγορα με τα γιαούρτια…

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 14:58 | Παύλος Μάραντος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  0

  Η εκπαίδευση είναι δημόσια και πρέπει να παρέχεται από «Δηγμόσια Υπηρεσία». Επειδή η βασική εκπαίδευση των νέων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ίσως δεν θα πρέπει να αφεθεί σε «ανεξάρτητα» Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τους και άλλες παραμέτρους. Επιπλέον, όταν από μια λανθασμένη φράση ενός σχολικού βιβλίου κινδυνεύει ο Υπουργός να χάσει τη θέση του, ή να δημιουργείται πρόβλημα στην κυβέρνηση, είναι επόμενο ο Υπουργός να θέλει να προλάβει ή να περιορίσει το «κακό». Και μόνο για τον λόγο αυτόν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από θεσμική άποψη, πρέπει να παραμείνει «Δημόσια Υπηρεσία» υπαγόμενη στον Υπουργό Παιδείας.

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 13:09 | Παύλος Μάραντος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  2

  Ίσως, όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από ένα, το εξής: «Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ».

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 10:34 | Γιώργος Σιγάλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 16  1

  Το Ι.Ε.Π. θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία , η οποία να υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας, όπως είναι σήμερα το Π.Ι.. Στο σχέδιο νόμου προτείνεται να γίνει Ν.Π.Δ.Δ. με Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη θα ορίζονται από τον Υπουργό. Με επιλεγμένα από τον Υπουργό όλα τα μέλη του μοναδικού οργάνου της Διοίκησης δεν υπάρχει εγγύηση ανεξάρτητων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, αλλά μόνο κομματική και πολιτική συμφωνία και χειραγώγηση. Επιπλέον, με τη δομή του Ν. Π.Δ.Δ., όπως προτείνεται, αποκλείεται η συμμετοχή όλων των μελών του επιστημονικού προσωπικού σε συλλογικά όργανα. Καταργείται, δηλαδή, η εκπροσώπηση, η ζύμωση και η δημοκρατία. Τέλος, το Ι.Ε.Π., με τη σαφή κατάργηση των δέσμιων υποχρεώσεων της εκπαιδευτικής νομοθεσίας για γνωμοδότηση από το Ινστιτούτο, δεν θα είναι πιο λειτουργικό αλλά χειραγωγημένο και εξουδετερωμένο.

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 00:07 | Ένωση Κύριου Προσωπικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 18  3

  Το αγαθό της εκπαίδευσης είναι δημόσιο αγαθό το οποίο όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος «…αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων…».
  Το αγαθό αυτό, ως βασική αποστολή του Κράτους, είναι αγαθό εθνικού ενδιαφέροντος και προτεραιότητας που μόνον υπηρεσίες του Κράτους οφείλουν να το υποστηρίζουν και να το εποπτεύουν. Γι΄ αυτό και ο νομοθέτης του N. 1566/85 (όπως και οι προγενέστεροι νόμοι ΨΝΑ΄/19-09-1862, Ν.4379/1964 κλπ.) θεσμοθετεί, στο Υπουργείο Παιδείας, ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία (το Π.Ι.) η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό στον οποίο και λογοδοτεί (παρ. 4, άρθρο 24 του Ν. 1566/1985 http://www.pi-schools.gr/pi_history/N1566-pi.pdf) λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματική επιταγή ότι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκχωρηθεί σε ένα νομικό πρόσωπο, έστω και αν αυτό διέπεται από το Δημόσιο Δίκαιο.

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 20:17 | Παναγιώτης Κοσμόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  0

  Ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας φυσικά! Με επιλογή των στελεχών βάσει αριστείας. Με στοχοθεσία ΚΑΙ απολογισμό ΚΑΙ λογοδοσία ΔΗΜΟΣΙΑ…

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 00:55 | Βασίλης Κουρμπέτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 15  0

  Δεν συντρέχει κανένας λόγος για να καταργηθεί μια «ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία» και να ιδρυθεί στην θέση της ένα «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου». Δεν είναι χρηστή διοίκηση η υποβάθμιση θεσμικών φορέων, ούτε η άσκοπη αλλαγή φορέων που είναι αποτελεσματικοί.

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 14:48 | Κ.Σ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 12  1

  Ανεξάρτητη Υπηρεσία. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα. Πως τεκμαίρεται ότι θα «έχουν» την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα; H εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να ιδωθεί σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας. Το σχέδιο είναι αόριστο και γενικόλογο.Οργανισμός και οργανικές θέσεις πρέπει να υφίστανται για το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Επιστημονικό Προσωπικό δε νοείται να απασχολείται χωρίς διδακτορικό. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα να προσλαμβάνονται χωρίς διδακτορικό και να φεύγουν (ειδικά για ένα χρόνο, χρόνος μη επαρκής για την ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής), για να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 14:03 | Χριστίνα Αργυροπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 13  1

  Ανεξάρτητη υπηρεσία, παρά το ΥΠΕΠΘ, όπως είναι σήμερα το Π.Ι.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 21:55 | Γεώργιος Παληός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 23  3

  Προφανώς ανεξάρτητη υπηρεσία του δημοσίου, αλλά τότε πως θα χειραγωγείται;

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 18:47 | Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 19  1

  Κάθε φορά που διαβάζω για «ΝΠΔΔ», «ΑΕ», και «ανεξάρτητους φορείς», το μόνο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι ημέτεροι που θα βολευτούν ως συνήθως δια της πλαγίας οδού…