Τελικό Σχέδιο Νόμου

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού , Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της μελέτης των σχολίων, καταθέτουμε για την ενημέρωση σας το σχέδιο-νόμου.

Κατεβάστε το σχέδιο νόμου από εδώ.

Oλοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την «Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού , Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
Θα ακολουθήσει η μελέτη και η επεξεργασία όλων των παρατηρήσεων, των απόψεων και των προτάσεών σας.

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού , Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Η εκπαίδευση βρίσκεται σε κάθε εποχή και σε όλες τις χώρες  στο προσκήνιο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο πυρήνας όλων των αλλαγών, όσον αφορά την εξέλιξη και ανάπτυξη των κοινωνιών και των πολιτών.  Εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν τη σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη και επιτυχή αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού και για τη διαμόρφωση πολιτών που καλούνται να διασφαλίσουν και να διευρύνουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε μια εποχή αβεβαιότητας.

Σε όλο τον κόσμο, οι προβληματισμοί που θέτει η  ανάδυση της κοινωνίαs της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση, η έκρηξη των νέων τεχνολογιών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ωθούν στην αναζήτηση και υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που θα επιτρέψουν στην εκπαίδευση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των καιρών. Στη χώρα μας μια ανάλογη προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προβαίνει στην αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού, Εκπαιδευτικού, Πολιτιστικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με πρώτη και βασική αποστολή τη συμβολή στον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί με την ίδρυση δύο βασικών πυλώνων επιστημονικής υποστήριξης του Υπουργείου: α) ενός φορέα για το Παιδαγωγικό και Εκπαιδευτικό Έργο, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και β) ενός φορέα για το Ψηφιακό και Εκδοτικό Έργο του Υπουργείου, του Ινστιτούτου Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση.

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Η Υπουργός

Άννα Διαμαντοπούλου