Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Αξιότιμοι / αξιότιμες,

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν. Θα αξιολογήσει δε όσα προτάθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω διαβούλευσης και θα εξετάσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου.

Με εκτίμηση,

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τασία Χριστοδουλοπούλου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

To Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα απόδοσης ιθαγένειας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αναστασία Χριστοδουλοπούλου καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του νομοσχεδίου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους  μέχρι  και την 25η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

 Η Αν. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αναστασία Χριστοδουλοπούλου