Άρθρο 04 – Όργανα

Οι αρμοδιότητες των Διαχειριστών Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρο.

  • 16 Μαΐου 2016, 09:08 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

    Άρθρο 4: Όργανα
    Αυτά ισχύουν όταν ο ΔΙΣΑ είναι Σύνδεσμος. Όταν ο ΔΙΣΑ έχει άλλη νομική μορφή (π.χ. Α.Ε.) από τη κείμενη για κάθε περίπτωση νομοθεσία, άλλα όργανα προβλέπονται. Το αγνοεί ο συντάκτης;