Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των εν θέματι τεχνικών προδιαγραφών, ολοκληρώθηκε την 16/01/2017 και ώρα 12.00, όπως αρχικώς είχε προγραμματισθεί.
Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν σε αυτή.
Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί, ήδη μελετώνται προκειμένου αξιοποιηθούν άμεσα για την οριστική διαμόρφωση των προδιαγραφών. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του τελικού Τεύχους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.)

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση

 Θέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α (N.C.C.)”»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).

Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του τεχνικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και επικοδομητικά.

Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Αστυνόμος Β΄ ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τηλ. 2131520814 email c.panagogiannopoulosastynomia.gr και Ανθ/μος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Δημήτριος τηλ. 2131520319 email astynomia.gr">di.papatsimpasastynomia.gr.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 16 Ιανουαρίου 2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ