Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Κίνητρα Προσέλκυσης & Εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης»

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Εισάγουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κινήτρων προσέλκυσης και εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας   Θεσσαλονίκης.

Βασικός μας στόχος είναι η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης να αποτελέσει το κατάλληλο περιβάλλον, όπου θα προσφέρονται δυνατότητες για καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων στρατηγικής σημασίας.

Έτσι, η ενίσχυση των κινήτρων αποτελεί έναν ουσιώδη άξονα προσέλκυσης των επιχειρήσεων και έναν βασικό μοχλό ομαλής εγκατάστασής τους στη Ζώνη και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας προτάσεις, ιδέες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011. Το σύνολο των απόψεων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψιν για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Με εκτίμηση,

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας