Άρθρο 3 – Κεντρικές Αρχές Προμηθειών

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται κεντρικές αρχές προμηθειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Π.Δ. 60/2007.

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 01:29 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προσέξτε στις επιτροπές να οριστούν πιτσιρικάδες με όρεξη για δουλειά οι οποίοι θα ελέγχονται έκτακτα και δειγματοληπτικά για τη ποιότητα, τη ποσότητα και τη ταχύτητα του παραγόμενου έργου τους. Εάν είναι να συγκροτηθούν δυσκίνητες επιτροπές «σοφών» με Διευθυντές και Γενικούς απλά και μόνο για να προσδώσουν κύρος στην κάθε επιτροπή το εγχείρημα είναι καμένο από χέρι.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 13:56 | Δημήτρης Χ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για την αποφυγή «συγνωστής πλάνης» εκ μέρους των Αναθετουσών Αρχών που οδηγεί πολλές φορές σε κατάτμηση, ανεξαρτήτως πρόθεσής τους, και την επιλογή της σωστής διαγωνιστικής διαδικασίας(απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, Πρόχειρος/Ανοιχτός/Διεθνής διαγωνισμός) Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δημιουργηθεί από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με βάση την εμπειρία της μέχρι τώρα, πίνακας σε σύνδεση με τον πίνακα ενιαίας ταξινόμησης ειδών κατά CPV ο οποίος θα ομαδοποιεί τα είδη τα οποία κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις και ήθη συνιστούν ξεχωριστές κατηγορίες, ετερόκλητες μεταξύ τους, τα οποία είδη παράγουν διαφορετικοί παραγωγοί και εμπορεύονται διαφορετικοί έμποροι. Ακόμη και εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό για το σύνολο των αγαθών/υπηρεσιών θα μπορούσε να γίνει προσπάθεια ομαδοποίησης μέρους αυτών και ο εμπλουτισμός τους στη συνέχεια.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 10:44 | Αθανασιάδης Αντώνιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Kάτι αρκετά σημαντικό όσον αφορά τα εργαστήρια των νοσοκομείων και τις προμήθειες – διαγωνισμούς αντιδραστηρίων & αναλυτών. Από την πείρα μου στο χώρο έχω να κάνω τις εξής προτάσεις.
  – όχι αγορά αλλά χρησηδάνεια στους αναλυτές.
  α)Γιατί καλύπτουν τις επισκευές χωρίς χρέωση για αυτές οι εταιρίες (οι επισκευές κοστίζουν χρυσάφι στους αγορασμένους οι οποίοι είναι εκτός εγγύησης)β)Διαρκής εκσυχρονισμός υποδομών (με το που λήγει η συμβαση μπορεί να αντικατασταθεί ο αναλυτής με νεότερο μοντέλο γ)Δεν υπάρχει δέσμευση χρημάτων (δεν προβαίνει το Δημόσιο σε δέσμευση χρημάτων με την αγορά και το επιπρόσθετο κόστος σε βάθος χρόνου για την αλλαγή του μηχανήματος)
  -Υπάρχει η δέσμευση αγοράς αντιδραστηρίων απο την συγκεκριμένη εταιρία η οποία προμηθεύει τον αναλυτή στον αντίποδα αλλά
  α) Το κόστος μπορεί να είναι μειοδοτικό σε κάποιο βαθμό , με συνυπολογισμό βέβαια τις αξιοπιστίας.
  β)Αναλυτές αποκαλούμενοι ανοικτών αντιδραστηρίων είναι κάθε αλλο παρά » ανοικτών» και εξηγώ. Το κάθε μοντέλο έχει τις δικές του παραμέτρους για κάθε εξέταση οι τις οποίες παρέχει μόνο η κατασκευάστρια . Βαθμονομίσεις και έλεγχος γίνετε μόνο από την κατασκευάστρια εταιρία , επισκευές μόνο απο αυτή… οπότε κάθε άλλο παρά ¨ανοικτών » αντιδραστηρίων είναι.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 08:55 | ΣΠΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1.Κάθε Υπουργείο εκτός από την Κεντική Υπηρεσία προμηθειών θα πρέπει να συστήνει, εφόσον υπάρχουν αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του σε όλη την Επικράτεια , Υπηρεσίες προμηθειών στις έδρες των Περιφερειών.
  2.Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής να μην καταργηθεί διότι αποτελεί εχέγγυο του Δημοσίου από προμηθευτές μαϊμού.
  3.Να δημιουργηθεί αρχείο ανά είδος προμήθειας(π.χ ελαιολιπαντικά, άλευρα κ.λπ), στο οποίο να εμφαίνονται οι εταιρείες που συμμετείχαν στο παρελθόν σε διαγωνισμούς , οι εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκαν οι προγενέστερο διαγωνισμοί, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από την Κεντρική Υπηρεσία Προμηθειών αν πρόκειται για πραγματικές εταιρείες ή απλώς εταιρείες που πλειοδοτούν ώστε να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σε άλλη εταιρεία.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 22:28 | Σωτήρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για να μην υπάρχει πανσπερμία κεντρικών αναθετουσών αρχών να εξεταστεί ο ορισμός αποκλειστικά μίας ανά Υπουργείο ή/και ανά Περιφέρεια διότι ο κάθε φορέας θα θέλει να έχει την δυνατότητα διενέργειας προμηθειών με την αντίστοιχη αρχή η οποία θα είναι σε στενή σχέση μαζί του.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 18:46 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εάν υπάρχει πραγματική βούληση να εξαλειφθούν φαινόμενα εταιριών που λειτουργούν ως ΤΡΑΣΤ ,τότε πρέπει να λάβουμε τα εξής υπόψιν:

  Όλοι ξέρουμε ότι το σύνηθες είναι ,σε έναν διαγωνισμό, μια εταιρία να καταθέτει προσφορά μαζί με δυο άλλες εταιρίες του ιδίου ΤΡΑΣΤ οι οποίες πλειοδοτούν σκοπίμως ώστε να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην πρώτη εταιρία :

  Πώς θα εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα;

  α)Να καταργηθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ώστε να μπορούν να συμμετέχουν άπαντες.

  β) Η προκήρυξη των διαγωνισμών πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεται στον ξένο τύπο ηλεκτρονικό και έντυπο ,έτσι θα αποκλειστούν οι εικονικές προσφορές που συνυποβάλλονται .

  γ)Το ποσό που αναγράφεται ως προϋπολογισμός, στην προκήρυξη του διαγωνισμού ,να καταργηθεί ώστε να λειτουργήσει πραγματικά ο ανταγωνισμός .Εξάλλου αυτός που διενεργεί τον διαγωνισμό γνωρίζει ποια είναι η οροφή του προϋπολογισμού του.

  δ) Το ποσό στην προκήρυξη θα πρέπει να γίνει χωρίς ΦΠΑ ώστε να αποφευχθούν οι διαστρεβλώσεις.

  ε)Στις συμβάσεις θα πρέπει να υπάρχουν ρήτρα καλής εκτέλεσης , χρόνου παράδοσης, χρόνου εγγύησης με κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης.