Άρθρο 1 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 13:23 | Britta Balden
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Any new system that will increase the effectiveness and efficiency of the public sector in Greece is more than welcome and more than necessary to be implemented the «day before yesterday». However, it should be kept in mind that any kind of exclusiveness is not improving the so much needed transparency of public processes and in particular public sourcing. Also immensely important, is that not once again the Greek public sector is “reinventing the wheel” with a project that once again is not being deployed or used at all, but the initiator of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. are taking advantage of the already existing Know-how of active market players in Greece and leverage quickly this existing market penetration. Good luck with your work.

 • 2 Δεκεμβρίου 2012, 23:03 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΤΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Η ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 10:11 | kasto
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση του συστήματος και να είναι κρατικό ώστε να μην εξαρτάται από ιδιώτες (είναι γνωστό το μπάχαλο που συνέβη με την ανάθεση στο ΤΕΕ του συστήματος για τον ν. 4014, όταν απεργούσαν οι μηχανικοί για το ασφαλιστικό).
  2. Να υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα ώστε να μη γίνει σαν το μπάχαλο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όπου για να μπορέσει κάποιος να ανακαλύψει το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει μπορεί να γίνει μόνο αν είναι τυχερός. Π.χ. προμηθευτής χαρτιού μπορεί να δει τον γλαφυρό και επεξηγηματικό τίτλο «προμήθεια». Για τον λόγο αυτό να γίνει ομαδοποίηση των προμηθειών / έργων / μελετών και ότι άλλο υπάρχει ανά κατηγορίες και υποκατηγορίες, οι οποίες να χρησιμοποιούνται τόσο από τους υπαλλήλους όσο και από τους προμηθευτές / εργολάβους / μελετητές π.χ.
  Είδος: (.. αλφαβητικώς) προμήθεια -> (.. αλφαβητικώς) χαρτί -> (.. αλφαβητικώς) Α4 -> (.. αλφαβητικώς) βάρος -> (.. αλφαβητικώς/αριθμητικώς) 80 gr
  Ποσότητα:
  α) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ (.. αλφαβητικώς) φύλλα χαρτιού (ή «πακέτα των 1000 φύλλων» και ασφαλώς όχι «πακέτα»)
  β) ΠΛΗΘΟΣ: 15.000
  3. Να μειωθεί η χαρτούρα διαγωνισμών (συμπεριλαμβανομένων και των έργων) και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής ως εξής:
  α) όλη η εγγραφολογία να γίνεται μόνο ψηφιακά και να τσεκάρονται τα στάδια της προμήθειας (ή του έργου ή της μελέτης)
  β) να γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών μέσω συστήματος, το οποίο θα ξεκλειδώνει μία εβδομάδα μετά από την λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οπότε θα μπορούν να ανοιχτούν οι ηλεκτρονικές προσφορές
  γ) για προστασία των αναδόχων και την αύξηση της αξιοπιστίας του κράτους να δίνεται από το σύστημα στον ανάδοχο κωδικός με τον οποίο θα παρακολουθεί την ορθή αποτύπωση στο σύστημα των σταδίων της κατασκευής
  δ) η επιτροπή παραλαβής να ορίζεται με ηλεκτρονική κλήρωση 10 λεπτά μετά από την λήξη των προσφορών, να γνωστοποιείται στα μέλη της επιτροπής ο ορισμός τους και να δίνεται ένας κωδικός ανά μέλος επιτροπής (ο οποίος θα ξεκλειδώνει μόνο τα δεδομένα που αφορούν παραλαβές που καλείται ή θα κληθεί στο μέλλον να κάνει) ώστε αν είναι ευσυνείδητος να μπορεί αν διαπιστώνει εντός της επόμενης εβδομάδας αν π.χ. προϋπήρχαν του διαγωνισμού τα είδη που θα κληθεί να παραλάβει
  4. Να είναι υποχρεωτική η προηγούμενη διαδικασία όσον αφορά την επιτροπή παραλαβής σε όλες τις περιπτώσεις π.χ. αναθέσεις
  5. Για ποιον λόγο θα αργήσει τόσο η εφαρμογή;

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 00:19 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα είναι μια καλή ιδέα αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει την επικαιροποίηση και την κωδικοποίηση της σχετικής Νομοθεσίας. Είμαι Μηχανικός σε Δήμο και μετά από 10 χρόνια ακόμη προσπαθώ να καταλάβω γιατί μένει σε ισχύ το λείψανο του Π.Δ. 28/80 με βάση το οποίο υποτίθεται ότι γίνονται οι αναθέσεις παροχής υπηρεσιών στους Δήμους. Θα πρέπει πρώτα να ενοποιηθεί η σχετική Νομοθεσία προμηθειών – υπηρεσιών σε όλο το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων των Δήμων), να επικαιροποιηθούν τα αντίστοιχα χρηματικά όρια αναθέσεων, πρόχειρων και τακτικών διαγωνισμών, να τυποποιηθεί η όλη διαδικασία ώστε να καταστεί οικεία τόσο στους διαγωνιζόμενους όσο και στις επιτροπές αξιολόγησης, να απαλειφθούν άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις του παρελθόντος και στο τέλος να καθιερωθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών το οποίο θα αποσκοπεί στη διαφάνεια, την εγκυρότητα αλλά πρωτίστως στην οικονομία και την ταχύτητα. Σήμερα για να διενεργηθεί ένας μικρός διαγωνισμός προμηθειών σε έναν Δήμο θα πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευσή του σε 7 εφημερίδες (απλά για την οικονομική τους στήριξη) να προσκομιστούν ατελείωτοι φάκελοι από άχρηστα δικαιολογητικά από όλους τους διαγωνιζόμενους (και όχι μια απλή Υ/Δ με την παράλληλη υποχρέωση μόνο του τελικού μειοδότη να προσκομίσει τα αναγκαία και μόνο δικαιολογητικά) και τέλος να ακολουθηθεί μία δυσκίνητη, χρονοβόρα και άσκοπη διαδικασία που δημιουργεί προβλήματα και που δεν πείθει κανένα για την εγκυρότητά της. Το νέο σύστημα που αποφασίσατε να θέσετε σε ισχύ για να πετύχει θα πρέπει να εξασφαλίζει απλότητα, δημοσιότητα και ταχύτητα.
  Και να μην ξεχάσω : θα πρέπει άμεσα να καταργηθεί αυτό το έκτρωμα που ονομάζεται Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Ή θα δημοσιοποιείται εγκεκριμένο εντός του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ή αλλιώς να καταργηθεί εάν είναι να εγκρίνεται στα μέσα του επόμενου έτους όπως γίνεται έως σήμερα.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 14:17 | Ιωάννης Βιδάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  1.πρέπει να καθοριστούν- διαχωριστούν οι έννοιες κατακύρωσης και ανάθεσης
  2. να προστεθεί μετά την υλοποίηση, η ολοκλήρωση της σύμβασης, (λήξη εγγυήσεων, επιστροφή εγγυητικών επιστολών, υπογραφή σχετικού εγγράφου)

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 02:36 | ΣΑΒΒΑΣ Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΠΕΝΓΚΟΒ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣ…ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ,ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΄΄ΠΟΝΑΕΙ΄΄, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ…ΕΧΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ( ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ) ΚΥΡΙΩΣ ΟΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ,ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!!!!!!….ΕΧΩ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ,ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 30000 ΕΩΣ 40000 ΕΥΡΩ… ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ , ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ Η ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ…. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΖΙΡΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ 3,4 ΑΤΟΜΑ …ΕΤΣΙ ΕΝΩ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΝΑ ΟΙ ΄΄ΕΤΑΙΡΙΕΣ΄΄ , ΕΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕ…..
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΣΠΑ , ΜΕ ΤΑ ΠΕΝΙΧΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΕΝΩ ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΄΄ΜΑΥΡΑ΄΄, Η ΜΕ 700 ΕΥΡΩ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΞΕΝΙΤΕΥΤΟΥΜΕ!!!!
  -ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΖΙΡΟΥΣ( ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ)…
  -ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ
  – ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 30% , ΑΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΣ, ΑΠΛΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ , ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ,ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟ

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 01:31 | George
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το εγχείρημα είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι όμως απαραίτητο να αποσαφηνιστεί και το πλαίσιο αξιολόγησης των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. Η λογική των «υπαλλήλων» αξιολογητών, συχνά σε αντικείμενο άσχετο με το γνωστικό τους (πχ οι ΔΕ υπάλληλοι δεν δύνανται να αξιολογούν στοχευμένους διαγωνισμούς προμηθειών ή εξειδικευμένους παροχής υπηρεσιών) πρέπει να αντιμετωπιστεί.

  Μία λύση ενδεχομένως θα ήταν η αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών του ν.3908/2011 (ΕΜΠΑ, ΠΔ 33/2011) που είναι οι μόνοι αξιολογητές του δημοσίου που επελέγησαν μέσω εξετάσεων. Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση αν και το εισήγαγε (Πετράκος), η ίδια το απαξίωσε μέσω του αποκλεισμού των μελών του μητρώου από λοιπά μητρώα αξιολογητών του δημοσίου (Μωραΐτης, Ξυνίδης), κλείνοντας έτσι το μάτι σε «πιράνχας» .

  Η ηλεκτρονική αξιολόγηση από ανεξάρτητους αξιολογητές είναι εγγύηση αμεροληψίας, όπως γίνεται στα πλαίσια του 3908/2011. Θεωρώ πως το ΕΣΗΔΗΣ, εαν δεν εισάγει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ και ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ μητρώο αξιολογητών, θα κλείνει πάλι το μάτι σε κάθε είδους “επιτήδειους”.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 21:50 | Βαγγέλης Γυφτοδήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα συμφωνήσω με το πρώτο σχόλιο, ότι είναι μάταιη η προσπάθεια δίχως την απλοποίηση του συστήματος τόσο των προμηθειών, όσο και των δημοσίων έργων. Ξεκινάτε την παραγωγή ενός ακόμα νομου, δίχως να έχετε καταργήσει κανέναν από τους υφιστάμενους.
  Επίσης, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα οι προμήθειες, όπου αγοράζεις σύριγγες πχ, από τα έργα.
  Άρα για τα έργα, προκειμένου να έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, πρέπει μαζί με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, να γίνει γενικευμένη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προς απλοποίηση του.
  Μιας και το σχέδιο νόμου είναι πολύ γενικό, και δεν εξειδικεύει κάτι, για τον τομέα των έργων θα προσθέσω ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει για το κάθε έργο να δίνει μία και μοναδική προσφορά, χωρίς δυνατότητα βελτίωσης, και προφανώς χωρίς να βλέπει των άλλων, προκειμένου να αποφύγουμε φαινόμενα υπερβολικών εκπτώσεων που θα οφείλονται αποκλειστικά σε παρόρμηση και θα επιδράσουν αρνητικά στην εξέλιξη της κατασκευής, όπως έχει διαπιστωθεί διαχρονικά.
  Επίσης πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά όλη η διαδικασία (εκδήλωση ενδιαφέροντος, παραλαβή διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης, έκδοση ηλεκτρονικής εγγυητικής επιστολής) παράλληλα με τα δημόσια έγγραφα που θα διακινούνται ηλεκτρονικά.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 21:02 | ΜΙΧΑΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η καθυστέρηση των διαγωνισμών βρίσκεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στις ενστάσεις ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Αν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μπορεί σε πραγματικό χρόνο να βεβαιώνει για την εγκυρότητα της συμμετοχής των διαγωνιζόμενων τότε η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνωνταν σε μία μέρα. Κάτιπου προσπάθησε να κάνει η ενημερώτητα πτυχίου χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η επιτροπή διαγωνισμού για ένα έργο ή προμήθεια δεν χρειάζεται να βλέπει το χαρτί της φορολογικής ή ασφαλιστική ενημερώτητας του διαγωνιζόμενου αλλά να μπορεί έχει μία εκτύπωση από την Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ότι τα δικαιολογητικά του είναι σε ισχύ

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 19:20 | Ίλα Παναγιώτα Ιωακείμ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η προσπάθεια να φτιαχτεί ένα ενιαίο σύστημα συμβάσεων και προμηθειών είναι μία πολύ καλή ιδέα ή οποία συγχωρέστε με για την έκφραση είναι μάταιη μιας και η πολυνομία που διακατέχει τη χώρα μας θα την τελματώσει και θα την καταστήσει χρονοβόρα. Υπήρξα αρκετό καιρό σε τμήμα προμηθειών δημόσιου τομέα και μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στους απαιτούμενους χρόνους και όπως πρέπει. Με λίγα λόγια ο καθείς σε αντίστοιχο τμήμα σε παρόμοια υπηρεσία έπραττε κατά το δοκούν. Σε περιπτώσεις ελέγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό είχαμε διαφορετικά πορίσματα και αποφάσεις για ταυτόσημες περιπτώσεις. Κάθε φορά η νομική υπηρεσία είχε απίστευτο ρόλο μιας και έπρεπε κάθε φορά να γνωμοδοτεί. Κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή, εάν είναι εφικτό, το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα, τόσο των προμηθειών όσο και των συμβάσεων γενικότερα.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 19:55 | GB
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν γνωρίζω εάν στο Εθνικό σύστημα Η.Δ.Η.Σ το οποίο αφορά την Επικράτεια έχει όρια όσον αφορά την συμμετοχή πολιτών εταιριών και οργανισμών Ευρωπαϊκώνή ή τρίτων χωρών;
  Υποθέτω ότι όποια κι’ εάν είν’ αυτή η πραγματικότητα ορίζει την εσω/εξωστρέφεια τού Εργου/Αποτελέσματος.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 18:02 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εάν υπάρχει πραγματική βούληση να εξαλειφθούν φαινόμενα εταιριών που λειτουργούν ως ΤΡΑΣΤ ,τότε πρέπει να λάβουμε τα εξής υπόψιν:

  Όλοι ξέρουμε ότι το σύνηθες είναι ,σε έναν διαγωνισμό, μια εταιρία να καταθέτει προσφορά μαζί με δυο άλλες εταιρίες του ιδίου ΤΡΑΣΤ οι οποίες πλειοδοτούν σκοπίμως ώστε να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην πρώτη εταιρία :

  Πώς θα εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα;

  α)Να καταργηθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ώστε να μπορούν να συμμετέχουν άπαντες.

  β) Η προκήρυξη των διαγωνισμών πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεται στον ξένο τύπο ηλεκτρονικό και έντυπο ,έτσι θα αποκλειστούν οι εικονικές προσφορές που συνυποβάλλονται .

  γ)Το ποσό που αναγράφεται ως προϋπολογισμός, στην προκήρυξη του διαγωνισμού ,να καταργηθεί ώστε να λειτουργήσει πραγματικά ο ανταγωνισμός .Εξάλλου αυτός που διενεργεί τον διαγωνισμό γνωρίζει ποια είναι η οροφή του προϋπολογισμού του.

  δ) Το ποσό στην προκήρυξη θα πρέπει να γίνει χωρίς ΦΠΑ ώστε να αποφευχθούν οι διαστρεβλώσεις.

  ε)Στις συμβάσεις θα πρέπει να υπάρχουν ρήτρα καλής εκτέλεσης , χρόνου παράδοσης, χρόνου εγγύησης με κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης.

 • 23 Νοεμβρίου 2012, 12:25 | NEOELLHNAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  BARCODE σε ολα τα εργα απο πινακιδες συμανσης μεχρι την κατασκευη σχολειων μετα υλικα που περιεχουν το σχεδιο τον χρονο κατασκευης το κοστος…. ολα σε ενα EMAIL α μπορουν ολοι να ελενχουν εαν πραγματικα κατασκευαστικαν με τα υλικα που λεει ο προμηθευτης και προπαντον εγγυηση του υλικου ή του εργου .Δεν μπορεις να αγοραζεις μια κατσαρολα και να σου δινει εγγυηση ενα μαγαζι και οταν φτιαχνεις ενα σχολειο τον αλλον χρονο να μαζευεις τους σοφαδες απο τα κεφαλια των μαθητων.