ΝΟΜΟΣ ………………….Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών

Με το σχέδιο νόμου που τίθεται από σήμερα 9/4/2013 σε δημόσια διαβούλευση (η πρώτη έκδοση του οποίου έχει γίνει ήδη γνωστή από τις 2/4/2013 μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου μας), καταρτίζεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.

Το σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στο ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Κανονισμό 1370/2007, με βάση τον οποίον έγιναν οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που εισάγονται. Η αναμόρφωση του συστήματος αποσκοπεί σε ποιοτικότερες και φθηνότερες υπηρεσίες για τους επιβάτες, στηρίζεται στη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς, ελεύθερης προς όλους, και θέτει τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με όρους διαφανείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να μην υπάρξει κενό στο συγκοινωνιακό έργο, αλλά η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει ομαλά χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της αγοράς.

Βασικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του συστήματος αναλαμβάνει η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών, η οποία επιφορτίζεται με την προκήρυξη διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων για την εκτέλεση των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών και τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών για τη λειτουργία τους.

Σας καλούμε, λοιπόν, μέσα από αυτή τη δημόσια διαβούλευση, να μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, η ανάλυση και σύνθεση των οποίων, σε συνδυασμό με την επεξεργασία που θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή και την Ολομέλεια της Βουλής, θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα νόμο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιβατών και θα εξασφαλίζει ποιοτικές υπεραστικές μεταφορές με εύλογο κόστος για όλους τους χρήστες.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 19/4/2013.

Ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κωστής Χατζηδάκης