Άρθρο 09 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 8α και 35, καθώς και οι παρ.1 του άρθρου 9 και παρ. 3 και 4 του άρθρου 47 του ν. 3190/1955.

  • 10 Ιανουαρίου 2018, 13:01 | Αντώνιος Παπαδάκης

    Το αρθρο 50 σχετικά με την δυνατότητα αναβίωσης εταιρείας ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα ενω επι της ουσίας δεν εξυπηρετεί πουθενά.

  • 26 Δεκεμβρίου 2017, 18:57 | Αθανάσιος Δημητρακάς

    Πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 56, καθόσον περιλαμβάνει φορολογικές διατάξεις που δεν ισχύουν ή καλύπτονται από το ΚΦΕ