Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  στον ελάχιστο χρόνο που δόθηκε το σχέδιο νόμου στη δημόσια διαβούλευση, μελετήσαμε προσεκτικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό νόμο 2168/1993, το σχετικό υλικό (συνδέσμους) που παραθέσατε στη σελίδα της διαβούλευσης, καθώς και άλλα απολύτως σχετικά νομοθετήματα που όμως αγνοήσατε.

  Αναφέρουμε ενδεικτικά, τη συνθήκη Σένγκεν η οποία εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και εντάχθηκε αυτούσια στην Ελληνική νομοθεσία με το νόμο 2514/1997 (ΦΕΚ:Α/140/1997), τον αρχικό νόμο περί θήρας του 1969 (ΦΕΚ:Α/7/1969) με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, εμβόλιμα άρθρα σε άσχετους νόμους (ΦΕΚ: Α/184/1995, Α/283/1996, Α/189/2003), την ΚΥΑ για τη σκοποβολή (ΦΕΚ:Β/400/1999), σχετικές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ: Β/41/1994, Β/795/1994, Β/892/1994, Β/1050/2001) κλπ.

  Κατά τη διάρκεια της σύντομης δημόσιας διαβούλευσης αναλύθηκαν διεξοδικά και τεκμηριωμένα τα προβλήματα της Ελληνικής νομοθεσίας περί όπλων από πολίτες που λόγω της ιδιαίτερης σχέσης τους με τα όπλα έχουν άριστη γνώση του αντικειμένου (σκοπευτές, κυνηγοί, οπλόφιλοι) αλλά και φορείς όπως η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος που εκπροσωπεί 230.000 κυνηγούς, η ΠΕΒΕΚΕ που εκπροσωπεί 2.500 εμπόρους-εισαγωγείς όπλων, η ΠΕΦΟΠ κ.ά.

  Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τα παραπάνω είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη σχετική νομοθεσία. Προβλήματα που δυστυχώς δεν επιλύονται από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ομως, το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν αντιφάσεις και συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών νόμων καθώς και ουσιώδεις διαφορές από τις πρακτικές που ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Και όλα αυτά, παρά τον τίτλο του νέου νόμου που παραπέμπει σε εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας περί όπλων με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Διαπιστώθηκε επίσης προχειρότητα στη σύνταξη του σχεδίου νόμου, νομικές και τεχνικές ανακολουθίες και ανακρίβειες, ακόμα και μεταφραστικά λάθη που αλλοιώνουν το νόημα ολόκληρων προτάσεων.

  Μετά από τα παραπάνω, προτείνουμε καταρχήν να ανασταλεί η διαδικασία για την προώθηση προς ψήφιση από τη Βουλή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Στη συνέχεια, να συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή των σχετικών φορέων (ΚΣΕ, ΣΚΟΕ, ΠΕΒΕΚΕ, ΠΕΦΟΠ κλπ) με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση της νομοθεσίας περί όπλων. Η επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της όλη την ισχύουσα σχετική Ελληνική νομολογία, τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις πρακτικές που εφαρμόζουν επιτυχώς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Από την επιτροπή αυτή πρέπει να προκύψει ένα νέο νομοσχέδιο που ουσιαστικά θα καταργεί και θα αντικαθιστά πλήρως όλη την προγενέστερη νομολογία, το οποίο θα τεθεί εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση. Κύριος στόχος πρέπει να είναι, εκτός από τον ουσιαστικό έλεγχο των όπλων, ο περιορισμός της περιττής γραφειοκρατίας, η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και η ουσιαστική εναρμόνιση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ως προς τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των πολιτών.

  Ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, να σεβαστείτε το θεσμό της δημόσιας διαβούλευσης και να λάβετε σοβαρά υπόψη τις υποβληθείσες προτάσεις πολιτών και φορέων.

  Για τον Ωρίωνα
  Με εκτίμηση,
  Ο Πρόεδρος, Δημήτρης Χριστοδουλάκης
  Ο Γ.Γραμματέας, Νίκος Παπαϊωάννου

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 19:07 | Karamitros Georgios

  Αγαπητοί κύριοι της Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε η παρακάτω θέση σας είναι τριτοκοσμική πιστεύω δεν γνωρίζετε και πολλά γι ‘αυτό και αυτή η πρόταση σας.

  3. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ
  Προβλήματα.
  Μεγάλη γραφειοκρατία αφού κάθε όπλο χρειάζεται και ένα καινούργιο χαρτί.
  Όσοι έχουν πολλά όπλα είναι ανθρώπινο να ξεχάσουν κάποια ανανέωση.
  Η τακτική ανανέωση των αδειών κατοχής, επωμίζει με σημαντικό φόρτο εργασίας για τα τοπικά Τ.Α.
  Η θέση μας.
  Ενιαίο βιβλιάριο κατοχή όπλων 10τους διάρκειας.

  Κάποιος που θα επιτύχει στις εξετάσεις οπλοπραγματογνωσίας είναι αρκετά υπεύθυνος και δεν πιστεύω να χρειάζεται να τρέχει για θεωρήσεις της οπλοκατοχής του. Εάν δεν παρανομήσει δεν υπάρχει κανένας λόγος για να θεωρεί το Δελτίο κατοχής όπου θα αναγράφονται όλα τα πυροβόλα όπλα του.

  Αυτό που θα έπρεπε εσείς να ζητήσετε είναι η αύξηση των πυροβόλων όπλων Β κατηγορίας .Στη Γερμανία αγαπητοί μου επιτρέπονται έως 5 πυροβόλα όπλα Β κατηγορίας έπειτα εξαρτάται από τον σκοπευτή σε πόσα άλλα αγωνίσματα συμμετέχει και μπορεί ο αριθμός να αυξηθεί διότι κάθε αγώνισμα είναι διαφορετικό και θέλει και το αντίστοιχο όπλο. Η ποσότητα των πυροβόλων όπλων δεν είναι καθόλου επικίνδυνη αρκεί να υπάρχουν σωστά μέτρα προφύλαξης.

  Θέλετε να πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις σας η όχι ;

  Η μόνη διαφορά μου με εσάς είναι πως από τα πυροβόλα όπλα Β΄’ κατηγορίας εγώ θα ζητούσα τα 3/5 να είναι Ελληνικής κατασκευής ως προϋπόθεση για αύξηση των κατεχόμενων όπλων ανά σκοπευτή.

 • Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C
  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr

  Άλλα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, αλλά ορίζονται από Υπουργικές αποφάσεις

  1. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Προβλήματα.
  o Πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου έγκρισης (μέσος όρος 3 μήνες). Η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στα τοπικά τμήματα τα οποία, δεν διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένα με πολλές άλλες αρμοδιότητες.
  o Πολύ μεγάλος –ως και παράλογος- όγκος απαιτούμενων δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο φόρτος εργασίας όλων των εμπλεκομένων. Χωρίς να υπάρχει ουσιαστική χρησιμότητα, ζητούνται πληθώρα στοιχείων για τα προς εισαγωγή προϊόντα (πχ. Τύποι φυσιγγίων, μοντέλα όπλων) πολλά από τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν κατά την παραλαβή. Ο προκαθορισμός τύπων και μοντέλων προς εισαγωγή, αυξάνει πολύ τον χρόνο απασχόλησης των Αστυνομικών αρχών, περιορίζει την συνολική ποσότητά των ειδών ενώ δεν είναι δυνατόν οι εισαγωγείς να μαντέψουν την ζήτηση η οποία εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντές (πχ καιρικές συνθήκες)
  Η θέση μας
  12μηνη διάρκεια με δυνατότητα τμηματικής χρήσης.
  Απλούστευση περιεχομένου. Να μην χρειάζεται να αναγράφονται αναλυτικά τα είδη με τα μοντέλα τους. Να δηλώνονται λεπτομερώς τα 3 μέρες μετά την άφιξη τους.
  Μηδενικό κόστος παράβολων κλπ. (όπως ισχύει για χώρες εκτός Ε.Ε)
  Οφέλη
  50% λιγότερες υπογραφές
  80% εξοικονόμηση χρόνου από τις δημόσιες υπηρεσίες
  Ευκολότερος και πιο απλός έλεγχος.
  Ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων, που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων

  1. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (για χώρες Ε.Ε)
  Προβλήματα.
  o Πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου έγκρισης (μέσος όρος 3 μήνες).
  o Χάνουμε πολλές εξαγωγές. Οι υποψήφιοι πελάτες δεν μπορούν να περιμένουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η ζήτηση είναι καθαρά εποχική. Απευθύνονται σε άλλες αγορές όπως πχ. η Τουρκία που χρειάζεται μόνο 10 μέρες με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα μόνο χρόνια να έχει κατακλύσει την αγορά.
  o Υψηλό κόστος. Είναι αδιανόητο στην Ενωμένη Ευρώπη της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων, κάθε άδεια προς κοινοτική χώρα να κοστίζει 90€ και να είναι δωρεάν για Τρίτες χώρες !

  Η θέση μας
  Οι αιτήσεις να γίνονται απ’ ευθείας στο υπουργείο Π.Π.
  12μηνη διάρκεια με δυνατότητα τμηματικής χρήσης.
  Μηδενικό κόστος παράβολων κλπ.

  Οφέλη
  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Ελληνικών Επιχειρήσεων .
  Αύξηση εξαγωγών

  2. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  Α. Επισκευές
  Προβλήματα.
  Οι αντιπροσωπείες – εισαγωγείς ουσιαστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν απλές επισκευές ή ακόμα και απλούς τεχνικούς ελέγχους των κυνηγετικών όπλων που εμπορεύονται εντός των εγκαταστάσεών τους . Πολλά κυνηγετικά όπλα μπορούν εύκολα να επισκευαστούν σε ένα απλό πάγκο και με ελάχιστα εργαλεία χειρός. Ο ισχύων νόμος ουσιαστικά απαγορεύει τους εισαγωγείς να κάνουν τέτοιες επισκευές, αφού τους υποχρεώνει να έχουν άδεια οπλουργείου. Κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, καθώς προϋποθέτει άδεια από το Υπ. Βιομηχανίας, με τις γνωστές δυσκολίες και περιορισμούς . Το αποτέλεσμα είναι όλα τα όπλα να συσσωρεύονται σε ελάχιστους οπλουργούς και ο χρόνος επισκευής να είναι πολύ μεγάλος.
  Επίσης δεν προβλέπεται για τους αντιπροσώπους- εισαγωγείς βιβλίο εισαγωγής-εξαγωγής όπλων προς επισκευή.
  Η θέση μας.
  Να μπορούν οι αντιπροσωπείες να έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν απλές επισκευές με εργαλεία χειρός χωρίς να απαιτείται άδεια οπλουργείου.
  Να τηρείται ένα ξεχωριστό βιβλίο επισκευών ή κίνησης όπλων (μπορεί να είναι θεωρημένο) όπλων για τεχνικό έλεγχο.
  Οφέλη.
  Πολύ εύκολος και απλό έλεγχος όπλων που διακινούνται προς επισκευή
  Άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
  Β. Επίδειξη.
  Προβλήματα.
  o Δεν προβλέπεται η περίπτωση, προσωρινής φύλαξης όπλων κλπ, ως εκθέματα σε επίσημες εμπορικές εκθέσεις.
  o Δεν προβλέπεται η περίπτωση προσωρινής φύλαξης όπλων κλπ, σε εργαστήρια φωτογραφίας. Παραδόξως μας υποχρεώνετε να προσκομίζουμε εικονογραφημένα φυλλάδια των όπλων μας στα Ελληνικά!
  o Δεν προβλέπεται η περίπτωση προσωρινής χρήσης όπλων κλπ, από τους δημοσιογράφους των τεχνικών εντύπων του χώρου.
  o Δεν προβλέπεται η περίπτωση δοκιμής όπλου σε σκοπευτήρια, για λόγους επίδειξης ή δοκιμής καλής λειτουργίας.
  Η θέση μας.
  Να προβλέπεται η περίπτωση, προσωρινής φύλαξης όπλων κλπ, ως εκθέματα σε επίσημες εμπορικές εκθέσεις, εφόσον ο διοργανωτής έχει λάβει αντίστοιχη προσωρινή άδεια. (όλες οι προϋποθέσεις φύλαξης δεκτές)
  Να προβλέπεται η περίπτωση προσωρινής φύλαξης όπλων κλπ σε εργαστήρια φωτογραφίας,(έστω και ολιγοήμερη) . Τα όπλα θα εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο κίνησης όπλων για μη εμπορικούς σκοπούς.
  Να προβλέπεται η περίπτωση προσωρινής χρήσης όπλων κλπ, από τους δημοσιογράφους των τεχνικών εντύπων του χώρου.
  Να προβλέπεται η περίπτωση δοκιμής όπλου σε σκοπευτήρια, για λόγους επίδειξης ή δοκιμής καλής λειτουργίας.
  Όσα ζητούμε εφαρμόζονται σε όλες της χώρες της Ευρώπης.
  Οφέλη.

  Όλες οι κινήσεις όπλων γίνονται υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου ανά πάσα ώρα και στιγμή.

  3. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ
  Προβλήματα.
  Μεγάλη γραφειοκρατία αφού κάθε όπλο χρειάζεται και ένα καινούργιο χαρτί.
  Όσοι έχουν πολλά όπλα είναι ανθρώπινο να ξεχάσουν κάποια ανανέωση.
  Η τακτική ανανέωση των αδειών κατοχής, επωμίζει με σημαντικό φόρτο εργασίας για τα τοπικά Τ.Α.
  Η θέση μας.
  Ενιαίο βιβλιάριο κατοχή όπλων 10τους διάρκειας.

  Οφέλη
  Συγκεντρωτική εικόνα χρήστη. Η αστυνομία μπορεί να γνωρίζει απλά και άμεσα πόσα όπλα κατέχει ο ιδιώτης.
  70% μειωμένος φόρτος εργασίας για τα Τ.Α

  4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΠΛΩΝ
  Δεν προβλέπεται από το κανονισμό σε αντίθεση με όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Δεν μπορεί ο κάτοχος να αποδεσμευτεί από ένα καταστραμμένο όπλο.
  5. ΆΔΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ
  o ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΛΩΝ
  Δεν προβλέπεται άδεια αποθήκευσης όπλων περισσοτέρων των 2000 τεμ. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν μεγάλες ανάγκες. Με το σημερινό καθεστώς απαιτείται για κάθε 2000 όπλα και μια ξεχωριστή αποθήκη. Αυτό αυξάνει απαγορευτικά το κόστος λειτουργία σας των επιχειρήσεων. Ζητούμε οι άδειες να δίδονται για απεριόριστη ποσότητα ή τουλάχιστον βάσει της αντικειμενικής δυνατότητας της αποθήκευσης.
  o ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
  Είναι εντελώς παράλογο να αποφασίζει ένας ένοικος αν θα λειτουργήσει κατάστημα κυνηγετικών ειδών στο ισόγειο της πολυκατοικίας του. Εφόσον τέτοια δέσμευση δεν ορίζεται από το Τμήμα βιομηχανίας, δεν υπάρχει λόγος να ορίζεται από την Αστυνομία.


  6. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ
  Να μπορεί να γίνεται και μηχανογραφικά.
  7. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Να κοινοποιούνται και στην ΠΕΒΕΚΕ. Αυτό θα συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση των εμπόρων, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο ελάχιστο η περιστασιακή παραβατικότητα που οφείλεται στην άγνοια νόμου.
  8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΩΝ-ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ.
  Θα πρέπει να σταματήσει ο διαχωρισμός σε ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ και ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ, γιατί τα φυσίγγια και τα πιστόλια-περίστροφα είναι ουσιαστικά τα ίδια αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοποβολή και οπλοφορία.

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 17:27 | Κακαβούλας Ιωάννης

  Θα πρότινα να παρατείνετε τη διαδικασία για την τροποποίηση του υπάρχοντος νόμου και αφού μελετήσετε πρώτα αρκετούς ευρωπα’ι’κούς νόμους και αποφύγετε τις συμβουλές η προτάσεις ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα μια και θεωρούν ακόμη και τα μαχαιροπήρουνα του σπιτιού μας όπλα,να συστήσετε μια επιτροπή με εκπροσώπους από την Σκοπευτική ομοσπονδία, τους εμπόρους, και την κυνηγετική συνομοσπονδία και να συντάξετε ένα  νέο νόμο περί όπλων που να μας κάνει ευρωπαίους μιά και εκεί ήταν και θα είναι η θέση μας.

  Ιωάννης Κακαβούλας
  Αθλητής σκοποβολής     Εκπαιδευτής -διεθνής κριτής

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 13:45 | Φουκαράκης Δημήτρης

  Αναρωτιέμαι, τι είδους διαβούλευση είναι αυτή, όταν στο παράθυρο «σχετικό υλικό» δεν επισυνάπτεται η Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 καθώς και η  Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, για να έχουμε ιδία άποψη του τι προτείνεται να αλλάξει κι αν η Ε.Ε. ζητά να τροποποιηθούν οι νόμοι μας όπως προτείνεται να τροποποιηθεί;

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 01:27 | Karamitros Georgios

  Αξιότιμε Υπουργέ,
  και κύριοι της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για να μην έχετε τον φόρτο εργασίας μετατροπής του υπάρχοντος νόμου περί όπλων σας προτείνω να αναθέσετε το έργο σε εμένα και θα αποκομίσετε την ασφάλεια που επιθυμείτε διότι θα υπάρχουν εξετάσεις οπλοπραγματογνωσίας για όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πυροβόλα όπλα .
  Προδιαγραφές ερμαριών, διαχωρισμός φύλαξης πυροβόλων όπλων / φυσιγγίων κτλ.,κτλ. Και πολλά άλλα με Γερμανική συνέπεια
  Κυνηγητικές εξετάσεις στηριζόμενες στα Γερμανικά πρότυπα .
  Απαραίτητες τεκμηριώσεις (τεχνολογικές ή ιστορικές ) τις αναγκαιότητας των συλλογών από τους ενδιαφερομένους συλλέκτες .
  Θα σας μεταφέρω τον Γερμανικό νόμο περί όπλων με βελτιώσεις υπό τους δικούς μου όρους .(πχ. τα ραβδωτά τυφέκια για τους κυνηγούς θα κατασκευάζονται από την κρατική βιομηχανία ΕΒΟ ενίσχυση της εγχώριας Βιομηχανίας ) .
  Συγκριτικά και μόνο για το κέρδος του κράτους εάν επιλεχτεί ένας πιο φιλελεύθερος νόμος περί οπλών όπως είναι ο Γερμανικός σε σχέση με τον τωρινό παράλογο Ελληνικό, στη Γερμανία κάθε χρόνο κατασκευάζονται όπλα και μέρη όπλων για κυνηγητική και σκοπευτική χρήση αξίας 264 εκατομμυρίων Ευρώ τα περισσότερα εξάγονται. Οι Γερμανοί αγοράζουνε στους 1700 οπλοπώλες ανά την Γερμανία κάθε χρόνο όπλα και μέρη όπλων αξίας 74 εκατομμυρίων ευρώ.

  Καραμήτρος Γεώργιος Σκοπευτής , Συλλέκτης και Ειδήμονας όπλων

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 23:34 | Οπλόφιλος και Σκοπευτής

  Κε Υπουργέ,
  αποδείξτε στους έλληνες που, για τον όποιο λόγο, επιθυμούν να είναι νόμιμοι οπλοκάτοχοι, ότι η διαδικασία διαβούλευσης δεν είναι μια συνήθης περίπτωση καροϊδίας των ελλήνων πολιτών από τον κρατικό μηχανισμό.

  – Παρατείνετε την διαδικασία,

  – Καλέστε σε κανονική και όχι ηλεκτρονική διαβούλευση ανθρώπους που είναι πραγματικοί γνώστες των θεμάτων όπως π.χ. η Σκοπευτική Ομοσπονδία, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία και η Πανελλήνια Ενωση Φίλων των Οπλων και μην περιορίζετε την συγγραφή του νόμου σε υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΛ.ΑΣ. που και αναρμόδιοι είναι και συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις (πέρα από τις πνευματικές και ψυχικές οπλοφοβικές τους αγκυλώσεις).

  Ας γραφτεί για πρώτη φορά στην χώρα μας ένας σωστός, σαφής, απλός και κατανοητός νόμος κι ας καθυστερήσει λίγο η έναρξη ισχύος του.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 20:01 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

  Κύριε υπουργέ ,επειδή ειλικρινά πιστεύω ότι το πρωτόγνωρο μέσο της διαβούλευσης δεν είναι ένα πυροτέχνημα ,μια κοροϊδία όπως οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας προσάπτουν ,θα ήταν συνετό για ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα να παρατείνεται την δημόσια διαβούλευση για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογο της σοβαρότητας του.
  Να διαβάσεται σεις προσωπικά την ενυπόγραφη αγωνία του κόσμου ,των νομίμων πολιτών σας που βλέπουν τους υπολοίπους ευρωπαίους να χαίροντε το αυτονόητο και μείς να χάνουμε παραδοσιακές ασχολίες που στο παρελθόν αποτελούσαν για μεν το κυνήγι τρόπος επιβίωσης για δε την σκοποβολή τρόπος διαπαιδαγώγησης των νέων μας. Θυμηθείται και το εξής ,ότι στα σκοπευτήρια δεν κυκλοφορούν ναρκωτικά και άλλες ουσίες παρά μόνο πολύ όρεξη για αυτοπειθαρχία και διάκριση. Ακουστέ μας η επιλογή τώρα είναι δική σας .

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 10:30 | Μανθόπουλος Γεώργιος

  Αναρωτιέμαι τελικά ποιοί νομοθετούν τέτοιους νόμους σε αυτό το κράτος και πόσο σχετικοί είναι με το αντικείμενο των όπλων και των δραστηριοτήτων που απορρέουν απο την κατοχή τους. (θήρα, σκοποβολή). Αυτό που έχω αποκομίσει είναι μια άκρατη φοβία προς τα όπλα, ένας παραλογισμός και μια ευθυνόφοβη νοοτροπία όπου ότι μας δυσκολευει η μας μπερδευει απλά….το απαγορευουμε και το καταργούμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός κράτους που δέν εμπιστευεται τους πολίτες του. Και αναρωτιέμαι το πιό απλό….γιατί δέν αντιγράφουμε την νομοθεσία ενός κράτους που έχει παράδοση με τα όπλα και μικρή αντίστοιχα παραβατικότητα. (Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία). Γιατί δέν γίνεται μια συνεννόηση εκπροσώπων των υπουργείων (Προστασίας Πολίτη, Δικαιοσύνης), των εκπροσώπων του αθλητισμου (ΓΓΑ, ΣΚΟΕ), της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος καθώς και εκπροσώπων του εμπορίου και ιδιωτικών φορέων που θα ήθελαν να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι της αγοράς που θα μπορούσε να προσφέρει πολλα στην οικονομία και να συζητήσουν για την διαμορφωση ενός συγχρονου νομοθετικού πλαισιου για την οπλοκατοχή, την θήρα, τον εκσυγχρονισμό του αθληματος της σκοιποβολής σε νομους και υποδομές αφήνοντας της ιδιωτική πρωτοβουλία να λειτουργήσει εκεί, αλλα και να καθοριστεί σαφώς και η δυνατότητα αυτοπροστασίας του πολίτη και της περιουσίας του σε μια περίοδο αυξημένης εγκληματικότητας οπου το κράτος αδυνατεί να ειναι διπλα στον πολίτη ακριβως την ωρα που κινδυνευει? Εχουν ξανακούσει άραγε οι κυριοι των διαφόρων υπουργείων έννοιες όπως Σκοπευτικός Τουρισμός ή Κυνηγετικός Τουρισμός και τί έσοδα αποφέρουν στις χώρες που επενδύουν σε αυτούς??? Είναι δυνατόν σε μια χώρα της Ε.Ε. να απαγορευεται η ίδρυση υπαίθριων και κλειστων σκοπευτηρίων για καθε είδους όπλου στην ιδιωτική πρωτοβουλία??? Πουθενα αλλού στον κόσμο δεν πρέπει ισχύει κάτι τέτοιο….τουλάχιστον στην Ε.Ε.!!!!! Επίσης στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. δέν χρειάζεται να έχει κανεις αθλητική ιδιότητα προκειμένου να κατέχει ένα όπλο και να εξασκείται στην σκοποβολή. Τα παντός είδους αθλήματα κύριοι είναι καταρχήν ψυχαγωγία και λίγοι ειναι αυτοί που ενδιαφέρονται και φιλοδοξούν συμμετοχή σε….Ολυμπιάδες! Είναι ανεπιτρεπτο ηθικά και ίσως και παράνομο με βάση το δικαίωμα στο επιχειρείν που ειναι κατοχυρωμένο στην Ευρώπη,να αποκλείεται η ιδιωτική πρωτοβουλία απο την ίδρυση σκοπευτηρίων και μιά όλοκληρη ενασχόληση και άθλητική δραστηριότητα να κηδεμονευεται απο οποιαδήποτε ομοσπονδία. Υποτίθεται πως ζούμε σε μια φιλελευθερη κοινωνία και καθεστώς. Αν το κράτος δέν εμπιστευεται τους πολίτες τότε και αυτοί δεν πρόκειται να το εμπιστευθούν. Ας κοιτάξει το κρατος να πατάξει την παρανομία κι ας σταματήσει να παρανομεί το ίδιο εις βάρος των νομιμοφρόνων πολιτών του με στείρες  απαγορευσεις πολλές απο τις οποίες πανε έναντια στο εθιμικο αλλα κάποιες ακόμη και προς το συνταγματικό και κοινοτικο δίκαιο.

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 23:26 | Karamitros Georgios

  Προτείνω την επέκταση της Διαβούλευσης επί της Οδηγία 2008/51/ΕΚ για τουλάχιστον άλλους δυο μήνες εάν πράγματι ενδιαφέρεστε επιτέλους να γίνει κάτι ορθολογικό. Έχουμε πια βαρεθεί να φτιάχνονται νόμοι από άσχετους και να εγκρίνονται από πιο άσχετους .

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 22:15 | Karamitros Georgios

  Για τους κυρίους που προσέγγισαν το θέμα της αυτοάμυνας εντός της οικίας συμφωνώ απόλυτα μαζί τους.
  Κύριοι η πράγματι Δημοκρατική Αυστρία παραχωρεί στους πολίτες της το Δικαίωμα αυτό , όσοι είναι ενήλικοι και έχουν σώας τας φρένας τους μπορούν να αποκτήσουν έως και δυο πυροβόλα όπλα γροθιάς (=πυροβόλα όπλα που τα περικλείει η γροθιά δηλαδή περίστροφα και πιστόλια ) για την αυτοάμυνα εντός της οικίας του χωρίς να είναι καν σκοπευτές, κυνηγοί οι συλλέκτες όπλων .
  Να μην ξεχνάμε όμως την σχετικότητα των μέτρων αυτοπροστασίας δεν επιτρέπεται να πυροβολήθει ο εισβολέας που κρατά μόνο κάποιο σκουπόξυλο η κάποιο μαχαίρι διότι είναι υποδεέστερο του πυροβόλου όπλου.
  Για τα μη θανατηφόρα μέσα αυτοπροστασίας όπως σπρέι πιπεριού, σπρέι CS (=o-Chlorbenzylidenmalodinitril) και CN (=Chloracetophenon) , εκκενωτές ηλεκτρικής ενέργειας , πιστόλια και περίστροφα γκαζιού/ κρότου (αυτά που κατασκευάζονται στη Γερμανία δεν δέχονται αλλαγές ) θα πρέπει να είναι ελεύθερα αγοράσιμα με την ενηλικίωση του Έλληνα πολίτη. Για το σπρέι πιπεριού χωρίς κανένα περιορισμό ηλικίας όπως ισχύει και στην Γερμανία .Βέβαια η παραβατική συμπεριφορά τιμωρείται.
  Από τα μη θανατηφόρα μέσα αυτοπροστασίας με εκκένωση ηλεκτρικής ενέργειας θα περιόριζα τα Taser στην αγορά κατόπιν άδειας σε ενήλικες πολίτες με λευκό ποινικό μητρώο. Διότι το Taser σε λάθος χέρια μπορεί να είναι επικίνδυνο από άποψης πως ο εγκληματίας θα μπορέσει να αφοπλίσει έναν ανυποψίαστο αστυνομικό και να εφοδιαστεί με το υπηρεσιακό όπλο του .
  Αν και νομίζω πως η Διαβούλευση είναι παρωδία για τα μάτια του κοσμάκη ευελπιστώ πως θα αποκομίσετε κάποια πράγματα.
   

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 19:14 | Δημητριος Κ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε μερικά πράγματα/νόμους που έχουν σχέση με την προστασία του πολίτη.
  Δεν νομίζω ότι είναι λογικό στις μέρες μας να νοιώθουμε απροστάτευτοι και ανήμποροι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Δεν είναι λογικό να μην μπορούμε να αμυνθούμε με κάποιον τρόπο και να προστατεύουμε την οικογένειά μας / περιουσία μας που έχουμε αποκτήσει με τόσο κόπο.
  Ο εγκληματίας όταν εισέρθει στην οικία μας είναι αποφασισμένος… Γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’αυτο; Πως να αμυνθούμε που από την στιγμή που κάνουμε κάτι για να προστατευθούμε θα βρεθούμε κατηγορούμενοι;
  Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος για να έχουμε την δυνατότητα αυτοπροστασίας μέσα στο σπίτι μας. Δείτε πχ. στην επαρχία που υπάρχουν κυνηγοί, πόσοι κακοποιοί τολμούν να μπουν στο σπίτι τους; Και μόνο μερικές φορές στην ιδέα ότι μπορεί κάποιος να έχει όπλο δρα αποτρεπτικά. Πόσο μάλλον αν είχε και το δικαίωμα αυτοπροστασίας με αυτό…
  Θα μπορούσε λοιπόν να επιτραπεί η οπλοκατοχή/χρήση εντός οικίας με κάποιες προϋποθέσεις, όπως σωστή εκπαίδευση, ενημέρωση, εξετάσεις για τους πολίτες και κατόπιν χορήγηση της σχετικής άδειας.
  Εάν δεν συμφωνείτε με αυτό, τουλάχιστον να επιτρέπονται μερικά αμυντικά μέσα όπως spray πιπεριάς, tazers. Αυτά θα μπορούσαν να επιτραπούν και να φέρουν μαζί τους οι πολίτες γιατί καλό είναι να σκέπτεστε/έρθετε πχ. στην θέση μιας κοπέλας που περπατάει στον δρόμο και κάποιοι προσπαθούν να την βλάψουν…

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 13:44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΜΜΟΥΖΕΛΛΟΣ

  Αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ από την δική μου σκοπιά είναι ότι δεν είδα να γίνετε καμία αναφορά για τα δελτία κατοχής κυνηγητικών όπλων.
  ξέρουμε ότι είναι εκατομμύρια (υποθέτουμε μάλλον) από τα οποία κάποια είναι εντελώς αδήλωτα ή έχουν λήξει τα δελτία και δεν έχουν ανανεωθεί.
  Και ειδικά τα ληγμένα που δεν έχουν ανανεωθεί γιατί ο κάτοχος τους είναι στο εξωτερικό ή είναι ναυτικός και επειδή πέρασε η προθεσμία δεν μπορεί, είναι μεγάλο πρόβλημα.
  Και ακόμα να το έχω ξεχάσει για μια μέρα δεν μπορώ να το ανανεώσω είναι λάθος.
  Όπως λάθος είναι ότι ο έλεγχος στα δελτία κατοχής να γίνεται μόνο από τα σώματα ασφαλείας.
  Είδατε πολλά σώματα ασφαλείας στο κυνηγότοπο στις 5 το πρωί.?

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 12:29 | Σταμάτης

  Βασικά η ενίσχυση της οπλοφοβικής συμπεριφοράς συνεχίζεται ασύστολα, ότι δεν μπορούμε να το ελεγξουμε το απαγορεύουμε, δυστυχώς υπάρχουν άλλες χώρες όπου επιτρέπονται πράγματα που εδώ τα ονειρευόμαστε όπως πχ κυνήγι επιβλαβών με αεροβόλα και πυροβόλα ραβδοτά, ιδιωτικά σκοπευτήρια, κυνήγι με ραβδοτά όπλα σκοποβολή ανοικτού πεδίου ( field target ), η χρήση σκοπευτικών βοηθημάτων όπως τα σκοπευτικά κουκίδας ή τα laser pointers ή και οι διόπτρες, κι εδώ απαγορεύονται.
   
  Δεν αναφέρομαι για τους εγκληματικούς σκοπούς γιατί οι περισσότερες εγκληματικές ενέργειες δεν γίνονται από άτομα που κατέχουν νόμιμα το όπλο τους και κάνουν την προπόνησή τους, ή το έχουν για αυτοπροστασία ή το έχουν για κυνήγι. Το ένα στα δέκα μην πω το ένα στα τριάντα περιστατικά είναι τέτοιο. Τα περισσότερα γίνονται με παράνομα όπλα αγνώστου προελεύσεως.
   
  Τα δέ αεροβόλα πουλιούνται χωρίς άδεια, καλά κάνουν και τα πουλάνε, αλλά ποιος ο λόγος ποωλησής τους όταν στην ουσία δεν υπάρχουν μέρη για να πάει ο κατοχος ενός αεροβόλου όπλου για να κάνει βολές; Μην συγχέουμε τα όπλα με την αυστηρή αθλητική σκοποβολή. Η σκοποβολή γενικότερα είναι και αναψυχή είναι και εκτόνωση, άσκηση αυτοσυγκέντρωσης, τρόπος ζωής χωρίς απαραίτητα να βλάπτουμε τον διπλανό μας, αυτή μας η ευχαρίστηση γιατί να κοστίζει χρυσάφι, γιατί να είναι απαγορευμένος καρπός και μόόνο όσοι έχουν τα πακέτα με τα πεντακοσάρικα να μπορούν να την ασκούν;
   
  Και αναφέρομαι στη μερίδα αυτή των ανθρώπων την οποία κανείς δεν θα αγγίξει σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς ενώ εμάς τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας θα μας καραδοκούν μην τυχών και παραβούμε στο ελάχιστο αυτό το νόμο.
   
  Τέλος έχω να αναφέρω και την αυτοπροστασία, κύριε Παπουτσή, έχετε τα προσόντα για να κυκλοφορήσετε στην πλατεία Αττικής ή να περάσετε την Αχαρνών πεζός; Οταν συμβαίνει κάτι παραβατικό και ειδοποιούμε την αστυνομία έρχεται σε 5 το πολύ λεπτά για να επιληφθεί επί του θέματος; Αν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει το σπίτι μου οι οδηγίες που έχω λάβει διαβάζοντας τον ιστότοπο της αστυνομίας είναι να τους αφήσω να κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους. Είναι άποψη αυτή; Εσείς όμως όπως και οι αυλικοί που σας περιτριγυρίζουν έχετε την δέουσα προστασία. Γιατί εμείς αν χρησημοποιήσουμε ένα σκουπόξυλο για αυτοάμυνα να βρεθούμε κατηγορούμενοι όταν όντας προσπαθούμε να αποτρέψουμε μα εγκληματική ενέργεια; Οταν ο δράστης οπλοφορεί, και κάνει χρήση του όπλου του δεν τον πιάνετε, κι αν κάποιος για να υπερασπίσει το σπίτι του κάνει χρήση έστω κι ενός κατσαβιδιού τον σέρνετε κατηγορούμενο;
  Την κοπελιά μου τα Χριστούγεννα τη ληστέψανε, άν είχε μέσο άμυνας ( σπρέι, ηλεκτροσοκ, πτυσσόμενο μπαστούνι κάτι τελος πάντων να αμυνθεί ) θα είχε επάρκεια χρημάτων να γεμίσει το Χριστουγενιάτικο τραπέζι της, όμως οι αλλοδαποί που με την ευλογία της κάθε κυβέρνησης συσσωρεύονται στη χώρα μας, τη ληστέψανε και οι οδηγίες είναι πάντα να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι.
  Υπάρχουν διάφορες συσκευές που δεν προκαλούν θάνατο, ούτε και μόνιμες βλάβες αλλά απότρέπουν τέτοιες κακόβουλε ενέργειες, Αυτές όμως απαγορεύονται, γιατί άραγε;
   
  Τέλος στο θέμα της αυτοπροστασίας υπόκεινται και οι πολεμικές τέχνες. Ο σκοπός αυτών των τεχών είναι όχι ο αθλητισμός όπως τις έχουμε καταντήσει αλλά η πνευματική άσκηση καθώς και η αυτοπροστασία. Αν όμως κάποιος κάνει μαθήματα πολεμικών τεχνών τον φακελώνετε, κι αν εμπλακεί σε περιστατικό όπως παραδείγματος χάρην αυτό που συνέβει στην κοπελιά μου, τότε ο αμυνόμενος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες οι περισσότερες κακουργηματικού χαρακτήρα.
  Ευχαριστώ όλους όσους διαβάσουν αυτό μου το μύνημα, δεν ευελπιστώ σε απάντηση η αλλαγή στους νόμους μια που εμάς τους κοινούς θνητούς μας έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας και το μόνο που φροντίζετε είναι την προσωπική σας ευημερία.
  Με εκτίμηση ένας πολίτης της διπλανής πόρτας που αποφάσισε να εκθέσει την αποψή του.