Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις

Οι περ. β’ και γ’ του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 1, 2 και 3 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος, καταργούνται.

  • 9 Οκτωβρίου 2021, 11:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

    Αρθρο 14 του σχεδίου νόμου: Οι προς κατάργηση διατάξεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217) καλό θα ήταν και για λόγους ίσης μεταχείρισης των φορολογουμένων να περιλάβουν και τις περιπτώσεις μετασχηματισμών που είχαν γίνει στο παρελθόν και δεν έχει παρέλθει ακόμη το διάστημα της πενταετίας.