Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών εφαρμόζεται επί των μορφών μετασχηματισμών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ και επί των μορφών συνεργασιών της περ. β’ του άρθρου 2 επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
2. Πέραν των μορφών μετασχηματισμών της παρ. 1, ο παρών εφαρμόζεται και σε άλλες μορφές εταιρικών μετασχηματισμών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217) και τον ν. 2166/1993 (Α’ 137).
3. Ως προς τη φορολογική μεταχείριση, ο παρών εφαρμόζεται επιπροσθέτως του ν.δ. 1297/1972, του ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

 • 1 Νοεμβρίου 2021, 11:01 | Δημήτρης Αλμπάνης

  Θεωρώ ότι από το όριο των 250 εργαζομένων θα πρέπει να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν.3588/2007 (Υλοποίηση πλάνου εξυγιάνσης) με επενδυση νεου χρηματος στην χώρα μας να των 10.000.000 την τελευταια διειτια ,ώστε να δοθούν κινητρα για νεες επενδυσεις κεφαλαιων στην χωρα μας που θα προβουν σε νεες συγνωνεύεις που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα χωρις περιορισμούς.

 • Τα σημαντικά κίνητρα αυτού του νομοσχεδίου, θα μπορούσαν να συδυαστούν με βελτιωση των επενδυτικών κινήτρων του ν. 4608/2019. Ειδικότερα, ενόψει της σημασίας που έχει η εξυγίανση επιχειρήσεων για την εθνική οικονομία, προτείνεται:
  (α) Η τροποποίηση του άρθ. 10 ν. 4608/2019 με την εισαγωγή ως νεας κατηγορίας των Στρατηγικών Επενδύσεων Εξυγίανσης, οι οποίες αφορούν νέες επενδύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν επιτυχώς υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 4738/2020 ή του προϊσχύσαντος ν. 3588/2007.
  (β) Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 4608/2019.
  (γ) Η παροχή των κινήτρων αυτών γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις: Ελάχιστο ύψος επένδυσης € 10.000.000, εφόσον όμως κατά την εξυγίανση ο φορέας της επένδυσης (i) έχει αναλάβει παθητικό άνω των € 50.000.000, (ii) έχει εισφέρει κεφάλαιο άνω των € 10.000.000 στην εξυγιανθείσα επιχείρηση και (iii) διατηρεί ή δημιουργεί κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας στην εξυγιανθείσα επιχείρηση.

 • Το μεγάλο στοίχημα για την «επόμενη μέρα» της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η μετάβαση των επιχειρήσεων της χώρας σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον, με ενισχυμένη την ανταγωνιστικότητά τους. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση μέσω και της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, επιδιώκοντας κυρίως τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Αυτό άλλωστε προβλέπει το Σχέδιο Πισσαρίδη, που αποτέλεσε την βάσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Για αυτό και προβλέπεται να δοθούν φορολογικά κίνητρα, όπως απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή συνεργασίας προσώπων ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων. Προβλέπονται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όμως είναι φανερό ότι ξεκινά μία προσπάθεια για την ένωση δυνάμεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

  Σε αυτό όμως που πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι στο γεγονός ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης είναι μικρότερο από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ. Πρόκειται για ένα δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται και μεγαλύτερη προσοχή για ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων της χώρας. Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας δεν είμαστε αντίθετοι στην προοπτική συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ακόμα και συγχωνεύσεων. Όμως για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ένα σημαντικό διάστημα προετοιμασίας και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Δεν μπορεί να πάμε σε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου άμεσα καθώς κάτι τέτοιο θα σημάνει και το τέλος για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Μοναδικός δρόμος είναι να στηριχθούν σήμερα οι επιχειρήσεις της χώρας που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας αλλά και με το κύμα ακρίβειας που αυξάνει το λειτουργικό τους κόστος και παράλληλα να προετοιμάζουμε το έδαφος για τη μετάβαση τους στην επόμενη μέρα, στην οποία βέβαια θα συμπεριλαμβάνονται και οι συνέργειες και οι συγχωνεύσεις. Αν η κυβέρνηση αδιαφορήσει για τις μικρότερες επιχειρήσεις και εστιάσει στην ενίσχυση των μεγαλύτερων, θα δούμε δραματικές συνέπειες στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία, με σημαντικότερη την αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Ότι γίνει πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά της οικονομίας μας για να περιορίσουμε το ενδεχόμενο σοβαρών κινδύνων, όπως τον ξαφνικό «θάνατο» μικρών επιχειρήσεων.

  Κύριε Υπουργέ,
  η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί το 95% της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να οδηγήσουμε τη χώρα στον μαρασμό. Η στήριξη των δυναμικών επιχειρήσεων και της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας είναι προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο αναπτυξιακό άλμα με κανόνες, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 19:57 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Όταν διεθνώς η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λόγο στην παροχή κινήτρων για τη δημιουργία και φιλοξενία θυλάκων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για ποιο λόγο στη χώρα μας είναι απούσα από τη συγκεκριμένη συζήτηση;

 • 4 Οκτωβρίου 2021, 17:28 | Κωνσταντίνος Ντζούφας

  Διόρθωση : να τροποποιηθεί ο Ν.4601/2019

 • 3 Οκτωβρίου 2021, 10:42 | Κωνσταντίνος Ντζούφας

  Καλο βημα ..ευκταιο θα ηταν να υπαρξει ενας σταθερος Κωδικας φορολογικων μετασχηματισμων κατα το προτυπο του γερμανικου Umwandlungssteuergesetz πλαι στο Ν.4605/2019 γεγονός που θα έδινε κύρος στη χωρα και ασφάλεια δικαίου για επενδύσεις.

  Μονο με σταθερότητα πλαισιου θα επιχειρησουν ντοπιοι και εξωχωριοι επενδυτες

  Κωνσταντίνος Ντζούφας
  Δικηγόρος

 • 1 Οκτωβρίου 2021, 15:02 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ

  Μπράβο συνεχίστε