Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 9 Οκτωβρίου 2021, 18:15 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

    Προτείνω τις παρακάτω προσθήκες:

    1. Στην στην παροχή πλέον 5% στην φορολογική απαλλαγή, εάν ομοειδείς επιχειρήσεις (βάση ΚΑΔ) δημιουργούν συνεργατικά (κάθετα) Clusters.

    2.Επιδότηση του απολογιστικού κόστους εργασίας τους εφόσον ο ελάχιστος κύκλος εργασιών είναι 450.000 ευρώ.