Άρθρο 38 – Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών

(Άρθρο 39 της Οδηγίας)

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών φορέων, μεσιτών πιστώσεων και αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 (ΦΕΚ 1421/Β/9.7.2015).

Οι πιστωτικοί φορείς, οι μεσίτες πιστώσεων οφείλουν να συνεργάζονται με τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ)  που είναι αναγνωρισμένοι και καταχωρημένοι στο ειδικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 και καλύπτουν διαφορές στον τομέα των  χρηματοπιστωτικών (τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών) προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών που αφορούν συμβάσεις πίστωσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15  «Συνεργασία και ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ των φορέων ΕΕΔ» της ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015.

  • 5 Μαΐου 2016, 20:22 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

    TΕΛΕΙΏΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΟΣΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ!ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ!