Άρθρο 42 – Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 42 της Οδηγίας)

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 21 Μαρτίου 2016, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

  • 5 Μαΐου 2016, 20:42 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

    ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ TΕΛΕΙΏΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΟΣΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ!ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ!