ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 460

Ο παρών Ποινικός Κώδικας αρχίζει να ισχύει από την ….

Άρθρο 461

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα καταργείται ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε το νόμο αυτό.

Άρθρο 462
Από την έναρξη ισχύος παρόντος Ποινικού Κώδικα καταργείται ο Νόμος 1608/1950 που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε το νόμο αυτό.

Άρθρο 463
1. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή φυλάκισης, προστίθεται διαζευκτικά και η χρηματική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 57 του παρόντος κώδικα.
2. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη, αυτή μετατρέπεται σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
3. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται μόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης, προστίθεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Άρθρα 464 – 473
(Καταργούνται)

 • 22 Μαρτίου 2019, 08:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

  Τα νομικά απολιθώματα , όπως ο Ν.1608/50 δεν αποτελούν μουσειακά αντικείμενα , ούτε αρχαιολογικά ευρύματα , ώστε να διασώζονται ως μνημεία πολιτισμού για τις επερχόμενες γενεές.
  Ο Ν.1608/50 έδειξε ασυνήθιστη μακροβιότητα και αντοχή. Γεννήθηκε στην μετεμφυλιακή και ψυχροπολεμική και επέλυσε όλων των καταστάσεων και των κυβερνήσεων.Οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος , χαρακτηριζόταν τότε ως τροφοδότες και συνοδοιπόροι των κουμουνιστών που είχαν ηττηθεί μετά από ένοπλο αγώνα.
  Το αίτημα της κοινής γνώμης που είχε τότε διατυπωθεί , περιείχε την εσχάτη των ποινών με συνοπτικές διαδικασίες.
  Με τις δρακόντιες ποινές του νόμου ισόβια κάθειρξη για τις βαρύτερες περιπτώσεις και κάθειρξη εως είκοσι έτη για τις λοιπές , κατασκευάσθηκε μηχανισμός ιδανικός για την καταδίωξη πολιτικών αντιπάλων και λίγο νοιαζόταν για την ορθή απονομή του δικαίου.
  ‘’ Το ισορροπημένο σύστημα ποινών , σημειώνει ο καθηγητής του Π.Δ Ηλίας Αναγνωστόπουλος στο άρθρο του ΄΄ η καθαρίστρια και το τέρας ΄΄ βλ. Καθημερινή 12.02.2018 , υποσκάπτει ο Ν. 1608/50 , ο οποίος ανατρέπει την βιολογική κλίμακα των εννόμων αγαθών , όπως αυτή ορίζεται στο Σύνταγμα και τον Ποινικό Κώδικα.
  Με καθυστέρηση δεκαετιών ο Ν. 1608/50, αποσυρρόμενος αντικαθιστάται με νομοθετήρα που υπακούει στο τωρινό ευρωπαικό πολιτισμό και θα δύναται να ανταποκριθεί στις τωρινές συνθήκες της διαρπαγής του δημοσίου χρήματος.
  Ο νομοθέτης θα πρέπει να συνεκτιμήσει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα καθιερώσει , θα εφαρμόζεται για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και για τους ευρισκόμενους στο στάδιο της επιδικίας , αλλά και για αυτούς που εκτίουν το υπόλοιπο της ποινής τους με υφ΄όρου απόλυση.
  Ο νομοθέτης θα πρέπει με ειδική διάταξη , μεταβατικού χαρακτήρα , να λύσει αναδρομικά το θέμα.
  Πρόκειται περί αναδρομικότητας νόμιμης , θετικής και αναγκαίας για την εφαρμογή της συνταγματικής ισονομίας των πολιτών.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 • 18 Μαρτίου 2019, 14:54 | Κώστας

  Από την στιγμή που συνιστά καθαρή – και κορυφαία στην παρούσα διαδικασία αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα – επιλογή του νομοθέτη η κατάργηση του νόμου περί καταχραστών Δημοσίου (Ν. 1608/1950), φρονώ ότι για λόγους αρχών ισότητας και ίσης αντιμετώπισης των συνεπειών, θα έπρεπε η διάταξη εξάλειψης του αξιοποίνου των εν λόγω αδικημάτων (άρθρο 462) να καταλαμβάνει το σύνολο των περιπτώσεων για τις οποίες όχι μόνο έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, αλλά έχουν εκδοθεί και σχετικές δικαστικές αποφάσεις (οριστικές, τελεσίδικες, ή αμετάκλητες), των οποίων οι συνέπειες εξακολουθούν υφιστάμενες.

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:09 | Christopher

  Καταργούνται τα πταίσματα..
  Πώς θα τιμωρούνται οι προβλέψεις των ειδικών ποινικών νόμων που οδηγούσαν σε πταισματικά του Π.Κ άρθρα τώρα? Δεν προβλέπεται δλδ ούτε διοικητικό πρόστιμο? Ατιμώρητα??

 • 9 Μαρτίου 2019, 18:21 | Διορθώσεις

  Στα παρακάτω άρθρα, να γίνουν οι αλλαγές από το εσφαλμένο στο ορθό:

  Άρθρο 212 «καθ΄υπέρβαση», στο ορθό «καθ΄ υπέρβαση»

  Άρθρο 104Α «1.Όταν «, στο ορθό «1. Όταν»

  Άρθρο 111 «1.Το αξιόποινο», στο ορθό «1. Το»

  Άρθρο 186 «1.Όποιος»
  Άρθρο 187 «1.Όποιος»,
  Άρθρο 290Α «1.Όποιος»,
  Άρθρο 217 «1.Όποιος», στο ορθό «1. Όποιος»

  Άρθρο 217 «2.Mε την ίδια ποινή» στο ορθό «2. Με» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Μ και κενό]

  Άρθρο 292Β «πλη-ροφοριών» στο ορθό «πληροφοριών»

  Άρθρο 304A στο ορθό «304Α» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Α]

  Άρθρο 310 «ενός έτους. Aν επεδίωκε» στο ορθό «Αν» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Α]

  Άρθρο 396 «1.Με», στο ορθό «1. Με»

  Άρθρο 69 «ή χρηματική ποινή .», στο ορθό «ή χρηματική ποινή.»

  Άρθρο 292 «κοινωφελούς εργασίας .», στο ορθό «κοινωφελούς εργασίας.»

  Άρθρο 367 «δ) σε ανάλογες περιπτώσεις .», στο ορθό «περιπτώσεις.»

  Άρθρο 368 «και αν αυτοί δεν υπάρχουν , οι γονείς», στο ορθό «υπάρχουν, οι»

  Άρθρο 220 «2. Αν όμως υπάρχουν οι όροι του άρθρου 216 παρ. 3 και 4 ΠΚ, επιβάλλεται», στο ορθό «216 παρ. 3 και 4, επιβάλλεται»

  Άρθρο 237Α «φύσης ωφέλημα , για τον», στο ορθό «ωφέλημα, για»

  Άρθρο 263 «άρθρο 86 παρ. 3 εδ. β` του Συντάγματος», στο ορθό «β΄»

  Άρθρο 292Α «στο άρθρο 134α του Ποινικού Κώδικα», στο ορθό «134Α»

  Άρθρο 339 «άρθρο 351Α΄,», στο ορθό «351Α,»

  Άρθρο 348Α «περιπτώσεων β΄ και γ’ της προηγούμενης», στο ορθό «γ΄»

  Άρθρο 348Α «6.΄Οποιος»,
  Άρθρο 348Β «΄Οποιος με πρόθεση,», στο ορθό «Όποιος»

  Άρθρο 348Γ «στην περίπτωση γ΄με φυλάκιση», στο ορθό «γ΄ με φυλάκιση»

  Άρθρο 348Γ «3.Πορνογραφική παράσταση», στο ορθό «3. Πορνογραφική παράσταση»

  ΄Αρθρο 173Α
  ΄Αρθρο 208Β
  ΄Αρθρο 223
  ΄Αρθρο 238
  ΄Αρθρο 253
  ΄Αρθρο 259
  ΄Αρθρο 260
  ΄Αρθρο 292Α
  ΄Αρθρο 354 στο ορθό «Άρθρο»

  ΄Αρθρα 256 – 258
  ΄Αρθρα 209 – 210
  ΄Αρθρα 218 -219 στο ορθό «Άρθρα»

  Άρθρα 202-206 στο ορθό «202 – 206»

  ΄Αρθρα 218 -219 στο ορθό «Άρθρα 218 – 219»

  Άρθρα 266-267 στο ορθό «266 – 267»

  Άρθρα 407- 459 στο ορθό «407 – 459»

 • 9 Μαρτίου 2019, 17:07 | Δημητρης

  Στις μεταβατικες διαταξεις νομιζω οτι θα πρεπει να γινει προβλεψη για τις περιπτωσεις που εχουν ηδη τελεσιδικησει η που προκειται να τελεσιδικησουν μεχρι τη δημοσιευση του νεου Π.Κ. καιεχει επιβληθει ποινη καθειρξης 5 ετων ,που ομως για οινδηποτε λογο δεν εχει εκτελεσθει η ποινη.Και τουτο γιατι, ενω με τον ισχυοντα σημερα Π.Κ. (αρθρο 52 παρ.3)οριζεται οτι η διαρκεια της προσκαιρης καθειρξης δεν μπορει να ειναι μικροτερη των 5 ετων,στο σχεδιο του νεου Π.Κ. (αρθρο 52 παρ. 2) οριζεται οτι η προσκαιρη καθειρξη πρεπει να ειναι ανωτερη των 5 ετων.Επομενως με τον νεο Π.Κ. μια ποινη καθειρξης 5 ετων ,που ειχε επιβληθει με τις διαταξεις του ισχυοντα σημερα Π.Κ. ,δεν μπορει να εχει τον χαρακτηρα της ποινης καθειρξης αλλα της φυλακισης και θα πρεπει (οταν αρχισει να ισχυει) να εχουν εφαρμογη τα οριζομενα απο τα της φυλακισης αρθρα του νεου Π.Κ. Θεωρω επομενως οτι γι αυτες τις περιπτωσεις θα πρεπει να γινει ειδικη αναφορα στις μεταβατικες διαταξεις.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».