ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Άρθρο 153
Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

Όποιος βιαιοπραγεί κατά του αρχηγού ή μέλους της κυβέρνησης άλλου κράτους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Άρθρο 154
Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων

Όποιος τελεί την πράξη του προηγούμενου άρθρου εναντίον πρεσβευτή διαπιστευμένου στην ελληνική πολιτεία ή άλλου διπλωματικού αντιπροσώπου κατά το χρόνο παραμονής του στην Ελλάδα, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Άρθρο 155
Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει τη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας άλλου κράτους, που τελεί σε ειρήνη με την Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο από αυτήν ή διακόπτει ή ηχητικά παρεμποδίζει την ανάκρουση του εθνικού του ύμνου, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της αλλοδαπής κυβέρνησης.

Άρθρο 156
Προϋποθέσεις της δίωξης

Τα εγκλήματα αυτού του Κεφαλαίου διώκονται μόνο αν η Ελλάδα διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το αλλοδαπό κράτος και η αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη τόσο κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, όσο και κατά τον χρόνο εκδίκασής της.

  • 8 Απριλίου 2019, 19:00 | Ελένη

    Δεν συναινώ. «Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει τη σημαία ή έμβλημα…» τι γίνεται στην περίπτωση που αυτές οι πράξεις προέρχονται από την ελληνική κυβέρνηση προς τους Έλληνες πολίτες πολεμώντας άτυπα την Πίστη, την Πατρίδα και την Ιστορία της και οτιδήποτε θυμίζει Ελλάδα αφαιρώντας τον σταυρό από οπουδήποτε μπορούν να τον αφαιρέσουν, απο κτίρια μέχρι σημαία και κατεβάζοντας τις ιερές εικόνες από δημόσια κτίρια; αυτοί πως θα τιμωρηθούν;

  • 6 Απριλίου 2019, 12:22 | Δ ΨΙΑΧΟΥ

    Γιατί έχει μεταβληθεί το άρθρο 153 ενώ στην ισχύουσα μορφή του το αδίκημα υπάρχει μόνο αν οι χώρες απ’όπου προέρχονται οι ξένοι αυτοί τελούν σε ειρήνη με την Ελλάδα; Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα. Επίσης, το ισχύον Άρθ.154 λέει ότι η δίωξη γίνεται μόνο μετά από έγκληση του παθόντα, ή αίτηση της κυβέρνησής του. Γιατί έχει αφαιρεθεί σαν να είμαστε μπανανία και δουλοπρεπής χώρα;