ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

Άρθρα 198 – 199
(Καταργούνται )

Άρθρο 200
Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσσει μια ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολίτευμα ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις.

Άρθρο 201
(Καταργείται)

 • 18 Μαρτίου 2019, 16:38 | Νίκος Παπαθανασόπουλος

  Με το σύνολο των διατάξεων του 7ου κεφαλαίου (198-201ΠΚ) ο νομοθέτης αποσκοπεί στην προστασία της θρησκευτικής ειρήνης των πολιτών. Σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία, το έννομο αυτό αγαθό αναλύεται σε μία πλειάδα άλλων όπως π.χ. το θρησκευτικό αίσθημα και το αίσθημα ευλαβείας, η θρησκεία ως τμήμα της δημόσιας ζωής, η ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως και άσκησης λατρείας, το αίσθημα σεβασμού προς τους νεκρούς κ.τ.ό. (βλ. και Α.Π. 928/1984, 1869/1984, (βουλ.) 1/2000, (βουλ.) 1298/2002).

  Τα ανωτέρω αγαθά χρήζουν προστασίας ως ηθικοκοινωνικές αξίες, δεδομένου ότι η θρησκεία αποτελεί παράγοντα ο οποίος ασκεί επιρροή όχι μόνο στα αισθήματα και τις σκέψεις αλλά και στις πράξεις του ανθρώπου. Έτσι, στον Ποινικό μας Κώδικα κρίθηκε σκόπιμη η θέσπιση διατάξεων όπως αυτές των άρθρων 198, 199 και 201, μεταξύ άλλων, διότι «διά των τοιούτων περιυβρίσεων προκαλούνται τόσον ισχυρά πάθη ώστε η πολιτεία έχει μέγιστον συμφέρον να άρη την τοιαύτην αιτίαν σοβαρών αδικημάτων». «Η άρσις δε της αιτίας ταύτης γίνεται δια της απαγορεύσεως των πράξεων εκείνων αίτινες κατά την κοινήν αντίληψιν και πείραν είναι επιτήδειαι εις διέγερσιν παθών και κοινωνικών διαιρέσεων» (βλ. Ηλ. Γάφου «Ποινικόν Δίκαιον, Ειδικόν Μέρος»).

  Το γεγονός ότι οι ως άνω λόγοι προστασίας είναι διαχρονικοί καταδεικνύεται και από σχετικά πρόσφατη (25-10-2018) απόφαση του ΕΔΑΔ επί υπόθεσης καταδίκης από την αυστριακή δικαιοσύνη για δυσφήμηση θρησκευτικών δογμάτων (disparaging religious doctrines), όπου το ΕΔΑΔ έκρινε ότι τα εθνικά δικαστήρια στάθμισαν επιμελώς την κατ’άρθρο 10 ΕΣΔΑ ελευθερία της έκφρασης έναντι του δικαιώματος τρίτων για την προστασία των θρησκευτικών τους αισθημάτων και υπηρέτησαν το θεμιτό στόχο της διατήρησης της θρησκευτικής ειρήνης στη χώρα (υπόθεση 38450/12, E.S. εναντίον Αυστρίας).

  Άλλωστε οι εν λόγω διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία των θρησκευτικών αισθημάτων όχι μόνον των πιστών της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας αλλά και κάθε γνωστού θρησκεύματος και ως εκ τούτου η διατήρησή τους καθίσταται επιβεβλημένη στο πλαίσιο της γενικότερης προστασίας τόσο της θρησκευτικής ελευθερίας (13Σ) όσο και της θρησκευτικής ειρήνης.

  Βάσει των ανωτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 198, 199 και 201 οφείλουν να διατηρηθούν και στο νέο Ποινικό Κώδικα.

  Τέλος, θα πρέπει να εναρμονισθεί η διατύπωση των άρθρων 199 και 200 περί «ανεκτής θρησκείας» και «ανεκτής κατά το πολίτευμα θρησκευτικής συνάθροισης», η οποία απηχεί τη διατύπωση παλαιότερων Συνταγμάτων (Σ. 1844, 1864/1911), με εκείνη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του Συντάγματος, περί «γνωστής θρησκείας» (πβ. και σχετική διατύπωση στην παρ. 2 του άρθρου 175 ΠΚ: «… ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα»).

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:06 | Μάρκος Γκουβάς

  Μεταξύ των ελεύθερων πολιτών του ελληνικού κράτους σημαντική μερίδα συνιστούν ακόμα οι συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για τους οποίους τα ονόματα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων είναι ό,τι ιερότερο και ωραιότερο στη ζωή τους. Αποτελεί, συνεπώς, δικαίωμά τους ο σεβασμός της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και των Θείων Ονομάτων από τους άθεους, ετερόδοξους ή αλλόθρησκους Έλληνες συμπολίτες τους ή μετανάστες, αλλά και υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους η προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών από την ψυχική οδύνη και ταραχή που τους προκαλεί η κάκιστη συνήθεια της βλασφημίας στους χώρους εργασίας τους, στους δημοσίους χώρους κλπ. Άδικη και απαράδεκτη, λοιπόν, η σχεδιαζόμενη κατάργηση, μεταξύ άλλων, των άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικα περί «Κακόβουλης βλασφημίας» και «Καθύβρισης θρησκευμάτων».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».