ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Ι. Παραγραφή Εγκλημάτων

Άρθρο 111
Χρόνος παραγραφής

1.Το αξιόποινο εξαλείφεται με την παραγραφή.
2. Τα κακουργήματα παραγράφονται μετά είκοσι έτη αν ο νόμος προβλέπει γι’ αυτά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και μετά δέκα πέντε έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.
3. Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά πέντε έτη.
4. Οι πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται κατά το ισχύον ημερολόγιο.
5. Αν ο νόμος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από μία ποινές, οι πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τη βαρύτερη απ’ αυτές.

Άρθρο 112
Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση συμμετοχής η προθεσμία αρχίζει από το χρόνο τέλεσης της πράξης του φυσικού αυτουργού.

Άρθρο 113
Αναστολή της παραγραφής

1.Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύμφωνα με διάταξη νόμου, δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. Η προθεσμία παραγραφής κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε έτη για τα κακουργήματα και τρία έτη για τα πλημμελήματα. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει όταν η αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 29 και 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή.
4. Για εκκρεμείς υποθέσεις, ως προς τις οποίες συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής κατ’ εφαρμογή του παρόντος και των δύο προηγούμενων άρθρων, την παύση της ποινικής δίωξης μπορεί να διατάσσει, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών, ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών, θέτοντας τη δικογραφία στο αρχείο.

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

Άρθρο 114
Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης

1. Όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έμαθε για την τέλεση της πράξης και για τον δράστη της ή για έναν από τους συμμετόχους.
2. Το ίδιο αποτέλεσμα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου της έγκλησης ενώπιον της αρμόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωμα της έγκλησης.

Άρθρο 115
Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

1. Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αμέσως παθών από την αξιόποινη πράξη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Αν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, το δικαίωμα της έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του, το δικαίωμα της έγκλησης έχουν τόσο ο παθών όσο και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, και μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο παθών.
3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωμα έγκλησης, το δικαίωμα του καθενός είναι αυτοτελές.
4. Μετά τον θάνατο του παθόντος το δικαίωμα της έγκλησης μεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή σε αυτόν που συμβίωνε με τον θανόντα έως τον θάνατό του καθώς και στα τέκνα του, και αν αυτοί δεν υπάρχουν ή είναι δράστες του εγκλήματος, στους γονείς του.

Άρθρο 116
Αδιαίρετο της έγκλησης

Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συμμετόχων του εγκλήματος ακόμη και αν η έγκληση που υποβλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός από αυτούς.

Άρθρο 117
Ανάκληση της έγκλησης

1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση μπορεί να την ανακαλέσει με τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Αν η έγκληση έχει υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης μόνο όσο διαρκεί η νόμιμη εκπροσώπηση. Μετά τη λήξη της, δικαίωμα ανάκλησης έχει ο παθών ή ο νέος νόμιμος εκπρόσωπός του.
2. Μετά την ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί νέα.
3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συμμετόχους της πράξης έχει ως συνέπεια την παύση της ποινικής δίωξης και των υπολοίπων, εφόσον και αυτοί διώκονται με έγκληση.
4. Η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τον κατηγορούμενο που δηλώνει προς την αρχή ότι δεν την αποδέχεται.

ΙΙΙ. Παραγραφή ποινών

Άρθρο 118
Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Οι ποινές που επιβλήθηκαν αμετάκλητα, αν έμειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται: α) η ισόβια κάθειρξη, μετά τριάντα έτη, β) η πρόσκαιρη κάθειρξη, μετά είκοσι έτη, γ) η φυλάκιση, οι χρηματικές ποινές και ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μετά δέκα έτη, δ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας μετά πέντε έτη και ε) οι παρεπόμενες ποινές μαζί με τις κύριες.

Άρθρο 119
Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη.

Άρθρο 120
Αναστολή της παραγραφής των ποινών

Η προθεσμία της παραγραφής των ποινών αναστέλλεται: α) για όσο χρόνο σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η εκτέλεση μιας ποινής, β) για όσο χρόνο σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 έχει ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής ή έχει επιτραπεί η καταβολή με δόσεις της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε.

 • 8 Απριλίου 2019, 19:30 | Ελένη

  Δεν συναινώ.

 • 15 Μαρτίου 2019, 05:27 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 118 θα επρεπε ποινες κάθειρξης που επιβληθηκαν αμετάκλητα εάν εμειναν ανεκτέλεστες να παραγράφονται μετα από 15 ετη.ετσι χιλιαδες συμπολίτες μας θα απέφευγαν την υφ ορον απολυση και την απαγορευση εξοδου από τη χωρα,και θα μπορουσαν να εργαστουν στην ευρωπαικη ενωση η αλλου.δυστυχως πολλοι αποφυλακιζομενοι διαπρατουν νεα αδικήματα για να βρουν χρηματα για την επιβιωση τους η για αγορα ναρκωτικών.ευχαριστω πολύ.

 • 14 Μαρτίου 2019, 16:02 | Π.Σ.

  Να αναστέλλεται η παραγραφή, για όσο χρόνο ο δράστης είναι Υπουργός ή Βουλευτής. Να δούμε αυτή τη διάταξη ποιοί και πόσοι βουλευτές θα την καταψηφίσουν!!!!!

 • 14 Μαρτίου 2019, 07:30 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 111 θα ηταν καλυτερα τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από προθεση,εξ αμελειας,εξ αδιαφοριας,και η θανατηφορα σωματικη βλαβη,σκοπουμενη η όχι να μην παραγράφονται ποτε και οσο ζει ο δραστης να διώκεται ποινικα.ευχαριστω πολύ.

 • 12 Μαρτίου 2019, 17:07 | Στέφανος Πάττας

  Για ποιό λόγο, θα πρέπει να παραγράφεται το αξιόποινο των εγκλημάτων και ειδικά των κακουργημάτων; Κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν πρέπει να υπάρχει ποτέ παραγραφή κυρίως των κακουργημάτων, μέχρι κάποια στιγμή οι δράστες να πληρώσουν για την πράξη τους. Τί είναι ο νομοθέτης και ορίζει, άφεση των αμαρτιών; Θεός ; Το θύμα το ρώτησαν; Ίσως ισχυρισθεί κάποιος ότι αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία όλων των προηγμένων και σύγχρονων κοινωνιών. Πολύ μεγάλο λάθος είναι η απάντησή μου. Το λάθος αυτό, θα πρέπει να συνεχίζεται επ άπειρον; Μετά, επειδή το όλο θέμα της δημόσιας διαβούλευσης, είναι τεράστιο και απαιτεί χρόνο, θεωρώ ότι είναι πολύ μικρός ο χρόνος των είκοσι ημερών που δόθηκε για διαβούλευση. Δεν προλαβαίνει κανείς να διαβάσει και να μελετήσει με λεπτομέρεια, όλες τις πιθανές εκδοχές. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραταθεί.Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς… Βλέπω κάποιες διατάξεις, που νομοθετούνται, που σε καμία περίπτωση δεν αποτρέπουν τους εγκληματίες να διαπράττουν εγκλήματα. Για παράδειγμα: Αν καταχραστώ δημόσιο χρήμα και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής μου, επιστρέφω στο Δημόσιο, ολόκληρο το ποσό, τιμωρούμαι με πολύ χαμηλή ποινή ή ακόμα και απαλλάσσομαι λέει, κάθε ποινής. Είναι δυνατόν; Να σας πω τι μπορώ να κάνω εγώ ο «έξυπνος»….Κατακλέβω το δημόσιο και τα χρήματα τα κρατώ στην άκρη. Περιμένω να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να δω αν έγινε γνωστή η κλοπή αλλά και αν οι Αρχές εντοπίσουν τις ευθύνες μου. Άν δω ότι τα πράγματα οδηγούνται στην πιθανή καταδίκη μου, επιστρέφω όλο το ποσό στο Δημόσιο. Ετσι απαλλάσσομαι της ποινικής ευθύνης. Τι ωραία; Αυτό να αποτελεί ελαφρυντικό, το κατανοώ. Θα κατακλέψουν το Δημόσιο και θα μας οδηγήσουν πάλι στα μνημόνια. Γενικά, ο νομοθέτης, θα πρέπει να νομοθετεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη συμφέρει σε καμία περίπτωση, κάποιος πονηρός, να διαπράττει εγκλήματα και κυρίως με οικονομικό όφελος. Ο νομοταγής πολίτης, που δεν διαπράττει κανένα έγκλημα, ούτε το διανοείται, τί είναι, ηλίθιος; Κάτι άλλο τώρα, ανεξάρτητο: Αυτή την πρόσθεση, εδώ κάτω στο τέλος, ή τον πολλαπλασιασμό, που μου σπάει τα νεύρα, τι τα θέλετε; Για να δείτε αν έχουμε μάθει καλά την προπαίδεια ; Δυστυχώς δεν γνωρίζω και καλά τα θέματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λέω τώρα τι έγινε, εστάλη το σχόλιό μου, δεν εστάλη… Γράψτε: Υποβολή του σχολίου…κλικ. ελήφθη το σχόλιο και τέλος…

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:15 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

  ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΑΠΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. C-467/04 AΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡ.29 ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. 62/06,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΤΗΣ 25ΗΣ/9/2008, ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. «ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 83 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΤΗΣ 30ΗΣ/4/2015, ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΤΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ», ΟΤΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ. ΔΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ: «ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ».

 • 9 Μαρτίου 2019, 11:05 | αλεξιου βασιλειος

  θα ηταν καλυτερα οι ποινες για υποθεσεις ναρκωτικων που εχουν επιβληθει με τους παλιους κωδικες κατα των ναρκωτικων να παραγραφονται μετα απο πεντε ετη απο την ημερα που η αποφαση εγινε αμετακλητη.ετσι χιλιαδες συμπολιτες μας θα αποφυγουν την υφ ορον απολυση και την απαγορευση εξοδου απο τη χωρα.θα μπορεσουν να μεταναστευσουν και να εργαστουν στο εξωτερικο αποφευγοντας την φυλακιση για νεα αδικηματα.ευχαριστω πολυ

 • 8 Μαρτίου 2019, 19:39 | Ανδρεας Ζ.

  Στο άρθρο 113παρ2 ΠΚ και στην μη εφαρμογή του χρονικου περιορισμού θα πρέπει να προστεθούν και οι περιπτώσεις στις οποίες η δίωξη δεν ξεκινά ή δεν μπορεί να συνεχιστεί κατα βουλευτών σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 ΠΚ