Α) Άρθρο 07: Τεχνικές προδιαγραφές – Κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχειακού καταλύματος

1. Για τα, εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχειακά καταλύματα εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α’ 43).

2. Οι κοινόχρηστοι χώροι που κατασκευάζονται στα ανωτέρω ξενοδοχειακά καταλύματα οφείλουν να επαρκούν για τη συνολική δυναμικότητα σε κλίνες του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, όπως καθορίζεται στην παρ. 3.9 του άρθρου 3 της παρούσας, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και των χρηστών των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που συμπεριλαμβάνονται στην έκταση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

  • 12 Δεκεμβρίου 2011, 17:11 | Michel De Landtsheer

    Η παράγραφος 2 είναι κατά την άποψη μας υπερβολική.
    Ήδη οι ισχύουσες προδιαγραφές επιβάλλουν τεράστιες επιφάνειες σε σαλόνια, τα οποία καταλήγουν να είναι άδεια και τα αντικρίζει ο τουρίστας με απέχθεια και απορία. Επίσης εάν ο πελάτης του συγκροτήματος επιλέγει μία κατοικία, και όχι ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου, συνεπάγεται ότι θα ζήσει και θα μαγειρέψει στο σπίτι αυτό, θα πιεί το ποτό του κοντά στην προσωπική του πισίνα κλπ. Επομένως οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης του ξενοδοχειακού κλάδου + κάποια προσαύξηση λόγω της παρουσίας των κατοικιών. Εκτιμούμε η προσαύξηση αυτή να μην υπερβαίνει το 20% των κλινών των κατοικίων.
    Θα έπρεπε επίσης η δημιουργία μίνι μάρκετ να είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

  • Για την προσβασιμότητα των πολιτών να προβλεθεί στους κονόχρηστους χώρους η δημιουργία για τους πολίτες διάδρομων πρόσβασης προς την παραλία (σε περιπτώσεις σύνθετων τουριστικών μονάδων σε παράκτιες ζώνες) και διάδρομοι για τους ψαράδες που θα έχουν τις βάρκες τους σε μια από τις ακτές του integrated resort στα πρότυπα των επιτυχημένων resort οπως το Nusa Dusa.