Α) Άρθρο 04: Πρόσθετα κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου ανάλογα με το είδος της ειδικής τουριστικής υποδομής

Εκτός των γενικών προδιαγραφών του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος πρέπει να συντρέχουν επιπρόσθετα και οι κάτωθι προδιαγραφές ανάλογα με το είδος της ειδικής τουριστικής υποδομής που θα περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, κατά το μέρος που οι επιπρόσθετες αυτές προδιαγραφές δεν αντίκεινται στις γενικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, ως εξής:

4.1. Συνεδριακά κέντρα

Οι διατάξεις της ΚΥΑ 23908/1991 (ΦΕΚ Β΄ 208) και το συμπληρωματικό παράρτημα αυτής.

4.2. Γήπεδα γκολφ

Οι διατάξεις της ΥΑ Τ 520010/1994 (ΦΕΚ Β΄ 42)

4.3. Κέντρα θαλασσοθεραπείας

Οι διατάξεις της ΚΥΑ 2356/1995 (ΦΕΚ Β΄ 986).

4.4. Τουριστικοί λιμένες

Οι διατάξεις του άρθρου 31 επ. του ν. 2160/1993 και της ΚΥΑ Τ/9803/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1323). Το γήπεδο του συνθέτου τουριστικού καταλύματος θεωρείται ενιαίο, εφόσον περιλαμβάνει και την παράκτια ζώνη του τουριστικού λιμένα, του καταφυγίου τουριστικών σκαφών ή της ζώνης αγκυροβολίου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση παραχώρησης τουριστικού λιμένα με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 2160/1993.

4.5. Χιονοδρομικά κέντρα

Οι διατάξεις της ΥΑ Τ/1688/2003 (ΦΕΚ Β’ 959).

4.6. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών

Οι διατάξεις της ΚΥΑ Τ/4400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 1067). Το γήπεδο πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν πηγές ανακηρυγμένες ως ιαματικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3498/2006. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για την κυριότητα και την εκμετάλλευση ιαματικών πηγών. Τα γήπεδα, στα οποία θα ανεγείρονται Κ.Υ.Ι.Υ. θα πρέπει να ευρίσκονται σε μικρή απόσταση/σημείο από τον ιαματικό πόρο υπό την έννοια ότι στο εν λόγω σημείο εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός διατήρησης των θεραπευτικών ιδιοτήτων του ιαματικού ύδατος και της θερμοκρασίας, στην οποία οφείλονται οι θεραπευτικές ιδιότητες του ιαματικού ύδατος.

4.7. Θεματικά πάρκα

Οι διατάξεις της ΚΥΑ 16793/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2086).

4.8. Αυτοκινητοδρόμια

Οι διατάξεις του ΠΔ 14/2007 (ΦΕΚ Α΄ 10).

4.9 Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ)

Οι διατάξεις της ΚΥΑ 12061/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1393).

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 19:50 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ

  Κύριοι,

  Επαναλαμβάνω την άποψή μου για την απαράδεκτη τακτική σας να υπάρχουν παραπομπές στις παραπομπές κλπ.
  Θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο που δημιουργεί ασάφειες και κυρίως ευκαιρίες χρηματισμού των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει η διατύπωση:… κατά το μέρος που οι επιπρόσθετες αυτές προδιαγραφές δεν αντίκεινται στις γενικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,….

  Ποιός κρίνει αν «αντίκειται»; Μήπως αφήνετε περιθώρια προσωπικών ερμηνειών που οδηγούν στο «φακελλάκι»;

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 18:22 | Βασίλης Καραβίτης

  ‘Αρθρο 4.4: Οι τουριστικοί λιμένες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς θέσεις αγκυροβολίου και τις σχετικές εγκαταστάσεις παροχής ηλ. ενέργειας και ύδατος. Οι διαθέσιμες θέσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες της αναμενόμενης κίνησης σκαφών και του μεγέθους του καταλύματος. Επίσης πρέπει να απλουστευθεί η γραφεικρατική αδειοδότηση της εγκατάστασης πλωτών αγκυροβολίων η οποία, με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι από εφιαλτική έως αδύνατη, ισχύει δε για την εγκατάσταση μόνο 100μ2 εξεδρών και μόνο επί 6 μήνες τον χρόνο. Κάτι που είναι τόσο ανόητο, που παραβιάζεται (και σωστά) στην πράξη!