Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών»

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών», εκφράζει αφενός τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους και αφετέρου την πρόθεση της να αξιοποιήσει όλες τις σχετικές προτάσεις στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου του ως άνω Π.Δ.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών.
Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιχειρούμε την τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207/Α) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α), προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. σχετικά με τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής Μηχανημάτων Έργων καθώς και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής οχημάτων αυτών.
Με Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ συγκροτήθηκε Επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε σχέδιο Π.Δ. με το οποίο προτείνονται ρυθμίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών, τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και την επέκταση του συνεργείου, τις υποχρεώσεις, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των συνεργείων.
Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 15 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας.
Φιλικά
Ι. Μαγκριώτης

* Η διαβούλευση παρατείνεται για άλλες 15 ημέρες δηλαδή έως και 16/1/2012