Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμού Πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – Unmanned Aircraft Systems (UAS). Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν βρίσκονται στο στάδιο κατηγοριοποίησης και επεξεργασίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη, ώστε να βελτιστοποιηθεί η τελική κατάρτιση του κανονισμού.

Ο Διοικητής ΥΠΑ
Κωνσταντίνος Λιντζεράκος

Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – Unmanned Aircraft Systems (UAS)

O Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, θέτει από σήμερα, 24/05/2016 και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Κανονισμός πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)» και το Παράρτημά της και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 08/06/2016 και ώρα 14:00.»