Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί όπου υπάρχει ανάγκη, η τελική μορφή του κειμένου.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 26/8/2020, και από ώρα 15.00 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο συστήνεται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.
Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτελέσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου ο επιβαλλόμενος διαχωρισμός της αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί άμεσα υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας. Η επίτευξη αποτελεσματικής οργάνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Α.Π.Α., για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες της, αποτελεί βασική επιδίωξη του παρόντος νομοσχεδίου.
Βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο :
– Αναδιαμόρφωση της Διοικητικής διάρθρωσης της Αρχής μέσω της απλοποίησης του οργανογράμματός της.
– Οργάνωση του ελεγκτικού της έργου ανά τομέα και ανά κατηγορία εποπτευομένου φορέα (Αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες κλπ).
– Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της Αρχής από τις αρμοδιότητες των εποπτευομένων φορέων.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως η νομική μορφή της Υπηρεσίας, θέματα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) κ.λπ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών