Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση της πρότασης του σχεδίου νόμου: «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 21/10/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30/10/2016 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης