Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης
στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών.» Οι απόψεις σας θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθούν έτσι ώστε να προχωρήσουμε την διαδικασία με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για την υπογραφή του σχεδίου του
Προεδρικού Διατάγματος. Ευθυμίου Αλεξάνδρα, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την «Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών».
2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών.

Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2011