Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση της πρότασης του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων».
Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 20/10/2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30/10/2016 και ώρα 14:00.

 

Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης