Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση της πρότασης του σχεδίου νόμου: «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ«.

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 05/08/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 09/09/2016 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός

Χρήστος Σπίρτζης