Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.» για τα χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις τους.
Ο Γ. Γ. ΥΠ. Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Αριστείδης Μπουρδάρας

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»
2. Με το παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν :
α)στην ταξινόμηση και την κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων και
β)σε θέματα μεταφοράς μαθητών και
γ)σε θέματα ελέγχων των σχολικών λεωφορείων

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας.

Φιλικά
Α. Μπουρδάρας

Γεν. Γραμματέας Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.