Ολοκλήρωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την «Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Ευχαριστώ θερμά για την ενεργή συμμετοχή τους όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση και συνέδραμαν με τις παρατηρήσεις τους ουσιαστικά και εποικοδομητικά στο έργο του Υπουργείου.
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν λεπτομερώς, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν μας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο της εν λόγω Στρατηγικής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Χρήστος Σταϊκούρας

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την παρούσα Εθνική Στρατηγική, διαμορφώνει και αναπτύσσει ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο με σαφή όραμα και στόχους, το οποίο λαμβάνει υπόψη ευρωπαϊκές προτάσεις και παραδείγματα και θέτει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην  κατάρτιση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, ο οποίος περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, οι κοινωνικοί εταίροι και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Χρήστος Σταϊκούρας

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 22/2/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.