Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κύριο Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού / Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κύριο Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού / Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών».

Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR MMEL/MEL, Τροποποίηση 1η, Αύγουστος 2005 τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια σύνταξης και εφαρμογής του κυρίου καταλόγου ελαχίστου εξοπλισμού και καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011.