Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση και Εξορθολογισμός διαδικασιών Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης»

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία επεξεργάστηκε πρόταση βελτίωσης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) που θα επιτρέψει την αποδοτικότερη λειτουργία του θεσμού της απαλλοτρίωσης για κοινωνικούς σκοπούς και ιδιαίτερα για την παραγωγή δημοσίων έργων.

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται:

  • Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης
  • Ο Εξορθολογισμός του κόστους των αποζημιώσεων
  • Η καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου
  • Η απλούστευση διαδικασιών που θα διευκολύνει τόσο τον πολίτη, όσο και τη Διοίκηση κατά την υλοποίηση της απαλλοτρίωσης.